หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 41 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายกำพล โนรอด
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี วัดมเหยงค์
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์460
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี อบต.หลุมเข้า
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายวสันต์ แสวงศิลป์
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.หมกแถว อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายสำเนียง ตามพระหัตถ์
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นางประภาพิมพ์ บุญสรรค์
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายนิมิตร เรื่อศรีจันทร์
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายสุพัฒน์ จินกสิกิจ
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)460
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นางวิลาสินี วิริยะวัฒนา
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นางปมนพร สุขคุณี
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)355
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายวสันต์ แสวงศิลป์
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี จ.ส.อ.จเร ศิริจันทร์
ที่ปลูก : หมู่ 2,5,8 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นางภิมา เรวิก
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายศักดิ์ชัย ภู่แก้ว
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)350
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี วัดหนองสะแก(คูเมือง)
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์320
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นางสุนันท์ วิทยา
ที่ปลูก : ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองขุนชาติ หมู่ 4 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์5,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายมังกร กวระสูตร
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายสิทธิศักย์ เสือพุก
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)436
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายศศเศรษฐโชค ตามพระหัตถ์
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,020
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายโกมล สุวรรณโอสถ
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายกำพร้า สุดโสม
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,020
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายอุดร ทัพอาสา
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายสมพงษ์ ภูกันแก้ว
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางสาวศิริรัตน์ พุ่มนวล
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางปาริชาติ พุ่มนวล
ที่ปลูก : 242/3 หมู่ 10 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายอุดม วงษ์ศรีเทพ
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางสมปอง พลฤทธิ์
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)350
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางสาวศรัญญา พุ่มนวล
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางดวงจันทร์ พานิคม
ที่ปลูก : หมู่ 17 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางสาวพรสวรรค์ พรหมโพธิ์
ที่ปลูก : หมู่ 17 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางสาวสาวิตรี นครชัยศรี
ที่ปลูก : หมู่ 13 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)380
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางวิภาดา เจนเขตการณ์
ที่ปลูก : หมู่ 13 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางสาวขนิษฐา พานปืน
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางสาวสุนันท์ ช้างนาม
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ร.ต.ท.ปรีชา พุ่มนวล
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางพรรณิภา จันทร์สม
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายลำพูน สุวรรณเพชร
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)350
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางสาวสุธาทิพย์ เพียรการนา
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายบุญลือ บุญประเสริฐ
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางจินตนา ทรัพย์สิน
ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)50
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางสาวจริญญา ทรัพย์สิน
ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)60
 
รวม
324-2-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :