หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 8 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นางสมพร ศิริวัฒนพงศ์
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายสุรเชฐ รื่นรวย
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายอรรถกร ทวีชื่นสกุล
ที่ปลูก : หมู่ 14 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)560
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นางสัมฤทธิ์ พูลพันธ์
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี อบต.หนองหลวง
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์940
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นางสาวสุนันทา สุขเกษม
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ศักดิ์ ทิพวรรณ์
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :