หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 65 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านสามแยกน้ำเป็น หมู่ที่ 1
    ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านนา และป่าทุ่งควายกิน จ.ระยอง
342-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านสวนใน
    บ้านสวนใน (หมู่ 9) ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมแสง จ.ตราด
33-2-3
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านวังตัก
    บ้านวังตัก (หมู่ 9) ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมแสง จ.ตราด
37-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านวังตอ
    วังตอ (หมู่ 10) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-2-31
2552 ป่าชุมชนบ้านคำน้อย
    คำน้อย (หมู่ 4) ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
512-3-78
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเม็กพัฒนา
    บ้านหนองเม็กพัฒนา (หมู่ 10) ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
2,551-3-84
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านทมป่าข่า หมู่ที่3
    ทมป่าข่า (หมู่ 3) ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทม และป่าข่า จ.อุดรธานี
722-2-64
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านทมป่าข่า หมู่ที่ 2
    ท่มป่าข่า (หมู่ 2) ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
56-2-28
2552 ป่าชุมชนบ้านห้วยหมากหล่ำ
    บ้านห้วยหมากหล่ำ (หมู่ 6) ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทม และป่าข่า จ.อุดรธานี
163-1-64
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่ล้อม
    บ้านหนองไผ่ล้อม (หมู่ 8) ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทม และป่าข่า จ.อุดรธานี
575-1-8
2552 ป่าชุมชนบ้านบ่อปัทม์
    บ้านบ่อปัทม์ (หมู่ 4) ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
113-2-24
2552 ป่าชุมชนบ้านบุญมี
    บ้านบุญมี (หมู่ 5) ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
135-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านศิลาชัย (แปลงที่ 1-2)
    บ้านศิลาชัย (หมู่ 13) ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
224-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านนามั่ง
    บ้านนามั่ง (หมู่ 4) ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
74-2-13
2552 ป่าชุมชนบ้านชาด
    บ้านชาด (หมู่ 6) ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
238-1-25
2552 ป่าชุมชนบ้านดอนเดื่อ
    บ้านดอนเดื่อ (หมู่ 4) ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
86-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านตลิ่งชัน
    บ้านตลิ่งชัน (หมู่ 5) ต.บ้านหินโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
47-1-9
2552 บ้านไทย
    ไทย (หมู่ 2) ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
59-2-87
2552 ป่าชุมชนบ้านป่าไผ่
    บ้านป่าไผ่ (หมู่ 3) ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
839-0-73
2552 ป่าชุมชนบ้านเด่นไม้ซุง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านเด่นไม้ซุง (หมู่ 14) ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
16,845-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านไชยา
    ไชยา (หมู่ 4) ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
742-2-76
2552 ป่าชุมชนบ้านนาสีนวลใน
    ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
58-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านอ้อมแก้วน้อย
    ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
201-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านใหม่ไชยา
    ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านปู่พึ้ม
    ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
274-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนประดู่
    ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
79-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนใหญ่
    ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนกุงพัฒนา
    ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนกุง
    ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2552 โครงป่าชุมชนบ้านโนนสามัคคี
    ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
116-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเชียงสือใหญ่
    ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านเชียงสือน้อย
    ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านท่าด่าน
    บ้านท่าด่าน (หมู่ 10), ป่างิ้ว (หมู่ 1), แม่ราก (หมู่ 2), แม่ราก (หมู่ 11), ป่างิ้ว (หมู่ 5) ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
1,413-1-89
2552 ป่าชุมชนบ้านแม่สำใต้
    บ้านแม่สำใต้ (หมู่ 1) ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
435-2-28
2552 ป่าชุมชนบ้านภูนก
    บ้านภูนก (หมู่ 44) ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,211-3-92
2552 ป่าชุมชนบ้านปลายนา
    บ้านปลายนา (หมู่ 3) ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,646-2-51
2552 บ้านภูนกใต้
    บ้านภูนกใต้ (หมู่ 13) ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
436-1-22
2552 บ้านนาลานข้าว
    ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
941-3-8
2552 บ้านโป่งสอ
    ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
566-2-8
2552 บ้านโปร่งเบี้ย
    ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
195-1-35
2552 บ้านน้ำกุ่ม
    ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
517-3-56
2552 บ้านนาวงฆ้อง
    ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
278-2-11
2552 ป่าชุมชนบ้านแม่เตี๊ยะนอก
    บ้านแม่เตี๊ยะนอก (หมู่ 8) ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เลิมและป่าแม่ปะ จ.ลำปาง
3,478-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านนาปราบ
    บ้านนาปราบ (หมู่ 3) ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปราบ จ.ลำปาง
360-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านนายางเหนือ
    บ้านนายางเหนือ (หมู่ 10) ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สะเลียม จ.ลำปาง
5,677-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านกาด
    บ้านกาด (หมู่ 1) ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปราบ จ.ลำปาง
1,109-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านปลายนา
    บ้านปลายนา (หมู่ 7) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา จ.ลำปาง
345-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านโคกงาม
    บ้านโคกงาม (หมู่ 15) ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย จ.อุตรดิตถ์
250-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านไผ่แก้ว
    บ้านไผ่แก้ว (หมู่ 20) ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
815-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านเกาะขาช้าง
    ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า :
120-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านสวนป่า
    บ้านสวนป่า (หมู่ 20) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
868-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านป่าสน
    บ้านป่าสน (หมู่ 17) ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
350-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านมอรังงาม (แปลงที่ 1-2)
    บ้านมอรังงาม (หมู่ 22) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
129-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านวังใหม่
    บ้านวังใหม่ (หมู่ 19) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านทุ่งธารทอง
    บ้านทุ่งธารทอง (หมู่ 16) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านคลองแต้ว
    บ้านคลองแต้ว (หมู่ 4) ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองโสน
    หนองโสน (หมู่ 4) ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,020-1-36
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านถ้ำเล่ย์
    บ้านถ้ำเล่ย์ (หมู่ 10) ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จ.สุราษฎร์ธานี
85-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านสระแก้ว
    บ้านสระแก้ว (หมู่ 8) ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
472-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านถ้ำเสือ
    บ้านถ้ำเสือ (หมู่ 1) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
772-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเขาพระลาย
    บ้านเขาพระลาย (หมู่ 1) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,591-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    บ้านหนองบัว (หมู่ 1) ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
332-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านพุสวรรค์
    บ้านพุสวรรค์ (หมู่ 1) ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
4,975-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    บ้านกลาง (หมู่ 6) ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
579-1-82
2552 ป่าชุมชนบ้านขุมทรัพย์
    บ้านขุมทรัพย์ (หมู่ 4) ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตระ ป่าห้วยหลอด และป่าเขาขุมทรัพย์ จ.สตูล
244-3-32
 
รวม
59,005-3-17
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :