หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 10 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก สำนักเทศบาลตำบลหนองบัวใต้
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ
ที่ปลูก : ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์10,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ กรมทหารราบที่ 14
ที่ปลูก : ค่ายวชิรปราการ ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์20,000
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก เขื่อนภูมิพล
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์50,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ที่ปลูก : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด หมู่ 7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,970
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก นางประทิน สุขเครือ
ที่ปลูก : วัดบ้านท่าตะคร้อ หมู่ 5 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์5,000
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม
ที่ปลูก : รอบสระน้ำ หมู่ 2 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก สำนักงานทางหลวงที่ 4
ที่ปลูก : ต.เชียงเงิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
5,000
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก เรือนจำกลางจังหวัดตาก
ที่ปลูก : ต.เชียงเงิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :