หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 116 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2547 ป่าชุมชนบ้านแก่งหวาย
    แก่งหวาย (หมู่ 6) ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
58-2-53
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ
    หนองปรือ (หมู่ 7) ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-2-39
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงโคกสาธารณะประโยชน์
    บ้านหนองแวง (หมู่ 7) ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
288-0-0
2547 ป่าชุมชนป่าโนนชาด บ้านโนนดงมัน
    บ้านโนนดงมัน (หมู่ 6) ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
360-0-57
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์ แปลง 1-2
    บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 10) ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
274-1-98
2547 ป่าชุมชนบ้านศรีฐาน
    บ้านศรีฐาน (หมู่ 2) ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
62-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองทุ่ม
    บ้านหนองทุ่ม (หมู่ 12) ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
137-3-30
2547 ป่าชุมชนหนองพันธุ์ปลา บ้านเล้า
    บ้านเล้า (หมู่ 8) ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-1-55
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกป่าช้า บ้านหนองขาม
    บ้านหนองขาม (หมู่ 9) ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
69-2-66
2547 ป่าชุมชนบ้านกุดกระหนวน
    บ้านกุดกระหนวน (หมู่ 3) ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-1-22
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงคู
    หนองแวงคู (หมู่ 6) ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
211-0-64
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองค้อ
    หนองค้อ (หมู่ 13) ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
35-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    โนนสะอาด (หมู่ 14) ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
63-3-7
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    โคกกลาง (หมู่ 9) ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
55-0-34
2547 ป่าชุมชนบ้านแคนเหนือ
    บ้านแคนเหนือ (หมู่ 1) ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
344-3-84
2547 ปาชุมชนบ้านดอนนาแพง
    ดอนนาแพง (หมู่ 3) ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
196-1-25
2547 โคกห้วยวังแสง บ้านป่าพร้าว
    ป่าพร้าว (หมู่ 6) ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,267-0-0
2547 โคกโนนแท่นพระ บ้านยานาง
    บ้านยานาง (หมู่ 2) ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
59-0-8
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนแต้
    หนองแต้ (หมู่ 5) ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
566-0-0
2547 ป่าชุมชนโคกป่าช้าบ้านโนนท่อน
    บ้านโนนท่อน (หมู่ 3) ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-1-82
2547 ป่าชุมชนบ้านคำใหญ่
    คำใหญ่ (หมู่ 4) ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหัวฝาย จ.ขอนแก่น, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
437-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าศาลา
    บ้านท่าศาลา (หมู่ 10) ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
46-3-60
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนคูณ
    โนนคูณ (หมู่ 4) ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
99-0-65
2547 ป่าชุมชนโขลงวังเวิน
    วังวิน (หมู่ 8) ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
149-2-35
2547 โคกป่าช้า บ้านหนองแวงเรือ
    บ้านหนองแวงเรือ (หมู่ 7) ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-0-90
2547 ป่าชุมชนบ้านนาตับเต่า
    บ้านนาตับเต่า (หมู่ 4) ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
425-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนงาม แปลง 1-2
    โนนงาม (หมู่ 1) ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
99-0-86
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกป่าจิก
    โคกป่าจิก (หมู่ 6) ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
120-0-0
2547 ป่าชุมชนซับม่วง (แปลงที่ 1-2)
    ซับม่วง (หมู่ 8) ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
243-2-35
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยยาบ
    ห้วยยาบ (หมู่ 5) ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
84-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 2) ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
169-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสันคะยอม
    สันคะยอม (หมู่ 4) ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหาดปู่ด้าย (แปลงที่ 1-2)
    หาดปู่ด้าย (หมู่ 9) ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ไฮ จ.ลำปาง
4,234-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง
    ต้นผึ้ง (หมู่ 5) ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยาว จ.ลำปาง
500-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสันตินิคม
    สันตินิคม (หมู่ 8) ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยาว จ.ลำปาง
500-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านปันใต้
    ปันใต้ (หมู่ 5) ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง จ.ลำปาง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
792-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่แป้น
    แม่แป้น (หมู่ 5) ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง จ.ลำปาง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3,705-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านอ้อนใต้
    อ้อนใต้ (หมู่ 2) ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านอ้อนเหนือ
    อ้อนเหนือ (หมู่ 3) ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง จ.ลำปาง
516-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านร่องเคาะ
    ร่องเคาะ (หมู่ 9) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่ 1 จ.ลำปาง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
871-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง
    หัวทุ่ง (หมู่ 6) ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,327-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าอุดม (แปลงที่ 1-2)
    ท่าอุดม (หมู่ 9) ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เลิมและป่าแม่ปะ จ.ลำปาง
16,172-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านคำแก้ว
    คำแก้ว (หมู่ 8) ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
44-0-0
2547 ป่าชุมชนป่าโคกกลาง
    หัวช้าง (หมู่ 14) ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-1-0
2547 ป่าชุมชนป่าโคกกลาง
    สว่าง (หมู่ 11) ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-3-0
2547 ป่าชุมชนป่าโคกกลาง
    หัวช้าง (หมู่ 4) ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-3-0
2547 ป่าชุมชนโคกคึมชาด
    โสกขุ่น (หมู่ 10) ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
81-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    โนนสมบูรณ์ (หมู่ 12) ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-1-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงบักดอก
    ป่าเม้า (หมู่ 2) ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านป่งเป้า
    บ้านป่งเป้า (หมู่ 2) ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
185-1-85
2547 ป่าชุมชนบ้านภูทอง
    ภูทอง (หมู่ 13) ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จ.นครพนม
332-0-45
2547 ป่าชุมชนบ้านโชคชัย
    บ้านโชคชัย (หมู่ 10) ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
402-0-98
2547 ป่าชุมชนบ้านกุดแข้ใต้
    กุดแข้ใต้ (หมู่ 2) ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเหล่าสามัคคี
    เหล่าสามัคคี (หมู่ 14) ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
477-2-66
2547 ป่าชุมชนบ้านทรายทอง
    บ้านทรายทอง (หมู่ 9) ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จ.นครพนม
186-3-2
2547 ป่าชุมชนบ้านทรายไหลแล้ง
    บ้านทรายไหลแล้ง (หมู่ 4) ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จ.นครพนม
310-3-6
2547 ป่าชุมชนบ้านบางทรายพัฒนา
    บางทรายพัฒนา (หมู่ 6) ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
987-1-18
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองคลอง ภูกำพร้า-ภูตาก
    บ้านหนองคลอง (หมู่ 8) ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
921-0-2
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนสังข์ศรี-เหล่าสร้างถ่อ
    โนนสังข์ศรี (หมู่ 7) ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
962-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคก
    บ้านโคก (หมู่ 1) ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
497-3-63
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองสระพัง
    บ้านหนองสระพัง (หมู่ 6) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,101-1-61
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองเอี่ยนดง
    บ้านหนองเอี่ยนดง (หมู่ 3), บ้านหนองเอี่ยนดง (หมู่ 2) ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
546-2-54
2547 ป่าชุมชนบ้านชุมนุมกลาง
    ชุมนุมกลาง (หมู่ 13) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
761-3-20
2547 ป่าชุมชนบ้านเด่นวัว
    เด่นวัว (หมู่ 4) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
577-0-80
2547 ป่าชุมชนบ้านนาโบสถ์ (แปลงที่ 1-2)
    นาโบสถ์ (หมู่ 4) ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,346-2-23
2547 ป่าชุมชนบ้านตะเคียนด้วน
    ตะเคียนด้วน (หมู่ 3) ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,032-0-56
2547 ป่าชุมชนบ้านลาดยาว
    ลาดยาว (หมู่ 1) ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
753-1-82
2547 ป่าชุมชนบ้านปลายนา
    บ้านปลายนา (หมู่ 11) ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,083-1-28
2547 ป่าชุมชนบ้านมะขามสูง
    มะขามสูง (หมู่ 4) ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-2-3
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่ตั๋ง (แปลงที่ 1-2)
    แม่ตั๋ง (หมู่ 3) ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วะ จ.ลำปาง
2,003-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านก้อม
    บ้านก้อม แปลงที่ 1 (หมู่ 1), บ้านก้อมแปลงที่ 2 (หมู่ 1) ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จาง จ.ลำปาง
250-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านอ้อ
    อ้อ (หมู่ 6) ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
134-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองเจริญ
    บ้านหนองเจริญ (หมู่ 10) ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาอิน-นายาง จ.อุตรดิตถ์
1,000-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านศรีเมืองชุม
    ศรีเมืองชุม (หมู่ 6) ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า :
65-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสักทอง
    สักทอง (หมู่ 10) ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
317-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านศรีจอมแจ้ง
    ศรีจอมแจ้ง (หมู่ 1) ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
541-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยยางขาม
    ห้วยยางขาม (หมู่ 2) ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
147-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านธาตุสันติสุข
    ธาตุสันติสุข (หมู่ 8) ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
43-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านต้อง แปลงที่ 1-2
    ต้อง (หมู่ 12) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
369-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดู่
    ดู่ (หมู่ 3) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
402-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแสะ
    แสะ (หมู่ 6) ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
427-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านร่องปอ
    ร่องปอ (หมู่ 7) ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
310-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสันติสุข
    สันติสุข (หมู่ 12) ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านคลองงิ้ว
    คลองงิ้ว (หมู่ 7) ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านพันลาน
    พันลาน (หมู่ 3) ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านวังยาง
    วังยาง (หมู่ 2) ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเขามะเกลือ
    เขามะเกลือ (หมู่ 10) ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเนินโพธิ์
    เนินโพธ์ (หมู่ 3) ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านมาบมะขาม
    มาบมะขาม (หมู่ 4) ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านทุ่งพรึ้ม
    ทุ่งพรึ้ม (หมู่ 7) ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,078-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเขาน้ำเพชร
    เขาน้ำเพชร (หมู่ 6) ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
240-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านคลองละแวก
    คลองละแวก (หมู่ 1), ประชารัฐ (หมู่ 2), คลองแม่ลาย (หมู่ 3), สันติสุข (หมู่ 4) ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
235-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่ธงชัย
    ใหม่ธงชัย (หมู่ 21) ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,101-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านศรีมงคล
    ศรีมงคล (หมู่ 15) ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวสามัคคี
    หนองบัวสามัคคี (หมู่ 14) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,118-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านวังม่วง
    วังม่วง (หมู่ 5), ไม้งาม (หมู่ 2) ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,315-2-89
2547 ป่าชุมชนบ้านปากร้องห้วยจี้ หมู่ที่ 1, หมู่ 2
    ปากร้องห้วยจี้ (หมู่ 1) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,699-0-71
2547 ป่าชุมชนบ้านสมอโคน หมู่ที่ 3 และสมอโคน หมู่ที่ 4
    สมอโคน (หมู่ 4), สมอโคน (หมู่ 3) ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
445-1-72
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าไผ่
    ยกกระบัตร (หมู่ 2), ท่าไผ่ (หมู่ 3) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,000-3-19
2547 ป่าชุมชนบ้านหม่องวา (แปลงที่ 1-2)
    หม่องวา (หมู่ 6) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
215-3-38
2547 ป่าชุมชนบ้านเขาพริกไทย (บางนอน)
    เขาพริกไทย (หมู่ 2) ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองเส็ตกวด ป่าเขาหินช้าง และป่าเขาสามแหลม จ.ระนอง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านรังแตน
    รังแตน (หมู่ 7) ต.จ.ป.ร อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำขาว จ.ระนอง
78-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านบางใหญ่ล่าง
    บางใหญ่ล่าง (หมู่ 5) ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำเลียง จ.ระนอง
154-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโต๊ะนนท์
    โต๊ะนนท์ (หมู่ 7) ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา
    ประเภทป่า :
18-2-96
2547 ป่าชุมชนบ้านตันหยงมุหลง
    ตันหยงมุหลง (หมู่ 1) ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนาลึก
    นาลึก (หมู่ 3) ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-0-27
2547 ป่าชุมชนสี่แยกพัฒนา
    สี่แยกพัฒนา (หมู่ 11) ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสวน
    สวน (หมู่ 8) ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งบางนกออก จ.สงขลา
593-1-80
2547 ป่าชุมชนบ้านใต้
    ใต้ (หมู่ 10) ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,550-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านปากจ่า
    ปากจ่า (หมู่ 5) ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
272-1-57
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าประปา
    ท่าประปา (หมู่ 7) ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งแพร จ.สงขลา
157-3-20
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าหยี
    ท่าหยี (หมู่ 6) ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,325-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านควนบิหลายสา
    ควนบิหลายสา (หมู่ 10) ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-2-20
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองสร้อย
    หนองสร้อย (หมู่ 3) ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
214-2-74
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    บ้านใหม่ (หมู่ 10) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
215-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสันป่าแดง
    สันป่าแดง (หมู่ 11) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
479-0-0
 
รวม
74,363-2-50
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :