หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 10 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ นายสุชาติ พึ่งวงศ์
ที่ปลูก : กรมทหารราบ ที่ 1 พัน 3 รอ. อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ร.ต.สุชาติ เสือน้อย
ที่ปลูก : บ้านหนองมะสัง ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มงานวิชาการ
ที่ปลูก : หมู่บ้านปลายดินสอ หมู่ 5 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี นางธนภค ตันติอาภากุล
ที่ปลูก : ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)110
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี นายนาไทย รัตนวงศ์
ที่ปลูก : โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก หมู่ 2 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี นายจิตควัฒน์ สวัสดิ์ผล
ที่ปลูก : ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี นางพิภา จันทร์สมบูรณ์
ที่ปลูก : ไร่น้ำเพชร หมู่ 1 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,040
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา มั่นใจ
ที่ปลูก : ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพาน หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด
ที่ปลูก : ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
ที่ปลูก : ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
 
รวม
9-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :