หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 5 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ อ.บ.ต.แหลมรัง
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ อ.บ.ต.โพธิ์ไทรงาม
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์520
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนบ้านบึงลี
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์90
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นางศิริเพ็ญ ลือชา
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์50
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นางศิริเพ็ญ ลือชา
ที่ปลูก : ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
 
รวม
16-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :