หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 5 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายสำรวย กุลฉิม
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเทศบาลบางคลาน
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,100
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ น.ส.มัณยาภา พันธ์พงษ์
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,020
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นางศิริเพ็ญ ลือชา
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์50
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นางศิริเพ็ญ ลือชา
ที่ปลูก : ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :