หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 19 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี วนอุทยานปราณบุรี
ที่ปลูก : วนอุทยานปราณบุรี ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,205
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
ที่ปลูก : พื้นที่สาธารณะ ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก
ที่ปลูก : พื้นที่สาธารณะ หมู่ 6 ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวิรัตน์ วิลาวรรณ์
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,600
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายศุภธนโชค แก้วนาบอน
ที่ปลูก : บ้านหนองกก หมู่ 1 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางจิฬาธรณ์ แก้วนาบอน
ที่ปลูก : บ้านหนองกก หมู่ 1 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,420
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายศุภธนโชค แก้วนาบอน
ที่ปลูก : บ้านหนองกก หมู่ 11 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก
ที่ปลูก : พื้นที่บ้านหนองไม้แก่น หมู่ 7 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์5,700
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์330
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุดปฏิบัติการสัมพันธ์มวลชนที่ 1211 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยกที่ 2 (บ้านด่านสิงขร)
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายนเรศ เพชรกุล
ที่ปลูก : สำนักสงฆ์พุทธสิงขร หมู่ 6 ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเสรี แตงทอง
ที่ปลูก : บ้านดอนใจดี หมู่ 8 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางอังคณา ธีรานุวรรตน์
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุทัศน์ ทีปรักษาพันธ์
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)650
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายทศพนธ์ ทองแถม
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,150
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวจรรยา เดชฉกรรจ์
ที่ปลูก : วัดอิติสุคโต ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
ที่ปลูก : เขาหินเหล็กไฟ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดห้วยสัก
ที่ปลูก : วัดห้วยสัก หมู่ 7 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
 
รวม
84-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :