หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 3 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี นายนาไทย รัตนวงศ์
ที่ปลูก : โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก หมู่ 2 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี นางพิภา จันทร์สมบูรณ์
ที่ปลูก : ไร่น้ำเพชร หมู่ 1 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,040
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา มั่นใจ
ที่ปลูก : ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพาน หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :