หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 377 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2558 ป่าชุมชนบ้านสันตีเหล็ก
    ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
59-3-23.2
2558 ป่าชุมชนบ้านไทรงาม
    บ้านไทรงาม (หมู่ 2) ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
346-0-5
2558 ป่าชุมชนบ้านเขาสามยอด
    บ้านเขาสามยอด (หมู่ 7) ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
668-0-5
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองแหน
    หนองแหน แปลงที่ 1 (หมู่ 6), หนองแหน แปลงที่ 2 (หมู่ 6) ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
186-1-50
2558 ป่าชุมชนบ้านมณีโชติ
    มณีโชติ (หมู่ 1) ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับกวาง และป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1 จ.สระบุรี
90-3-34
2558 ป่าชุมชนบ้านใหม่สามัคคี
    ใหม่สามัคคี (หมู่ 15) ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,151-3-20
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านมาบลำบิด
    ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
422-1-78.5
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านโสม
    ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเรือแตก จ.ชลบุรี
948-3-41
2558 ป่าชุมชนบ้านเขามดง่าม
    เขามดง่าม (หมู่ 4) ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านคลองตะเคียน
    คลองตะเคียน (หมู่ 3) ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเขาชะอางค์
    เขาชะอางค์ (หมู่ 2) ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
90-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองยายหมาด
    หนองยายหมาด (หมู่ 9) ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
89-3-63
2558 ป่าชุมชนบ้านแปลง
    แปลง (หมู่ 11) ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
41-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านภูดร-ห้วยมะหาด
    ภูดร-ห้วยมะหาด (หมู่ 7) ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-2-13
2558 ป่าชุมชนบ้านเขาวังไทร
    เขาวังไทร (หมู่ 9) ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
270-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านไทรเอน
    ไทรเอน (หมู่ 8) ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาหินตั้ง จ.ระยอง
827-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านวังอีแอ่น
    วังอีแอ่น (หมู่ 1) ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
29-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านมะนาว
    มะนาว (หมู่ 1) ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่ และป่าเขาไฟไหม้) จ.ตราด
1,449-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแหลมทอง
    แหลมทอง (หมู่ 3) ต.แหลมทอง อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงอีจานใหญ่ จ.นครราชสีมา
108-1-97
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านนาสุรินทร์
    บ้านนาสุรินทร์ (หมู่ 7) ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
796-1-48
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองปิง
    หนองปิง (หมู่ 10) ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
478-3-54
2558 ป่าชุมชนบ้านตอกแป้น
    ตอกแป้น (หมู่ 9) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสำราญ จ.ขอนแก่น
105-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านบึงกลาง
    บึงกลาง (หมู่ 7) ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
46-2-79
2558 ป่าชุมชนบ้านนาคู
    นาคู (หมู่ 3) ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-0-8
2558 ป่าชุมชนบ้านนายม
    นายม (หมู่ 2) ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านลาน
    บ้านลาน (หมู่ 4), บ้านลาน (หมู่ 5), บ้านลาน (หมู่ 6) ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
151-2-21
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองร้านหญ้า
    บ้านหนองร้านหญ้า (หมู่ 5) ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
86-1-5
2558 ป่าชุมชนบ้านโสกนาค
    โสกนาค (หมู่ 8) ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโนนน้ำแบ่ง จ.ขอนแก่น
310-3-21
2558 ป่าชุมชนบ้านหินฮาว
    หินฮาว (หมู่ 7) ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
194-3-42
2558 ป่าชุมชนบ้านนาสวน
    นาสวน (หมู่ 10) ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
72-0-27
2558 ป่าชุมชนโคกหนองขาม
    ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
77-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหินร่อง
    หินร่อง (หมู่ 9) ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
276-3-49
2558 ป่าชุมชนบ้านดอนพันชาด
    ดอนพันชาด (หมู่ 3) ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
282-3-4
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยฮวก
    ห้วยฮวก (หมู่ 2) ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
392-0-50
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองขามพัฒนา
    หนองขามพัฒนา (หมู่ 13) ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
295-2-18
2558 ป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    โคกกลาง (หมู่ 6) ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
309-3-11
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านคำหมากคูณ
    คำหมากคูณ (หมู่ 4) ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
315-3-4
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสำราญ
    โนนสำราญ (หมู่ 5) ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
805-2-28
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแวงจุมพล
    หนองแวงจุมพล (หมู่ 7) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
684-0-35
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนโพธิ์
    โนนโพธิ์ (หมู่ 4) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
1,500-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแสง
    บ้านหนองแสง (หมู่ 6) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
1,457-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแวงศรีวิไล
    ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
818-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านแสงอร่าม
    บ้านแสงอร่าม (หมู่ 11) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
1,654-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแวงศรีชมภู
    บ้านหนองแวงศรีชมภู (หมู่ 8) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
919-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแวงพัฒนา
    บ้านหนองแวงพัฒนา (หมู่ 9) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
1,168-0-0
2558 โครงการป่าชุมนบ้านโคกล่าม
    โคกล่าม (หมู่ 3) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
1,000-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    บ้านโนนสว่าง (หมู่ 2) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
500-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดหมากไฟ
    กุดหมากไฟ (หมู่ 1) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
500-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านบะยาว หมู่ที่ 1
    บะยาว (หมู่ 1) ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
32-1-32
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านบะยาว หมู่ที่ 12
    บะยาว (หมู่ 12) ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
51-3-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านคำยางน้อย
    คำยางน้อย (หมู่ 12) ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
164-2-9
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านวังทอง
    วังทอง (หมู่ 9) ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
1,548-0-36
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านคำไฮ
    คำไฮ (หมู่ 2) ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
1,099-1-24
2558 ป่าชุมชนบ้านเชือก
    เชือก (หมู่ 12) ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
90-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านคำก้าว
    คำก้าว (หมู่ 4) ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
49-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านจำปา
    จำปา (หมู่ 2) ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
444-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านลุมพุก
    ลุมพุก (หมู่ 1) ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
981-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านขี้เหล็ก
    ขี้เหล็ก (หมู่ 4) ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
100-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านพรพูลสุข
    พรพูลสุข (หมู่ 5) ต.ดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
359-3-57
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีสมบูรณ์
    ศรีสมบูรณ์ (หมู่ 3) ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงปอและดงบังอี่ จ.ยโสธร
1,365-0-0
2558 ป่าชุมชนตำบลธาตุทอง
    ธาตุ (หมู่ 1), หนองกุงใหม่ (หมู่ 3), ธาตุกลาง (หมู่ 9), หนองกุงศรี (หมู่ 7), ธาตุทอง (หมู่ 10) ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหยวก จ.ชัยภูมิ
6,500-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเอี่ยน
    หนองเอี่ยน (หมู่ 9) ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
248-0-60
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านปากหมัน
    ปากหมัน (หมู่ 4) ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,997-1-60
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านบุ่งกุ่ม
    บุ่งกุ่ม (หมู่ 1) ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
4,105-0-72
2558 โครงการป่ชุมชนบ้านนาแห้วเก่า
    นาแห้วเก่า (หมู่ 1) ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
2,419-2-52
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านบุ่ง
    บุ่ง (หมู่ 6) ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,546-1-32
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านโป่งกูด
    บ้านโป่งกูด (หมู่ 4) ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,565-1-37
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวนา
    บ้านหัวนา (หมู่ 3) ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,063-3-69
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าก่อ
    บ้านป่าก่อ (หมู่ 2) ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,603-3-70
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านหนาด
    หนาด (หมู่ 1) ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
90-3-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านร่องเม็ก
    ร่องเม็ก (หมู่ 7) ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
76-1-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเป้า
    บ้านเป้า (หมู่ 3) ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
190-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านบวกห้า
    ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
119-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านท่ากอม่วง
    ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
475-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยสะแพด
    ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
330-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่แอน
    ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-2-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองปลามัน
    ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
409-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเด่นสารภี
    ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
595-0-86
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองไซ
    บ้านหนองไซ (หมู่ 14) ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
1,504-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านทรายทอง
    บ้านทรายทอง (หมู่ 16) ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเหมืองจี้ และป่าสันป่าสัก จ.ลำพูน
2,500-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านทาปลาดุก
    บ้านทาปลาดุก (หมู่ 5) ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านศรีทรายมูล
    บ้านศรีทรายมูล (หมู่ 9) ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,764-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหน้าสถานี
    บ้านหน้าสถานี (หมู่ 11) ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
803-3-6
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่งสามัคคี
    ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,534-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านใหม่รุ่งเจริญ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านใหม่รุ่งเจริญ (หมู่ 8) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา จ.ลำปาง
132-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านค่าหลวง (แปลงที่ 1-3)
    บ้านค่าหลวง (หมู่ 4) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา จ.ลำปาง
135-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านสบค่อม
    บ้านสบค่อม (หมู่ 1) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
277-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านค่ากลาง (แปลงที่ 1-3)
    ค่ากลาง (หมู่ 2), ค่ากลาง 2 (หมู่ ), ค่ากลาง 3 (หมู่ ) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา จ.ลำปาง
908-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านท่าสี (แปลงที่ 1-2)
    บ้านท่าสี (หมู่ 2) ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เมาะ จ.ลำปาง
8,000-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านป่าแข
    บ้านป่าแข (หมู่ 7) ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
4,400-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านใหม่เตาปูน
    ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ไฮ จ.ลำปาง
4,000-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านต้นมื่น
    บ้านต้นมื่น (หมู่ 8) ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
82-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเป๊าะ
    บ้านเป๊าะ (หมู่ 5) ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา จ.ลำปาง
426-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่นาแช่
    บ้านใหม่นาแช่ (หมู่ 2) ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง จ.ลำปาง
545-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเป๊าะทอง
    บ้านเป๊าะทอง (หมู่ 10) ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา จ.ลำปาง
664-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านท่าเจริญ
    ท่าเจริญ (หมู่ 9) ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
2,510-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านขุนแหง
    ขุนแหง (หมู่ 7) ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
3,074-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งโป่ง
    บ้านทุ่งโป่ง (หมู่ 6) ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
554-0-0
2558 บ้านแม่งอน
    บ้านแม่งอน (หมู่ 5) ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
263-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่สงเหนือ
    บ้านแม่สงเหนือ (หมู่ 6) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
679-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งตุ้น
    ทุ่งตุ้น (หมู่ 13) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่สุขป่าสัก
    บ้านแม่สุขป่าสัก (หมู่ 9) ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
189-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองเชียงราน
    บ้านหนองเชียงราน (หมู่ 12) ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
1,800-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งเกาะหลวง
    บ้านทุ่งเกาะหลวง (หมู่ 8) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
3,678-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่พุ
    บ้านแม่พุเหนือ (หมู่ 5) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
1,277-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านกุ่มเนิ้ง
    บ้านกุ่มเนิ้ง (หมู่ 3) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
6,682-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านสันป่ามอญ
    บ้านสันป่ามอญ (หมู่ 5) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
3,285-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหัวน้ำ
    บ้านหัวน้ำ (หมู่ 1) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
14,587-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่มอกกลาง
    บ้านแม่มอกกลาง (หมู่ 2) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
5,866-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหัวน้ำพัฒนา
    บ้านหัวน้ำพัฒนา (หมู่ 9) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
18,655-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านสะพานหิน
    สะพานหิน (หมู่ 4) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
5,153-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่พุเหนือ (แปลงที่ 1-2)
    แม่พุเหนือ (หมู่ 13) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
2,400-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหอรบ
    บ้านหอรบ (หมู่ 9) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
1,646-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่มอกใต้
    บ้านแม่มอกใต้ (หมู่ 6) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
11,482-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเด่นอุดม
    เด่นอุดม (หมู่ 7) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,583-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง
    โดกสว่าง (หมู่ 2) ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
104-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองปลิงและบ้านโคกสี
    หนองปลิง (หมู่ 6), โคกสี (หมู่ 5) ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
239-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหมากมาย
    ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
112-0-0
2558 ป่าชุมชนป่าโคกหนองคลอง
    กู่ทอง (หมู่ 8), ใหม่บัวบาน (หมู่ 14), โจด (หมู่ 9) ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
865-0-0
2558 ป่าชุมชนป่าโคกหนองเม็ก-หนองฮี
    เสือเฒ่า (หมู่ 15), เสือเฒ่า (หมู่ 6), เข็ง (หมู่ 7), เข็งพัฒนา (หมู่ 12), เข็งใหม่พัฒนา (หมู่ 14) ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า :
967-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน
    ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,406-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน
    หนองทิศสอน (หมู่ 5) ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,406-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศรีเจริญ
    ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
265-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองยางใต้ หมู่ที่ 15
    ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 10
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
134-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 19
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
210-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 18
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
213-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองสิมใหม่ หมู่ที่ 17
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
215-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านมะโบ่ใหม่ หมู่ที่ 14
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
208-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองยางใหม่
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
124-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านมะโบ่
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
215-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองสิม หมู่ที่ 7
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
163-3-54
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองยางใต้ หมู่ที่ 15
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านมะโบ่ใหม่ หมู่ที่ 14
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
208-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองสิมใหม่ หมู่ที่ 17
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า :
215-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 19
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า :
210-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองสิม หมู่ที่ 7
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า :
163-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านมะโบ่ หมู่ที่ 8
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
215-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 10
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
134-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองยางใหม่ หมู่ที่ 13
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
124-0-0
2558 ป่าชุมชนป่าดงใหญ่
    ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,241-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านดงเค็งแสบง
    ดงเค็งแสบง (หมู่ 9) ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านสิงห์โคก
    สิงห์โคก (หมู่ 1) ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
114-3-21
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านดงมัน
    ดงมัน (หมู่ 3) ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
115-1-40
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านสิงห์โคก
    สิงห์โคก (หมู่ 10) ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
81-2-43
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านข่าใหญ่
    ข่าใหญ่ (หมู่ 3), ข่าน้อย (หมู่ 4), ข่าใหญ่ (หมู่ 10) ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
645-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    หนองผือ (หมู่ 11) ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-1-69
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    หนองผือ (หมู่ 9) ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
329-1-45
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านขี้เหล็ก
    ขี้เหล็ก (หมู่ 3) ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
510-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านคำแดง
    คำแดง (หมู่ 10) ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเป็ดก่า จ.ร้อยเอ็ด
1,100-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านนิคมพัฒนา
    ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหันและโคกสูง จ.ร้อยเอ็ด
280-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโพนแพง
    โพนแพง (หมู่ 10) ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,000-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านคำเมย
    คำเมย (หมู่ 5) ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
700-0-0
2558 ป่าชุมชนภูถ้ำพระ
    หัวนาคำ (หมู่ 6) ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
700-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนาเจริญ
    นาเจริญ (หมู่ 11) ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านคำสมบูรณ์
    คำสมบูรณ์ (หมู่ 4) ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
700-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนาบอน
    บ้านนาบอน (หมู่ 1) ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,570-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโนนเบ็ญ
    โนนเบ็ญ (หมู่ 11) ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-0-26
2558 ป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง
    โคกสว่าง (หมู่ 9) ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
180-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโพนแดง
    โพนแดง (หมู่ 8) ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
44-3-47
2558 ป่าชุมชนบ้านนาเพียงเก่า
    นาเพียงเก่า (หมู่ 2) ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
63-3-38
2558 ป่าชุมชนบ้านแสนพัน หมู่ที่ 6
    ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
66-2-58
2558 ป่าชุมชนบ้านสมสะอาด
    สมสะอาด (หมู่ 5) ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-3-6
2558 ป่าชุมชนบ้านคางฮุง
    คางฮุง (หมู่ 6) ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านพอกใหญ่สามัคคี
    ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
80-0-51
2558 ป่าชุมชนบ้านพอกใหญ่
    พอกใหญ่ (หมู่ 7) ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-2-63
2558 ป่าชุมชนบ้านบดมาด
    บดมาด (หมู่ 4) ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-3-99
2558 ป่าชุมชนบ้านเจริญศิลป์
    เจริญศิลป์ (หมู่ 9) ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
55-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนาซอน
    นาซอน (หมู่ 6) ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนาคอย
    นาคอย (หมู่ 13) ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-3-42
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองสนม หมู่ที่ 5
    หนองสนม (หมู่ 5) ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-0-97
2558 ป่าชุมชนบ้านก่อ
    ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
133-0-14
2558 ป่าชุมชนบ้านโพนแพง หมู่ที่ 19
    โพนแพง (หมู่ 19) ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-3-34
2558 ป่าชุมชนบ้านโพนแพง หมู่ที่ 6
    โพนแพง (หมู่ 6) ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-1-28
2558 ป่าชุมชนบ้านดอนดู่
    ดอนดู่ (หมู่ 4) ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-1-4
2558 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    กลาง (หมู่ 12) ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
37-2-75
2558 ป่าชุมชนบ้านโนนจำปา หมูที่ 2
    ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
607-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโนนจำปา หมู่ที่ 10
    โนนจำปา (หมู่ 10) ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
51-1-57
2558 ป่าชุมชนบ้านตากแดด
    ตากแดด (หมู่ 4) ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
105-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนาเลา
    นาเลา (หมู่ 6) ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
110-1-87
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำคำ
    หนองน้ำคำ (หมู่ 3) ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
132-2-93
2558 ป่าชุมชนบ้านโนนเจริญ
    โนนเจริญ (หมู่ 6) ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
594-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนาตาล
    นาตาล (หมู่ 3) ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-3-8
2558 ป่าชุมชนบ้านม่วงคำ
    ม่วงคำ (หมู่ 4) ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก จ.สกลนคร
200-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหลุบเลาพัฒนา
    หลุบเลาพัฒนา (หมู่ 10) ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
170-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนาชุม หมู่ที่ 11
    นาชุม (หมู่ 11), นาชุม (หมู่ 11) ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
96-0-43
2558 ป่าชุมชนบ้านนาอินทร์ หมู่ที่ 5
    นาอินทร์ (หมู่ 5), นาอินทร์ (หมู่ 5) ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
84-1-63
2558 ป่าชุมชนบ้านสามขา
    สามขา (หมู่ 2) ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.มุกดาหาร
178-2-73
2558 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์ (แปลงที่ ๑-๒)
    บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 9) ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
154-1-64
2558 ป่าชุมชนบ้านดอนป่าแคน
    ดอนป่าแคน (หมู่ 4) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
257-0-49
2558 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
827-2-28
2558 ป่าชุมชนบ้านลานทอง
    ลานทอง (หมู่ 11) ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
513-3-41
2558 ป่าชุมชนบ้านเขาขวาง
    เขาขวาง (หมู่ 13) ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
518-2-6
2558 ป่าชุมชนบ้านวังเด่น
    วังเด่น (หมู่ 7) ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
59-3-86
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองไม้กอง
    บ้านหนองไม้กอง (หมู่ 1) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พันลำ และป่าแม่มอก จ.สุโขทัย, อื่น ๆ
843-2-90
2558 ป่าชุมชนบ้านเตาปูน
    บ้านเตาปูน (หมู่ 9) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, อื่น ๆ
559-1-87
2558 ป่าชุมชนบ้านนาขุนเจริญ
    นาขุนเจริญ (หมู่ 7) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
116-0-4
2558 ป่าชุมชนบ้านวังลึก
    ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พันลำ และป่าแม่มอก จ.สุโขทัย
202-0-54
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม
    หนองกระทุ่ม (หมู่ 7) ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
214-3-21
2558 ป่าชุมชนบ้านตอสัก
    บ้านตอสัก (หมู่ 13) ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้ จ.สุโขทัย
1,182-2-7
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้
    บ้านห้วยไคร้ (หมู่ 1) ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้ จ.สุโขทัย
633-2-85
2558 ป่าชุมชนบ้านแหลมเจริญสุข
    บ้านแหลมเจริญสุข (หมู่ 8) ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้ จ.สุโขทัย
798-1-55
2558 ป่าชุมชนบ้านลำโชค
    ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท่าแพ จ.สุโขทัย
383-2-40
2558 บ้านวังตามน
    ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พันลำ และป่าแม่มอก จ.สุโขทัย
2,268-0-44
2558 ป่าชุมชนบ้านท่าต้นธง
    ท่าต้นธง (หมู่ 1) ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท่าแพ จ.สุโขทัย
2,924-1-97
2558 ป่าชุมชนบ้านรุกขมูล
    บ้านรุกขมูล (หมู่ 11) ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
63-0-89
2558 บ้านน้ำตาก
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
5,272-1-13
2558 บ้านน้ำดั้น
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
81-2-82
2558 บ้านแก่งหว้า
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
95-1-98
2558 บ้านนาหนอง
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
3,310-3-36
2558 บ้านเนินกลาง
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2,237-3-40
2558 บ้านแก่งไฮ
    แก่งไฮ (หมู่ 11) ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
1,118-3-67
2558 บ้านหลังเขา
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
1,229-1-92
2558 บ้านห้วยเซิม
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
827-0-60
2558 บ้านเนินพลวง
    เนินพลวง (หมู่ 22) ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,632-2-75
2558 บ้านเกษตรสมบูรณ์
    ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
293-0-86
2558 บ้านถ้ำพริก
    ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
263-2-38
2558 บ้านบางกลางท่าวพัฒนา
    ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
276-0-45
2558 บ้านหนองหิน
    ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
29-3-42
2558 บ้านเกษตรสุข
    ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
42-0-81
2558 บ้านใหม่อนามัย
    ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
101-0-61
2558 บ้านน้ำเลา
    ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
9,382-0-4
2558 บ้านโคกเนินทอง
    ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
251-0-0
2558 บ้านใหม่ไทยเจริญ
    ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
4,993-2-86
2558 บ้านป่าบง
    ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
10,825-0-6
2558 บ้านแก่งบัวคำ
    ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง จ.พิษณุโลก
461-3-40
2558 บ้านสวนเมี่ยง
    ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง จ.พิษณุโลก
91-0-35
2558 บ้านห้วยหมากหล่ำ
    ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง จ.พิษณุโลก
89-1-24
2558 บ้านเนินช้างแทง
    ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง จ.พิษณุโลก
132-0-10
2558 บ้านหนองขาหย่าง
    ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง จ.พิษณุโลก
2,151-3-41
2558 บ้านโคกใหญ่
    ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง จ.พิษณุโลก
778-3-92
2558 บ้านน้อย
    ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง จ.พิษณุโลก
37-3-96
2558 บ้านเนินหนองบัว
    ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง จ.พิษณุโลก
765-2-15
2558 บ้านนาตาจูม
    ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง จ.พิษณุโลก
1,320-3-56
2558 บ้านไร่
    ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
142-0-0
2558 บ้านทับยายเชียง
    ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
308-0-0
2558 บ้านชาน
    บ้านชาน (หมู่ 5) ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
564-0-0
2558 บ้านดอนม่วง
    ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-2-57
2558 บ้านใหม่ชัยมงคล
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
1,480-0-52
2558 บ้านเขาชี
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
4,492-1-11
2558 บ้านทุ่งเอี้ยง
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
3,625-2-6
2558 บ้านใหม่พนมทอง
    ใหม่พนมทอง (หมู่ 11) ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก
6,683-3-49
2558 บ้านนาเหนือ
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
1,646-1-51
2558 บ้านน้ำยาง
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
1,976-3-36
2558 บ้านซำทองพัฒนา
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
3,685-2-72
2558 บ้านแก่งกุลาเหนือ
    ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำเข็ก จ.พิษณุโลก
324-2-31
2558 บ้านบ่อ
    ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก
1,273-3-70
2558 บ้านวังกะบาก
    ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,774-0-67
2558 บ้านแก่งจูงนาง
    ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
2,462-3-19
2558 บ้านหนองเต่า
    ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
1,001-1-72
2558 บ้านเนินคล้อ
    ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
850-3-61
2558 บ้านปลวกง่าม
    ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
1,859-0-4
2558 บ้านชมพูใต้
    ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
1,130-3-62
2558 บ้านชมพูเหนือ
    ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
1,405-2-81
2558 บ้านวังยาง
    ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
1,677-3-43
2558 บ้านคลองตะเคียน
    ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,254-2-73
2558 บ้านทุ่งนาดี
    ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,432-3-63
2558 บ้านไร่ยาน หมู่ที่ 10 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านไร่ยาน (หมู่ 10) ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ จ.เพชรบูรณ์
3,046-0-0
2558 บ้านมิตรใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านมิตรใหม่ (หมู่ 9) ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ จ.เพชรบูรณ์
1,375-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านบ่อทองพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลท้ายดง อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
    ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2558 บ้านกกจั่น หมู่ที่ 6 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านกกจั่น (หมู่ 6) ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง จ.เพชรบูรณ์
529-0-0
2558 บ้านผาทองใต้ หมู่ที่ 28 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านผาทองใต้ (หมู่ 28) ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง จ.เพชรบูรณ์
398-0-0
2558 บ้านลาดน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านลาดน้อย (หมู่ 13) ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง จ.เพชรบูรณ์
284-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยตูมใต้
    ห้วยตูมใต้ (หมู่ 17), ห้วยตูมใต้ (หมู่ 17) ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง จ.เพชรบูรณ์
295-0-0
2558 บ้านผาทอง หมู่ที่ 8 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
    ผาทอง (หมู่ 8), ผาทอง (หมู่ 8) ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง จ.เพชรบูรณ์
267-0-0
2558 บ้านโคกสาร หมู่ที่ 5 ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านโคกสาร (หมู่ 5) ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง จ.เพชรบูรณ์
544-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่เตี๊ยะใน
    บ้านแม่เตี๊ยะใน (หมู่ 1) ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปราบ จ.ลำปาง
6,022-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านน้ำโท้ง
    บ้านน้ำโท้ง (หมู่ 1) ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อาบ จ.ลำปาง
134-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแท่นดอกไม้
    บ้านแท่นดอกไม้ (หมู่ 13) ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อาบ จ.ลำปาง
1,550-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านผาปังกลาง
    ผาปังกลาง (หมู่ 3) ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พริก จ.ลำปาง
800-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านผาปังหลวง
    ผาปังหลวง (หมู่ 2) ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พริก จ.ลำปาง
977-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่
    ห้วยไร่ (หมู่ 4) ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พริก จ.ลำปาง
300-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนาริน
    นาริน (หมู่ 1) ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พริก จ.ลำปาง
6,874-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านปงกา
    บ้านปงกา (หมู่ 3) ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทาน จ.ลำปาง
3,635-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านดง
    บ้านดง (หมู่ 2) ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปราบ จ.ลำปาง
1,120-0-0
2558 บ้านปางวัว
    บ้านปางวัว (หมู่ 7) ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
330-0-0
2558 บ้านวังขวัญ
    บ้านวังขวัญ (หมู่ 9) ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
160-0-0
2558 บ้านท้องลับแลพัฒนา
    บ้านท้องลับแลพัฒนา (หมู่ 10) ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโป่งขาม
    โป่งขาม (หมู่ 10) ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
564-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านฟ้าสีทอง
    ฟ้าสีทอง (หมู่ 11) ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,584-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแท่นคำพัฒนา
    แท่นคำพัฒนา (หมู่ 16) ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
314-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านปางวัว
    ปางวัว (หมู่ 19) ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
724-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านสันต้นเปา
    สันต้นเปา (หมู่ 1) ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสบกกฝั่งขวา จ.เชียงราย
1,287-2-68
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่ง
    บ้านห้วยโป่ง (หมู่ 5) ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง จ.เชียงราย
1,170-1-72
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาขวาง(แปลงที่ 1-2)
    บ้านเขาขวาง (หมู่ 4) ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
535-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาค้างคาว
    เขาค้างคาว (หมู่ 5) ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
149-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านดงมัน
    ดงมัน (หมู่ 15) ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,700-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านซับตะเคียน (แปลงที่ 1-2) ต่ออายุ
    บ้านซับตะเคียน (หมู่ 11) ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,773-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านวังใหญ่
    บ้านวังใหญ่ (หมู่ 17) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
75-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านทรัพย์โพธิ์ทอง
    บ้านทรัพย์โพธิ์ทอง (หมู่ 18) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
13-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านรัศมีสร้างสรรค์
    บ้านรัศมีสร้างสรรค์ (หมู่ 24) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
115-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่ไทรทอง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านใหม่ไทรทอง (หมู่ 19) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
125-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านชุมตาบงหนึ่ง
    บ้านชุมตาบงหนึ่ง (หมู่ 7) ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
171-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเขาวังเยี่ยม
    บ้านเขาวังเยี่ยม (หมู่ 9) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
165-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านบึงหล่ม
    บึงหล่ม (หมู่ 6) ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
1,000-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านสามัคคีธรรม
    สามัคคีธรรม (หมู่ 16) ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
1,300-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหล่มชัย
    หล่มชัย (หมู่ 23), ใหม่วงศ์เจริญ (หมู่ 20), สุขสำราญ (หมู่ 8) ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
672-0-78
2558 ป่าชุมชนบ้านรวงผึ้งพัฒนา
    บ้านรวงผึ้งพัฒนา (หมู่ 17) ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
1,300-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านคลองใหญ่ใหม่
    บ้านคลองใหญ่ใหม่ (หมู่ 24) ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
300-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านคลองไพร
    บ้านคลองไพร (หมู่ 4) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน
    โป่งน้ำร้อน (หมู่ 2) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
2,736-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านท่ากระบาก
    บ้านท่ากระบาก (หมู่ 6) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
211-0-33
2558 ป่าชุมชนบ้านคลองสมบูรณ์
    คลองสมบูรณ์ (หมู่ 5) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
1,645-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแปลงสี่
    บ้านแปลงสี่ (หมู่ 8) ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
1,910-1-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเพชรนิยม
    เพชรนิยม (หมู่ 2) ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
459-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำใส (แปลงที่ 1-3)
    บ้านหนองน้ำใส (หมู่ 6) ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
170-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองราง (แปลงที่ 1-3)
    บ้านหนองราง (หมู่ 5) ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
365-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านใหม่โพธิ์พัฒนา
    ใหม่โพธิ์พัฒนา (หมู่ 9), ใหม่โพธิ์พัฒนา (หมู่ 9) ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองหว้ยทราย จ.กำแพงเพชร
4,584-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านใหม่วงค์เขาทอง (แปลงที่ 1-7)
    บ้านใหม่วงค์เขาทอง (หมู่ 11) ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,058-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเพชรเจริญ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านเพชรเจริญ (หมู่ 3) ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
279-3-34
2558 ป่าชุมชนบ้านโพรงตะเข้
    โพรงตะเข้ (หมู่ 9) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,700-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโป่งแดง
    โป่งแดง (หมู่ 2) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,513-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ
    หนองปรือ (หมู่ 1) ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,643-0-49
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวใต้
    หนองบัวใต้ (หมู่ 2) ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
137-3-52
2558 ป่าชุมชนบ้านลานสอ
    ลานสอ (หมู่ 4) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,566-2-26
2558 บ้านหนองปลา หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเฮี้ย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านหนองปลา (หมู่ 1) ต.น้ำเฮี้ย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า :
1,317-0-0
2558 บ้านนาดง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านนาดง (หมู่ 2) ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า :
462-0-0
2558 บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านโนนสาวเอ้ (หมู่ 7) ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
479-0-0
2558 บ้านนาประดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2558 บ้านอีสานสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
337-0-0
2558 บ้านนาข้าวดอ หมู่ที่5 ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
    นาข้าวดอ (หมู่ 5), วังโบสถ์ (หมู่ 6), วังประสาน (หมู่ 9), อีสานสามัคคี (หมู่ 8) ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
112-0-0
2558 บ้านห้วยตลาด หมู่ที่ 7 ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านห้วยตลาด (หมู่ 7) ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำกงและป่าคลองตะโก จ.เพชรบูรณ์
24-0-0
2558 บ้านเนินสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
    ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง จ.เพชรบูรณ์
1,420-0-0
2558 บ้านมุกโต หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านมุกโต (หมู่ 3) ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู จ.เพชรบูรณ์
2,494-0-0
2558 บ้านห้วยจำปา
    ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
373-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านพุม่วง (แปลงที่ 1-2)
    ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,775-0-0
2558 บ้านแก้มอ้น
    ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
387-1-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยแห้ง
    ห้วยแห้ง (หมู่ 5) ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี
393-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านท่ามะขาม
    ท่ามะขาม (หมู่ 2) ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี
6,044-1-0
2558 ป่าชุมชนบ้านบ่อเก่าบน
    บ่อเก่าบน (หมู่ 7) ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี
1,533-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านบางเท่าแม่
    บางเท่าแม่ (หมู่ 1) ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาต่อ จ.กระบี่
2,000-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนา
    นา (หมู่ 6) ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาต่อ จ.กระบี่
261-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งพลับ
    ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี, อื่น ๆ
51-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเขาพุดทอง
    เขาพุดทอง (หมู่ 14) ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
170-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านปากเฒ่า
    ปากเฒ่า (หมู่ 9) ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
312-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านปากหลาว
    ปากหลาว (หมู่ 6) ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
154-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแก่นมะพร้าว
    แก่นมะพร้าว (หมู่ 5) ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
341-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านทรายแดง
    บ้านทรายแดง (หมู่ 1) ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่
    ห้วยใหญ่ (หมู่ 2) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ารับร่อ และป่าสลุย จ.ชุมพร
303-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านฝ่ายเขา
    ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
173-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านช่องสะท้อน
    ช่องสะท้อน (หมู่ 5) ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
487-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านท้องครก
    ท้องครก (หมู่ 13) ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
412-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเล็บกะรอก
    เล็บกะรอก (หมู่ 10) ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า :
97-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านถ้ำใน
    ถ้ำใน (หมู่ 9) ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
161-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเกาะแก้ว
    ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
214-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเนิน
    บ้านเนิน (หมู่ 16), บ้านเนิน (หมู่ 16) ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า :
63-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านตากแดด
    บ้านตากแดด (หมู่ 2) ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
428-2-10
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยศาลา
    บ้านห้วยศาลา (หมู่ 7) ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
772-0-37
2558 ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน
    บ้านพุน้ำร้อน (หมู่ 5) ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
347-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านพุพลูบน
    บ้านพุพลูบน (หมู่ 4) ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
304-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโค้งตาบาง
    โค้งตาบาง (หมู่ 10) ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชะอำและป่าบ้านโรง จ.เพชรบุรี
3,276-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเขาอ่างแก้ว
    บ้านเขาอ่างแก้ว (หมู่ 13) ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
5,045-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านผาน้ำหยด
    บ้านผาน้ำหยด (หมู่ 14) ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
1,325-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหุบเฉลา
    บ้านหุบเฉลา (หมู่ 8) ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
376-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านวังวน
    บ้านวังวน (หมู่ 2) ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
621-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนป่าควนหรั่ง
    ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนแก้ว ป่าคลองตม และป่าทุ่งลานแซะ จ.นครศรีธรรมราช
80-2-51
2558 ป่าชุมชนบ้านควนหนองหงส์
    ควนหนองหงส์ (หมู่ 3) ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-3-0
2558 ป่าชุมชนบ้านดอนทราย
    ดอนทราย (หมู่ 2) ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-1-96
2558 ป่าชุมชนบ้านนิคมพัฒนา
    นิคมพัฒนา (หมู่ 7) ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน ป่าคลองปอม จ.สงขลา
546-2-45
2558 ป่าชุมชนบ้านบูเก็ตยามู
    บูเก็ตยามู (หมู่ 7) ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
54-3-70
2558 ป่าชุมชนบ้านนาปริก
    นาปริก (หมู่ 9) ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-1-18
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งใหญ่
    ทุ่งใหญ่ (หมู่ 8) ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตระ ป่าห้วยหลอด และป่าเขาขุมทรัพย์ จ.สตูล
135-1-95
2558 ป่าชุมชนบ้านไร่ออก
    ไร่ออก (หมู่ 5) ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
41-3-96
2558 ป่าชุมชนบ้านแหลมมะขาม
    แหลมมะขาม (หมู่ 5) ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกะลาเส และป่าคลองไม้ตาย จ.ตรัง
1,067-0-75
2558 ป่าชุมชนบ้านกะลาเส
    กะลาเส (หมู่ 2) ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
67-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านควนเห็นเล
    ควนเห็นเล (หมู่ 1) ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
94-0-72
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งหลวง
    ทุ่งหลวง (หมู่ 7) ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
550-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งขมิ้น
    ทุ่งขมิ้น (หมู่ 6) ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านต้นตาล
    ต้นตาล (หมู่ 2) ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบูงอ จ.นราธิวาส
173-2-0
2558 บ้านป่าไผ่
    บ้านป่าไผ่ (หมู่ 2) ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
110-0-84
2558 บ้านไอตีมุง
    ไอตีมุง (หมู่ 4) ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
48-1-32
2558 ป่าชุมชนบ้านนาชุมแสง
    ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
638-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านต้นฮ่าง
    บา้นต้นฮ่าง (หมู่ 4) ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
426-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านผาตั้ง
    ผาตั้ง (หมู่ 6) ต. อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
560-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านปงสนุก
    ปงสนุก (หมู่ 2) ต. อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
746-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านจำป่าหวายทุ่ง
    จำป่าหวายทุ่ง (หมู่ 11), แม่ร่องขุย (หมู่ 10) ต. อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยใหม่
    ต. อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
131-0-0
 
รวม
411,117-3-54.7
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :