หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 830 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2561 บ้านซับยาง
    บ้านซับยาง (หมู่ 3) ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
85-3-11
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองรี
    บ้านหนองรี (หมู่ 7) ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
3-3-97
2561 ป่าชุมชนบ้านหัวโกรก
    บ้านหัวโกรก (หมู่ 5) ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-0-20
2561 ป่าชุมชนบ้านทุ่งตีนเป็ด
    บ้านทุ่งตีนเป็ด (หมู่ 4) ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
7-1-72
2561 ป่าชุมชนบ้านสามแยกอ่างเวียน
    สามแยกอ่างเวียน (หมู่ 10) ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
115-3-16
2561 ป่าชุมชนบ้านเนินโมก
    บ้านเนินโมก (หมู่ 8) ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองวงษ์
    บ้านหนองวงษ์ (หมู่ 7) ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
108-2-37
2561 ป่าชุมชนบ้านภูไทร
    บ้านภูไทร (หมู่ 5) ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-21
2561 ป่าชุมชนบ้านโป่งสะเก็ต
    บ้านโป่งสะเก็ด (หมู่ 5) ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1-1-36
2561 ป่าชุมชนบ้านเขาคันทรง
    บ้านเขาคันทรง (หมู่ 4) ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
61-1-71
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยกุ่ม
    บ้านห้วยกุ่ม (หมู่ 5) ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-2-60
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองข่า
    บ้านหนองข่า (หมู่ 11) ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-1-21
2561 ป่าชุมชนบ้านไร่ดินแดง
    บ้านไร่แดง (หมู่ 9) ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-3-40
2561 ป่าชุมชนบ้านไร่เอสอาร์
    บ้านไร่เอสอาร์ (หมู่ 4) ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
157-1-52
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองละลอก
    หนองละลอก (หมู่ 6) ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-73
2561 ป่าชุมชนบ้านแขมงคงมั่น
    บ้านแขมงคงมั่น (หมู่ 8) ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
73-1-91
2561 ป่าชุมชนบ้านคลองทุเรียน
    บ้านคลองทุเรียน (หมู่ 4) ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
99-1-15
2561 ป่าชุมชนบ้านชากคา (แปลงที่ 1-6)
    บ้านซากคา (หมู่ 7) ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
510-1-12
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองเสม็ดแดง
    บ้านหนองเสม็ดแดง (หมู่ 4) ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
48-1-29
2561 ป่าชุมชนบ้านบ่อทอง
    บ้านบ่อทอง (หมู่ 5) ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
176-2-87
2561 ป่าชุมชนบ้านคลองช้างตาย
    บ้านคลองช้างตาย (หมู่ 6) ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-3-24
2561 ป่าชุมชนบ้านเหมืองแร่
    บ้านเหมืองแร่ (หมู่ 4) ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
19-0-92
2561 ป่าชุมชนบ้านโชคดี
    บ้านโชคดี (หมู่ 4) ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
572-1-8
2561 ป่าชุมชนบ้านบ่อเวฬุ
    บ้านบ่อเวฬุ (หมู่ 1) ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
120-3-36
2561 ป่าชุมชนบ้านแสงแดง
    บ้านแสงแดง (หมู่ 6) ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
45-0-55
2561 ป่าชุมชนบ้านสะพานหินบน
    สะพานหินบน (หมู่ 3) ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-1-8
2561 ป่าชุมชนบ้านเขาทอง
    บ้านเขาทอง (หมู่ 7) ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
395-3-43
2561 ป่าชุมชนบ้านสะพานหินล่าง
    บ้านสะพานหินล่าง (หมู่ 5) ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-1-87
2561 ป่าชุมชนบ้านตาเลียว
    บ้านตาเสียว (หมู่ 8) ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
356-2-88
2561 ป่าชุมชนบ้านทุ่งกร่าง
    บ้านทุ่งกร่าง (หมู่ 4) ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-2-55
2561 ป่าชุมชนบ้านพญากำพุช
    บ้านพญากำพุช (หมู่ 2) ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-3-30
2561 ป่าชุมชนบ้านแสมด
    บ้านแสมด (หมู่ 9) ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาสนาดก์
    นาสนาดก์ (หมู่ 3) ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า :
33-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแปลง
    บ้านแปลง (หมู่ 6) ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
659-1-36
2561 ป่าชุมชนบ้านซับมงคล
    บ้านซับมงคล (หมู่ 10) ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
662-1-69
2561 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านโพธิ์ (หมู่ 1) ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า :
100-2-20
2561 ป่าชุมชนบ้านแหลม
    บ้านแหลม (หมู่ 4) ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
64-2-87
2561 ป่าชุมชนบ้านบึงชนังล่าง
    ่บ้านบึงชนังล่าง (หมู่ 5) ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-2-6
2561 ป่าชุมชนบ้านหินลาด
    บ้านหินลาด (หมู่ 8) ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า :
257-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านคลองขวางพัฒนา
    บ้านคลองขวางพัฒนา (หมู่ 9) ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
116-2-21
2561 ป่าชุมชนบ้านทัพนคร
    บ้านทัพนคร (หมู่ 6) ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
938-1-60
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    บ้านหนองบัว (หมู่ 9) ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านคลองชม
    บ้านคลองชม (หมู่ 6) ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-3-16
2561 ป่าชุมชนบ้านเขาระกำ
    บ้านเขาระกำ (หมู่ 10) ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
898-2-72
2561 ป่าชุมชนบ้านหินเพลิง
    บ้านหินเพลิง (หมู่ 11) ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
86-2-62
2561 ป่าชุมชนบ้านสะพานหิน (แปลงที่ 1-2)
    บ้านสะพานหิน (หมู่ 5) ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,072-1-49
2561 ป่าชุมชนบ้านสองห้อง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านสองห้อง (หมู่ 3) ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
336-1-68
2561 ป่าชุมชนบ้านแหลมกลัด
    บ้านแหลมกลัด (หมู่ 2) ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
69-0-46
2561 ป่าชุมชนบ้านคลองพลุ
    บ้านคลองพลุ (หมู่ 7) ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
102-3-83
2561 ป่าชุมชนบ้านสระแก้ว
    สระแก้ว (หมู่ 19) ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
22-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาหว้า
    ยางหล่อ (หมู่ 14) ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
197-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านศรีอุดม
    ศรีอุดม (หมู่ 11) ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
160-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    โนนสมบูรณ์ (หมู่ 3) ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
175-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านใหม่ทานตะวัน
    ใหม่ทานตะวัน (หมู่ 13) ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
140-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนารุ่งเรือง
    นารุ่งเรือง (หมู่ 11) ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
568-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านทองดีพัฒนา
    ทองดีพัฒนา (หมู่ ) ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
236-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านศรีหนองกุง
    ศรีหนองกุง (หมู่ 12) ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
240-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาสำราญ
    นาสำราญ (หมู่ 6) ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
340-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนปอแดง
    โนนปอแดง (หมู่ 11) ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
797-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนอุดม
    โนนอุดม (หมู่ 6) ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
228-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนปอแดง
    โนนปอแดง (หมู่ 2) ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
652-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านวิจิตรพัฒนา
    วิจิตรพัฒนา (หมู่ 10) ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
43-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแสงอรุณ
    แสงอรุณ (หมู่ 13) ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
111-3-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนงาม
    โนนงาม (หมู่ 2) ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
420-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านคลองเจริญ
    คลองเจริญ (หมู่ 6) ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
206-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโคกนกพัฒนา
    โคกนกพัฒนา (หมู่ 7) ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
153-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านสระแก้ว
    สระแก้ว (หมู่ 9) ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
192-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านคลองเจริญ
    คลองเจริญ (หมู่ 5) ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
110-3-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาแก
    นาแก (หมู่ 7) ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
297-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านดอนมะค่า
    ดอนมะค่า (หมู่ 6) ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
203-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองค้อ
    หนองค้อ (หมู่ 3) ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
241-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนภูทอง
    โนนภูทอง (หมู่ 1) ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
349-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านภูเขาวง
    ภูเขาวง (หมู่ 5) ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
226-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านสำราญ
    สำราญ (หมู่ 1) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
6-0-54
2561 ป่าชุมชนบ้านสาวะถี
    สาวะถี (หมู่ 8) ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-0-59
2561 ป่าชุมชนบ้านงิ้ว
    งิ้ว (หมู่ 19) ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
79-2-90
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก
    หนองเม็ก (หมู่ 3) ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
138-2-39
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนกู่
    โนนกู่ (หมู่ 5) ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
207-0-41
2561 ป่าชุมชนบ้านลาดนาเพียง
    ลาดนาเพียง (หมู่ 14) ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสาวถี จ.ขอนแก่น
73-3-92
2561 ป่าชุมชนบ้านหินลาด
    หินลาด (หมู่ 11) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
29-0-16
2561 ป่าชุมชนบ้านซำจาน
    บ้านซำจาน (หมู่ 8) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสำราญ จ.ขอนแก่น
40-2-19
2561 ป่าชุมชนบ้านนิคม
    นิคม (หมู่ 8) ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
44-2-30
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองฮี
    หนองฮี (หมู่ 4) ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-1-71
2561 ป่าชุมชนบ้านหลุบหญ้าคา
    หลุบหญ้าคา (หมู่ 9) ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
47-0-22
2561 ป่าชุมชนบ้านบึงฉิม
    บึงฉิม (หมู่ 4) ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-3-21
2561 ป่าชุมชนบ้านโคกสง่า
    โคกสง่า (หมู่ 4) ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
132-2-59
2561 ป่าชุมชนบ้านเลิงแสง
    เลิงแสง (หมู่ 9) ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
61-2-93
2561 ป่าชุมชนบ้านนาขามเปี้ย
    นาขามเปี้ย (หมู่ 8) ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
124-1-44
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนสังข์
    โนนสังข์ (หมู่ 7) ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
92-1-35
2561 ป่าชุมชนบ้านเสาเล้า
    เสาเล้า (หมู่ 4) ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
72-2-8
2561 ป่าชุมชนบ้านหญ้าเครือ
    หญ้าเครือ (หมู่ 6) ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-1-65
2561 ป่าชุมชนบ้านร่องดูก
    ร่องดูก (หมู่ 5) ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
166-0-31
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนข่า
    โนนข่า (หมู่ 6) ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
84-3-27
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองยายเกลี้ยง
    หนองยายเกลี้ยง (หมู่ 5) ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
262-3-86
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนข่าใต้
    ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
338-3-6
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยยาง
    ห้วยยาง (หมู่ 7) ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
86-2-61
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยแก
    ห้วยแก (หมู่ 2) ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
6-1-29
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยค้อ
    โนนพะยอม (หมู่ 3) ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
146-0-75
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยอึ่ง
    ห้วยอึ่ง (หมู่ 4) ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
142-2-88
2561 ป่าชุมชนบ้านวังใหม่
    วังใหม่ (หมู่ 6) ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงลาน จ.ขอนแก่น
263-0-81
2561 ป่าชุมชนบ้านหัวบึง
    หัวบึง (หมู่ 3) ต.บ้านขาว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
9-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเครือหวายดิน
    เครือหวายดิน (หมู่ 13) ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-0-1
2561 ป่าชุมชนบ้านกกสะทอน
    กกสะทอน (หมู่ 5) ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านตาด
    บ้านตาด (หมู่ 1) ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
53-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านป่อง
    บ้านป่อง (หมู่ 7) ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-1-31
2561 ป่าชุมชนบ้านดงหนองโพธิ์
    ดงหนองโพธิ์ (หมู่ 4) ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2-2-48
2561 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ชัยหนองน้ำเค็ม
    โพธิ์ชัย (หมู่ 19), หนองน้ำเค็ม (หมู่ 8) ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-3-4
2561 ป่าชุมชนบ้านจำปา
    จำปา (หมู่ 10) ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
6-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองตอ
    หนองตอ (หมู่ 5) ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
3-1-24
2561 ป่าชุมชนบ้านขมิ้น
    ขมิ้น (หมู่ 4) ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองคอนแสน
    หนองคอนแสน (หมู่ 8) ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหมากบ้า
    หมากบ้า (หมู่ 3) ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
99-3-45
2561 ป่าชุมชนบ้านสวนมอญ
    สวนมอญ (หมู่ 6) ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
72-3-55
2561 ป่าชุมชนบ้านทองอินทร์
    บ้านทองอินทร์ (หมู่ 13) ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพันดอนและป่าปะโค จ.อุดรธานี
72-3-55
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 10) ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพันดอนและป่าปะโค จ.อุดรธานี
1,429-0-47
2561 ป่าชุมชนบ้านม่วง
    บ้านม่วง (หมู่ 5) ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
125-1-54
2561 ป่าชุมชนบ้านโสกหมู
    โสกหมู (หมู่ 9) ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า :
30-2-55
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16
    หนองตาใกล้ (หมู่ 16) ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
145-1-94
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองตาใกล้
    หนองตาใกล้ (หมู่ 4) ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
99-0-8
2561 ป่าชุมชนบ้านเรืองชัย
    เรืองชัย (หมู่ 7) ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
107-2-57
2561 ป่าชุมชนบ้านนาดี
    นาดี (หมู่ 4) ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
53-1-37
2561 ป่าชุมชนบ้านตาลเดี่ยว
    ตาลเดี่ยว (หมู่ 2) ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-0-13
2561 ป่าชุมชนบ้านม่วง หมู่ที่ 8,10
    บ้านม่วง (หมู่ 8), โคกถาวร (หมู่ ) ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
51-1-22
2561 ป่าชุมชนบ้านพังซ่อน
    พังซ่อน (หมู่ 6), ม่วงสวรรค์ (หมู่ 15), ทุ่งสว่าง (หมู่ 12) ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
41-0-65
2561 ป่าชุมชนบ้านพังงู
    พังงู (หมู่ 1), พังงู (หมู่ 11), ยางคำ (หมู่ 14) ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
52-2-56
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้ารังกา
    หนองหญ้ารังกา (หมู่ 9) ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-3-34
2561 ป่าชุมชนบ้านขาวัว
    ขาวัว (หมู่ 5) ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
47-1-90
2561 ป่าชุมชนบ้านดอนกลาง
    ดอนกลาง (หมู่ 3) ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-1-84
2561 ป่าชุมชนบ้านเชียง
    บ้านเชียง (หมู่ 11) ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-3-71
2561 ป่าชุมชนบ้านศรีเชียงใหม่
    ศรีเชียงใหม่ (หมู่ 9) ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-2-69
2561 ป่าชุมชนบ้านดูน
    บ้านดูน (หมู่ 5), คำอ้อ (หมู่ 7), ดูนคำ (หมู่ 14) ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-3-14
2561 ป่าชุมชนบ้านปูลู
    ปูลู (หมู่ 3), ปูลู (หมู่ 10) ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
278-3-39
2561 ป่าชุมชนบ้านดอน
    บ้านดอน (หมู่ 5) ต.บ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
117-2-92
2561 ป่าชุมชนบ้านหันน้อย
    หันน้อย (หมู่ 4), หนองบ่อ (หมู่ 8) ต.บ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-2-45
2561 ป่าชุมชนบ้านผักตบ หมู่ที่ 2
    ผักตบ (หมู่ 2) ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
3-3-65
2561 ป่าชุมชนบ้านป่าก้าว
    ป่าก้าว (หมู่ 6) ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-3-23
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองกุง
    หนองกุง (หมู่ 8) ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-2-7
2561 ป่าชุมชนบ้านผักตบ หมู่ที่ 10,1,13
    ผักตบ (หมู่ 13), ผักตบ (หมู่ 1), ผักตบ (หมู่ 10) ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
206-3-85
2561 ป่าชุมชนบ้านกระพี้
    กระพี้ (หมู่ 7) ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-93
2561 ป่าชุมชนบ้านดงบัง
    ดงบัง (หมู่ 2), หนองเขื่อน (หมู่ 3) ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-3-14
2561 ป่าชุมชนบ้านโคกสุวรรณ
    โคกสุวรรณ (หมู่ 5) ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-3-39
2561 ป่าชุมชนบ้านคำเจริญ
    คำเจริญ (หมู่ 11) ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
74-2-63
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองท่ม
    หนองท่ม (หมู่ 6) ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
46-2-10
2561 ป่าชุมชนบ้านภูพานทอง
    ภูพานทอง (หมู่ 2) ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
570-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเสาเล้า
    เสาเล้า (หมู่ 6) ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,994-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโคกแก่นช้าง
    โคกแก่นช้าง (หมู่ 3) ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,808-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนหวาย
    โนนหวาย (หมู่ 7) ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
61-2-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    โนนสวรรค์ (หมู่ 4) ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
36-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหัวนา
    หัวนา (หมู่ 1) ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
7-1-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนม่วง
    โนนม่วง (หมู่ 9) ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
130-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศรีสำราญ
    โพธิ์ศรีสำราญ (หมู่ 13) ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
77-3-23
2561 ป่าชุมชนบ้านโคกกุงใต้
    โคกกุงใต้ (หมู่ 12) ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า :
55-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านดอนนาดี
    ดอนนาดี (หมู่ 7) ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
190-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนขมิ้น
    โนนขมิ้น (หมู่ 1) ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
383-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านศรีสง่าเมืองเหนือ
    ศรีสง่าเมืองเหนือ (หมู่ 10) ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองบัว จ.หนองบัวลำภู
656-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านอ่างบูรพา
    อ่างบูรพา (หมู่ 5) ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
105-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านภูดินทอง
    ภูดินทอง (หมู่ 13) ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
255-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านภูหลาว
    ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
404-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงคำ
    บ้านหนองแวงคำ (หมู่ 6) ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
246-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองนกเขียน
    หนองนกเขียน (หมู่ 7) ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน จ.หนองบัวลำภู
23-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองงูเหลือม
    หนองงูเหลือม (หมู่ 3) ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน จ.หนองบัวลำภู
138-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านชัยมงคล
    ชัยมงคล (หมู่ 9) ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเก้า จ.หนองบัวลำภู
163-1-0
2561 ป่าชุมชนบ้านวังมน
    วังมน (หมู่ 8) ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเก้า จ.หนองบัวลำภู
13-3-0
2561 ป่าชุมชนบ้านดงบาก
    ดงบาก (หมู่ 10) ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเก้า จ.หนองบัวลำภู
112-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนิคมหนองจาน
    นิคมหนองจาน (หมู่ 7) ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงป่งสัง
    หนองแวงป่งสัง (หมู่ 4) ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวเงิน
    หนองบัวเงิน (หมู่ 3) ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนิคมศรีวิไล
    นิคมศรีวิไล (หมู่ 9) ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน จ.หนองบัวลำภู
18-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาส่อน
    บ้านนาส่อน (หมู่ 3) ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
284-0-24
2561 ป่าชุมชนบ้านสุมเส้า
    สุมเส้า (หมู่ 1), สุมเส้า (หมู่ 19) ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
63-2-46
2561 ป่าชุมชนบ้านดอนแก้ว
    ดอนแก้ว (หมู่ 6) ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-0-54
2561 ป่าชุมชนบ้านธาตุ หมู่ที่ 10,1
    บ้านธาตุ (หมู่ 10), บ้านธาตุ (หมู่ 1) ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-2-89
2561 ป่าชุมชนบ้านนาคอม
    บ้านนาคอม (หมู่ 3) ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
74-1-63
2561 ป่าชุมชนบ้านสังซา
    สังซา (หมู่ 8) ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-1-83
2561 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำขาว หมู่ที่ 19,8
    บ้านวังน้ำขาว (หมู่ 19), บ้านวังน้ำขาว (หมู่ 8) ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า :
14-0-39
2561 ป่าชุมชนบ้านนาดี
    บ้านนาดี (หมู่ 4) ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-2-15
2561 ป่าชุมชนบ้านสร้างคำ
    บ้านสร้างคำ (หมู่ 11), บ้านสร้างหลวง (หมู่ 2) ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
101-2-0
2561 ป่าชุมชนบ้านด่าน
    บ้านด่าน (หมู่ 5) ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-0-8
2561 ป่าชุมชนบ้านโพนทัน หมู่ที่ 6,19
    บ้านโพนทัน (หมู่ 6), บ้านโพนทัน (หมู่ 19) ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
59-2-47
2561 ป่าชุมชนบ้านเจริญศรี
    บ้านเจริญศรี (หมู่ 10) ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
37-1-66
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองนาไฮ
    หนองนาไฮ (หมู่ 2), โนนสะอาด (หมู่ 11) ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
88-0-14
2561 ป่าชุมชนบ้านดงปอ
    ดงปอ (หมู่ 4) ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
66-1-12
2561 ป่าชุมชนบ้านสงเปือย
    สงเปือย (หมู่ 3) ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-2-42
2561 ป่าชุมชนบ้านบุญทันพัฒนา
    บุญทันพัฒนา (หมู่ 17) ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-1-94
2561 ป่าชุมชนบ้านแพงศรี
    บ้านแพงศรี (หมู่ 14) ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-3-61
2561 ป่าชุมชนบ้านดงยาง
    ดงยาง (หมู่ 18) ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-3-28
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองผือน้อย
    หนองผือน้อย (หมู่ 8) ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-2-89
2561 ป่าชุมชนบ้านดงยาง
    ดงยาง (หมู่ 6) ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-1-83
2561 ป่าชุมชนบ้านหนาด
    บ้านหนาด (หมู่ 6) ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-3-45
2561 ป่าชุมชนบ้านนาบัว หมู่ที่ 9
    นาบัว (หมู่ 9) ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-2-25
2561 ป่าชุมชนบ้านนาบัว
    นาบัว (หมู่ 1) ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-3-92
2561 ป่าชุมชนบ้านนาม่วง
    บ้านนาม่วง (หมู่ 8) ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-1-86
2561 ป่าชุมชนบ้านไผ่
    บ้านไผ่ (หมู่ 2) ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-2-0
2561 ป่าชุมชนบ้านท่าหลักดิน
    บ้านท่าหลักดิน (หมู่ 4) ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-1-50
2561 ป่าชุมชนบ้านนาทราย
    นาทราย (หมู่ 7) ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-22
2561 ป่าชุมชนบ้านนาพัง หมู่ที่ 5
    บ้านนาพัง (หมู่ 5) ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
246-0-51
2561 ป่าชุมชนบ้านสะอาด
    บ้านสะอาด (หมู่ 4) ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
195-3-32
2561 ป่าชุมชนบ้านสินเจริญ
    สินเจริญ (หมู่ 6) ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกทับถ่านและป่าโคกวังเดือนห้า จ.อุดรธานี
181-0-69
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    บ้านโนนสว่าง (หมู่ 7) ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-40
2561 ป่าชุมชนบ้านคอนสวรรค์
    บ้านคอนสวรรค์ (หมู่ 5) ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
261-1-11
2561 ป่าชุมชนบ้านหม้อ
    บ้านหม้อ (หมู่ 4), บ้านหม้อ (หมู่ 9) ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-1-28
2561 ป่าชุมชนบ้านโพนสวรรค์
    โพนสวรรค์ (หมู่ 8) ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-2-81
2561 ป่าชุมชนบ้านโคกโฮงพัฒนา
    โคกโฮงพัฒนา (หมู่ 11), โคกโฮง (หมู่ 3) ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
73-3-80
2561 ป่าชุมชนบ้านนาจาน
    บ้านนาจาน (หมู่ 6) ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-19
2561 ป่าชุมชนบ้านดอนจันทร์
    ดอนจันทร์ (หมู่ 4) ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
129-1-31
2561 ป่าชุมชนบ้านนาสีนวล
    นาสีนวล (หมู่ 2), นาออง (หมู่ 10) ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
108-2-34
2561 ป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    โคกกลาง (หมู่ 5), โคกก่อง (หมู่ 1), ทุ่งโคกก่อง (หมู่ 12) ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
159-2-17
2561 ป่าชุมชนบ้านดอนเค็ง
    ดอนเค็ง (หมู่ 7) ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
6-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหว้าน
    บ้านหว้าน (หมู่ 5) ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-0-27
2561 ป่าชุมชนบ้านทอน
    บ้านทอน (หมู่ 3) ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    หนองผือ (หมู่ 8) ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
55-0-70
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองแด่น
    หนองแด่น (หมู่ 6) ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-0-65
2561 ป่าชุมชนบ้านสร้างแป้นโนนพัฒนา
    สร้างแป้น (หมู่ 1), โนนพัฒนา (หมู่ 2) ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
81-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโพนฆ้อง
    โพนฆ้อง (หมู่ 4) ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า :
19-3-52
2561 ป่าชุมชนบ้านไทยสวรรค์
    ไทยสวรรค์ (หมู่ 12) ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกน้ำเค็มและป่าโคกดอนโพธิ์ จ.อุดรธานี
55-3-75
2561 ป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง
    ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2-0-12
2561 ป่าชุมชนบ้านท่าเสียว
    ท่าเสียว (หมู่ 7) ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-1-92
2561 ป่าชุมชนบ้านคำตระกล้า
    ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
7-1-14
2561 ป่าชุมชนบ้านดงผักเทียม
    ดงผักเทียม (หมู่ 5) ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-3-33
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนนกหอ
    โนนนกหอ (หมู่ 3) ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกน้ำเค็มและป่าโคกดอนโพธิ์ จ.อุดรธานี
101-3-67
2561 ป่าชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
    ทุ่งโพธิ์ (หมู่ 11) ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-2-41
2561 ป่าชุมชนบ้านแมด
    แมด (หมู่ 2) ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
7-3-37
2561 ป่าชุมชนบ้านเหล่าม่วง
    เหล่าม่วง (หมู่ 5) ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18-1-6
2561 ป่าชุมชนบ้านบึงสำราญ
    ป่าชุมชนบ้านบึงสำราญ (หมู่ 3) ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
49-3-37
2561 ป่าชุมชนบ้านยวด
    บ้านยวด (หมู่ 1) ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-0-64
2561 ป่าชุมชนบ้านโคก
    บ้านโคก (หมู่ 1) ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
203-1-69
2561 ป่าชุมชนบ้านดอนเหมือดแก้ว
    ดอนเหมือดแก้ว (หมู่ 5) ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-1-36
2561 ป่าชุมชนบ้านนาหว้า
    นาหว้า (หมู่ 3) ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-3-99
2561 ป่าชุมชนบ้านโปร่งสวรรค์
    โปร่งสวรรค์ (หมู่ 7) ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-1-34
2561 ป่าชุมชนบ้านหายโศก
    หายโศก (หมู่ 1) ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-1-84
2561 ป่าชุมชนบ้านนาสะอาด
    นาสะอาด (หมู่ 1) ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-65
2561 ป่าชุมชนบ้านนาหงษา
    นาหงษา (หมู่ 4) ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1-2-70
2561 ป่าชุมชนบ้านศรีชมชื่น
    ศรีชมชื่น (หมู่ 6) ต.บ้านหินโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
7-1-0
2561 ป่าชุมชนบ้านกู่แก้ว
    กู่แก้ว (หมู่ 7) ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-1-72
2561 ป่าชุมชนบ้านซำป่าหัน
    ซำป่าหัน (หมู่ 3) ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-3-38
2561 ป่าชุมชนบ้านจีต หมู่ที่ 5
    จีต (หมู่ 5) ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านจีต หมู่ที่ 2,4,6
    จีต (หมู่ 4), จีต (หมู่ 6), จีต (หมู่ 2) ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-1-82
2561 ป่าชุมชนบ้านซำป่ารัง หมู่ที่ 1,8
    ซำป่ารัง (หมู่ 1), ซำเจริญ (หมู่ 8) ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
52-2-23
2561 ป่าชุมชนบ้านเหล่าสวนกล้วย
    เหล่าสวนกล้วย (หมู่ 7) ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
32-1-72
2561 ป่าชุมชนบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 3,8
    หัวหนอง (หมู่ 3), หัวหนอง (หมู่ 8) ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านจีต ป่าไชยวาน ป่าหนองหลักและป่าคอนสาย จ.อุดรธานี
1,006-3-49
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนทองอินทร์ ม.4,1,2,6
    โนนทองอินทร์ (หมู่ 4), ยาง (หมู่ 1), เหล่าสวนกล้วย (หมู่ 2), เหล่าสวนกล้วย (หมู่ 6) ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านจีต ป่าไชยวาน ป่าหนองหลักและป่าคอนสาย จ.อุดรธานี
587-1-97
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองช้างคาว
    หนองช้างคาว (หมู่ 7) ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
80-3-38
2561 ป่าชุมชนบ้านดอนสวรรค์
    ดอนสวรรค์ (หมู่ 6) ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-0-34
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนถั่วดิน หมู่ที่ 1,12
    โนนถั่วดิน (หมู่ 1), หนองบง (หมู่ 12) ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
501-1-7
2561 ป่าชุมชนบ้านน้อยสนามบิน
    บ้านน้อยสนามบิน (หมู่ 7) ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
137-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านกำพี้
    บ้านกำพี้ (หมู่ 3) ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
73-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านส้าน
    บ้านส้าน (หมู่ 4) ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
3-2-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโป่งเบี้ย
    บ้านโป่งเบี้ย (หมู่ 3) ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
24-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเสี้ยวใต้
    บ้านเสี้ยวใต้ (หมู่ 6) ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
150-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านน้ำคิว
    บ้านน้ำคิว (หมู่ 5) ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
76-3-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเสี้ยวเหนือ
    เสี้ยวเหนือ (หมู่ 2) ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-2-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโพนป่าแดง
    บ้านโพนป่าแดง (หมู่ 3) ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
105-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านภูสวรรค์
    ภูสวรรค์ (หมู่ 4) ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
46-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาซำ
    บ้านนาซำ (หมู่ 7) ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
123-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านติ้วน้อยพัฒนา
    บ้านติ้วน้อยพัฒนา (หมู่ 14) ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า :
28-3-30
2561 ป่าชุมชนบ้านน้ำฮวย
    ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
380-0-30
2561 ป่าชุมชนบ้านนาแขม
    ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
263-2-0
2561 ป่าชุมชนบ้านกกทอง หมู่ที่ 4
    บ้านกกทอง (หมู่ 4) ต.กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
131-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยอ้อย
    บ้านห้วยอ้อย (หมู่ 13) ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
82-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนามแท่ง
    บ้านหนามแท่ง (หมู่ 7) ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,469-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านก้างปลา
    ก้างปลา (หมู่ 5) ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
171-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาสีเทียน
    บ้านนาสีเทียน (หมู่ 10) ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
216-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านศาลาน้อย
    บ้านศาลาน้อย (หมู่ 15) ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
26-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำมี
    ห้วยน้ำมี (หมู่ 3) ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
929-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านปากโป่ง
    บ้านปากโป่ง (หมู่ 6) ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
3,615-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำเมย
    ห้วยน้ำเมย (หมู่ 7) ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
3,017-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาข่า
    นาข่า (หมู่ 5) ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,100-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยลาด
    ห้วยลาด (หมู่ 8) ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,216-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยปลาฝา
    ห้วยปลาฝา (หมู่ 3) ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
2,400-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาหมูม่น
    นาหมูม่น (หมู่ 2) ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,022-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านกกแหนเก่า
    กกแหนเก่า (หมู่ 5) ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
610-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแก่งม่วง
    แก่งม่วง (หมู่ 7) ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
90-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาดี
    นาดี (หมู่ 1) ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
4,010-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง
    บ้านหนองหลวง (หมู่ 4) ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
105-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาเจียง
    นาเจียง (หมู่ 3) ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
130-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแก่งครก
    บ้านแก่งครก (หมู่ 9) ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
214-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหมากแข้ง
    บ้านหมากแข้ง (หมู่ 4) ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
188-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโพนหนอง
    โพนหนอง (หมู่ 8) ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
221-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาเบี้ย
    นาเบี้ย (หมู่ 7) ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
455-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาฮี
    นาฮี (หมู่ 6) ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,478-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเก่า
    ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
449-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาแห้วใหม่
    บ้านนาแห้วใหม่ (หมู่ 4) ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,116-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเหมืองแพร่
    บ้านเหมืองแพร่ (หมู่ 3) ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
376-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์
    บ้านนาโพธิ์ (หมู่ 2) ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,618-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแสงภา
    บ้านแสงภา (หมู่ 1) ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,782-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาท่อน
    บ้านนาท่อน (หมู่ 4) ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
377-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านซำทอง
    บ้านซำทอง (หมู่ 4) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,900-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านม่วงไข่
    บ้านม่วงไข่ (หมู่ 8) ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
109-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยผุก
    บ้านห้วยผุก (หมู่ 2) ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
580-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านปากยาง
    บ้านปากยาง (หมู่ 6) ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
1,504-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านน้ำแคม
    บ้านน้ำแคม (หมู่ 1) ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
5,656-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโคกใหญ่
    บ้านโคกใหญ่ (หมู่ 5) ต.โคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
154-2-0
2561 ป่าชุมชนบ้านวังไห
    บ้านวังไห (หมู่ 4) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำแม่นาง จ.เลย
61-1-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    บ้านโนนสมบูรณ์ (หมู่ 11) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำแม่นาง จ.เลย
38-1-0
2561 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    บ้านกลาง (หมู่ 1) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-2-0
2561 ป่าชุมชนบ้านปทุมวัน
    บ้านปทุมวัน (หมู่ 14) ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย
86-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านซำม่วง
    บ้านซำม่วง (หมู่ 5) ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านศูนย์พัฒนา
    บ้านศูนย์พัฒนา (หมู่ 6) ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
58-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านสุวรรณภูมิ
    สุวรรณภูมิ (หมู่ 8) ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-1-54
2561 ป่าชุมชนบ้านนาดง
    นาดง (หมู่ 2) ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-3-86
2561 ป่าชุมชนบ้านดงนาคำ
    ดงนาคำ (หมู่ 5) ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-2-58
2561 ป่าชุมชนบ้านท่าอินทร์แปลง
    บ้านท่าอินทร์แปลง (หมู่ 5) ต.โคกก่อง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-1-23
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยดอกไม้
    บ้านห้วยดอกไม้ (หมู่ 4) ต.โคกก่อง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18-0-2
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนสา
    บ้านโนนสา (หมู่ 2) ต.โคกก่อง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-0-79
2561 ป่าชุมชนบ้านบังบาตร
    บังบาตร (หมู่ 7) ต.ชัยพร อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-9
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    บ้านหนองผือ (หมู่ 6) ต.หว้านใหญ่ อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านสองคอน
    ต.ป่งขาม อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
279-0-81
2561 ป่าชุมชนบ้านป่งขาม
    บ้านป่งขาม (หมู่ 1) ต.ป่งขาม อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
75-3-49
2561 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
    บ้านโพธิ์ทอง (หมู่ 10) ต.บางทรายน้อย อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-3-42
2561 ป่าชุมชนบ้านพาลุกา ม.3
    พาลุกา (หมู่ 3) ต.ชะโนด อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-3-1
2561 ป่าชุมชนบ้านพาลุกา ม.4
    บ้านพาลุกา (หมู่ 4) ต.ชะโนด อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
68-3-86
2561 ป่าชุมชนบ้านป่าเม็ก
    บ้านป่าเม็ก (หมู่ 5) ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
21-2-37
2561 ป่าชุมชนบ้านนาหนองแคน
    บ้านาหนองแคน (หมู่ 5) ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
156-0-32
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองโอ
    บ้านหนองโอ (หมู่ 3) ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
154-2-39
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนยาง
    บ้านโนนยาง (หมู่ 2) ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
29-2-16
2561 ป่าชุมชนบ้านภู
    บ้านภู (หมู่ 1) ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
274-1-22
2561 ป่าชุมชนบ้านป่าแสด
    บ้านป่าแสด (หมู่ 6) ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
170-3-18
2561 ป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    โคกกลาง (หมู่ 2) ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-1-64
2561 ป่าชุมชนบ้านแวง
    บ้านแวง (หมู่ 3) ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านสบต๋ำ
    บ้านสบต๋ำ แปลงที่ 1 (หมู่ 3), บ้านสบต๋ำ แปลงที่ 2 (หมู่ 3) ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สะเลียม จ.ลำปาง
290-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีดอนมูล
    บ้านศรีดอนมูล (หมู่ 6) ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
379-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่ฮวก
    บ้านแม่ฮวก (หมู่ 3) ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
5,413-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านไหล่หินตะวันตก
    บ้านไหล่หินตะวันตก (หมู่ 6) ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
1,834-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านไหล่หิน
    บ้านไหล่หิน (หมู่ 2) ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
2,957-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านเข้าซ้อน
    บ้านเข้าซ้อน (หมู่ 1) ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
4,711-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านนากิ๋ม
    บ้านนากิ๋ม (หมู่ 7) ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ไฮ จ.ลำปาง
1,005-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่ไฮ
    บ้านแม่ไฮ (หมู่ 2) ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ไฮ จ.ลำปาง
283-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโป่งร้อน
    บ้านโป่งร้อน (หมู่ 1) ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยาว จ.ลำปาง
1,081-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำหลง
    บ้านน้ำหลง (หมู่ 7) ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เสริม จ.ลำปาง
153-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านกิ่วห้วยเบิก
    บ้านกิ่วห้วยเบิก (หมู่ 2) ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เสริม จ.ลำปาง
4,026-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านคุ้ม
    คุ้ม (หมู่ 3) ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,618-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านศรีป้าน
    ศรีป้าน (หมู่ 2) ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
993-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านสบแห้ง
    สบแห้ง (หมู่ 1) ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,482-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านดอนไชย
    ดอนไชย (หมู่ 4) ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
915-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 5) ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
975-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่า
    บ้านเหล่า (หมู่ 6) ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง จ.ลำปาง
81-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านสบพลึง
    บ้านสบพลึง (หมู่ 3) ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง จ.ลำปาง
79-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านสันโค้งพัฒนา
    บ้านสันโค้งพัฒนา (หมู่ 11) ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
44-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านอ้อนหัวทุ่ง
    บ้านอ้อนหัวทุ่ง (หมู่ 6) ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง จ.ลำปาง
550-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่กวัก
    บ้านแม่กวัก (หมู่ 1) ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง จ.ลำปาง
353-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านร่องเห็ด
    ร่องเห็ด (หมู่ 3) ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
725-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่ธานี
    บ้านใหม่ธานี (หมู่ 6) ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา จ.ลำปาง
761-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่พร้าว
    บ้านแม่พร้าว (หมู่ 5) ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา จ.ลำปาง
527-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยสะเหน้า
    บ้านห้วยสะเหน้า (หมู่ 7) ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ้ฟ้า จ.ลำปาง
2,051-0-0
2561 โครงการป่าชุมชน บ้านแม่ตาหลวง
    ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ้ฟ้า จ.ลำปาง
361-0-0
2561 โครงการป่าชุมชน บ้านแม่ตาใน
    ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ้ฟ้า จ.ลำปาง
643-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านปงดอน
    บ้านปงดอน (หมู่ 2) ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่ 1 จ.ลำปาง
606-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านดอนแก้ว
    บ้านดอนแก้ว (หมู่ 5) ต.คำนาดี อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-1-86
2561 ป่าชุมชนบ้านคำนาดี
    คำนาดี (หมู่ 1) ต.คำนาดี อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
131-2-65
2561 ป่าชุมชนบ้านสุขสาคร
    บ้านสุขสาคร (หมู่ 4) ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
140-2-83
2561 ป่าชุมชนบ้านแก้วสมบูรณ์
    บ้านแก้วสมบูรณ์ (หมู่ 8) ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
45-3-82
2561 ป่าชุมชนบ้านศรีอุดม
    บ้านศรีอุดม (หมู่ 3) ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
51-0-90
2561 ป่าชุมชนบ้านสร้างคำ
    บ้านสร้างคำ (หมู่ 3) ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
51-0-65
2561 ป่าชุมชนบ้านโชคชัย
    บ้านโชคชัย (หมู่ 6) ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
140-1-76
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    บ้านโนนสว่าง (หมู่ 4) ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-1-95
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองลาด
    หนองลาด (หมู่ 3) ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39-0-15
2561 ป่าชุมชนบ้านนางาม
    นางาม (หมู่ 5) ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,252-0-76
2561 ป่าชุมชนบ้านทุ่งธาต
    ทุ่งธาตุ (หมู่ 10) ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-2-65
2561 ป่าชุมชนบ้านนาเพียงน้อย
    นาเพียง (หมู่ 9) ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-3-58
2561 ป่าชุมชนบ้านอ่างเก็บน้ำ
    อ่างเก็บน้ำ (หมู่ 7) ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-0-92
2561 ป่าชุมชนบ้านอยู่ดีมีสุข
    อยู่ดีมีสุข (หมู่ 12), ตัวอย่าง (หมู่ 24) ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-0-76
2561 ป่าชุมชนบ้านดงกำพี้
    บ้านดงกำพี้ (หมู่ 7) ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
66-0-78
2561 ป่าชุมชนบ้านสุขสำราญ
    ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-1-78
2561 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศรี
    บ้านโพธิ์ศรี (หมู่ 12) ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-2-43
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยคู่
    ห้วยคู่ (หมู่ 14) ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-1-97
2561 ป่าชุมชนบ้านสระพังคำ
    บ้านสระพังคำ (หมู่ 16) ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-0-81
2561 ป่าชุมชนบ้านกุดแกลบ
    กุดแกลบ (หมู่ 4) ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-0-46
2561 ป่าชุมชนบ้านแป้นใหม่
    แป้นใหม่ (หมู่ 17) ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-3-21
2561 ป่าชุมชนบ้านแป้น
    ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
371-1-32
2561 ป่าชุมชนบ้านต้อนเหนือ
    ต้อนเหนือ (หมู่ 7) ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-1-17
2561 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศรี
    โพธิ์ศรี (หมู่ 3) ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-2-49
2561 ป่าชุมชนบ้านท่าเรือ
    ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
54-3-31
2561 ป่าชุมชนบ้านลำภูพาน
    ลำภูพาน (หมู่ 3) ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
620-2-80
2561 ป่าชุมชนบ้านไทยพัฒนา
    ไทยพัฒนา (หมู่ 7) ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
171-3-53
2561 ป่าชุมชนบ้านปากโสม
    ปากน้ำโสม (หมู่ 2) ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
632-3-2
2561 ป่าชุมชนบ้านม่วง
    บ้านม่วง (หมู่ 2) ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
117-0-79
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยค้อ
    ห้วยค้อ (หมู่ 4) ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
456-2-89
2561 ป่าชุมชนบ้านหนอง
    บ้านหนอง (หมู่ 3) ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
58-0-15
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    โนนสว่าง (หมู่ 6) ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
56-1-54
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยผักขะ
    บ้านห้วยผักขะ (หมู่ 4) ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
132-2-15
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองคล้า
    หนองคล้า (หมู่ 7) ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-1-85
2561 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์น้อย
    บ้านโพธิ์น้อย (หมู่ 5) ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
359-1-79
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนพระทราย
    บ้านโนนพระทราย (หมู่ 3) ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
111-1-54
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองหิ้ง
    บ้านหนองหิ้ง (หมู่ 2) ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
415-2-88
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวแดง
    บ้านหนองบัวแดง (หมู่ 6) ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
52-1-32
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองชัยวานใต้
    บ้านหนองชัยวานใต้ (หมู่ 15) ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-3-59
2561 ป่าชุมชนบ้านท่าไร่
    บ้านท่าไร่ (หมู่ 5) ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
29-0-7
2561 ป่าชุมชนบ้านคำบอน
    บ้านคำบอน (หมู่ 2) ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
226-3-8
2561 ป่าชุมชนบ้านดงกระพุง
    บ้านดงกระพุง (หมู่ 5) ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
51-2-27
2561 ป่าชุมชนบ้านท่าม่วง
    บ้านม่วง (หมู่ 3) ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า :
3-3-8
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองนาแซง
    หนองนาแซง (หมู่ 8) ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
54-0-87
2561 ป่าชุมชนบ้านดงตอกแป้น
    ดงตอกแป้น (หมู่ 4) ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-9
2561 ป่าชุมชนบ้านชุมภูพร
    บ้านชุมภูพร (หมู่ 1) ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
122-2-64
2561 ป่าชุมชนบ้านทรายทอง
    ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
37-3-96
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยเล็บมือ
    ห้วยเล็บมือ (หมู่ 5) ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
42-1-34
2561 ป่าชุมชนบ้านหมากหุ่ง
    บ้านหมากหุ่ง (หมู่ 9) ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
6-1-47
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนแดง
    บ้านโนนแดง (หมู่ 7) ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า :
25-2-60
2561 ป่าชุมชนบ้านตอแก
    บ้านตอแก (หมู่ 3) ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18-1-46
2561 ป่าชุมชนบ้านหมี่พัฒนา
    ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
58-1-56
2561 ป่าชุมชนบ้านหมี่
    ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-0-24
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองยาง
    ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
551-1-76
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองยาง
    ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
493-0-24
2561 ป่าชุมชนบ้านผักหนอก
    ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
103-2-15
2561 ป่าชุมชนตำบลโพนงาม
    ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,662-0-0
2561 ป่าชุมชนตำบลหนองคูขาด
    ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
571-1-16
2561 ป่าชุมชนตำบลปะหลาน
    ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
119-0-48
2561 ป่าชุมชนตำบลเม็กดำ
    ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,006-3-25
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนแคน
    ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
53-2-61
2561 ป่าชุมชนบ้านค่ายนุ่น
    ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
83-2-95
2561 ป่าชุมชนตำบลเมืองเตา
    ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,164-2-87
2561 ป่าชุมชนตำบลหนองบัวแก้ว
    ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
3,099-1-24
2561 ป่าชุมชนบ้านสระแคน
    ต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
52-0-20
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองอีเข็ม
    ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-2-56
2561 ป่าชุมชนตำบลภารแอ่น
    ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
302-2-32
2561 ป่าชุมชนตำบลยางสีสุราช
    ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
214-3-76
2561 ป่าชุมชนตำบลนาภู
    ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,803-0-70
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านจอมศรี
    บ้านจอมศรี (หมู่ 2) ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
118-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านเมืองหงส์
    บ้านเมืองหงส์ (หมู่ 15) ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองคูบอน
    บ้านหนองคูบอน (หมู่ 5) ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
7-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกล่าม
    บ้านโคกล่าม (หมู่ 2) ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
6-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองสิม
    ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-2-28
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำใส
    บ้านน้ำใส (หมู่ 1) ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-0-0
2561 โครงการป่าชุมบ้านลิ้นฟ้า
    ลิ้นฟ้า (หมู่ 2) ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตอน้อย
    บ้านหนองตอน้อย (หมู่ 11) ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
77-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองฮู
    บ้านหนองฮู (หมู่ 12) ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
71-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโพธิ์น้อย
    บ้านโพธิ์น้อย (หมู่ 18), บ้านโพธิ์น้อย (หมู่ 7), บ้านโพธิ์น้อย (หมู่ 12) ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,013-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าลาด
    บ้านท่าลาด (หมู่ 2), บ้านดอนแดง (หมู่ 1), บ้านท่าเสียว (หมู่ 3), บ้านท่าวารี (หมู่ 10), บ้านท่าเจริญ (หมู่ 17) ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,070-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านยางตาก
    บ้านยางตาก (หมู่ 15) ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
360-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนทราย
    บ้านโนนทรย (หมู่ 6), บ้านสระทอง (หมู่ 7) ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
478-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแสงท่า
    บ้านหนองแสงท่า (หมู่ 9) ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านเดื่อ
    บ้านเดื่อ (หมู่ 4) ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 3) ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
215-3-42
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองกุง
    บ้านหนองกุง (หมู่ 4) ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
312-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดแห่
    บ้านกุดแห่ (หมู่ 4) ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกล่าม
    บ้านโคกล่าม (หมู่ 10) ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
83-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านดงดิบ
    บ้านดงดิบ (หมู่ 5) ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
62-3-50
2561 โครงการป่าชุมชนดงพระธาตุน้ำคำ
    บ้านงิ้ว (หมู่ 5), บ้านหว่าน (หมู่ 6), บ้านงิ้ว (หมู่ 10) ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
231-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนโคกหนองน้ำขาว
    บ้านสร้างบุ (หมู่ 3), บ้านโพธิ์เงิน (หมู่ 6), บ้านคำผักกูด (หมู่ 10), บ้านหนองโก (หมู่ 12), บ้านคำผักกูด (หมู่ 13) ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,655-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนโคกดินแดง
    บ้านป้อง (หมู่ 1), บ้านป้อง (หมู่ 2), บ้านหัวงัว (หมู่ 4), บ้านโพธิ์ศรีสว่าง (หมู่ 5), บ้านป้อง (หมู่ 7), บ้านหนองสิม (หมู่ 11) ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
678-1-59
2561 โครงการป่าชุมชนป่าช้าหนองโต่ย
    วังม่วยใต้ (หมู่ 3), วังม่วยเหนือ (หมู่ 1), ใหม่ทุ่งทอง (หมู่ 10) ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
90-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนโคกสนามบิน
    บ้านวังยาว (หมู่ 8), บ้านหนองสิม (หมู่ 7), บ้านใหม่ยิ่งเจริญ (หมู่ 12) ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
66-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองหูลิง
    บ้านหนองหูลิง (หมู่ 2) ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
59-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองอึ่ง
    บ้านหนองอึ่ง (หมู่ 4) ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
65-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแสง
    บ้านหนองแสง (หมู่ 10) ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
97-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแสง
    บ้านหนองแสง (หมู่ 5) ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
154-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านบัวคำ
    บ้านบัวคำ (หมู่ 2) ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
164-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านบัวคำใต้
    บ้านบัวคำใต้ (หมู่ 8) ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่ากลาง
    บ้านเหล่ากลาง (หมู่ 4) ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
190-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนชัย
    บ้านดอนชัย (หมู่ 10) ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าม่วง
    ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหันและโคกสูง จ.ร้อยเอ็ด
768-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    บ้านโนนสว่าง (หมู่ 8) ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
247-1-25
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    บ้านโคกสะอาด (หมู่ 7) ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเป็ดก่า จ.ร้อยเอ็ด
535-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองไศล
    บ้านหนองไศล (หมู่ 7) ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
101-3-28
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านดูกอึ่ง
    บ้านดูกอึ่ง (หมู่ 1), บ้านดูกอึ่ง (หมู่ 11) ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
338-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัวแดง
    บ้านหนองบัวแดง (หมู่ 6) ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    บ้านโนนสะอาด (หมู่ 9) ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
453-0-43
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านเด่นราษฎร์
    บ้านเด่นราษฎร์ (หมู่ 6) ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-0-63
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านขมิ้น
    บ้านขมิ้น (หมู่ 2) ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-1-41
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเหล็ก
    บ้านหนองเหล็ก (หมู่ 5) ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-1-88
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านดงเย็น
    บ้านดงเย็น (หมู่ 4) ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-2-98
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านจานเหนือ
    บ้านจานเหนือ (หมู่ 2), บ้านใต้ (หมู่ 4), บ้านอุดมสุข (หมู่ 5), บ้านจาน (หมู่ 6) ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
87-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านผักก้าม
    บ้านผักก้าม (หมู่ 1) ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-1-92
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านวังทอง
    บ้านวังทอง (หมู่ 5) ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
275-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยกอก
    ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านนาดี
    ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
28-2-60
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนทอง
    ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
22-0-90
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนแพง
    ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
276-1-10
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดสะกอย
    ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
12-3-17
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนคำ
    ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
29-2-63
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองเค็ม
    ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
24-3-97
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนรุ่งเรือง
    ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
10-2-99
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโพธิไพศาล
    ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
106-0-9
2561 โครงการป่าชุมชนป่าโคกคำยาง
    ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
301-2-3
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนคำพัฒนา
    ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงผาลาด จ.สกลนคร
45-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งแก
    ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
73-1-75
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 11
    ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
38-2-77
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกไชยวานน้อย
    ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
17-1-16
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองจาน
    ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
54-3-97
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโสก
    ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
79-0-49
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งมน
    ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
20-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 7
    นาเหนือ (หมู่ 7) ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
295-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านน้อยหัวบึง หมู่ที่ 6
    น้อยหังบึง (หมู่ 6) ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
322-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเหล่าหนาด หมู่ที่ 8
    เหล่าหนาด (หมู่ 8), เหล่าหนาด (หมู่ 8) ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
286-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านพนอมเหนือ หมู่ที่ 5
    พนอมเหนือ (หมู่ 5), พนอมเหนือ (หมู่ 5) ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองสาหร่าย หมู่ที่ 2
    หนองสาหร่าย (หมู่ 2), หนองสาหร่าย (หมู่ 2), หนองสาหร่าย (หมู่ 2), หนองสาหร่าย (หมู่ 2) ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,414-0-94
2561 ป่าชุมชนบ้านนากระเสริม หมู่ที่ 10
    นากระเสริม (หมู่ 10), นากระเสริม (หมู่ 10), นากระเสริม (หมู่ 10) ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
115-2-59
2561 ป่าชุมชนบ้านดง หมู่ที่ 9
    ดง (หมู่ 9), ดง (หมู่ 9) ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
155-2-53
2561 ป่าชุมชนบ้านโหนโห่ หมู่ที่ 6
    โหนโห่ (หมู่ 6), โหนโห่ (หมู่ 6), โหนโห่ (หมู่ 6) ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
226-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านบางทรายใหญ่
    บ้านบางทรายใหญ่ (หมู่ 1) ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-1-42
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองแอก
    บ้านหนองแอก (หมู่ 5) ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-2-79
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนศรี
    บ้านโนนศรี (หมู่ 3) ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-3-49
2561 ป่าชุมชนบ้านสมสะอาด
    บ้านสมสะอาด (หมู่ 1) ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-1-12
2561 ป่าชุมชนบ้านกุดแข้
    บ้านกุดแข้ (หมู่ 5) ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-1-22
2561 ป่าชุมชนบ้านดงยาง
    บ้านดงยาง (หมู่ 4) ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-0-31
2561 ป่าชุมชนบ้านนาโก
    บ้านนาโก (หมู่ 3) ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-2-43
2561 ป่าชุมชนบ้านโคก
    บ้านโคก (หมู่ 4) ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-92
2561 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ไทร
    บ้านโพธิ์ไทร (หมู่ 2) ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
57-0-19
2561 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์
    บ้านนาโพธิื (หมู่ 5) ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
9-1-84
2561 ป่าชุมชนบ้านนาป่ง
    บ้านนาป่ง (หมู่ 5) ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
173-1-67
2561 ป่าชุมชนบ้านป่าชาด
    บ้านป่าชาด (หมู่ 1) ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
52-2-69
2561 ป่าชุมชนบ้านภูล้อม
    บ้านภูล้อม (หมู่ 6) ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-2-22
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองบอน
    หนองบอน (หมู่ 3) ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-1-67
2561 ป่าชุมชนบ้านนาสะโน
    บ้านนาสะโน (หมู่ 3) ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
59-3-11
2561 ป่าชุมชนบ้านก้านเหลืองดง ม.5
    บ้านก้านเหลืองดง (หมู่ 5) ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
91-0-79
2561 ป่าชุมชนบ้านก้านเหลืองดง ม.4
    บ้านก้านเหลืองดง (หมู่ 4) ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
38-3-67
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองกะปาด
    บ้านหนองกะปาด (หมู่ 6) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-52
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองแอก ม.12
    บ้านหนองแอก (หมู่ 12) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-2-99
2561 ป่าชุมชนบ้านค้อ
    บ้านค้อ (หมู่ 2) ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,067-2-25
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    โนนสะอาด (หมู่ 5) ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-3-16
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยปลาหลด
    ห้วยปลาหลด (หมู่ 8) ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,027-2-68
2561 ป่าชุมชนบ้านเด่นวัวน้ำทิพย์
    เด่นวัวน้ำทิพย์ (หมู่ 12) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,409-3-59
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองตูม
    หนองตูม (หมู่ 7) ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
72-0-65
2561 ป่าชุมชนบ้านเขาพร้า
    เขาพร้า (หมู่ 8) ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-3-7
2561 ป่าชุมชนบ้านกว้าง
    บ้านกว้าว (หมู่ 3) ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
76-2-56
2561 ป่าชุมชนบ้านลานเอื้อง
    ลานเอื้อง (หมู่ 6) ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
46-0-56
2561 ป่าชมชนบ้านเขาทองผางับ
    เขาทองผางับ (หมู่ 2) ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า :
186-0-9
2561 ป่าชุมชนบ้านโพธ์ทอง
    โพธิ์ทอง (หมู่ 5) ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-0-82
2561 ป่าชุมชนบ้านทุ่งพล้อ
    ทุ่งพล้อ (หมู่ 6), ทุ่งพล้อ (หมู่ 3), ทุ่งพล้อ (หมู่ 9) ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
427-2-76
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่รากใต้
    แม่รากใต้ (หมู่ 1) ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
297-3-9
2561 ป่าชุมชนบ้านหมอนสูง
    หมอนสูง (หมู่ 10) ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
99-2-25
2561 ป่าชุมชนบ้านแก่งใต้
    แก่งใต้ (หมู่ 10) ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
4,415-2-11
2561 ป่าชุมชนบ้านป่าคา
    ่ป่าคา (หมู่ 6) ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
80-0-48
2561 ป่าชุมชนบ้านปากคะยาง
    ปากคะยาง (หมู่ 3) ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
121-0-75
2561 ป่าชุมชนบ้านแก่งเหนือ
    แก่งเหนือ (หมู่ 9) ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
179-0-12
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยสูง
    ห้วยสูง (หมู่ 13) ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
555-3-77
2561 ป่าชุมชนบ้านปง
    ปง (หมู่ 11) ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,946-1-42
2561 ป่าชุมชนบ้านแสนตอ
    แสนตอ (หมู่ 4) ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
62-1-55
2561 ป่าชุมชนบ้านน้ำด้วน
    น้ำด้วน (หมู่ 6) ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
2,428-0-46
2561 ป่าชุมชนบ้านลานตาเมือง
    ลานตาเมือง (หมู่ 6) ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
115-2-43
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
    หนองหญ้าปล้อง (หมู่ 7) ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าสงวนแห่งชาติ
109-3-46
2561 ป่าชุมชนบ้านฝั่งหมิ่น
    ฝั่งหมิ่น (หมู่ 4) ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-1-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองหมื่นชัย
    หนองหมื่นชัย (หมู่ 5) ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,495-3-13
2561 ป่าชุมชนบ้านสำราญราษฎร์
    สำราญราษฎร์ (หมู่ 9) ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าสงวนแห่งชาติ
354-1-34
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านไร่วังเงิน
    บ้านไร่วังเงิน (หมู่ 24), บ้านไร่วังเงิน (หมู่ 24) ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
843-2-2
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำขมึน
    บ้านน้ำขมึน (หมู่ 17) ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
976-3-42
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านบุ่งผำ
    บ้านบุ่งผำ (หมู่ 7), บ้านบุ่งผำ (หมู่ 7) ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
2,259-1-48
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยเฮี้ย
    บ้านห้วยเฮี้ย (หมู่ 3) ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
70-1-21
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ
    บ้านห้วยทรายเหนือ (หมู่ 6) ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
771-0-64
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านแก่งลาด
    แก่งลาด (หมู่ 7) ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
17-2-15
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยกอก
    บ้านห้วยกอก (หมู่ 1), บ้านห้วยกอก (หมู่ 1) ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
1,195-3-72
2561 ป่าชุมชนบ้านใหม่ไทยเจริญ
    บ้านใหม่ไทยเจริญ (หมู่ 12) ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงตีนตก จ.พิษณุโลก
876-0-13
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยท่าเนื้อ
    บ้านห้วยท่าเนื้อ (หมู่ 11) ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงตีนตก จ.พิษณุโลก
735-0-32
2561 ป่าชุมชนบ้านนาล้อม
    บ้านนาล้อม (หมู่ 10) ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงตีนตก จ.พิษณุโลก
553-3-72
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำภาคน้อย
    บ้านน้ำภาคน้อย (หมู่ 7) ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคน้อย จ.พิษณุโลก
26-3-65
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านเนินต้อง
    บ้านเนินต้อง (หมู่ 16), บ้านเนินต้อง (หมู่ 16), บ้านเนินต้อง (หมู่ 16) ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงตีนตก จ.พิษณุโลก
5,908-0-30
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านเนินสุวรรณ
    บ้านเนินสุวรรณ (หมู่ 15), บ้านเนินสุวรรณ (หมู่ 15), บ้านเนินสุวรรณ (หมู่ 15) ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
2,034-3-67
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่เจริญทรัพย์
    บ้านใหม่เจริญทรัพย์ (หมู่ 14), บ้านใหม่เจริญทรัพย์ (หมู่ 14) ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงตีนตก จ.พิษณุโลก
2,433-0-89
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านเนินพยอม
    บ้านเนินพยอม (หมู่ 7) ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงตีนตก จ.พิษณุโลก
664-2-81
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านตีนตก
    บ้านตีนตก (หมู่ 13) ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง จ.พิษณุโลก
1,182-0-13
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านนาชาน
    บ้านนาชาน (หมู่ 2) ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงตีนตก จ.พิษณุโลก
1,020-2-12
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านดง
    บ้านดง (หมู่ 1) ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงตีนตก จ.พิษณุโลก
1,060-0-10
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านแก่งเจ็ดแคว
    บ้านแก่งเจ็ดแคว (หมู่ 11) ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก
39-2-59
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านสามเส้า
    บ้านสามเส้า (หมู่ 9) ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
385-2-20
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองลวก
    บ้านหนองลวก (หมู่ 2), บ้านหนองลวก (หมู่ 2) ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
43-0-5
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยพลู
    บ้านห้วยพลู (หมู่ 3) ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำเข็ก จ.พิษณุโลก
340-2-2
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านทรัพย์ไพรวัลย์
    บ้านทรัพย์ไพรวัลย์ (หมู่ 7) ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-2-54
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโป่งปะ
    บ้านโป่งปะ (หมู่ 10) ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำเข็ก จ.พิษณุโลก
1,347-1-29
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านทรัพย์เจริญ
    บ้านทรัพย์เจริญ (หมู่ 8), บ้านทรัพย์เจริญ (หมู่ 8) ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำเข็ก จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
284-2-50
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านแก่งกุลา
    บ้านแก่งกุลา (หมู่ 2), บ้านแก่งกุลา (หมู่ 2) ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำเข็ก จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
422-0-76
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านวังนกแอ่น
    บ้านวังนกแอ่น (หมู่ 2) ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
239-3-90
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านวังตาด
    บ้านวังตาด (หมู่ 6) ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก
98-1-61
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยบ่อทอง
    บ้านห้วยบ่อทอง (หมู่ 5) ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
1,332-1-10
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว
    บ้านทุ่งยาว (หมู่ 1) ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-1-0
2561 บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านโพธิ์งาม (หมู่ 5) ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู จ.เพชรบูรณ์
2,208-0-77
2561 บ้านอุมแพ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านอุมแพ (หมู่ 4) ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู จ.เพชรบูรณ์
407-1-74
2561 บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านวังเจริญ (หมู่ 12) ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยน้ำโจนและป่าวังสาร จ.เพชรบูรณ์, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
178-1-9
2561 บ้านงามประทีป หมู่ที่ 11 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านงามประทีป (หมู่ 11) ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยน้ำโจนและป่าวังสาร จ.เพชรบูรณ์, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
69-2-96
2561 บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านห้วยโป่ง (หมู่ 2) ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู จ.เพชรบูรณ์, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
94-3-10
2561 บ้านซับข่อย หมู่ที่ 5 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านซับข่อย (หมู่ 5) ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยน้ำโจนและป่าวังสาร จ.เพชรบูรณ์
60-0-1
2561 บ้านหลุง หมู่ที่ 6 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านหลุง (หมู่ 6) ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยน้ำโจนและป่าวังสาร จ.เพชรบูรณ์
338-2-44
2561 บ้านห้วยโป่งพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านห้วยโป่งพัฒนา (หมู่ 14) ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู จ.เพชรบูรณ์
110-3-24
2561 บ้านยาวีเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านยาวีเหนือ (หมู่ 1) ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู จ.เพชรบูรณ์
116-0-2
2561 บ้านบุสง่า หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านบุสง่า (หมู่ 10) ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ จ.เพชรบูรณ์
473-0-78
2561 บ้านป่าสักเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านป่าสักเจริญ (หมู่ 12) ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่ จ.เพชรบูรณ์
927-0-26
2561 บ้านสะแกงาม หมูที่ 3 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านสะแกงาม (หมู่ 3) ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่ จ.เพชรบูรณ์
251-1-56
2561 บ้านโป่งหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านโป่งหว้า (หมู่ 4) ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
113-0-26
2561 บ้านยางแหลม หมู่ที่ 10 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านยางแหลม (หมู่ 10) ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-3-47
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านแพะใหม่
    บ้านแพะใหม่ (หมู่ 5) ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
1,375-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านต้นน๊อต
    บ้านต้นน๊อต (หมู่ 6) ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
1,373-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านนาดู่
    บ้านนาดู่ (หมู่ 3) ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
1,004-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านปางมะโอ
    บ้านปางมะโอ (หมู่ 8) ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
940-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านวังเงิน
    บ้านวังเงิน (หมู่ 9) ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
998-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านมาย
    บ้านมาย (หมู่ 7) ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
1,331-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านนาดง
    บ้านนาดง (หมู่ 4) ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
1,367-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านปงป่าเป้า
    บ้านปงป่าเป้า (หมู่ 1) ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
1,009-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าไผ่พัฒนา
    ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
68-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านฟากทุ่ง
    ฟากทุ่ง (หมู่ 8) ต.น้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
155-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านน้ำไผ่
    น้ำไผ่ (หมู่ 11) ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
509-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านงิ้วงาม
    งิ้วงาม (หมู่ 15) ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
310-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านน้ำไคร้
    น้ำไคร้ (หมู่ 9) ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านคุ้งยาง
    คุ้งยาง (หมู่ 7), คุ้งยาง (หมู่ 8) ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
878-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านคุ้งยาง
    คุ้งยาง (หมู่ 6) ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
760-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านไร่
    ไร่ (หมู่ 5) ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
424-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหมอนไม้
    หมอนไม้ (หมู่ 6) ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านทุ่ง
    ทุ่ง (หมู่ 4), แสนตอ (หมู่ 1), กลาง (หมู่ 2), โคกปู่ตา (หมู่ 3) ต.แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองหมู
    หนองหมู (หมู่ 8) ต.แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านช่องลม
    ช่องลม (หมู่ 2) ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    หนองไผ่ (หมู่ 1) ต.ถ้ำฉลอง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
510-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านวังถ้ำ
    วังถ้ำ (หมู่ 3) ต.ถ้ำฉลอง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,465-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยฉลอง
    ห้วยฉลอง (หมู่ 2) ต.ถ้ำฉลอง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,098-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านต้นต้อง
    ต้นต้อง (หมู่ 4) ต.ถ้ำฉลอง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
85-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยสีเสียด
    ห้วยสีเสียด (หมู่ 12) ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
230-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านซำบ้อ
    ซำบ้อ (หมู่ 11) ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
253-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านปากห้วยฉลอง
    ปากห้วยฉลอง (หมู่ 4) ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,450-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยไผ่
    ห้วยไผ่ (หมู่ 8) ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
254-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำต้น
    วังน้ำต้น (หมู่ 7) ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเด่นยาว
    เด่นยาว (หมู่ 6) ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
565-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านป่ากั้ง
    ป่ากั้ง (หมู่ 5) ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านงอมสัก
    งอมสัก (หมู่ 3) ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านงอมมด
    งอมมด (หมู่ 2) ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
273-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านงอมถ้ำ
    งอมถ้ำ (หมู่ 1) ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
317-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านท่านา
    ท่านา (หมู่ 8) ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
420-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแสนตอ
    แสนตอ (หมู่ 4) ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
862-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้
    ห้วยไคร้ (หมู่ 9) ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านปางกรุง
    ปางกรุง (หมู่ 7) ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
195-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านต้นม่วงใต้
    ต้นม่วงใต้ (หมู่ 12) ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
90-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนารี
    นารี (หมู่ 3) ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านต๊ำพระแล
    ต๊ำพระแล (หมู่ 11) ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า :
107-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านต๊ำใน
    ต๊ำใน (หมู่ 9) ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
290-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านต๊ำกลาง
    ต๊ำกลาง (หมู่ 8) ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
75-0-0
2561 ป่าชุมชนตำบลท่าจำปี
    สายน้ำงาม (หมู่ 11), ตุ้มท่าจำปี (หมู่ 5), ต๊ำนกกก (หมู่ 1), ต๊ำเหล่า (หมู่ 2), ร่องห้า (หมู่ 3), ตุ้มท่าต้นศรี (หมู่ 4), ตุ้มเหนือ (หมู่ 6), ตุ้มดง (หมู่ 7), ตุ้มไร่ (หมู่ 8), สัน (หมู่ 9), ห้วยเคียน (หมู่ 10) ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
604-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านผาช้างมูบ
    ผาช้างมูบ (หมู่ 1) ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
42-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแดงสามัคคี
    ป่าแดงสามัคคี (หมู่ 10) ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
217-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านร่องแช่
    ชัยชมภู (หมู่ 6), แม่ต๋ำท่าข้าม (หมู่ 7), ห้วยบง (หมู่ 9) ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
317-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านชัยเจริญ
    ชัยเจริญ (หมู่ 13) ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, อื่น ๆ
423-0-0
2561 ป่าชุมชนตำบลบ้านปิน (แปลงที่ 1-2)
    ปงเสด็จ (หมู่ 9), สบจ้อม (หมู่ 1), งิ้วงก (หมู่ 2), ปินใต้ (หมู่ 3), ปินเหนือ (หมู่ 4), งิ้วงาม (หมู่ 5), ม่อนผาคำ (หมู่ 6), บานเย็น (หมู่ 7), ปินพัฒนา (หมู่ 8), สันติพัฒนา (หมู่ 10) ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
115-0-0
2561 ป่าชุมชนตำบลห้วยลาน
    ทุ่งต้นศรี (หมู่ 1), ป่ากล้วนแข้ (หมู่ 2), ใหม่แท่นคำ (หมู่ 3), ห้วยต้นตถ้มเหนือ (หมู่ 4), ทุ่งต้นศรีใหม่ (หมู่ 5), ห้วยต้นตุ้มใต้ (หมู่ 6), ใหม่พัฒนา (หมู่ 7), ห้วยต้นตุ้มน้ำชำ (หมู่ 9), ใหม่แท่นคำ (หมู่ 10), วังขอนแดง (หมู่ 11), ห้วยต้นตุ้มกลาง (หมู่ 13), เนินสามัคคี (หมู่ 14), ห้วยต้นตุ้มทรายทอง (หมู่ 15), ศรีดอนแก้ว (หมู่ 8) ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
82-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านม่วง
    ม่วง (หมู่ 5) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
108-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่จั๊วะ (แปลงที่ 1-2)
    แม่จั๊วะ (หมู่ 10) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
408-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเดื่อ
    เดื่อ (หมู่ 15) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,652-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านดง
    ดง (หมู่ 13), กองแล (หมู่ 4) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
191-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านต้อง
    ดอนมูล (หมู่ 16) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
370-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยสิงห์ (แปลงที่ 1-3)
    ห้วยสิงห์ (หมู่ 1) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
427-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านร้องเอี่ยน
    ร้องเอี่ยน (หมู่ 8) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
123-0-0
2561 ป่าชุมชนตำบลควร
    ควรดง (หมู่ 1), ใหม่ดอนมูล (หมู่ 2), ป่าคา (หมู่ 3), สีพรม (หมู่ 4), วังบง (หมู่ 7), เหล่า (หมู่ 9), หัวฝาย (หมู่ 10), ดงเจริญ (หมู่ 11) ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,375-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหล่าย
    หล่าย (หมู่ 4) ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
28-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่ทาย
    แม่ทาย (หมู่ 9) ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
194-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านป่าแพะ
    ป่าแพะ (หมู่ 8) ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
151-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านฝายแก้ว
    ฝานแก้ว (หมู่ 7) ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
347-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านดอนเงิน
    ดอนเงิน (หมู่ 1) ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
313-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านน้ำต้ม
    น้ำต้ม (หมู่ 5) ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
549-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านบ่อค้าง
    บ่อค้าง (หมู่ 5) ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
876-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านดงบุญนาค (แปลงที่ 1-3)
    ดงบุญนาค (หมู่ 7) ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาหนุน
    นาหนุน (หมู่ 2) ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
532-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านสบบง
    สบบง (หมู่ 2), สบบง (หมู่ 10) ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
379-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองใหญ่
    บ้านหนองใหญ่ (หมู่ 8) ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
177-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองสะแก
    หนองสะแก (หมู่ 4) ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
272-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองระกำ
    บ้านหนองระกำ (หมู่ 5) ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
420-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำขาว
    วังน้ำขาว (หมู่ 13) ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านอ่างหิน
    อ่างหิน (หมู่ 16) ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองยาว
    หนองยาว (หมู่ 10) ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองยายเภา
    หนองยายเภา (หมู่ 6) ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
80-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองนกกระทา
    บ้านหนองนกกระทา (หมู่ 12) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
75-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเนินสว่าง
    เนินสว่าง (หมู่ 21) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
165-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านลานศิลา
    บ้านลานศิลา (หมู่ 11) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านท่าระแนะ
    บ้านท่าระแนะ (หมู่ 8), บ้านแม่นารีนอก (หมู่ 3), บ้านแม่นารี (หมู่ 5) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านศรีไกรลาศ
    บ้านศาลาโป่งแดง (หมู่ 19), บ้านศรีไกรลาศ (หมู่ 7) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,430-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเขาแก้วสวรรค์
    เขาแก้วสวรรค์ (หมู่ 17) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
120-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านท่าเสากระโดง
    ท่าเสากระโดง (หมู่ 15) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านมอเจริญ
    มอเจริญ (หมู่ 13) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสวน
    ทุ่งสวน (หมู่ 7) ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านคลองลึก
    คลองลึก (หมู่ 5) ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านวังไร่
    ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านลานดอกไม้
    ลานดอกไม้ (หมู่ 2) ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านฟ้าเกื้อ
    ฟ้าเกื้อ (หมู่ 21), มอสมบูรณ์ (หมู่ 6), แดนพุทธ (หมู่ 20) ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านปางเจริญ
    ปางเจริญ (หมู่ 13) ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
110-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนใหญ่พัฒนา
    โนนใหญ่พัฒนา (หมู่ 10), ลานกระดี่ (หมู่ 5), โนนใหญ่ (หมู่ 6), สี่หลัง (หมู่ 8), สมบูรณ์พัฒนา (หมู่ 9) ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองทอง
    เนินกรอย (หมู่ 2), จักคันซ้อน (หมู่ 3), หนองทอง (หมู่ 1), โคกเจริญ (หมู่ 4), ศรีบุญส่ง (หมู่ 7) ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านคลองหัวแหวน
    คลองหัวแหวน (หมู่ 13) ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านคลองพลู
    คลองพลู (หมู่ 9) ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
880-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเลิงกะพงษ์
    เลิงกะพงษ์ (หมู่ 6) ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านท่าข้ามสามัคคี
    ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2561 โชคชัยพัฒนา
    บ้านโชคชัย (หมู่ 11) ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านมอมะค่าพัฒนา
    มอมะค่าพัฒนา (หมู่ 10) ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ (แปลงที่ 1-2)
    ใหม่ทรัพย์เจริญ (หมู่ 12), วังน้ำซึม (หมู่ 5) ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำวน
    วังน้ำวน (หมู่ 11), หนองกระทุ่ม (หมู่ 4), วังตาช่วย (หมู่ 7), เนินสำราญ (หมู่ 18) ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านชายงาม
    บ้านชายงาม (หมู่ 8), หนองชุมแสง (หมู่ 14), เนินมะปราง (หมู่ 20) ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านท่าตะคล้อ
    ท่าตะคล้อ (หมู่ 8), วังน้ำ (หมู่ 4) ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนิคมใหม่
    นิคม (หมู่ 5), นิคมใหม่ (หมู่ 7) ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านปลักมะหว้า
    ปลักมะหว้า (หมู่ 8), เขาแก้ว (หมู่ 3), นาเหนือ (หมู่ 10), หนองหินเตาปูน (หมู่ 11) ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเก่า
    เก่า (หมู่ 8) ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองมะคึก
    วังควง (หมู่ 2), ลานสะเดา (หมู่ 1), แหลมยาง (หมู่ 6), หนองมะคึก (หมู่ 14), จันทร์มณี (หมู่ 9) ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
310-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านขุนแผนพัฒนา
    ขุนแผนพัฒนา (หมู่ 11) ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
105-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านวังไม้แดง
    วังไม้แดง (หมู่ 5) ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
140-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเขาคีริส
    บ้านเขาคีริส (หมู่ 1), บ้านหนองโสน (หมู่ 3), บ้านบึงลูกนก (หมู่ 9), บ้านคลองสำราญ (หมู่ 12) ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
130-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองศาลา
    หนองศาลา (หมู่ 18), หนองขาม (หมู่ 8) ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
65-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว
    ทุ่งยาว (หมู่ 7) ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านราษฎร์ขยัน (แปลงที่ 1-2)
    ราษฎร์ขยัน (หมู่ 5) ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านป่าแดงกลาง (แปลงที่ 1-2)
    ป่าแดงกลาง (หมู่ 8) ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองทอง (แปลงที่ 1-2)
    นาถัง (หมู่ 7), ทุ่งบ่อสะเดา (หมู่ 13), หนองทอง (หมู่ 10), หนองดุก (หมู่ 5) ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,700-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองตากล้า
    หนองตากล้า (หมู่ 2), บ่อโพง (หมู่ 14) ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง
    หนองหลวง (หมู่ 5), บึงมาลย์ (หมู่ 4), ใหม่สามัคคี (หมู่ 6), หนองไม้แดง (หมู่ 7), วังสระทอง (หมู่ 10), บึงม่วง (หมู่ 11), สุรเดชสามัคคี (หมู่ 12) ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
65-1-68
2561 ป่าชุมชนบ้านบัวทอง
    บัวทอง (หมู่ 11), ลานตาบัว (หมู่ 2), ก้าวเจริญพร (หมู่ 8), หนองปลาไหล (หมู่ 9), พรานอบ (หมู่ 10) ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-3-24
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองจิก
    หนองจิก (หมู่ 1) ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-2-45
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองหล่ม
    หนองหล่ม (หมู่ 4), หนองไผ่ (หมู่ 11) ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านปางใหม่พัฒนา
    ปางใหม่พัฒนา (หมู่ 10) ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านคลองปลาสร้อย
    คลองปลาสร้อย (หมู่ 7) ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านปางเหนือ
    ปางเหนือ (หมู่ 6) ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านตากฟ้าพัฒนา (แปลงที่ 1-2)
    ตากฟ้าพัฒนา (หมู่ 5) ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
450-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านมะเดื่อชุมพร
    มะเดื่อชุมพร (หมู่ 4), คลองแตงโม (หมู่ 20) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านดงซ่อม
    ดงซ่อม (หมู่ 17) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเกาะรากเสียดใน
    เกาะรากเสียดใน (หมู่ 7) ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเกาะรากเสียด
    เกาะรากเสียด (หมู่ 2) ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านรังแร้ง
    รังแร้ง (หมู่ 9) ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
79-0-65
2561 ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง
    ต้นผึ้ง (หมู่ 1) ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-1-65
2561 ป่าชุมชนบ้านหล่ายห้วย
    หล่ายห้วย (หมู่ 8) ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
211-0-62
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยนกแล
    ห้วยนกแล (หมู่ 2) ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
129-2-87
2561 ป่าชุมชนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน
    ขุนห้วยแม่ต้าน (หมู่ 6) ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,128-0-78
2561 ป่าชุมชนบ้านขุนห้วยแม่ขะโหมะ/แม่ต้อคี
    ขุนห้วยแม่ขะโหมะ/แม่ต้อคี (หมู่ 3) ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
794-3-80
2561 ป่าชุมชนบ้านวะโดโกร
    วะโดโกร (หมู่ 12) ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
109-2-25
2561 ป่าชุมชนบ้านสันดอยงาม
    สันดอยงาม (หมู่ 16) ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
24-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านต่อปล้าคี
    ต่อปล้าคี (หมู่ 15) ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
39-1-90
2561 ป่าชุมชนบ้านเคลอะเดคี (แปลงที่ 1-2)
    เคลอะเดคี (หมู่ 10) ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
139-0-8
2561 ป่าชุมชนบ้านตะพิเดอ
    ตะพิเดอ (หมู่ 9) ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
159-3-80
2561 ป่าชุมชนบ้านพะน๊อคี
    พะน๊อคี (หมู่ 10) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
721-3-47
2561 ป่าชุมชนบ้านทีจื้อหล่อคี (แปลงที่ 1-2)
    ทีจื้อหล่อคี (หมู่ 8) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
862-3-85
2561 ป่าชุมชนบ้านขุนห้วยแม่หละ
    ขุนห้วยแม่หละ (หมู่ 6) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
382-2-11
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่หละคี(ทีหนึคี)
    แม่หละคี(ทีหนึคี) (หมู่ 12) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
923-2-87
2561 ป่าชุมชนบ้านหละโพคี
    หละโพคี (หมู่ 11) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
218-1-26
2561 ป่าชุมชนบ้านขุนห้วยนกกก(ตะโต๊ะโกร)
    ขุนห้วยนกกก(ตะโต๊ะโกร) (หมู่ 7) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
762-3-26
2561 ป่าชุมชนบ้านกามาผาโด้
    กามาผาโด้ (หมู่ 5) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,947-0-35
2561 บ้านท่าอิบุญใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านท่าอิบุญใต้ (หมู่ 12) ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย จ.เพชรบูรณ์
1,318-0-17
2561 บ้านวังขอนดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านวังขอนดู่ (หมู่ 8) ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย จ.เพชรบูรณ์
26-2-41
2561 บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านโป่งช้าง (หมู่ 11) ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย จ.เพชรบูรณ์
10-0-6
2561 บ้านวังร่อง หมู่ที่ 5
    บ้านวังร่อง (หมู่ 5) ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า :
14-1-16
2561 ป่าชุมชนบ้านแก่งยาว หมู่ที่ 6
    แก่งยาว (หมู่ 6) ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-46
2561 บ้านห้วยระหงษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านห้วยระหงษ์ (หมู่ 7) ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย จ.เพชรบูรณ์
122-0-22
2561 บ้านห้วยลาน หมู่ที่ 17
    ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโปลกหล่น จ.เพชรบูรณ์
760-0-43
2561 บ้านห้วยลาน หมู่ที่ 8
    บ้านห้วยลาน (หมู่ 8) ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโปลกหล่น จ.เพชรบูรณ์
303-3-10
2561 บ้านโสกจักจั่น หมู่ที่ 13 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านโสกจักจั่น (หมู่ 13) ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า :
27-0-19
2561 บ้านน้ำพุพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านน้ำพุพัฒนา (หมู่ 11) ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-3-70
2561 บ้านช้างตะลูด หมู่ที่ 2 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านช้างตะลูด (หมู่ 2), บ้านช้างตะลูด (หมู่ 2) ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-2-95
2561 บ้านช้างตะลูด หมู่ที่ 7 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านช้างตะลูด (หมู่ 7) ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย จ.เพชรบูรณ์
494-3-55
2561 บ้านซำภู หมู่ที่ 5 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านซำภู (หมู่ 5) ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย จ.เพชรบูรณ์
604-1-37
2561 บ้านโนนผักเน่า หมู่ที่ 11 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านโนนผักเน่า (หมู่ 11) ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,052-1-51
2561 บ้านวังหวัาวังรู หมู่ที่ 12 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านวังหว้าวังรู (หมู่ 12) ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,077-1-71
2561 ป่าชุมชนบ้านหินโง่น หมู่ที่ 5
    บ้านหินโง่น (หมู่ 5) ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
75-3-67
2561 บ้านรักไทย หมู่ที่ 12 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านรักไทย (หมู่ 12) ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-1-78
2561 บ้านเนินหินอ่อน หมู่ที่ 16 ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านเนินหินอ่อน (หมู่ 16) ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18-1-58
2561 บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านเกาะแก้ว (หมู่ 6) ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า :
14-3-2
2561 บ้านคลองกระจัง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านคลองกระจัง (หมู่ 1) ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า :
17-3-99
2561 บ้านวังด่าน หมู่ที่ 15 ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านวังด่าน (หมู่ 15) ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองข้างทางสาย ชัยวิบูลย์ จ.เพชรบูรณ์
151-1-83
2561 บ้านกุ้งกั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านกุ้งกั้ง (หมู่ 10) ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองข้างทางสาย ชัยวิบูลย์ จ.เพชรบูรณ์
454-0-58
2561 บ้านด่านเจริญชัย หมู่ที่ 9 ตำบล หนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านด่านเจริญชัย (หมู่ 9) ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก จ.เพชรบูรณ์
14-3-94
2561 บ้านเตาถ่าน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านเตาถ่าน (หมู่ 2) ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก จ.เพชรบูรณ์
12-3-65
2561 บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 8 ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านหนองบัวทอง (หมู่ 8) ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-58
2561 บ้านเนินสะเดา หมู่ที่ 9 ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านเนินสะเดา (หมู่ 9) ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก จ.เพชรบูรณ์
278-1-70
2561 บ้านโคกสระแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านโคกสระแก้ว (หมู่ 10) ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก จ.เพชรบูรณ์
309-0-76
2561 บ้านซับตะเคียนทอง หมู่ที่ 9
    ซับตะเคียนทอง (หมู่ 9) ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
418-1-85
2561 บ้านวังสงวน หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
    วังสงวน (หมู่ 4) ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ จ.เพชรบูรณ์
217-2-8
2561 บ้านซับป่าคาย หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านซับป่าคาย (หมู่ 9) ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำกงและป่าคลองตะโก จ.เพชรบูรณ์
476-1-13
2561 บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1
    โคกเจริญ (หมู่ 1) ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-3-74
2561 บ้านเขาถ้ำพระ หมู่ที่ 6
    เขาถ้ำพระ (หมู่ 6) ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองข้างทางสาย ชัยวิบูลย์ จ.เพชรบูรณ์
2,066-2-71
2561 บ้านเนินสะแก หมู่ที่ 6 ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านเนินสะแก (หมู่ 6) ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก จ.เพชรบูรณ์
732-2-19
2561 บ้านลำพาด หมู่ที่ 4 ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านลำพาด (หมู่ 4) ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-2-51
2561 บ้านลำประสาน หมู่ที่ 8 ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านลำประสาน (หมู่ 8) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองข้างทางสาย ชัยวิบูลย์ จ.เพชรบูรณ์
239-0-19
2561 บ้านลำตาเณร หมู่ที่ 6 ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านลำตาเณร (หมู่ 6) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองข้างทางสาย ชัยวิบูลย์ จ.เพชรบูรณ์
795-1-46
2561 บ้านไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านไร่เหนือ (หมู่ 2) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองข้างทางสาย ชัยวิบูลย์ จ.เพชรบูรณ์
634-2-24
2561 บ้านซับวารินทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านซับวารินทร์ (หมู่ 7) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองข้างทางสาย ชัยวิบูลย์ จ.เพชรบูรณ์
550-1-7
2561 บ้านไทรทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านไทรทอง (หมู่ 2) ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ จ.เพชรบูรณ์
46-1-95
2561 บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 10 ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านโคกสง่า (หมู่ 10) ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-71
2561 บ้านคลองสาม หมู่ที่ 10 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านคลองสาม (หมู่ 10) ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองข้างทางสาย ชัยวิบูลย์ จ.เพชรบูรณ์
233-0-65
2561 บ้านด่านบุญธรรม หมู่ที่ 7 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านด่านบุญธรรม (หมู่ 7) ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองข้างทางสาย ชัยวิบูลย์ จ.เพชรบูรณ์
180-0-85
2561 บ้านซับมะขาม หมู่ที่ื 6 ตำบลยางงาม อำเภอหน่องไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านซับมะขาม (หมู่ 6) ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองข้างทางสาย ชัยวิบูลย์ จ.เพชรบูรณ์
1,619-0-15
2561 บ้านทรัพย์ศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรร์
    บ้านทรัพย์ศรีทอง (หมู่ 5) ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองข้างทางสาย ชัยวิบูลย์ จ.เพชรบูรณ์
301-2-57
2561 บ้านวังเหว หมู่ที่ 4 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านวังเหว (หมู่ 4) ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองข้างทางสาย ชัยวิบูลย์ จ.เพชรบูรณ์
1,585-1-40
2561 บ้านนาเฉลียง หมู่ที่ 2 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านนาเฉลียง (หมู่ 2) ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองข้างทางสาย ชัยวิบูลย์ จ.เพชรบูรณ์
25-0-75
2561 บ้านโคกยาว หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบุรณ์
    บ้านโคกยาว (หมู่ 2) ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
203-1-97
2561 บ้านทรัพย์สว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านทรัพย์สว่าง (หมู่ 3) ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
367-0-86
2561 บ้านห้วยหญ้าเครือ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านห้วยหญ้าเครือ (หมู่ 1) ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
203-0-56
2561 บ้านวังกวาง หมู่ที่ 11 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านวังกวาง (หมู่ 11) ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
463-2-57
2561 บ้านวังกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านวังกวาง (หมู่ 1) ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
56-3-79
2561 บ้านห้วยยางทอง หมู่ที่ 9 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านห้วยยางทอง (หมู่ 9) ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
730-3-65
2561 บ้านโคกมน หมู่ที่ 3, 2 ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านโคกมน (หมู่ 3) ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
183-2-2
2561 บ้านโนนตูมใต้ หมู่ 12
    ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า :
260-3-7
2561 ป่าหมู่บ้านบ้านโนนตูม
    โนนตูม (หมู่ 5) ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง จ.เพชรบูรณ์
43-3-19
2561 บ้านเพชรช่วย หมู่ที่ 4
    เพชรช่วย (หมู่ 4) ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู จ.เพชรบูรณ์
326-0-90
2561 บ้านริมสีม่วง หมู่ที่ 3
    ริมสีม่วง (หมู่ 3) ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู จ.เพชรบูรณ์
402-0-86
2561 ป่าพื้นบ้านอาหารชมุชนบ้านพัฒนวรพงษ์ หมู่ 1
    พัฒนวรพงษ์ (หมู่ 1) ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู จ.เพชรบูรณ์
4,614-2-63
2561 บ้านเสลียงแห้ง 2 หมู่ที่ 4
    บ้านเสลียงแห้ง 2 (หมู่ 4) ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู จ.เพชรบูรณ์
118-2-59
2561 บ้านหนองรางช้าง
    หนองรางช้าง (หมู่ 4) ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู จ.เพชรบูรณ์
28-2-6
2561 บ้านหนองแม่นา หมู่ที่ 6
    หนองแม่นา (หมู่ 6) ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู จ.เพชรบูรณ์
66-3-64
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำขุ่น
    บ้านหนองน้ำขุ่น (หมู่ 9) ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
144-1-85
2561 ป่าชุมชนบ้านเขาพับผ้า
    เขาพับผ้า (หมู่ 8) ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
621-2-12
2561 ป่าชุมชนบ้านเขาพนม
    ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งรัง ควนเสียด บกไก่ฟ้า และคลองกงชัง จ.สุราษฎร์ธานี
1,159-3-25
2561 ป่าชุมชนบ้านคลองสระ
    คลองสระ (หมู่ 3) ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,750-0-6
2561 ป่าชุมชนบ้านคอกเสือ
    คอกเสือ (หมู่ 6) ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี
710-3-37
2561 ป่าชุมชนบ้านในอ่าว
    ในอ่าว (หมู่ 4) ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี
311-1-95
2561 ป่าชุมชนบ้านหน้าเขาบน
    หน้าเขาบน (หมู่ 1) ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี
932-1-23
2561 ป่าชุมชนบ้านปากฮาย
    ปากฮาย (หมู่ 10) ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี
494-0-86
2561 ป่าชุมชนบ้านหูเชี่ยว
    หูเชี่ยว (หมู่ 8) ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใสท้อน และป่าคลองโซง จ.สุราษฎร์ธานี
19-0-97
2561 ป่าชุมชนบ้านสะพานไทร
    ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใสท้อน และป่าคลองโซง จ.สุราษฎร์ธานี
13-2-5
2561 ป่าชุมชนบ้านทุ่งคา
    ทุ่งคา (หมู่ 9) ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใสท้อน และป่าคลองโซง จ.สุราษฎร์ธานี
28-3-5
2561 ป่าชุมชนบ้านบางปาน
    บางปาน (หมู่ 1) ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใสท้อน และป่าคลองโซง จ.สุราษฎร์ธานี
269-1-45
2561 ป่าชุมชนบ้านคอกช้าง
    คอกช้าง (หมู่ 10) ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
141-3-60
2561 ป่าชุมชนบ้านไร่ใน
    ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งระยะและป่านาสัก จ.ชุมพร
151-3-34
2561 ป่าชุมชนบ้านสระน้อย (แปลงที่ 1-3)
    บ้านสระน้อย (หมู่ 5) ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
152-0-48
2561 ป่าชุมชนบ้านเขาเสด็จ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านเขาเสด็จ (หมู่ 2) ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,012-1-35
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองโก
    บ้านหนองโก (หมู่ 2) ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,074-2-30
2561 ป่าชุมชนบ้านท่าทุ่งนา (แปลงที่ 1-2)
    บ้านท่าทุ่งนา (หมู่ 2) ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,417-0-40
2561 ป่าชุมชนบ้านตีนตก
    บ้านตีนตก (หมู่ 1) ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,076-0-58
2561 ป่าชุมชนบ้านเขาเหล็ก (แปลงที่ 1-2)
    บ้านเขเหล็ก (หมู่ 5) ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,528-2-80
2561 ป่าชุมชนบ้านกุยแหย่
    บ้านกุยแหย่ (หมู่ 2) ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,005-1-75
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยปากคอก
    บ้านห้วยปากคอก (หมู่ 7) ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,442-2-53
2561 ป่าชุมชนบ้านไร่
    บ้านไร่ (หมู่ 6) ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,252-3-91
2561 ป่าชุมชนบ้านประจำไม้
    บ้านประจำไม้ (หมู่ 4) ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
570-1-41
2561 ป่าชุมชนบ้านไร่ป้า
    บ้านไร่ป้า (หมู่ 5) ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
187-0-37
2561 ป่าชุมชนบ้านปากลำปิล๊อก
    บ้านปากลำปิล๊อก (หมู่ 2) ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
857-1-6
2561 ป่าชุมชนบ้านท่ามะเดื่อ
    บ้านท่ามะเดื่อ (หมู่ 1) ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-3-48
2561 บ้านทับคางบน
    บ้านทับคางบน (หมู่ 4) ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
96-0-0
2561 บ้านหนองจิก
    บ้านหนองจิก (หมู่ 1) ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
195-0-0
2561 บ้านเขาสะแก
    บ้านเขาสะแก (หมู่ 4) ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
186-0-0
2561 บ้านโป่งเก้งพัฒนา
    บ้านโป่งเก้งพัฒนา (หมู่ 8) ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
260-0-0
2561 บ้านรางจิก
    ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
85-0-0
2561 บ้านหนองปืนแตก
    บ้านหนองปืนแตก (หมู่ 4) ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
116-0-0
2561 บ้านกาลอ
    ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
    ประเภทป่า :
1,774-1-97
2561 ป่าชุมชนบ้านกุดน้ำใส
    กุดน้ำใส (หมู่ 4) ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเวียง จ.ขอนแก่น
101-0-5
2561 ป่าชุมชนบ้านใหม่ดอนสว่าง
    ใหม่ดอนสว่าง (หมู่ 15) ต. อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
255-1-55
2561 ป่าชุมชนบ้านใหม่สารภี
    ต. อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านสันกลาง
    สันกลาง (หมู่ 12) ต. อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแสงไทร (แปลงที่ 1-3)
    แสงไทร (หมู่ 9) ต. อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
327-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านน้ำปุก (แปลงที่ 1-2)
    น้ำปุก (หมู่ 1) ต. อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
343-0-0
2561 ป่าชุมชนม่อนสันป่าซาง (แปลงที่ 1-2)
    สบขาม (หมู่ 8), สบเกี๋ยง (หมู่ 3) ต. อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
91-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง
    หล่ายทุ่ง (หมู่ 6) ต. อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
47-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านท่าม่าน
    ท่าม่าน (หมู่ 5) ต. อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
191-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหลวง
    หลวง (หมู่ 1) ต. อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
285-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านขุนฝาง
    ขุนฝาง (หมู่ 6) ต. อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านขุนฝาง
    ขุนฝาง (หมู่ 5) ต. อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2561 ป่าชุมชนตำบลนาสีนวล
    ต. อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
415-3-28
2561 ป่าชุมชนตำบลก้ามปู
    ต. อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
459-1-80
 
รวม
323,348-0-62
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :