หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 4 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2563ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี นางสาวจิดาภา ทิพย์แฝง
ที่ปลูก : ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2563ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี นายพฤทธิพงศ์ หอเลิศกุล
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
1,500
2563ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี หน่วยป้องกันรักษาที่ รบ.๓
ที่ปลูก : อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2563ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรี
ที่ปลูก : หมู่ 14 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)10,000
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :