หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 32 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2555 ป่าชุมชนบ้านอุบลพัฒนา
    บ้านอุบลพัฒนา (หมู่ 14) ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา
374-2-42
2555 บ้านใสหนำสูง,ศาลาเทวดา
    บ้านใสหนำสูง,ศาลาเทวดา (หมู่ 2) ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
1,107-1-94
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองโอง
    บ้านหนองโอง (หมู่ 7) ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
223-1-56
2555 ป่าชุมชนบ้านผักหนามชัย
    บ้านผักหนามชัย (หมู่ 12) ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
188-0-68
2555 ป่าชุมชนบ้านวังโพน
    บ้านวังโพน (หมู่ 3) ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
96-0-56
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองสะแบง
    หนองสะแบง (หมู่ 5), หนองสะแบง (หมู่ 14) ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
28-2-32
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองกุงธนสาร
    บ้านหนองกุงธนสาร (หมู่ 16) ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
110-0-50
2555 ป่าชุมชนบ้านโคกไม้งาม
    หนองกุงธนสาร (หมู่ 7) ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
116-0-73
2555 ป่าชุมชนบ้านวังขอนแดง
    วังขอนแดง (หมู่ 15) ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
448-3-64
2555 ป่าชุมชนบ้านโนนตุ่น
    โนตุ่น (หมู่ 3) ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
103-1-98
2555 โครงการป่าชุมชนโคกหนองคอม
    สายฝน (หมู่ 12), น้ำคำ (หมู่ 3), หนองขี้ม้า (หมู่ 4), คำสมศรีเหนือ (หมู่ 8), สายไผ่คำ (หมู่ 15), คำสมศรี (หมู่ ), สนามเป้า (หมู่ 18) ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
735-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าเจริญ
    ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
157-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านกิ่วห้าง (แปลงที่ 1-3)
    กิ่วห้าง (หมู่ 3) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
364-3-85
2555 ป่าชุมชนบ้านประดาง
    ประดาง (หมู่ 3), ทุ่งกง (หมู่ 1) ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
147-2-17
2555 บ้านศรีเจริญ
    ศรีเจริญ (หมู่ 2) ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
1,049-2-22
2555 ป่าชุมชนบ้านชำบุ่น
    บ้านชำบุ่น (หมู่ 7) ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
376-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านท่าโพธิ์
    บ้านท่าโพธิ์ (หมู่ 1) ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
313-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านฟากท่า
    บ้านฟากท่า (หมู่ 1) ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,000-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาเล็บงา
    เขาเล็บงา (หมู่ 15) ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านอุดมพัฒนา
    อุดมพัฒนา (หมู่ 7) ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านเขานางต่วม
    เขานางต่วม (หมู่ 1) ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
208-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านปางสุด
    ปางสุด (หมู่ 12) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
119-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านมอสวรรค์
    มอสวรรค์หนึ่ง (หมู่ 7) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
75-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองพวา (ต่ออายุ ครั้งที่ 1)
    หนองพวา (หมู่ 3) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
30-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาแหลม (แปลงที่ 1-4)
    บ้านเขาแหลม (หมู่ 7) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
9,666-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาแดง
    บ้านเขาแดง (หมู่ 5) ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
176-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านเขานางฟ้า
    บ้านเขานางฟ้า (หมู่ 10) ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
35-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านปากด่าน
    ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
117-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านวังไคร้
    วังไคร้ (หมู่ 3), วังไคร้ออก (หมู่ 2) ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,932-0-85
2555 ป่าชุมชนบ้านปากคลอง
    ปากคลอง (หมู่ 3) ต.เกาะลาปูเล อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกาะกลาง จ.กระบี่
449-0-1
2555 บ้านบ่อหว้า
    ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งบางนกออก จ.สงขลา
484-3-3
2555 ป่าชุมชนบ้านหินกอง
    หินกอง (หมู่ 4) ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
215-2-19
 
รวม
21,542-2-65
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :