หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 16 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี นายดำเกิงศักดิ์ หาญพลาชัย
ที่ปลูก : ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)680
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี นายวันชัย เกิดผล
ที่ปลูก : บ้านดอนทราย หมู่ 1 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี นางปฎิญญา สุตตานนท์
ที่ปลูก : บ้านดอนทราย หมู่ 1 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี นายสินธวงษ์ วิบูลย์ชาติ
ที่ปลูก : บ้านหนองปลาไหลล่าง ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)340
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี วัดป่าเขากลิ้ง
ที่ปลูก : วัดป่าเขากลิ้ง ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์420
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี นายปรีชา สังคีรี
ที่ปลูก : บ้านกล้วย หมู่ 1 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)230
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี นายมาโนชญ์ รัตนเดชากุล
ที่ปลูก : บ้านดงตากิด หมู่ 2 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)360
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี นายบัญชา แดงประดับ
ที่ปลูก : บ้านพุพลู ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)560
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี วนอุทยานชะอำ
ที่ปลูก : วนอุทยานชะอำ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ที่ปลูก : หน้าค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,750
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี ด.ต.หญิง ริรมล คุ้มทรัพย์
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี วัดป่าเขาหนอกวัว
ที่ปลูก : วัดป่าเขาหนอกวัว ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี นายพิธิวัฒน์ มาเอี่ยม ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี
ที่ปลูก : ห้วยหินเพลิง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนวรรณสว่างจิต
ที่ปลูก : ไร่เรียนรู้วรรณสว่างจิต หมู่ 2 ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์260
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1 (ยางชุม)
ที่ปลูก : วัดหนองปืนแตก หมู่ 4 ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์320
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
ที่ปลูก : ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์870
 
รวม
23-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :