หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 3 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักสงฆ์เสาธงทอง
ที่ปลูก : สำนักสงฆ์เสาธงทอง ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายไพโรจน์ แสงสุภา
ที่ปลูก : ทุ่งกระจูด ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,300
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายยรรยง สุทธิช่วย
ที่ปลูก : กาะกลางถนนสายเซาท์เทินซีบอร์ด ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :