หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 56 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายณรงค์ กองสง
ที่ปลูก : วัดโสกจั่น หมู่ 13 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายหรั่ง แสงหาญ
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายสมบูรณ์ พุทธา
ที่ปลูก : บ้านท่ามะกล้วย หมู่ 3 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นางงามตา พานิกร
ที่ปลูก : บ้านสักงอย หมู่ 1 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายสาคร สิงหา
ที่ปลูก : บ้านโสกเดื่อ หมู่ 10 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายพนม ผลลอย
ที่ปลูก : บ้านโสกเดื่อ หมู่ 10 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ นายสมศักดิ์ ท่าน้ำ
ที่ปลูก : บ้านน้ำหนาว ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)530
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่ปลูก : ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์6,500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
ที่ปลูก : ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,050
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบล เขาค้อ
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบล เขาค้อ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่ปลูก : ป่าชุมชนหัวนา หมู่ 4 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์6,500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ พระชนินทร์ สีอ่อน
ที่ปลูก : วัดป่าวิริยานุสรณ์ หมู่ 6 ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่ปลูก : ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์6,500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายประดิษฐ์ ภาเข็ม
ที่ปลูก : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางั่ว หมู่ 13 ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่ปลูก : ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์6,500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่ปลูก : ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์6,500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์540
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายกานต์ สุขเจริญ
ที่ปลูก : ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายจำรูญ จิอู๋
ที่ปลูก : โรงโม่หินสันตาเฟีย ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล
ที่ปลูก : สองข้างทาง ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล
ที่ปลูก : สองข้างทาง ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบล วังชมภู
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,600
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายพร คล้ายแก้ว
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง
ที่ปลูก : บ้านทุ่งนางาม หมู่ 7 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์750
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นางสาววิลาลัณย์ จันทร์เสน
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,100
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
ที่ปลูก : ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ สำนักงานเทศบาลตำบลหล่มเก่า
ที่ปลูก : สองข้างทาง ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,400
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านห้วยลาด
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านห้วยลาด หมู่ 4 ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายวันธง แก้วสงค์
ที่ปลูก : ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,020
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ปลูก : ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,100
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ปลูก : ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์5,850
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์455
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง
ที่ปลูก : ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์650
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
ที่ปลูก : วัดเขาเจริญธรรม หมู่ 5 ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์720
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
ที่ปลูก : วัดเขาเจริญธรรม ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายสมชาย สาคร
ที่ปลูก : ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ วัดป่าประชานิมิตร
ที่ปลูก : วัดป่าประชานิมิตร ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์950
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นางสมหมาย ปันแก้ว
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)520
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ
ที่ปลูก : ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์435
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ
ที่ปลูก : ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,505
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
ที่ปลูก : วัดทรายทอง ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์900
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายเมทาวดนร์ พลทา
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,315
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นางขวัญเรือน นามวงศ์
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)520
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ วัดพุเตยวนาราม
ที่ปลูก : วัดพุเตยวนาราม ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์900
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายชัยชาญ ใจเย็น
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายพิเชษฐ์ ถิ่นช้าง
ที่ปลูก : ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)540
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ สวนป่าเขาคณา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ สวนป่าเขาคณา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์550
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายทวี ปานจันทร์
ที่ปลูก : วัดธรรมยาน ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายเทอดศักดิ์ สวัสดิ์พานิช
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านลาดน้อย ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ โรงเรียนเสรีศึกษา
ที่ปลูก : ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์5,400
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ สำนักงานเทศบาลตำบลชนแดน
ที่ปลูก : ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์550
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จำกัด และ บริษัท ชิงธง จำกัด
ที่ปลูก : ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์4,000
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายระวิน คุ้มบุ่งคล้า
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)520
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :