หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 76 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2549 ป่าชุมชนบ้านป่าสามัคคี
    ป่าสามัคคี (หมู่ 4) ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
21-1-11
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองต้อพัฒนา
    หนองต้อพัฒนา (หมู่ 18) ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
98-1-80
2549 ป่าชุมชนบ้านอ่างกระพงศ์
    ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
22-1-93
2549 ป่าชุมชนบ้านธรรมรัตน์
    ธรรมรัตน์ (หมู่ 1) ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
444-2-75
2549 ป่าชุมชนบ้านชุมนุมสูง
    ชุมนุมสูง (หมู่ 7) ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
83-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านสุขใจ
    สุขใจ (หมู่ 7) ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
175-3-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านวังอีแอ่น
    วังอีแอ่น (หมู่ 8) ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
185-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านคลองม่วง
    คลองม่วง (หมู่ 9) ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
215-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโสกม่วง
    โสกม่วง (หมู่ 3) ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
86-3-29
2549 ป่าชุมชนบ้านบึงสว่าง
    บึงสว่าง (หมู่ 11) ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกตลาดใหญ่ จ.ขอนแก่น
153-0-2
2549 ป่าหมู่บ้านห้วยทรายขาว
    ห้วยทรายขาว (หมู่ 7) ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
165-1-76
2549 ป่าหมู่บ้านโนนสำราญ
    โนนสำราญ (หมู่ 5) ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านปากห้วยฝาง
    ปากห้วยฝาง (หมู่ 3) ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
102-3-36
2549 ป่าชุมชนบ้านโคกจั๊กจั่น
    โคกจั๊กจั่น (หมู่ 5) ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงลาน จ.ขอนแก่น
213-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเจริญสุข
    เจริญสุข (หมู่ 8) ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
269-1-54
2549 ป่าชุมชนบ้านศรีอุบล
    ศรีอุบล (หมู่ 5) ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
89-2-75
2549 ป่าชุมชนบ้านโสกส้มกบ
    โสกส้มกบ (หมู่ 2) ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
982-1-41
2549 ป่าหมู่บ้านป่าปอ
    ป่าปอ (หมู่ 1) ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
391-1-78
2549 ป่าหมู่บ้านเสือเฒ่า
    เสือเฒ่า (หมู่ 5) ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-73
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองดู่
    หนองดู่ (หมู่ 9), โนนม่วง (หมู่ 7), ดงเค็ง (หมู่ 8) ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
898-2-54
2549 ป่าชุมชนบ้านหัวละเลิง
    หัวละเลิง (หมู่ 6) ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
515-1-44
2549 ป่าชุมชนบ้านโป่งแดง
    โป่งแดง (หมู่ 10) ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองนกเขียน จ.ขอนแก่น
73-1-36
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองโพนน้อย
    หนองโพนน้อย (หมู่ 7) ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองนกเขียน จ.ขอนแก่น
132-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านนาแพง
    นาแพง (หมู่ 4) ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
540-1-24
2549 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    โนนสวรรค์ (หมู่ 5) ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองอ่าง จ.ขอนแก่น
20-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหัวห้วย
    หัวห้วย (หมู่ 12) ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
58-1-8
2549 ป่าชุมชนบ้านวังผาดำ
    วังผาดำ (หมู่ 2) ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงลาน จ.ขอนแก่น
150-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
    ทรัพย์สมบูรณ์ (หมู่ 6) ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงลาน จ.ขอนแก่น
102-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านดงไพรวัลย์
    ดงไพรวัลย์ (หมู่ 8) ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
766-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านดอนขี้เหล็ก
    ดอนขี้เหล็ก (หมู่ 12) ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
53-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านกองกาน
    กองกาน (หมู่ 7) ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,168-3-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสหกรณ์ 6
    สหกรณ์ 6 (หมู่ 6) ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
577-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่คูหา
    แม่คูหา (หมู่ 7) ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
644-2-13
2549 ป่าชุมชนบ้านสหกรณ์ 3
    สหกรณ์ 3 (หมู่ 3) ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
734-1-50
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่เตาดิน
    แม่เตาดิน (หมู่ 4) ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,685-3-25
2549 ป่าชุมชนบ้านห้วยแก้ว
    ห้วยแก้ว (หมู่ 5) ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,014-0-2
2549 ป่าชุมชนบ้านโนนสำราญ
    บ้านโนนสำราญ (หมู่ 4) ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
257-2-63
2549 ป่าชุมชบ้านโนนดินแดง
    โนนดินแดง (หมู่ 13) ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
259-1-75
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองสิมใหญ่
    หนองสิมใหญ่ (หมู่ 1) ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
593-0-26
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองยาง
    หนองยาง (หมู่ 4) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
574-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเป้า
    เป้า (หมู่ 7) ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
175-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านอุ่มเหม้า หมู่ที่15
    อุ่มเหม้า (หมู่ 15) ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
54-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านกกโด่
    กกโด่ (หมู่ 4) ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
597-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านแมด ม.5
    แมด (หมู่ 5) ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
328-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านแมด
    แมด (หมู่ 10) ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
318-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแฝก
    บ้านแฝก (หมู่ 10) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,438-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านผาแมว
    ผาแมว (หมู่ 8) ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
18,464-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านขอใต้
    ขอใต้ (หมู่ 4) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา จ.ลำปาง
1,500-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านดินดำ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านดินดำ (หมู่ 3) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สุกและป่าแม่สอย จ.ลำปาง
743-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านห้วยปอบ
    ห้วยปอบ (หมู่ 8) ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านห้วยสา
    ห้วยสา (หมู่ 14) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า :
77-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านน้ำแป้ง
    น้ำแป้ง (หมู่ 2) ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
949-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านปางขนุน
    ปางขนุน (หมู่ 8) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
106-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบุ่งผักหนาม
    บุ่งผักหนาม (หมู่ 25) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
47-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านมอ 1 2 3
    มอ 1 2 3 (หมู่ 10) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
59-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านคลองแบ่ง
    คลองแบ่ง (หมู่ 4) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
288-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านแม่กะสี
    แม่กะสี (หมู่ 9) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
2,291-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสันติสุข
    สันติสุข (หมู่ 7) ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านดงดำ
    ดงดำ (หมู่ 10) ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านศรีสวัสดิ์
    ศรีสวัสดิ์ (หมู่ 15) ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
65-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านมอสูง
    มอสูง (หมู่ 1) ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเตาขนมจีน
    เตาขนมจีน (หมู่ 16) ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านชัยพฤกษ์
    ชัยพฤกษ์ (หมู่ 3), มอสมบัติ (หมู่ 4), คลองใหญ่ (หมู่ 7), มอมะนาว (หมู่ 13), ทุ่งเอื้อง (หมู่ 17) ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านพิณทอง
    พิณทอง (หมู่ 12) ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสามไร่
    สามไร่ (หมู่ 8) ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,818-1-18
2549 ป่าชุมชนบ้านควนทอง
    ควนทอง (หมู่ 5) ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านวังช้าง
    วังช้าง (หมู่ 4) ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านลำตะเคียน
    ลำตะเคียน (หมู่ 4) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
8,655-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านทุ่งยาว
    ทุ่งยาว (แปลงที่ 1-2) (หมู่ 14) ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
399-2-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านไสขนุน
    ไสขนุน (หมู่ 11) ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
625-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านถ้ำพระหอ
    ถ้ำพระหอ (หมู่ 6) ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
183-1-0
2549 บ้านเขาเหล็ก
    เขาเหล็ก (หมู่ 2) ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า :
24-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านปลายคลอง
    ปลายคลอง (หมู่ 6) ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าเขาน้ำค้าง ป่าควนทางสยา ป่าควนเขาไหม้และป่าควนสิเหรง จ.สงขลา
22-0-24
2549 ป่าชุมชนบ้านบนควน
    บนควน (หมู่ 6) ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนหินผุด และป่ายอดเขาแก้ว จ.สงขลา
220-1-87
2549 ป่าชุมชนบ้านคลองกั่ว
    คลองกั่ว (หมู่ 7) ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคลองกั่ว จ.สงขลา
339-3-36
2549 ป่าชุมชนบ้านทุ่งส้าน
    ทุ่งส้าน (หมู่ 9) ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
385-0-0
 
รวม
64,633-3-8
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :