หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 98 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2550 ป่าชุมชนตำบลดงอีจาน
    ดอนพัฒนา (หมู่ 9), ดอนตาอยู่ (หมู่ 2), ดงบัง (หมู่ 3), หนองตาเฮียง (หมู่ 5), หนองไทร (หมู่ 6), ม่วงงาม (หมู่ 7), หนองตาไก้ (หมู่ 8), ดงสันติ (หมู่ 10), ดอนเจริญ (หมู่ 11), ดงนคร (หมู่ 12), ดอนสมบูรณ์ (หมู่ 1), ดงเจริญ (หมู่ 4), ดงพัฒนา (หมู่ 13) ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
1,454-1-2
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาห้ายอด
    บ้านเขาห้ายอด (หมู่ 1) ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านเจ็ดลูกเนิน
    เจ็ดลูกเนิน (หมู่ 10) ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วงพัฒนา
    ห้วงพัฒนา (หมู่ 7) ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
216-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านทุ่งห้าวา
    บ้านทุ่งห้าวา (หมู่ 8) ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
89-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านคลองสีเสียด
    คลองสีเสียด (หมู่ 8) ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
403-1-22
2550 บ้านนาเจริญ
    ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,500-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์เจริญ
    ทรัพย์เจริญ (หมู่ 18) ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
250-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโนนทอง
    โนนทอง (หมู่ 10) ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
406-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาทุ่ม
    นาทุ่ม (หมู่ 2) ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
756-3-58
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย
    ห้วยทราย (หมู่ 5) ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
34-1-36
2550 ป่าชุมชนบ้านซับสมบูรณ์
    ซับสมบูรณ์ (หมู่ 9) ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
73-1-88
2550 ป่าชุมชนบ้านศรีเมืองใต้
    บ้านศรีเมือง (หมู่ 10) ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-0-75
2550 ป่าชุมชนบ้านนาสี
    บ้านนาสี (หมู่ 14) ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-0
2550 บ้านโนนสะอาด
    บ้านโนนสะอาด (หมู่ 4) ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
79-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโคกลาน
    บ้านโคกลาน (หมู่ 5) ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขือน้ำ จ.อุดรธานี
34-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศรีสะอาด
    ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
150-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านทุ่งโปร่งเหนือ
    ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
700-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
150-0-0
2550 บ้านโพธิ์
    บ้านโพธิ์ (หมู่ 4) ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
77-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองสระใคร
    บ้านหนองสระใคร (หมู่ 13) ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตำบลเชียงหวาง ป่าตำบลเพ็ญ และป่าตำบลสุมเส้า จ.อุดรธานี
16-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดอนข่า
    บ้านดอนข่า (หมู่ 8) ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตำบลเชียงหวาง ป่าตำบลเพ็ญ และป่าตำบลสุมเส้า จ.อุดรธานี
72-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวบาน
    บ้านหนองบัวบาน (หมู่ 5) ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2550 บ้านโคกสว่าง หมู่ 7
    บ้านโคกสว่างุ (หมู่ 7) ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-0-72
2550 ป่าชุมชนบ้านดงขันทอง
    ดงขันทอง (หมู่ 10) ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
36-1-90
2550 ป่าชุมชนบ้านนาพัง หมู่ 2
    บ้านนาพัง (หมู่ 2) ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกทับถ่านและป่าโคกวังเดือนห้า จ.อุดรธานี
65-0-0
2550 บ้านเตาไห หมู่ 1
    บ้านเตาไห (หมู่ 1) ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-1-50
2550 ป่าชุมชนบ้านนาน้ำชุ่ม
    บ้านนาน้ำชุ่ม (หมู่ 5) ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-1-55
2550 ป่าชุมชนบ้านนาไชยฟอง
    บ้านนาไชยพอง (หมู่ 6) ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า :
62-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านปางเกี๊ยะ
    ปางเกี๊ยะ (หมู่ 11) ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,670-3-6
2550 ป่าชุมชนบ้านปางอุ๋ง
    ปางอุ๋ง (หมู่ 1) ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,315-2-50
2550 ป่าชุมชนบ้านนาฮ่อง
    นาฮ่อง (หมู่ 5) ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,125-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาฮ่องใต้
    นาฮ่องใต้ (หมู่ 10) ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,672-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านร่องต้า
    บ้านร่องต้า (หมู่ 1) ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
678-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านสะเลียมหวาน
    บ้านสะเลียมหวาน (หมู่ 3) ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
1,877-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าเวียง
    บ้านท่าเวียง (หมู่ 2) ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
3,000-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่แสลม
    บ้านแม่แสลม (หมู่ 6) ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
1,667-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านปางอ้า (แปลงที่ 1-2)
    บ้านปางอ้า (หมู่ 4) ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
6,523-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านไทยเจริญ
    ไทยเจริญ (หมู่ 4) ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
125-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยไฮ
    ห้วยไฮ (หมู่ 10) ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
1,500-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดงเหล่า
    ดงเหล่า (หมู่ 8) ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
300-0-0
2550 บ้านห้วยหินขาว
    ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
891-0-0
2550 บ้านดอนขนุน
    ดอนขนุน (หมู่ 5) ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2550 โครงการป่าชุมชน บ้านหนองคำน้อย
    หนองคำน้อย (หมู่ 3) ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2550 โครงการป่าชุมชน บ้านหนองคำ
    หนองคำ (หมู่ 2) ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน
    ห้วยหินฝน (หมู่ 6) ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,400-2-6
2550 ป่าชุมชนบ้านนาแพะ
    นาแพะ (หมู่ 9) ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,127-2-93
2550 บ้านหัวคงคา
    หัวคงคา (หมู่ 10), หัวคงคา (หมู่ 10) ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
779-1-99
2550 บ้านหนองยาง
    หนองยาง (หมู่ 8) ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
815-3-80
2550 บ้านหนองไผ่
    หนองไผ่ (หมู่ 9) ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
3,805-3-65
2550 บ้านท่าขอนเบน
    ท่าขอนเบน (หมู่ 8), ท่าขอเบน (หมู่ 8) ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
899-3-0
2550 บ้านหินลาด
    หินลาด (หมู่ 2) ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
4,521-3-76
2550 ป่าชุมชนบ้านหลวงแจ้ซ้อน
    บ้านหลวงแจ้ซ้อน (หมู่ 5) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สุกและป่าแม่สอย จ.ลำปาง
1,000-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านทุ่ง
    บ้านทุ่ง (หมู่ 4) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สุกและป่าแม่สอย จ.ลำปาง
2,000-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านปางวุ้นพัฒนา
    บ้านปางวุ้นพัฒนา (หมู่ 16) ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
750-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านเนินทอง
    บ้านเนินทอง (หมู่ 14) ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาใหญ่ จ.อุตรดิตถ์
700-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านเขามะฆัง (บ้านบุ่งประชานิมิตร)
    บ้านบุ่งประชานิมิตร (หมู่ 12) ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาใหญ่ จ.อุตรดิตถ์
590-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านน้ำหมีใหม่เจริญ
    บ้านน้ำหมีใหม่เจริญ (หมู่ 11) ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
500-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านน้ำหมีใหญ่
    บ้านหมีใหญ่ (หมู่ 1) ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
500-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโซ้ (แปลงที่ 1-5)
    โซ้ (หมู่ 2) ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-31
2550 ป่าชุมชนบ้านแม่กาหัวทุ่ง
    แม่กาหัวทุ่ง (หมู่ 12) ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
141-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสันทราย
    บ้านสันทราย (หมู่ 7) ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
169-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาอ้อม (แปลงที่ 1-4)
    นาอ้อม (หมู่ 5) ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,966-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านบางตาหงาย
    บ้านบางตาหงาย (หมู่ 1) ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า :
53-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสักงาม
    ปางลับแล (หมู่ 4), มอมะนาว (หมู่ 6), สักงาม (หมู่ 1), ท่ามะเขือ (หมู่ 3) ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
85-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ
    หนองปรือ (หมู่ 9), หนองน้ำขุ่น (หมู่ 5), คลองแขยง (หมู่ 7) ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
42-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์เจริญ
    ทรัพย์เจริญ (หมู่ 8) ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังพึง
    วังพึง (หมู่ 8), หนองหัววัว (หมู่ 1), บ่อฟ้า (หมู่ 6) ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านบางลาด
    บางลาด (หมู่ 4), ทุ่งน้ำตก (หมู่ 3), น้ำโก้ (หมู่ 5) ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,500-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านคลองขมิ้น
    หนองหัววัว (หมู่ 7) ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,263-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านลานห้วยเดื่อ (แปลงที่ 1-4)
    ลานห้วยเดื่อ (หมู่ 1) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,075-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดงชัฎก้อม (แปลงที่ 1-2)
    ดงชัฎก้อม (หมู่ 10) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
9,319-3-21
2550 ป่าชุมชนบ้านใหม่เจริญธรรม
    ใหม่เจริญธรรม (หมู่ 14) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,850-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสระบัว (แปลงที่ 1-2)
    สระบัว (หมู่ 13) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,322-1-84
2550 ป่าชุมชนบ้านลานตาเกลี้ยง (แปลงที่ 1-2)
    ลานตาเกลี้ยง (หมู่ 2) ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,592-1-41
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองตาเรือ (แปลงที่ 1-2)
    หนองตาเรือ (หมู่ 12) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
14,371-0-47
2550 ป่าชุมชนบ้านชัยมงคล
    ชัยมงคล (หมู่ 9) ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,600-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านมีสุข
    มีสุข (หมู่ 8) ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,796-2-87
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านบางโก
    ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
550-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง
    ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,636-0-77
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านบางหิน
    บ้านบางหิน (หมู่ 5) ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,362-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านคลองชะอุ่น
    บ้านคลองชะอุ่น (หมู่ 1) ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
962-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านแสนสุข
    บ้านแสนสุข (หมู่ 2) ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,562-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านรังแตนใต้
    รังแตนใต้ (หมู่ 11) ต.จ.ป.ร อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำขาว จ.ระนอง
300-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหินงามพุพลู (แปลงที่ 1-3)
    หินงามพุพลู (หมู่ 11) ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังใหญ่ และป่าแม่น้ำน้อย จ.กาญจนบุรี
627-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังดุม (แปลง 1-3)
    วังดุม (หมู่ 8) ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
884-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านคอเขา (แปลง 1-2)
    คอเขา (หมู่ 4) ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
321-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังยาง (แปลงที่ 1-3)
    วังยาง (หมู่ 7) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองรี จ.กาญจนบุรี
640-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านป่าเลา
    ป่าเลา (หมู่ 11) ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร จ.สุพรรณบุรี
301-2-0
2550 ป่าชุมชนบ้านทุ่ง
    ทุ่ง (หมู่ 4) ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร จ.สุพรรณบุรี
561-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านกกตาด
    กกตาด (หมู่ 9) ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,129-1-0
2550 ป่าชุมชนบ้านยางชุม
    บ้านยางชุม (หมู่ 6) ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
532-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านคลองกอย
    คลองกอย (หมู่ 15) ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
58-1-68
2550 ป่าชุมชนบ้านท่าโต้
    ท่าโต้ (หมู่ 4) ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
258-2-26
2550 ป่าชุมชนบ้านควนโท๊ะ
    บ้านควนโท๊ะ (หมู่ 2) ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-1-52
2550 บ้านทับจาก
    ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,100-0-0
2550 บ้านนาหนองตรุด
    ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
55-0-0
2550 ป่าหมู่บ้านไอร์โซ
    ไอร์โซ (หมู่ 5) ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
 
รวม
117,995-1-57
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :