หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 6 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2563โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน สำนักสงฆ์บ้านใหม่ปัจจศีล
ที่ปลูก : หมู่ 21 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2563โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน นายอำนวย แก้วแกม
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)453
2563โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน นายเด่น ชูโตศรี
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)492
2563โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน นายอำนาจ คณโฑพรมราช
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2563โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน นางสาวณัชชา เครือวรรณ์
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)350
2563โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน นางสาวจูนฤดี เครือวรรณ์
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)350
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :