หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 14 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร นายแสง ใจมั่น
ที่ปลูก : ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์320
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร นายอภิชาต พงษ์เสือ
ที่ปลูก : ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,400
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร นายสมควร เผือกเพ็ง
ที่ปลูก : ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)581
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร วัดไตรภูมิ
ที่ปลูก : ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร นายวิชัย วิใจคำ
ที่ปลูก : ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร นายธนู ใจอาสา
ที่ปลูก : ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,200
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร นายกฤษณะ สาลีเจริญ
ที่ปลูก : ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวอรวรรณ บุญรอด
ที่ปลูก : ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)880
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร นายเพลิน งับประโดน
ที่ปลูก : ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,300
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร นายทองหล่อ มะลิสม
ที่ปลูก : ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวเรณู สมตัว
ที่ปลูก : ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร นายยงยุทธ ชนะภัย
ที่ปลูก : ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวจันทิมา นานกระโทก
ที่ปลูก : ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร นางบัวพันธ์ นานกระโทก
ที่ปลูก : ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)650
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :