หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 113 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2551 ป่าชุมชนบ้านโป่งค่าป่าไม้แดง
    โป่งค่าป่าไม้แดง แปลงที่ 2 (หมู่ 4), โป่งค่าป่าไม้แดง แปลงที่ 1 (หมู่ 4) ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
512-3-65
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองเต็ง
    หนองเต็ง (หมู่ 6) ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
324-1-90
2551 ป่าชุมชนบ้านไผ่งาม
    ไผ่งาม (หมู่ 12) ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
65-1-0
2551 ป่าชุมชนบ้านไร่สมบูรณ์
    ไร่สมบูรณ์ (หมู่ 10) ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
143-1-96
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนสุวรรณ
    โนนสุวรรณ (หมู่ 1) ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
46-1-46
2551 ป่าชุมชนบ้านน้ำโจน
    บ้านน้ำโจน (หมู่ 8) ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
250-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหินลาด
    หินลาด (หมู่ 14) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
232-3-31
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองปอ
    หนองปอ (หมู่ 2) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
93-1-41
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 8) ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกตลาดใหญ่ จ.ขอนแก่น
207-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองนกเขียน
    หนองนกเขียน (หมู่ 7), หนองนกเขียน (หมู่ 21) ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
51-0-91
2551 ป่าชุมชนบ้านฝางน้อย
    บ้านฝางน้อย (หมู่ 9) ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
660-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านขนวน
    ขนวน (หมู่ 3) ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
149-1-15
2551 ป่าชุมชนบ้านนาเรียง
    นาเรียง (หมู่ 5) ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
63-2-59
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    โนนสวรรค์ (หมู่ 8) ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
71-0-21
2551 ป่าชุมชนบ้านขาม
    ขาม (หมู่ 15) ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
97-3-61
2551 ป่าชุมชนบ้านนางาม
    นางาม (หมู่ 4) ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
102-0-72
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองหว้า
    หนองหว้า (หมู่ 13) ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
189-3-27
2551 ป่าชุมชนบ้านหัวนาคำ หมู่ 9
    หัวนาคำ (หมู่ 9) ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมูล จ.กาฬสินธุ์
227-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านไส้ไก่
    ไส้ไก่ (หมู่ 1) ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง จ.ขอนแก่น
210-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองสองห้อง
    หนองสองห้อง (หมู่ 7) ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
144-0-5
2551 ป่าชุมชนบ้านคำนางปุ่ม
    คำนางปุ่ม (หมู่ 11) ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
705-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านดงบัง
    ดงบัง (หมู่ 4) ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
74-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านขามป้อม
    ขามป้อม (หมู่ 6) ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-1-14
2551 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์
    นาโพธิ์ (หมู่ 7) ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
863-2-13
2551 ป่าชุมชนบ้านโสกขาแก้ว
    โสกขาแก้ว (หมู่ 3) ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
57-3-25
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    บ้านโคกสะอาด (หมู่ 1) ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
57-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีบูรพา
    บ้านศรีบูรพา (หมู่ 10) ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านวังฮาง
    บ้านวังฮาง (หมู่ 2) ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
96-2-75
2551 ป่าชุมชนบ้านนาเยีย
    บ้านนาเยีย (หมู่ 9) ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
104-3-12
2551 ป่าชุมชนบ้านห้วยปลาโด
    บ้านปลาโด (หมู่ 5) ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านป่าเป้า
    บ้านป่าเป้า (หมู่ 2) ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
106-0-54
2551 ป่าชุมชนบ้านป่าเป้าน้อย
    บ้านป่าเป่าน้อย (หมู่ 6) ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-3-73
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนชัยศิลป์
    บ้านโนนชัยศิลป์ (หมู่ 7) ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-1-82
2551 ป่าชุมชนบ้านดงแสนสุข
    บ้านดงแสนสุข (หมู่ 3) ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
29-0-58
2551 ป่าชุมชนบ้านสุขสบาย
    บ้านสุขสบาย (หมู่ 12) ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านผึ้ง
    บ้านผึ้ง (หมู่ 2) ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
173-3-7
2551 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ท่าเมือง
    บ้านโพธิ์ท่าเมือง (หมู่ 7) ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
200-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเมืองไพร
    บ้านเมืองไพร (หมู่ 2) ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
149-2-92
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านเมืองน้อยหมู่7
    ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านหนองม่วง จ.ศรีสะเกษ
184-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านเมืองน้อยหมู่8
    ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านหนองม่วง จ.ศรีสะเกษ
182-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านเมืองน้อยหมู่6
    ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านหนองม่วง จ.ศรีสะเกษ
185-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านตาดรินทอง
    ตาดรินทอง (หมู่ 6) ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ จ.ชัยภูมิ
4,426-2-0
2551 ป่าชุมชนบ้านไชยวานน้อย
    บ้านไชยวานน้อย (หมู่ 3) ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
41-3-88
2551 ป่าชุมชนบ้านดงยาง
    บ้านดงยาง (หมู่ 4) ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2551 ป่าุชุมชนบ้านโนนตาล
    บ้านโนนตาล (หมู่ 9) ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-1-72
2551 ป่าชุมชนบ้านดงยางน้อย
    บ้านดงยางน้อย (หมู่ 5) ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
54-2-26
2551 ป่าชุมชนบ้านดอนกอก
    ดอนกอก (หมู่ 9) ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
118-0-45
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง
    บ้านหัวทุ่ง (หมู่ 1) ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง จ.ลำปาง
333-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านนาสัก
    บ้านนาสัก (หมู่ 4) ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จาง(ตอนขุน) จ.ลำปาง
140-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านบ้านดอนงาม
    บ้านดอนงาม (หมู่ 8) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เสริม จ.ลำปาง
1,627-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านบ้านนาบอน
    บ้านนาบอน (หมู่ 2) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เสริม จ.ลำปาง
2,101-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านนาทราย
    นาทราย (หมู่ 4) ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-3-42
2551 ป่าชุมชนบ้านฝางน้อย
    ฝางน้อย (หมู่ 10) ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนงิ้ว
    ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านสำโรงใหม่
    สำโรงใหม่ (หมู่ 12) ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสำโรงและป่าปอพาน จ.มหาสารคาม
125-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านขี้เหล็ก
    สำโรง (หมู่ 11) ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสำโรงและป่าปอพาน จ.มหาสารคาม
118-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านขี้เหล็กใต้
    ขี้เหล็กใต้ (หมู่ 14) ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสำโรงและป่าปอพาน จ.มหาสารคาม
125-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านสำโรงราษฎร์
    สำโรงราษฎร์ (หมู่ 13) ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสำโรงและป่าปอพาน จ.มหาสารคาม
125-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านขี้ตุ่น
    ขี้ตุ่น (หมู่ 10) ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสำโรงและป่าปอพาน จ.มหาสารคาม
131-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านห้วยใหม่
    ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
131-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโพนทอง
    โพนทอง (หมู่ 12) ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองคูและป่านาดูน จ.มหาสารคาม
137-0-50
2551 ป่าชุมชนบ้านโพนทอง
    โพนทอง (หมู่ 1) ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองคูและป่านาดูน จ.มหาสารคาม
456-0-25
2551 ป่าชุมชนบ้านร่วมใจ 2
    ร่วมใจ 2 (หมู่ 9) ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองคูและป่านาดูน จ.มหาสารคาม
487-0-50
2551 โครงการป่าชุมชน บ้านภูเขาทอง
    ภูเขาทอง (หมู่ 1) ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อยบ้านโคกสวัสดิ์ หมู่ที่ 9
    โคกสวัสดิ์ (หมู่ 9), โคกสวัสดิ์ (หมู่ 9) ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
647-0-0
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อยบ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 8
    โนนจันทร์ (หมู่ 8) ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
937-0-0
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อยบ้านนายาง หมู่ที่ 12
    นายาง (หมู่ 12) ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
361-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านดงน้อย หมู่ที่ 9
    ดงน้อย (หมู่ 9), ดงน้อย (หมู่ 9) ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-0-0
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อยบ้านโพนดู่ หมู่ที่ 3
    โพนดู่ (หมู่ 3), โพนดู่ (หมู่ 3) ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
595-0-0
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อยบ้านพุ่มแก หมู่ที่ 1
    พุ่มแก (หมู่ 1) ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อยบ้านสีชมพู หมู่ที่ 1
    สีชมพู (หมู่ 1) ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
600-0-0
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อย บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5
    หนองหญ้าปล้อง (หมู่ 5) ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
490-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ
    บ้านเหล่าเหนือ (หมู่ 5) ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
302-3-27
2551 ป่าชุมชนบ้านดงยาง
    บ้านดงยาง (หมู่ 7) ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
448-3-74
2551 ป่าชุมชนบ้านมหาวัน
    มหาวัน (หมู่ 1), ใหม่แม่โกนเกน (หมู่ 2), แม่โกนเกน (หมู่ 4), ห้วยน้ำขุ่น (หมู่ 8), มหาวงศ์ (หมู่ 9) ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
163-0-60
2551 ป่าชุมชนบ้านใหม่คลองอุดม (แปลงที่ 1-2)
    บ้านใหม่คลองอุดม (หมู่ 7) ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหลวง จ.สุโขทัย, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,045-1-59
2551 ป่าชุมชนบ้านตลิ่งชันใต้
    บ้านตลิ่งชันใต้ (หมู่ 8) ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
246-2-55
2551 ป่าชุมชนบ้านตลิ่งชัน
    บ้านตลิ่งชัน (หมู่ 1) ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
14,704-1-63
2551 บ้านโป่งดินดำ
    โป่งดินดำ (หมู่ 26) ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
1,099-0-94
2551 บ้านนาเมือง
    บ้านนาเมือง (หมู่ 3) ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
451-0-4
2551 บ้านนาตาด
    ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
689-3-37
2551 บ้านโนนนาซอน
    บ้านโนนนาซอน (หมู่ 4) ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
257-0-40
2551 นาทุ่งใหญ่
    บ้านนาทุ่งใหญ่ (หมู่ 1) ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,899-2-36
2551 บ้านบ่อโพธิ์
    บ้านบ่อโพธิ์ (หมู่ 1) ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
1,485-1-10
2551 บ้านนาหล่ม
    ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโป่งแค จ.พิษณุโลก
8,743-3-14
2551 บ้านดินทองพัฒนา
    ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
351-1-50
2551 บ้านหนองตะแบก
    ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
1,038-1-70
2551 บ้านวังดินเหนียว
    วังดินเหนียว (หมู่ 3) ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
19-2-36
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม
    บ้านแม่เชียงรายลุ่ม (หมู่ 3) ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พริก จ.ลำปาง
24,000-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่วัฒนา
    บ้านใหม่วัฒนา (หมู่ 10) ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เลิมและป่าแม่ปะ จ.ลำปาง
583-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าเวียง
    บ้านป่าเวียง (หมู่ 11) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา จ.ลำปาง
552-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านปางเกลือ
    บ้านปางเกลือ (หมู่ 4) ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
750-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านลานทองน้อย
    บ้านลานทองน้อย (หมู่ 12) ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
900-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองเสือ
    บ้านหนองเสือ (หมู่ 8) ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านคุยป่ารัง
    บ้านคุยป่ารัง (หมู่ 5) ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,200-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านลานกระทิง
    บ้านลานกระทิง (หมู่ 4) ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,300-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านลานเต็ง
    ลานเต็ง (หมู่ 9) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,041-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านจัดสรร
    จัดสรร (ท่าโป่ง) (หมู่ 4), ป่ายางใต้ (หมู่ 1), สามเงา (หมู่ 2), จัดสรร (หมู่ 3), ป่ายางใหม่ (หมู่ 7) ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,127-3-34
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านทับคริสต์
    ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,664-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านบางเตย
    ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านอ่างน้ำผุด
    บ้านอ่างน้ำผุด (หมู่ 13) ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
179-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเขาส้ม
    เขาส้ม (หมู่ 7) ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-2-0
2551 ป่าชุมชนบ้านห้วยผาก
    บ้านห้วยผาก (หมู่ 11) ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
878-3-5
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองตาเมือง
    ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
565-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองเป่าปี่
    บ้านหนองเป่าปี่ (หมู่ 3) ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
162-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านพรุเตียว
    บ้านพรุเตียว (หมู่ 5) ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
455-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านคีรีวงศ์ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านคีรีวงศ์ (หมู่ 6) ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
335-3-5
2551 ป่าชุมชนบ้านท่ามะปราง
    ท่ามะปราง (หมู่ 8) ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนทับช้าง จ.สงขลา
21-1-44
2551 ป่าชุมชนบ้านเขาสอยดาว
    เขาสอยดาว (หมู่ 10) ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคลองกั่ว จ.สงขลา
24-3-78
2551 ป่าชุมชนบ้านสำนักหว้า
    สำนักหว้า (หมู่ 3) ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนนายเส้น ป่าควนเหม็ดชุนป่าควนแม่เขานา ป่าควนลูกหมี และป่าควนปาหยัง จ.สงขลา
34-3-92
2551 ป่าชุมชนบ้านสะพานวา
    บ้านสะพานวา (หมู่ 5) ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตระ ป่าห้วยหลอด และป่าเขาขุมทรัพย์ จ.สตูล
38-3-49
2551 บ้านหนองพลอง
    บ้านหนองพลอง (หมู่ 13) ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านไอร์บาลอ
    ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
 
รวม
97,540-1-59
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :