หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 9 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร ป่าชุมชนบ้านแหลมยาง
ที่ปลูก : ป่าชุมชนบ้านแหลมยาง หมู่ 6 ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร วัดร่มโพธิญาณเจ้า
ที่ปลูก : วัดร่มโพธิญาณเจ้า หมู่ 10 ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์4,350
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางสมหวัง ฤทธิ์กระจาย
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางวันดี ฤทธิ์กระจาย
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางณัฐธมา ฤทธิ์กระจาย
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,422
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางสาวประนอม ฤทธิ์กระจาย
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางราตรี ฤทธิ์กระจาย
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,350
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายมานะ แสงศรีธูป
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร วัดบุญมั่นศรัทธาราม
ที่ปลูก : วัดบุญมั่นศรัทธาราม หมู่ 23 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :