หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 10 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก มูลนิธิโอเปอร์เรชั่น โฮป
ที่ปลูก : อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก สำนักสงฆ์ธุดงค์ บ่อเก้า
ที่ปลูก : สำนักสงฆ์ธุดงค์ บ่อเก้า จ.พิษณุโลก
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด
ที่ปลูก : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนบ้านน้ำปาด
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านน้ำปาด ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก วัดเนินมะปราง
ที่ปลูก : วัดเนินมะปราง ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง
ที่ปลูก : ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
ที่ปลูก : สำนักงานชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนบ้านกร่าง
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านกร่าง ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :