หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 805 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2562 ป่าชุมชนบ้านเขาสำเภาทอง
    บ้านเขาสำเภาทอง (หมู่ 7) ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
62-2-55
2562 ป่าชุมชนบ้านธรรมสถิต
    บ้านธรรมสถิต (หมู่ 3) ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
38-1-88
2562 ป่าชุมชนบ้านเนินสำเหร่
    บ้านเนินสำเหร่ (หมู่ 3) ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-3-52
2562 ป่าชุมชนบ้านเขาจันทร์
    บ้านเขาจันทร์ (หมู่ 7) ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
126-0-20
2562 ป่าชุมชนบ้านเขาพัง
    บ้านเขาพัง (หมู่ 3) ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
430-3-74
2562 ป่าชุมชนบ้านโป่งสะท้อน
    บ้านโป่งสะท้อน (หมู่ 6) ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-39
2562 ป่าชุมชนบ้านสวนขนุน
    บ้านสวนขนุน (หมู่ 5) ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
364-0-93
2562 ป่าชุมชนบ้านเขาช่องลม
    บ้านเขาช่องลม (หมู่ 4) ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
342-1-47
2562 ป่าชุมชนบ้านหินโค่ง
    บ้านหินโค่ง (หมู่ 9) ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านคลองพีด
    บ้านคลองพีด (หมู่ 10) ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
278-1-81
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ
    บ้านหนองปรือ (หมู่ 5) ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-1-69
2562 ป่าชุมชนบ้านคลองขัด
    บ้านคลองขัด (หมู่ 7) ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
896-0-49
2562 ป่าชุมชนบ้านคลองขวาง
    บ้านคลองขวาง (หมู่ 6) ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
279-3-22
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองยาง
    บ้านหนองยาง (หมู่ 5) ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
122-2-34
2562 ป่าชุมชนบ้านคลองสน
    บ้านคลองสน (หมู่ 6) ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-2-80
2562 ป่าชุมชนบ้านชายธง
    บ้านชายธง (หมู่ 2) ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-1-97
2562 ป่าชุมชนบ้านชุมแสง
    บ้านชุมแสง (หมู่ 6) ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
118-0-32
2562 ป่าชุมชนบ้านท่าโสม
    บ้านท่าโสม (หมู่ 1) ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
508-1-23
2562 ป่าชุมชนบ้านศรีนคร
    บ้านศรีนคร (หมู่ 15) ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
58-0-90
2562 ป่าชุมชนบ้านตะเคียนทอง
    ตะเคียนทอง (หมู่ 2) ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
12-1-82
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนสงวนพัฒนา
    บ้านโนนสงวนพัฒนา (หมู่ 9) ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
59-0-76
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนหว้าทอง
    โนนหว้าทอง (หมู่ 1) ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
10-2-69
2562 ป่าชุมชนบ้านสิบเก้าโปร่ง
    บ้านสิบเก้าโปร่ง (หมู่ 3) ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
82-0-23
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนทรายทอง
    บ้านโนนทรายทอง (หมู่ 8) ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
105-3-66
2562 ป่าชุมบ้านหนองแวงพัฒนา
    หนองแวงพัฒนา (หมู่ 7) ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
78-3-43
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองกุงแก้ว
    บ้านหนองกุงแก้ว (หมู่ 4) ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
242-0-29
2562 ป่าชุมชนบ้านผาเสด็จ
    บ้านผาเสด็จ (หมู่ 7) ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
773-3-80
2562 ป่าชุมชนบ้านท่างาม
    บ้านท่างาม (หมู่ 9) ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-3-81
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองอุ
    หนองอุ (หมู่ 6) ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
279-3-8
2562 ป่าชุมชนบ้านทรายมูล
    บ้านทรายมูล (หมู่ 7) ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
64-0-57
2562 ป่าชุมชนบ้านใหม่ทรายทอง
    บ้านใหม่ทรายทอง (หมู่ 1) ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
47-0-13
2562 ป่าชุมชนบ้านเหล่านาดี
    บ้านเหล่านาดี (หมู่ 2) ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
136-0-27
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    โนนสมบูรณ์ (หมู่ 5) ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
111-0-21
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านคูหาพัฒนา
    บ้านคูหาพัฒนา (หมู่ 7) ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
185-3-88
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านพิทักพัฒนา
    บ้านพิทักษ์พัฒนา (หมู่ 12) ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
183-3-22
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนสำราญ
    บ้านโนนสำราญ (หมู่ 4) ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
310-3-67
2562 โครงการป่าหมู่บ้านบ้านราษฎร์เกษมศรี
    บ้านราษฎร์เกษมศรี (หมู่ 7) ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
74-3-15
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดฮู
    บ้านกุดฮู (หมู่ 3) ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
30-1-3
2562 โครงการป่าหมู่บ้านบ้านโนนชาด
    บ้านโนนชาด (หมู่ 5) ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
45-2-16
2562 ป่าชุมชนบ้านชมภูทอง
    บ้านชมภูทอง (หมู่ 10) ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
253-2-8
2562 โครงการป่าหมู่บ้านบ้านหนองเห็น
    ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
31-0-24
2562 โครงการป่าชุมชนหนองบัวน้อย
    บ้านหนองบัวน้อย (หมู่ 4) ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
41-3-83
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโชคชัย
    บ้านโชคชัย (หมู่ 8) ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
85-1-73
2562 ป่าชุมชนบ้านวังหินซา
    บ้านวังหินซา (หมู่ 4) ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,705-1-17
2562 ป่าชุมชนบ้านนาเจริญ
    บ้านนาเจริญ (หมู่ 11) ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
671-0-0
2562 ป่่าชุมชนบ้านภูวงศ์
    บ้านภูวงศ์ (หมู่ 2) ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
306-1-86
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกสาริกา
    บ้านโคกสาริกา (หมู่ 8) ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
309-2-76
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองหินตั้ง
    บ้านหนองหินตั้ง (หมู่ 10) ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
150-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนาสมนึก
    บ้านนาสมนึก (หมู่ 6) ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
329-3-19
2562 ป่าชุมชนบ้านวังสำราญ
    วังสำราญ (หมู่ 12) ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผาสามยอด จ.เลย
305-0-56
2562 ป่าชุมชนบ้านวังสำราญ
    บ้านวังสำราญ (หมู่ 2) ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
112-1-82
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกสง่า
    โคกสง่า (หมู่ 6) ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
310-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    บ้านโคกสะอาด (หมู่ 4) ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
359-2-93
2562 ป่าชุมชนบ้านหัวบึง
    หัวบึง (หมู่ 5) ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-2-91
2562 ป่าชุมชนบ้านแดง
    แดง (หมู่ 12) ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
120-3-59
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแวง
    หนองแวง (หมู่ 7) ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-3-65
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองโพธิ์
    หนองโพธิ์ (หมู่ 8) ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18-0-11
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าข้าวนก
    หนองหญ้าข้าวนก (หมู่ 6) ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
52-2-23
2562 ป่าชุมชนบ้านกงเก่า
    กงเก่า (หมู่ 1) ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-2-47
2562 ป่าชุมชนบ้านร่องสมอ
    ร่องสมอ (หมู่ 10) ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
112-2-7
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง
    หนองม่วง (หมู่ 7) ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
47-1-1
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนชาติ
    โนนชาติ (หมู่ 4) ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
311-1-12
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่ใต้
    หนองไผ่ใต้ (หมู่ 5) ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-1-69
2562 ป่าชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์
    สุขสมบูรณ์ (หมู่ 13) ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-1-42
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    หนองไผ่ (หมู่ 3) ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
159-2-39
2562 ป่าชุมชนบ้านถิ่นอุดม
    ถิ่นอุดม (หมู่ 14) ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
165-0-56
2562 ป่าชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์
    สุขสมบูรณ์ (หมู่ 13) ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-1-42
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองสังข์
    หนองสังข์ (หมู่ 5) ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-15
2562 ป่าชุมชนบ้านจอมศรี
    หนองเขียด (หมู่ 2) ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-0-48
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองกุง
    หนองกุง (หมู่ 5) ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
94-2-60
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนศิลา
    โนนศิลา (หมู่ 6) ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
7-1-6
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองหว้า
    หนองหว้า (หมู่ 7) ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
29-0-31
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองเขียด
    หนองเขียด (หมู่ 1) ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-2-20
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองหนามแท่ง
    หนองหนามแท่ง (หมู่ 8) ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-3-60
2562 ป่าชุมชนบ้านผาน้ำเที่ยง
    ผาน้ำเที่ยง (หมู่ 4) ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงลาน จ.ขอนแก่น
879-3-76
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองผักแว่น
    หนองผักแว่น (หมู่ 11) ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-2-51
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนราศรี
    โนนราศรี (หมู่ 2) ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
119-3-87
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองไหล
    หนองไหล (หมู่ 4) ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-2-91
2562 ป่าชุมชนบ้านชัยเจริญ
    ทุ่งใหญ่ (หมู่ 5), ชัยเจริญ (หมู่ 9), ทุ่งขุมทรัพย์ (หมู่ 11) ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมูล จ.ขอนแก่น
66-3-58
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงโอง
    หนองแวงโอง (หมู่ 2) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-3-81
2562 ป่าชุมชนบ้านดอนเปือย
    ดอนเปือย (หมู่ 4) ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-3-4
2562 ป่าชุมชนบ้านป่างิ้ว
    ป่างิ้ว (หมู่ 4) ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
44-1-75
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่ง
    ห้วยโป่ง (หมู่ 5) ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-2-86
2562 ป่าชุมชนบ้านวังม่วง
    วังม่วง (หมู่ 2) ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-3-84
2562 ป่าชุมชนบ้านวังม่วง
    วังม่วง (หมู่ 1) ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
33-3-23
2562 ป่าชุมชนบ้านชาด
    ชาด (หมู่ 1) ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
63-3-60
2562 ป่าชุมชนบ้านเก่างิ้ว
    เก่างิ้ว (หมู่ 1) ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
41-3-56
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองซองแมว
    หนองซองแมว (หมู่ 5) ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
140-0-22
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกไม้งาม
    โคกไม้งาม (หมู่ 7) ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-0-37
2562 ป่าชุมชนบ้านบูรณะ
    บูรณะ (หมู่ 8) ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-2-26
2562 ป่าชุมชนบ้านหันน้อย
    หันน้อย (หมู่ 10) ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
85-2-66
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนชาด
    โนนชาด (หมู่ 6) ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
119-1-91
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงกลาง
    หนองแวงกลาง (หมู่ 4) ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
206-3-15
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง
    โคกสว่าง (หมู่ 8) ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
91-2-56
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยโจด
    ห้วยโจด (หมู่ 1) ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
415-1-87
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 3) ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
153-0-35
2562 ป่าชุมชนบ้านดอนโจด
    ดอนโจด (หมู่ 6) ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
240-3-29
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าแดง
    ป่าแดง (หมู่ 5) ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
253-1-74
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง
    โคกสว่าง (หมู่ 7) ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูระงำ จ.ขอนแก่น
148-1-23
2562 ป่าชุมชนบ้านรัตนะ
    โนนทอง (หมู่ 1), รัตนะ (หมู่ 2), หนองแซง (หมู่ 7), ป่าไม้งาม (หมู่ 8), แสงอรุณ (หมู่ 9), รัตนะ (หมู่ 10) ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,662-1-1
2562 ป่าชุมชนบ้านวังหว้า
    วังหว้า (หมู่ 6) ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูระงำ จ.ขอนแก่น
102-2-39
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยบง
    ห้วยบง (หมู่ 5) ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูระงำ จ.ขอนแก่น
18-2-49
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำซับ
    น้ำซับ (หมู่ 7) ต.ท่านางแมว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
348-1-58
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงห้วยทราย
    ละหานนา (หมู่ 2) ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
102-1-48
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    โนนสะอาด (หมู่ 3) ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
118-3-38
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกล่าม
    โคกล่าม (หมู่ 1) ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
107-3-30
2562 ป่าชุมชนบ้านเปาะ
    เปาะ (หมู่ 12) ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
114-2-68
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวแดง
    หนองบัวแดง (หมู่ 5), หนองตะใกล้ (หมู่ 11) ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
214-1-20
2562 ป่าชุมชนบ้านเทพรักษา
    เทพรักษา (หมู่ 13) ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
79-2-41
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองกระเดา
    หนองกระเดา (หมู่ 4) ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-2-41
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกไร่
    โคกไร่ (หมู่ 7) ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
172-0-78
2562 ป่าชุมชนตำบลหนองแปน
    โนนแสนสุข (หมู่ 10), หนองแปน (หมู่ 12), หนองบ้ว (หมู่ 4), หนองแปน (หมู่ 9) ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
375-1-26
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนสำนัก
    โนนสำนัก (หมู่ 5) ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
110-2-73
2562 ป่าชุมชนบ้านขามป้อม
    ขามป้อม (หมู่ 10) ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
187-1-65
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยแล้ง
    ป่าชุมชนบ้านห้วยแล้ง (หมู่ 7) ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
62-3-41
2562 ป่าชุมชนบ้านคำแคนเหนือ
    คำแคนเหนือ (หมู่ 2) ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
82-2-2
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองก้านเหลือง
    หนองก้านเหลือง (หมู่ 2) ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-2-35
2562 ป่าชุมชนบ้านนางาม
    นางาม (หมู่ 5), นางาม (หมู่ 12) ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-0-9
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกสูงเหนือ
    โคกสูงเหนือ (หมู่ 13) ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง จ.ขอนแก่น, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-2-27
2562 ป่าชุมชนบ้านหินแตก
    หินแตก (หมู่ 7) ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง แปลงที่ 3 จ.ขอนแก่น
34-2-25
2562 ป่าชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย
    ทุ่งโพธิ์ชัย (หมู่ 7) ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
52-2-45
2562 ป่าชุมชนบ้านคำป่าก่อ
    คำป่าก่อ (หมู่ 3) ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
143-0-64
2562 ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย
    หัวฝาย (หมู่ 5) ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
193-1-20
2562 ป่าชุมชนบ้านเทพอำนวย
    เทพอำนวย (หมู่ 9) ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
29-1-56
2562 ป่าชุมชนบ้านแห้วคำ
    แห้วคำ (หมู่ 8) ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
67-0-21
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวคำมูล
    หนองบัวคำมูล (หมู่ 4) ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-1-91
2562 ป่าชุมชนบ้านบ่อใหญ่
    บ่อใหญ่ (หมู่ 3) ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-0-76
2562 ป่าชุมชนบ้านกุดลอบ
    กุดลอบ (หมู่ 8) ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18-2-45
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองใหญ่
    มูลนาค (หมู่ 7), มูลนาค (หมู่ 9), หนองใหญ่ (หมู่ 10) ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-3-82
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้ารังกา
    หนองหญ้ารังกา (หมู่ 5) ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-1-30
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองหวาย
    หนองหวาย (หมู่ 7) ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
67-2-63
2562 ป่าชุมชนบ้านสงแดง
    สงแดง (หมู่ 4) ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
36-0-61
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนทัน
    โนนทัน (หมู่ 8) ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
224-3-95
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองปลาหมอ
    ศรีสง่า (หมู่ 2), หนองปลาหมอ (หมู่ 6), หนองปลาหมอ (หมู่ 7) ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
101-0-41
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองกุง
    หนองกุง (หมู่ 1), หนองกุง (หมู่ 3) ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18-1-7
2562 ป่าชุมชนบ้านดู่เหนือ
    ดู่เหนือ (หมู่ 10) ต.บ้านขาว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
47-0-96
2562 ป่าชุมชนบ้านบ่อน้อย
    บ้านบ่อน้อย (หมู่ 11) ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
64-1-77
2562 ป่าชุมชนบ้านกลิ้งคำ
    กลิ้งคำ (หมู่ 10), คำกลิ้ง (หมู่ 3), ศรีวิไล (หมู่ 5) ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
115-0-76
2562 ป่าชุมชนบ้านดงเจริญ
    ดงเจริญ (หมู่ 7) ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-1-33
2562 ป่าชุมชนบ้านดงผักหนาม
    ดงผักหนาม (หมู่ 8) ต.นากว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-47
2562 ป่าชุมชนบ้านเชียงพัง
    เชียงพัง (หมู่ 2), ดงยาง (หมู่ 7) ต.นากว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
61-0-51
2562 ป่าชุมชนบ้านนาทาม
    นาทาม (หมู่ 9) ต.นากว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
44-1-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองเจริญ
    บ้านหนองเจริญ (หมู่ 7) ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดจับ จ.อุดรธานี
864-1-4
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองกุง
    หนองกุง (หมู่ 6) ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดจับ จ.อุดรธานี
434-0-81
2562 ป่าชุมชนบ้านขอนยูง
    บ้านขอนยุง (หมู่ 2) ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
85-2-18
2562 ป่าชุมชนบ้านเหล่าอ้อย
    บ้านเหล่าอ้อย (หมู่ 3) ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
36-2-90
2562 ป่าชุมชนบ้านชัยคำเจริญ
    บ้านชัยคำเจริญ (หมู่ 14) ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดจับ จ.อุดรธานี, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
90-0-51
2562 ป่าชุมชนบ้านน้อยลำภู
    บ้านน้อยลำภู (หมู่ 9) ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดจับ จ.อุดรธานี
1,005-2-51
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่บูรพา
    ห้วยไร่บูรพา (หมู่ 10) ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
1,131-0-61
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนชัยศรี
    โนนชัยศรี (หมู่ 5) ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
705-1-73
2562 ป่าชุมชนบ้านนาล้อม
    นาล้อม (หมู่ 3) ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
968-2-83
2562 ป่าชุมชนบ้านอูบมุง
    อูบมุง (หมู่ 9), อูบมุง (หมู่ 1) ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
695-0-49
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองคำ
    บ้านหนองคำ (หมู่ 8) ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
298-1-45
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกผักหอม
    โคกผักหอม (หมู่ 2) ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
415-0-34
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่
    ห้วยไร่ (หมู่ 4) ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
152-0-3
2562 ป่าชุมชนบ้านเลา
    เลา (หมู่ 2) ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-0-22
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงเดิด
    หนองแวงเดิด (หมู่ 3) ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-3-81
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำพ่น
    น้ำพ่น (หมู่ 1) ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-0-62
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแซงน้อย
    หนองแซงน้อย (หมู่ 6) ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
124-3-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก
    หนองเม็ก (หมู่ 4) ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
492-3-75
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกหนองแซง
    โคกหนองแซง (หมู่ 6) ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
977-2-22
2562 ป่าชุมชนบ้านทุ่งห้วยทราย
    ทุ่งห้วยทราย (หมู่ 7) ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
235-3-62
2562 ป่าชุมชนบ้านคำเจริญ
    คำเจริญ (หมู่ 10) ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-3-26
2562 ป่าชุมชนบ้านผือ
    บ้านผือ (หมู่ 6), บ้านผือ (หมู่ 19) ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-1-65
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกศรีสำราญ
    โคกศรีสำราญ (หมู่ 8), โคกศรีสำราญ (หมู่ 17), โคกศรีสำราญ (หมู่ 15) ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-1-30
2562 ป่าชุมชนบ้านเหล่ากล้วย
    เหล่ากล้วย (หมู่ 3) ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
4-3-84
2562 ป่าชุมชนบ้านวังหน้าผา
    วังหน้าผา (หมู่ 11) ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-1-95
2562 ป่าชุมชนบ้านสีออ หมู่ที่ 1,2,3
    สีออ (หมู่ 1), โคกสว่าง (หมู่ 2), ศรีสว่าง (หมู่ 3) ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
185-2-58
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนเขวา
    โนนเขวา (หมู่ 8) ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-3-68
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแดง
    หนองแดง (หมู่ 6) ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
86-0-60
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองกวาง
    หนองกวาง (หมู่ 4) ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-2-37
2562 ป่าชุมชนบ้านสี่แจ
    สี่แจใหญ่ (หมู่ 5), สี่แจ (หมู่ 10), สี่แจน้อย (หมู่ 3) ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
69-1-37
2562 ป่าชุมชนบ้านดงเรือง
    ดงเรือง (หมู่ 2) ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-1-67
2562 ป่าชุมชนบ้านนาเพ็ญ
    นาเพ็ญ (หมู่ 1), นาเพ็ญ (หมู่ 13) ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
119-1-66
2562 ป่าชุมชนบ้านนาทัน
    นาทัน (หมู่ 6), ราษฎร์สมบูรณ์ (หมู่ 9) ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-3-38
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    โนนสวรรค์ (หมู่ 8) ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-1-70
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองเหี้ย
    หนองเหี้ย (หมู่ 10) ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-1-50
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนยอ
    โนนยอ (หมู่ 8), ม่วงหวาน (หมู่ 4) ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-2-0
2562 ป่าชุมชนบ้านกุดจิก
    กุดจิก (หมู่ 1) ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-2-86
2562 ป่าชุมชนบ้านดงมะไฟ
    ดงมะไฟ (หมู่ 6) ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
3-2-99
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนมะข่า
    โนนมะค่า (หมู่ 3) ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
29-2-52
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองหว้า
    หนองหว้า (หมู่ 7) ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-2-30
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนมะข่า
    โนนมะข่า (หมู่ 11) ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
58-0-33
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแวง
    หนองแวง (หมู่ 9) ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
4-3-20
2562 ป่าชุมชนบ้านท่าสังข์
    ท่าสังข์ (หมู่ 5) ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-37
2562 ป่าชุมชนบ้านทมนางาม
    ทมนางาม (หมู่ 1), ทมนาดี (หมู่ 4), หาดสถาพร (หมู่ 5), ค้อน้อย (หมู่ 7), ทมนางาม (หมู่ 9) ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
44-3-47
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกสูง
    โคกสูง (หมู่ 19), โคกสูง (หมู่ 2) ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-3-27
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก
    หนองเม็ก (หมู่ 7) ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-3-47
2562 ป่าชุมชนบ้านต้ายสวรรค์
    ต้ายสวรรค์ (หมู่ 5) ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
4-1-97
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองนกทา
    หนองนกทา (หมู่ 8) ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
54-1-58
2562 ป่าชุมชนบ้านเม็กใหญ่
    เม็กใหญ่ (หมู่ 3), ดงเรือง (หมู่ 6) ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
58-1-50
2562 ป่าชุมชนบ้านสร้อยพร้าว
    สร้อยพร้าว (หมู่ 1), หงษาวดี (หมู่ 6), สร้อยพร้าว (หมู่ 10) ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
62-1-94
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวน้อย
    หนองบัวน้อย (หมู่ 4) ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
41-2-97
2562 ป่าชุมชนบ้านศรีสว่าง
    ศรีสว่าง (หมู่ 7) ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
139-2-50
2562 ป่าชุมชนบ้านทุ่งใหญ่
    ทุ่งใหญ่ (หมู่ 1) ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18-1-31
2562 ป่าชุมชนบ้านคำตานา
    คำตานา (หมู่ 8) ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
155-2-35
2562 ป่าชุมชนบ้านคำเจริญ
    คำเจริญ (หมู่ 3) ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-0-92
2562 ป่าชุมชนบ้านคำบอน
    คำบอน (หมู่ 10) ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
436-1-21
2562 ป่าชุมชนบ้านชัยเจริญ
    ชัยเจริญ (หมู่ 17), คำเมย (หมู่ 3), พรมลิขิต (หมู่ 14) ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
99-2-66
2562 ป่าชุมชนบ้านคำกุง
    คำกุง (หมู่ 4), กุงเจริญ (หมู่ 12) ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-0-32
2562 ป่าชุมชนบ้านคำม่วง
    คำม่วง (หมู่ 4) ต.หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-40
2562 ป่าชุมชนบ้านไทยสมพร
    ไทยสมพร (หมู่ 5) ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
1,501-1-98
2562 ป่าชุมชนบ้านดงสวรรค์
    ดงสวรรค์ (หมู่ 18) ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
244-1-70
2562 ป่าชุมชนบ้านมีชัย
    มีชัย (หมู่ 8) ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-0-91
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนทองหลาง
    โนนทองหลาง (หมู่ 2) ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
66-1-73
2562 ป่าชุมชนบ้านเทื่อม
    เทื่อม (หมู่ 3) ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
158-3-76
2562 ป่าชุมชนบ้านเขือน้ำ
    เขือน้ำ (หมู่ 1) ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-3-52
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    โนนสะอาด (หมู่ 4), โนนสะอาด (หมู่ 15) ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขือน้ำ จ.อุดรธานี
63-1-38
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแก
    หนองแก (หมู่ 10) ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-0-79
2562 ป่าชุมชนบ้านดงหมู
    ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
69-1-9
2562 ป่าชุมชนบ้านชัยเจริญ
    ชัยเจริญ (หมู่ 4) ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
72-2-36
2562 ป่าชุมชนบ้านดงบัง
    ดงบัง (หมู่ 8) ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-17
2562 ป่าชุมชนบ้านดอนตาล
    ดอนตาล (หมู่ 7) ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
7-2-95
2562 ป่าชุมชนบ้านนาไฮ
    ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-1-39
2562 ป่าชุมชนบ้านนาเตย
    นาเตย (หมู่ 10) ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
29-3-15
2562 ป่าชุมชนบ้านดอนตาล
    ดอนตาล (หมู่ 12) ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขือน้ำ จ.อุดรธานี
101-3-15
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยทราย
    บ้านห้วยทราย (หมู่ 1) ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
341-1-57
2562 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำขาว
    บ้านวังน้ำขาว (หมู่ 8) ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
42-1-38
2562 ป่าชุมชนบ้านสุขเกษม
    บ้านสุขเกษม (หมู่ 4) ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
73-3-10
2562 ป่าชุมชนบ้านนาลาดควาย
    นาลาดควาย (หมู่ 2) ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า :
17-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านใหม่หนองปลาขาว
    บ้านใหม่หนองปลาขาว (หมู่ 9) ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-0-13
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    บ้านโคกกลาง (หมู่ 8) ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า :
433-0-4
2562 ป่าชุมชนบ้านดอนหัน
    ดอนหัน (หมู่ 10) ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-0-39
2562 ป่าชุมชนบ้านดอนเข็ม
    บ้านดอนเข็ม (หมู่ 2) ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-0-29
2562 ป่าชุมชนบ้านข่าใหญ่
    ข่าใหญ่ (หมู่ 3) ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
230-0-15
2562 ป่าชุมชนบ้านธาตุใหม่พัฒนา
    ธาตุใหม่พัฒนา (หมู่ 13) ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
41-1-0
2562 ป่าชุมชนบ้านกุดเต่า
    กุดเต่า (หมู่ 7) ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านเหล่าโพธิ์ชัย
    เหล่าโพธิ์ชัย (หมู่ 2) ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
520-3-64
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    โนนสว่าง (หมู่ 5) ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
151-3-4
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    โนนสมบูรณ์ (หมู่ 8) ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
154-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านศรีสุข
    ศรีสุข (หมู่ 7) ต.บ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-0-33
2562 ป่าชุมชนบ้านพร้าว
    พร้าว (หมู่ 1) ต.บ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
245-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านถ้ำกลองเพล
    บ้านถ้ำกลองเพล (หมู่ 4) ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
65-3-29
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนผักหวาน
    บ้านโนนผักหวาน (หมู่ 8) ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
659-0-1
2562 ป่าชุมชนบ้านภูพระ
    บ้าภูพระ (หมู่ 7) ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
100-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนธาตุพัฒนา
    บ้านโนนธาตุพัฒนา (หมู่ 5) ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
148-2-47
2562 ป่าชุมชนบ้านโพธฺิ์คำ
    บ้านโพธิ์ค้ำ (หมู่ 2) ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
268-0-50
2562 ป่าชุมชนบ้านสนามชัย
    บ้านสนามชัย (หมู่ 6) ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
1,019-2-51
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าแดงงาม
    บ้านป่าแดงงาม (หมู่ 5) ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
172-3-60
2562 ป่าชุมชนบ้านโสกก้านเหลือง
    โสกก้านเหลือง (หมู่ 5) ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
96-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกม่วงชุม
    บ้านโคกม่วงชุม (หมู่ 4) ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-0-48
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนตาล
    บ้านโนนตาล (หมู่ 2) ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
51-0-98
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    บ้านโนนสว่าง (หมู่ 3) ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
59-2-29
2562 ป่าชุมชนบ้านโสกแคน
    โสกแคน (หมู่ 2) ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-1-43
2562 ป่าชุมชนบ้านนาคำเหนือ
    บ้านนาคำเหนือ (หมู่ 14) ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
129-1-87
2562 ป่าชุมชนบ้านนาแพง
    บ้านนาแพง (หมู่ 4) ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
72-0-78
2562 ป่าชุมชนบ้านหินตั้ง
    หินตั้ง (หมู่ 5) ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-3-40
2562 ป่าชุมชนบ้านม่วง
    ม่วง (หมู่ 11) ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-1-90
2562 ป่าชุมชนบ้านแดง
    บ้านแดง (หมู่ 8) ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
7-2-14
2562 ป่าชุมชนบ้านจอมศรี
    จอมศรี (หมู่ 1) ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-2-63
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกก่อง
    โคกก่อง (หมู่ 11) ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
43-3-45
2562 ป่าชุมชนบ้านสระคลองพัฒนา
    สระครองพัฒนา (หมู่ 3) ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
377-3-5
2562 ป่าชุมชนบ้านลาดหอคำ
    ลาดหอคำ (หมู่ 6) ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
26-3-31
2562 ป่าชุมชนบ้านตาดน้ำผุ
    ตาดน้ำผุ (หมู่ 8), ห้วยศิลาผาสุข (หมู่ 5) ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
463-2-77
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองหัวคู
    หนองหัวคู (หมู่ 11) ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
68-0-44
2562 ป่าชุมชนบ้านแหลมทองพัฒนา
    แหลมทองพัฒนา (หมู่ 4) ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
3-0-8
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนสง่า
    โนนสง่า (หมู่ 5) ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2-3-65
2562 ป่าชุมชนบ้านสันติสุข
    สันติสุข (หมู่ 2) ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
3-0-43
2562 ป่าชุมชนบ้านนางาม
    นางาม (หมู่ 7), นางาม (หมู่ 9) ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
417-3-53
2562 ป่าชุมชนบ้านเท่อเล่อ
    เท่อเล่อ (หมู่ 6) ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2-2-6
2562 ป่าชุมชนบ้านโพน
    โพน (หมู่ 4) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-1-16
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำซึมน้อย
    น้ำซึมน้อย (หมู่ 4), น้ำซึมกลาง (หมู่ 10) ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-1-45
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแวง
    หนองแวง (หมู่ 1) ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
56-3-36
2562 ป่าชุมชนบ้านนาเก็น
    นาเก็น (หมู่ 3) ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
35-1-40
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนผางาม
    โนนผางาม (หมู่ 11), หนองน้ำขุ่น (หมู่ 6) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
32-1-17
2562 ป่าชุมชนบ้านแท่น
    แท่น (หมู่ 10) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
157-2-5
2562 ป่าชุมชนบ้านผากลางนา
    ผากลางนา (หมู่ 3) ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-3-34
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองลุมพุก
    หนองลุมพุก (หมู่ 12) ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตำบลเชียงหวาง ป่าตำบลเพ็ญ และป่าตำบลสุมเส้า จ.อุดรธานี
7-0-25
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนยางพัฒนา
    โนนยางพัฒนา (หมู่ 17) ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-3-65
2562 ป่าชุมชนบ้านโพนทัน
    โพนทัน (หมู่ 6) ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-3-33
2562 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 2) ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-3-98
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าก้าว
    ป่าก้าว (หมู่ 4) ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
7-1-76
2562 ป่าชุมชนบ้านศรีบุญเรือง
    บ้านศรีบุญเรือง (หมู่ 6) ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
47-1-38
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองนกเขียน
    บ้านหนองนกเขียน (หมู่ 3) ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-1-92
2562 ป่าชุมชนบ้านดอนแดง
    ดอนแดง (หมู่ 10) ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-1-35
2562 ป่าชุมชนบ้านโพนเลา
    โพนเลา (หมู่ 7) ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
137-3-11
2562 ป่าชุมชนบ้านดงใหญ่พัฒนา
    ดงใหญ่พัฒนา (หมู่ 12) ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-1-14
2562 ป่าชุมชนบ้านดงใหญ่
    ดงใหญ่ (หมู่ 3) ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตำบลเชียงหวาง ป่าตำบลเพ็ญ และป่าตำบลสุมเส้า จ.อุดรธานี
31-3-5
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแสนตอ
    หนองแสนตอ (หมู่ 7) ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
58-1-68
2562 ป่าชุมชนบ้านยาง
    ยาง (หมู่ 3) ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
77-2-42
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองไชยวาน
    หนองไชยวาน (หมู่ 1) ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-3-47
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองผง
    หนองผง (หมู่ 5) ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
69-3-70
2562 ป่าชุมชนบ้านนาพระ
    นาพระ (หมู่ 4) ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
72-1-6
2562 ป่าชุมชนบ้านจอมตาลใต้
    จอมตาลใต้ (หมู่ 13) ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-2-5
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนดู่
    โนนดู่ (หมู่ 9) ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
46-2-24
2562 ป่าชุมชนบ้านจอมศรี
    จอมศรี (หมู่ 1) ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
146-0-32
2562 ป่าชุมชนบ้านจอมตาลเหนือ
    จอมตาลเหนือ (หมู่ 7) ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
84-1-56
2562 ป่าชุมชนบ้านข่า
    ข่า (หมู่ 6) ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
78-1-70
2562 ป่าชุมชนบ้านนาดี
    นาดี (หมู่ 8), นาดี (หมู่ 10) ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปะโค ป่าโพธิ์ศรีสำราญ และป่าแสงสว่าง จ.อุดรธานี, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
185-0-74
2562 ป่าชุมชนบ้านนาคลัง
    นาคลัง (หมู่ 10) ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
6-0-25
2562 ป่าชุมชนบ้านนายูง
    นายูง (หมู่ 1), นายูง (หมู่ 9) ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
19-2-73
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยเวียงงาม
    ห้วยเวียงงาม (หมู่ 8) ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
10-1-75
2562 ป่าชุมชนบ้านนาคำน้อย
    นาคำน้อย (หมู่ 10) ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
167-1-81
2562 ป่าชุมชนบ้านนาคำใหญ่
    นาคำใหญ่ (หมู่ 6) ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
-
2562 ป่าชุมชนบ้านนาคำ
    นาคำ (หมู่ 12) ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
54-0-23
2562 ป่าชมชนบ้านนาชมภู
    นาชมภู (หมู่ 8) ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
77-1-85
2562 ป่าชุมชนบ้านวังแข้
    วังแข้ (หมู่ 3) ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
90-3-78
2562 ป่าชุมชนบ้านนาเมืองทอง
    นาเมืองทอง (หมู่ 11) ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
38-1-30
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนทอง
    โนนทอง (หมู่ 7), โนนทอง (หมู่ 10) ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
17-0-47
2562 ป่าชุมชนบ้านปากเจียง
    ปากเจียง (หมู่ 6) ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
4-1-20
2562 ป่าชุมชนบ้านวังเลา
    วังเลา (หมู่ 1) ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
18-0-70
2562 ป่าชุมชนบ้านเชียงดี
    เชียงดี (หมู่ 3) ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-3-4
2562 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์
    บ้านโพธิ์ (หมู่ 5) ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-1-86
2562 ป่าชุมชนบ้านนาทรายศรีวิไล
    นาทรายศรีวิไล (หมู่ 9), นาทราย (หมู่ 1), น้ำรอด (หมู่ 2) ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-3-75
2562 ป่าชุมชนบ้านนายม
    บ้านนายม (หมู่ 10) ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไผท และป่าโคกไม้งาม จ.อุดรธานี, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-3-96
2562 ป่าชุมชนบ้านท่าแพ
    ท่าแพ แปลง 1 (หมู่ 2), แปลง 2 (หมู่ 2), แปลง 3 (หมู่ 2) ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
177-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำภู
    น้ำภู (หมู่ 10) ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
60-3-0
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำภู
    น้ำภู แปลง 1 (หมู่ 4), แปลง 2 (หมู่ 4) ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
230-2-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยหวาย
    บ้านห้วยหวาย (หมู่ 7) ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
205-1-0
2562 ป่าชุมชนบ้านไร่ม่วง
    ไร่ม่วง (หมู่ 6) ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
180-1-0
2562 ป่าชุมชนบ้านฟากนา
    ฟากนา (หมู่ 4) ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
325-3-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านขอนแก่น
    บ้านขอนแก่น (หมู่ 4) ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า :
31-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบอน
    บ้านหนองบอน (หมู่ 8) ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า :
359-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านกกชุมแสง
    บ้านกกชุมแสง (หมู่ 10) ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
55-0-0
2562 โครการป่าชุมชนบ้านถิ่น
    บ้านถิ่น (หมู่ 3) ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
615-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าข้าวหลาม
    บ้านข้าวหลาม (หมู่ 6) ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
50-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์มงคล
    ทรัพย์มงคล (หมู่ 7) ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย
39-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองนาทราย
    หนองนาทราย (หมู่ 5) ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
468-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านลายเหนือ
    บ้านลายเหนือ (หมู่ 11), บ้านลายเหนือ (หมู่ 12) ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
554-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนาสำราญ หมู่ที่ 9
    นาสำราญ (หมู่ 9) ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
168-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านสูบ หมู่ 4
    บ้านสูบ แปลง 1 (หมู่ 4), แปลง 2 (หมู่ 4) ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
892-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านศรีชมชื่น หมู่ที่ 10
    บ้านศรีชมชื่น แปลง 1 (หมู่ 10), แปลง 2 (หมู่ 10) ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
198-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านสะอาด หมู่ที่ 6
    บ้านสะอาด (หมู่ 6) ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย
380-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านสูบ หมู่ที่ 1
    บ้านสูบ (หมู่ 1) ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
371-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาม่วง
    บ้านนาม่วง (หมู่ 4) ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
191-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
    บ้านใหม่พัฒนา (หมู่ 3) ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
412-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านโพนสว่าง
    โพนสว่าง แปลง 2 (หมู่ 3), โพนสว่าง แปลง 1 (หมู่ 3) ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย
235-2-0
2562 ป่าชุมชนบ้านคกเว้า
    คกเว้า แปลง 1 (หมู่ 2), แปลง 2 (หมู่ ) ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม จ.เลย
72-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหาดคำภีร์
    บ้านหาดคำภีร์ (หมู่ 1) ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม จ.เลย
247-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหัวนายูง
    หัวนายูง (หมู่ 14) ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,628-2-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนาหว้า
    บ้านนาหว้า (หมู่ 4) ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
836-3-0
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำพุ
    บ้านน้ำพุ แปลง 1 (หมู่ 6), แปลง 2 (หมู่ 6) ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
608-3-0
2562 ป่าชุมชนบ้านเครือคู้
    เครือคู้ (หมู่ 2) ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,185-1-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนาทอง
    บ้านนาทอง (หมู่ 1) ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
435-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านแก่วตาว
    แก่วตาว (หมู่ 6) ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,160-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองทุ่ม
    หนองทุ่ม (หมู่ 4) ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
896-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านกกแหนใหม่
    บ้านกกแหนใหม่ (หมู่ 9) ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
105-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านกกกระบาก
    บ้านกกกระบาก แปลง 1 (หมู่ 10), แปลง 2 (หมู่ 10) ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
999-3-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านวังกุ่ม
    บ้านวังกุ่ม (หมู่ 6) ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
2,303-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านกกจำปา
    บ้านกกจำปา (หมู่ 4) ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,806-1-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนาหอ
    นาหอ (หมู่ 2) ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
820-3-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหัวนาแหลม
    บ้านหัวนาแหลม (หมู่ 9) ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,015-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยนาสี
    ห้วยนาสี (หมู่ 7) ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
3,281-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนาผักก้าม
    บ้านผักก้าม (หมู่ 4) ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
451-2-0
2562 ป่าชุมชนบ้านเหล่ากอหก
    เหล่ากอหก (หมู่ 1) ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
1,076-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านแก่ง
    แก่ง (หมู่ 1) ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
120-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบง
    บ้านหนองบง (หมู่ 2) ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
653-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านชลประทาน
    บ้านชลประทาน (หมู่ 7) ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
2,611-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านกกก้านเหลือง
    บ้านกกก้านเหลือง (หมู่ 9) ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
1,960-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านยาง
    บ้านยาง (หมู่ 5) ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
5,968-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำพาน
    น้ำพาน แปลง 1 (หมู่ 3), แปลง 2 (หมู่ ) ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนากระเซ็ง
    นากระเซ็ง (หมู่ 4) ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
299-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหาดเจริญ
    หาดเจริญ (หมู่ 4) ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
2,065-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยด้าย
    ห้วยด้าย (หมู่ 5) ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
927-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำแคม
    น้ำแคม (หมู่ 3) ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
2,355-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยเดื่อ
    บ้านห้วยเดื่อ (หมู่ 3) ต.น้ำทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
1,717-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านผาสวรรค์ หมู่ที่ 3
    บ้านผาสวรรค์ แปลง 1 (หมู่ 3), แปลง 2 (หมู่ 3) ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูผาขาว และป่าภูผายา จ.เลย
1,569-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านซำใหญ่ หมู่ที่ 7
    บ้านซำใหญ่ แปลง 1 (หมู่ 7), แปลง 2 (หมู่ 7) ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูผาขาว และป่าภูผายา จ.เลย
110-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยลาดใต้ หมู่ที่ 8
    บ้านห้วยลาดใต้ (หมู่ 8) ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยส้ม และป่าภูผาแดง จ.เลย
139-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านดงน้อย หมู่ที่ 4
    บ้านดงน้อย (หมู่ 4) ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูผาขาว และป่าภูผายา จ.เลย
185-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6
    บ้านโนนสว่าง (หมู่ 6) ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูผาขาว และป่าภูผายา จ.เลย
1,251-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5
    บ้านหนองไฮ (หมู่ 5) ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูผาขาว และป่าภูผายา จ.เลย
1,431-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านเพิ่มสุข หมู่ที่ 7
    เพิ่มสุข (หมู่ 7) ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผาสามยอด จ.เลย
182-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านเพิ่ม หมู่ที่ 1
    บ้านเพิ่ม (หมู่ 1) ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูผาขาว และป่าภูผายา จ.เลย
462-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 3) ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผาสามยอด จ.เลย
1,069-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตูม
    บ้านหนองตูม (หมู่ 10) ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผาสามยอด จ.เลย
690-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาอุดม
    บ้านนาอุดม (หมู่ 4) ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผาสามยอด จ.เลย
113-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านคำแค
    บ้านคำแค (หมู่ 2), บ้านม่วงคำ (หมู่ 12) ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
42-3-93
2562 ป่าชุมชนบ้านเบิดใหญ่
    เบิดใหญ่ (หมู่ 6) ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
9-3-93
2562 ป่าชุมชนบ้านสร้างประทาย
    สร้างประทาย (หมู่ 10) ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-2-24
2562 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์งาม
    โพธิ์งาม (หมู่ 12) ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-2-60
2562 ป่าชุมชนบ้านบุญเพียง
    บุญเพียง (หมู่ 15) ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-3-52
2562 ป่าชุมชนบ้านนาอ่าง
    นาอ่าง (หมู่ 2) ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-1-46
2562 ป่าชุมชนโพนสว่าง
    โพนสว่าง (หมู่ 3) ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
7-0-4
2562 ป่าชุมชนบ้านสมสะอาด
    สมสะอาด (หมู่ 9) ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-1-0
2562 ป่าชุนชนบ้านสวยหลง
    สวยหลง (หมู่ 4) ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
9-3-60
2562 ป่าชุมชนบ้านสร้างอ่าง
    สร้างอ่าง (หมู่ 7) ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-2-97
2562 ป่าชุมชนบ้านเก่าน้อย
    บ้านเก่าน้อย (หมู่ 4) ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-3-71
2562 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
    บ้านโพธิ์ทอง (หมู่ 13) ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-66
2562 ป่าชุมชนบ้านเชือก
    เชือก (หมู่ 7) ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-1-16
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    หนองผือ (หมู่ 8) ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-0-83
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกก่อง
    โคกก่อง (หมู่ 10) ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
6-3-26
2562 ป่าชุมชนบ้านหม้วย
    หม้วย (หมู่ 9) ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-3-49
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกคำ
    โคกคำ (หมู่ 2) ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
130-2-76
2562 ป่าชุมชนบ้านวังเทียม
    วังเทียม (หมู่ 6) ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
154-0-8
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    หนองผือ (หมู่ 7) ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-1-46
2562 ป่าชุมชนบ้านเดื่อ
    เดื่อ (หมู่ 2) ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-15
2562 ป่าชุมขนบ้านโนนศิลา
    โนนศิลา (หมู่ 2) ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1-2-69
2562 ป่าชุมชนบ้านสมสร้าง
    สมสร้าง (หมู่ 6) ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-0-48
2562 ป่าชุมชนบ้านนาดุ
    นาดุ (หมู่ 4) ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2-0-57
2562 ป่าชุมชนบ้านราษฎร์สามัคคี
    ราษฎร์สามัคคี (หมู่ 7) ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
4-0-14
2562 ป่าชุมชนบ้านเวิน
    ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-1-72
2562 ป่าชุมชนบ้านนาเพียงใหม่
    นาเพียงใหม่ (หมู่ 22), นาเมือง (หมู่ 23), นาเพียงใหญ่ (หมู่ 8), เสริมสุข (หมู่ 19) ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
137-3-93
2562 ป่าชุมชนบ้านนาตาล
    นาตาล (หมู่ 6), นาตาลใหม่ (หมู่ 21) ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-2-83
2562 ป่าชุมชนบ้านปักหมู
    บ้านปักหมู (หมู่ 11) ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-3-57
2562 ป่าชุมชนบ้านดงม่วย
    ดงม่วย (หมู่ 6) ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-40
2562 ป่าชุมชนบ้านชุมช้าง
    บ้านชุมช้าง (หมู่ 4) ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2-3-2
2562 ป่าชุมชนบ้านข้องไก่
    ข้องไก่ (หมู่ 5) ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
9-3-10
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนทัน
    บ้านโพนทัน (หมู่ 8), บ้านโพนสว่าง (หมู่ 16) ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-1-38
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำโล้
    น้ำโล้ (หมู่ 12) ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-3-73
2562 ป่าชุมชนบ้านร่องแกม
    บ้านร่องแกม (หมู่ 7) ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
47-0-64
2562 ป่าชุมชนบ้านทุ่งหลวง
    บ้านทุ่งหลวง (หมู่ 1), บ้านขาม (หมู่ 9) ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-1-21
2562 ป่าชุมชนบ้านนาตาลเหนือ
    นาตาลเหนือ (หมู่ 2) ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-3-38
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแหวน
    บ้านหนองแหวน (หมู่ 4) ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
69-2-16
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนทอง
    โนนทอง (หมู่ 8) ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
57-2-24
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง
    บ้านโคกสว่าง (หมู่ 11), บ้านโคกคอย (หมู่ 6) ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-13
2562 ป่าชุมชนบ้านนาเมย
    นาเมย (หมู่ 7) ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-1-31
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนตาล
    โนนตาล (หมู่ 6) ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
4-1-74
2562 ป่าชุมชนบ้านเหล่าเจริญ
    เหล่าเจริญ (หมู่ 10) ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-3-48
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำเย็น
    บ้านห้วยน้ำเย็น (หมู่ 3) ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งหลวง จ.หนองคาย
28-0-33
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกหัวภู
    บ้านโคกหัวภู (หมู่ 8) ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
52-2-34
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแอก
    หนองแอก (หมู่ 6) ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-0-5
2562 ป่าชุมชนบ้านหาดสั่ง
    หาดสั่ง (หมู่ 6) ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า :
10-0-82
2562 ป่าชุมชนบ้านเหล่า
    เหล่า (หมู่ 1) ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
73-0-60
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแคน
    หนองแคน (หมู่ 5) ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งหลวง จ.หนองคาย
39-1-20
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยช้างเผือก
    ห้วยช้างเผือก (หมู่ 9) ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
217-1-12
2562 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำมอก
    บ้านวังน้ำมอก (หมู่ 5) ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
269-1-31
2562 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์
    นาโพธิ์ (หมู่ 4) ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-1-37
2562 ป่าชุมชนบ้านนาโคก
    นาโคก (หมู่ 4) ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
519-3-96
2562 ป่าชุมชนบ้านผาตั้ง
    ผาตั้ง (หมู่ 1) ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
657-1-83
2562 ป่าชุมชนบ้านดงต้อง
    ดงต้อง (หมู่ 6) ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
443-2-17
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยไซงัว
    ห้วยไซงัว (หมู่ 5) ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
557-0-86
2562 ป่าชุมชนบ้านนางิ้ว
    นางิ้ว (หมู่ 7) ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
1,196-1-8
2562 ป่าชุมชนบ้านเทากลาง
    เทากลาง (หมู่ 4) ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
369-3-14
2562 ป่าชุมชนบ้านซำเจียง
    ซำเจียง (หมู่ 2) ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
19-2-70
2562 ชุมชนบ้านนาไหม
    นาไหม (หมู่ 12) ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-29
2562 ป่าชุมชนบ้านโพนหวาย
    โพนหวาย (หมู่ 7) ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-3-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนากอ
    นากอ (หมู่ 6) ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
44-1-14
2562 ป่าชุมชนบ้านดงหลี่
    ดงหลี่ (หมู่ 3) ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-1-44
2562 ป่าชุมชนบ้านสมสะอาด
    สมสะอาด (หมู่ 7) ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-1-21
2562 ป่าชุมชนบ้านเหมือดแอ่
    เหมือดแอ่ (หมู่ 5) ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
46-1-86
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย
    ห้วยทราย (หมู่ 11) ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-2-0
2562 ป่าชุมชนบ้านขี้เหล็ก
    ขี้เหล็ก (หมู่ 4) ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-2-57
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนดู่
    โนนดู่ (หมู่ 8) ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-1-42
2562 ป่าชุมชนบ้านดงหนองบอน
    ดงหนองบอน (หมู่ 13) ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-0-61
2562 ป่าชุมชนบ้านจับไม้
    บ้านจับไม้ (หมู่ 3) ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-95
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนมีชัย
    บ้านโนนมีชัย (หมู่ 11) ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1-1-60
2562 ป่าชุมชนบ้านกุดแคน
    กุดแคน (หมู่ 3) ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-0-56
2562 ป่าชุมชนหนองหลวง
    บ้านหนองหลวง (หมู่ 1) ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าสงวนแห่งชาติ
15-2-78
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนแสงทอง
    โนนแสงทอง (หมู่ 13) ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
2-3-3
2562 ป่าชุมชนบ้านโพนทอง
    โพนทอง (หมู่ 4) ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
42-0-54
2562 ป่าชุมชนบ้านท่าคำบง
    ท่าคำบง (หมู่ 5), คำศิลา (หมู่ 14) ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
10-0-5
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าหลวง
    บ้านท่าหลวง (หมู่ 6) ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าสงวนแห่งชาติ
8-0-43
2562 ป่าชุมชนบ้านนาดูน
    นาดูน (หมู่ 4) ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-75
2562 ป่าชุมชนบ้านคำสะอาด
    คำสะอาด (หมู่ 6), บูรพา (หมู่ 11), คำแก้ว (หมู่ 12) ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1-2-85
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวเงิน
    บ้านหนองบัวเงิน (หมู่ 3) ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
6-0-72
2562 ป่าชุมชนบ้านคำชิ
    คำชิ (หมู่ 2) ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-2-65
2562 ป่าชุมชนบ้านดอนหัน
    ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-3-62
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองกุงเต่า
    ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-2-59
2562 ป่าชุมชนบ้านบ่อน้อย
    ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
65-2-37
2562 ป่าชุมชนบ้านดงเค็ง
    ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
257-0-93
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยแอ่ง
    ต.ห้วยแอ่ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-0-8
2562 ป่าชุมชนบ้านหมากหญ้า
    ต.ห้วยแอ่ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
69-2-86
2562 ป่าชมชนบ้านท่างาม
    ต.ห้วยแอ่ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-0-75
2562 ป่าชุมชนบ้านดอนไฮ
    ต.ห้วยแอ่ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-2-13
2562 ป่าชุมชนตำบลห้วยแอ่ง
    ต.ห้วยแอ่ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-0-99
2562 ป่าชุมชนตำบลห้วยแอ่ง
    ต.ห้วยแอ่ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-0-76
2562 ป่าชุมชนบ้านนาแพง
    ต.ห้วยแอ่ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
47-3-98
2562 ป่าชุมชนบ้านกุดแคนใต้
    ต.หนองโน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
77-1-62
2562 ป่าชุมชนตำบลหนองโน
    ต.หนองโน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,049-3-70
2562 ป่าชุมชนบ้านผักหนอก
    ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
103-2-15
2562 ป่าชุมชนบ้านดอนตูม
    ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
327-3-85
2562 ป่าชุมชนบ้านเขวา
    ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-2-42
2562 ป่าชุมชนตำบลเหล่า
    ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
810-3-59
2562 ป่าชุมชนบ้านแท่น
    ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-1-84
2562 ป่าชุมชนบ้านเขวาบึงกุย
    ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
124-0-42
2562 ป่าชุมชนบ้านเหล่า
    ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
105-1-55
2562 ป่าชุมชนบ้านยางสินไชย
    ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
574-0-29
2562 ป่าชุมชนตำบลเลิงใต้
    ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า :
75-3-57
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกเสือเฒ่า
    ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
64-0-59
2562 ป่าชุมชนบ้านเหล่าตามา
    ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-0-93
2562 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์เงิน
    ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
77-1-69
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าโน
    ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
296-0-43
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนยาง
    ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
366-3-6
2562 ป่าชุมขนบ้านป่าตอง
    ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
100-0-78
2562 ป่าชุมชนตำบลสันป่าตอง
    ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
154-0-1
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองงูและบ้านโนนสวัสดิ์
    ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
90-2-42
2562 ป่าชุมชนบ้านตำแย
    ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-53
2562 ป่าชุมชนตำบลสันป่าตอง
    ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
636-1-9
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนแคน
    ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
53-2-61
2562 ป่าชุมชนบ้านค่ายนุ่น
    ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า :
83-2-95
2562 ป่าชุมชนบ้านดอนหลี
    ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
93-2-99
2562 ป่าชุมชนบ้านเก่าน้อย
    ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
137-3-11
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวแก้วใหม่
    ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า :
101-1-40
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองทุ่มยาว
    ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า :
26-2-21
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองสองห้อง
    ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-0-10
2562 ป่าชุมชนบ้านเก่าน้อยบ้านหนองแสง
    ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-1-16
2562 ป่าชุมชนบ้านสี่เหลี่ยม
    ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
52-1-34
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัวน้อย
    ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-1-20
2562 ป่าชุมชนบ้านสระแคนใต้บ้านป่าชาด
    ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-3-59
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองคู
    ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-1-66
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวแก้ว
    ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
53-1-48
2562 ป่าชุมชนตำบลหนองบัวแก้ว
    โนนสูง (หมู่ 10), โนนลำเตา (หมู่ 13), ดอนกลาง (หมู่ 15) ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า :
20-1-16
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านปลาบู่
    ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
58-1-19
2562 ป่าชุมชนบ้านชาดใหญ่
    ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
180-2-95
2562 ป่าชุมชนบ้านมะแซว
    ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
124-1-92
2562 ป่าชุมชนตำบลบ้านหวาย
    ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
254-3-19
2562 ป่าชุมชนบ้านชาดน้อย
    ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-2-77
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองข่า
    ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-3-43
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองซำ
    ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
81-1-72
2562 ป่าชุมชนบ้านหัวดง
    ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
172-1-52
2562 ป่าชุมชนบ้านโกทา
    ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-3-66
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองมะเขือ
    หนองมะเขือ (หมู่ 9) ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า :
48-0-0
2562 ป่าชุมชนโนนชัยศรี
    โนนชัยศรี (หมู่ 1), โนนชัยศรี (หมู่ 9), วังชัย (หมู่ 11), ชัยบุรี (หมู่ 13), ศรีสวัสดิ์ (หมู่ 14) ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
91-3-39
2562 ป่าชุมขนบ้านแก้ง
    โคก (หมู่ 1) ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า :
2,496-0-83
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านสนามบิน
    ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-2-52
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหินเหิบ
    ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
71-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านวังบง
    ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านวังบงน้อย
    ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาง่ามเล้า
    ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโพธิ์ชัย
    ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2562 โตรงการป่าชุมชนบ้านดอนสวรรค์
    ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
127-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านปลาหลาย
    ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
    ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
83-2-50
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยหิน
    ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-3-22
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านแก้ง
    ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
44-1-36
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านชัยเจริญ
    ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
324-3-74
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านขัวสูงสวรรค์
    ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสวาท
    ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-3-14
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยแสง
    ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
61-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านขัวสูง
    ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวนา
    ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
61-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีวิชัย
    ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
87-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสำราญ
    ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านวังโพน
    ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
19-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนายม
    ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกก่อง
    ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
245-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวนา
    ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
119-1-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านอินทร์แปลง
    ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
136-2-15
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาคำ
    ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดจิก
    ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแฝก
    ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดจิก
    ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-3-43
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนมุย
    ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
37-0-13
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านคอนสาย
    ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-2-27
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านบะสะแบง
    ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านคอนสวรรค์
    ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
    ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองสะโน
    ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-3-80
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์
    ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านคอนศรี
    ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านบึงบูรพา
    ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโพธิ์ชัย
    ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
54-3-24
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองผามเรือ
    ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
48-0-77
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนติ้ว
    ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนก่อ
    ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
47-1-9
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเพีย
    ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านปากโนต
    ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านท่างาม
    ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
45-3-91
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาถ่อน
    ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-1-4
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัวสิม
    ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านสระแก้ว
    ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
28-3-84
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านไทยเจริญ
    ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
216-0-79
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนทอง
    ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแสง
    ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-0-68
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองพอกใหญ่
    ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-1-44
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนคำ
    ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
203-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนคำ
    ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
203-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดงอีด่อย
    ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
19-0-93
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนไทรทอง
    ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-1-11
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนคนึง
    ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
14-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านวังชมพู
    ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดงบัง
    ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
41-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดจาน
    ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
17-0-37
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านฝาง
    ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
53-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-1-73
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านประชาสามัคคี
    ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
134-1-19
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดงยาง
    ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
75-1-81
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนไค
    ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
57-3-2
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านจาร
    ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-0-53
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านประชาสามัคคี
    ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
51-2-67
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศิลา
    ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
47-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
    ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
205-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-2-8
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบ่อ
    ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
55-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านกล้วยน้อย
    ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านสมานสามัคคี
    ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-2-62
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาจาน
    ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
123-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านด่านไชโย
    ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
43-2-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดู่
    ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
36-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านมาย
    ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหม้อทอง จ.สกลนคร
632-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาทวี
    ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-0-87
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนสวรรค์
    ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านคำอ้อ
    ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
69-3-73
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำจั้น
    ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
55-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าช้าง
    ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนไทย
    ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเจริญไพศาล
    ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านคำยาง
    ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
109-3-67
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดงเหนือ
    ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนแดง
    ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแอก
    ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
51-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาเจริญ
    ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหม้อทอง จ.สกลนคร
49-1-31
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกสง่า
    ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหม้อทอง จ.สกลนคร
29-2-86
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาสมบูรณ์
    ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหม้อทอง จ.สกลนคร
22-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 6
    ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหม้อทอง จ.สกลนคร
15-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านวังน้ำขาว
    ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหม้อทอง จ.สกลนคร
38-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 2
    ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหม้อทอง จ.สกลนคร
341-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าเจริญ
    ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
38-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าผักใส
    ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
67-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านไชยยานนท์
    ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
73-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยหลัว
    ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
121-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยทราย
    ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
102-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านสามขา
    ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
119-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านประชาสรร
    ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
58-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาเหมือด
    ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านไทยประสงค์
    ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
36-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านสามแยกพิทักษ์ใต้
    ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านไทยเสรี
    ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านสุขสำราญ
    ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
151-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านสามแยกพิทักษ์
    ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านไทยเสรี
    ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านพุทธรักษา
    ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
81-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาเต่า
    ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
29-1-77
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
241-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาดี
    ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-3-62
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนแสบง
    ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาดูน
    ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านคำลอดพื้น
    ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
49-3-69
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโพธิ์ชัย
    ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
182-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองกวั่ง
    ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
56-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่คำศรีชมชื่น
    ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
43-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านคำสมบูรณ์
    ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
123-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองลุมพุก
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
89-1-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านลืมบอง
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
109-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านสร้างแก้ว
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
22-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านท่างาม
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
9-1-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหว้าน หมู่ที่ 5
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
19-1-92
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านสรศรี
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
14-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหว้าน หมู่ที่ 11
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
16-1-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านสรศรี หมู่ที่ 8
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
46-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านบ่อแดง
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนแคน
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านอ่างคำค้อ
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
16-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดงมะไฟ
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
31-3-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านบ่อแก้ว
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านคำภูทอง
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
17-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหลุบเลานาจาน
    ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่กุใต้
    แม่กุใต้ (หมู่ 6), ผาลาด (หมู่ 2), แม่กุน้อย (หมู่ 7), แม่กุบูรพา (หมู่ 11) ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-3-30
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่กาษานุสร
    แม่กาษานุสร (หมู่ 16), แม่กาษาไหล่ท่า (หมู่ 13) ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
662-1-89
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่กึ๊ดสามท่า
    แม่กึ๊ดสามท่า (หมู่ 5), ห้วยบง (หมู่ 7), แม่กึ๊ดสามท่าใหม่ (หมู่ 8) ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
867-3-59
2562 ป่าชุมชนบ้านมอเอกร์ยาง
    มอเอกร์ยาง (หมู่ 6) ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
63-1-17
2562 ป่าชุมชนบ้านขุนห้วยช่องแคบ
    ขุนห้วยช่องแคบ (หมู่ 3) ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
144-0-80
2562 ป่าชุมชนบ้านบ้านใหม่ กม.5
    บ้านใหม่ กม.5 (หมู่ 12) ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-1-14
2562 ป่าชุมชนบ้านทีกะเป่อ
    ทีกะเป่อ (หมู่ 5) ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
120-0-29
2562 ป่าชุมชนบ้านรวมไทยพัฒนา
    รวมไทยพัฒนา (หมู่ 10) ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
149-3-37
2562 ป่าชุมชนบ้านวัดโบสถ์
    วัดโบสถ์ (หมู่ 5) ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,687-3-92
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาเรือ
    บ้านเขาเรือ (หมู่ 16) ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเขามโน
    บ้านเขามโน (หมู่ 3) ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
164-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านศาลาแดง
    บ้านศาลาแดง (หมู่ 2) ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหลวง จ.นครสวรรค์
66-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    บ้านโคกสะอาด (หมู่ 6) ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
202-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาขาด
    บ้านเขาขาด (หมู่ 8) ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,517-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเนิน
    บ้านหนองเนิน (หมู่ 4) ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
384-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนคาพัฒนา
    บ้านดอนคาพัฒนา (หมู่ 13) ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
266-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านสระแก้ว
    บ้านสระแก้ว (หมู่ 11) ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
2,303-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านพระพุทธบาท
    บ้านพระพุทธบาท (หมู่ 9) ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
820-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเนินทอง
    เนินทอง (หมู่ 18) ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
1,619-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านวังกระโดนใหญ่
    วังกระโดนใหญ่ (หมู่ 1) ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
2,223-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเนินสาร
    เนินสาร (หมู่ 11) ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
171-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองผักแว่น
    หนองผักแว่น (หมู่ 13) ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
582-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านไร่เกษตรสวรรค์
    บ้านไร่เกษตรสวรรค์ (หมู่ 3) ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
376-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านระหอกเหียง
    บ้านระหอกเหียง (หมู่ 9) ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
900-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาปูน
    บ้านเขาปูน (หมู่ 8) ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
600-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านพัฒนา
    บ้านพัฒนา (หมู่ 11) ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,462-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวพุ
    บ้านหัวพุ (หมู่ 4) ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
956-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาสามหมื่น
    เขาสามหมื่น (หมู่ 10) ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,209-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านพุฝรั่ง
    พุฝรั่ง (หมู่ 7) ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
72-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านกระทุ่มทอง
    กระทุ่มทอง (หมู่ 2) ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
785-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านตะกรุดพยอม
    ตะกรุดพยอม (หมู่ 2) ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
440-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่
    เขาใหญ่ (หมู่ 3) ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
958-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาธรรมบท
    บ้านเขาธรรมบท (หมู่ 4) ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,082-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านพุนาค
    บ้านพุนาค (หมู่ 5) ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,428-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
    บ้านน้ำวิ่ง (หมู่ 2) ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
372-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านพุลำใย
    บ้านพุลำใย (หมู่ 4) ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,704-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโค้งสง่า
    บ้านโค้งสง่า (หมู่ 6) ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,776-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านพุขมิ้น
    บ้านพุขมิ้น (หมู่ 6) ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
756-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเกษตรชัย
    บ้านเกษตรชัย (หมู่ 2) ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า :
188-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองยาว
    บ้านหนองยาว (หมู่ 7) ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
226-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านพุเม่น
    พุเม่น (หมู่ 3) ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
344-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านไตรคีรี
    ไตรคีรี (หมู่ 6) ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
147-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านมอสวรรค์ราษฎร์บำรุง
    บ้านมอสวรรค์ราษฎร์บำรุง (หมู่ 6) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
163-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านปางข้าวสาร
    บ้านปางข้าวสาร (หมู่ 26) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
34-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านปางสัก
    บ้านปางสัก (หมู่ 12) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
934-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านคลองบ่วงสามัคคี
    บ้านคลองบ่วงสามัคคี (หมู่ 11) ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
140-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านสวนขวัญ
    บ้านสวนขวัญ (หมู่ 13) ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-1-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านล่องว่า
    บ้านล่องว่า (หมู่ 9) ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
242-2-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านสมอทอง
    บ้านสมอทอง (หมู่ 2) ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลา และป่าหว้ยคอกควาย จ.อุทัยธานี
317-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ใหม่
    ทรัพย์สมบูรณ์ใหม่ (หมู่ 13) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
68-2-81
2562 ป่าชุมชนบ้านใหม่เด่นไม้ซุง
    ใหม่เด่นไม้ซุง (หมู่ 12) ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,074-2-60
2562 ป่าชุมชนบ้านวังพระยาจันทร์
    วังพระยาจันทร์ (หมู่ 2) ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-1-15
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยโปร่ง
    ห้วยโปร่ง (หมู่ 10) ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
79-1-94
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยสินา
    ห้วยสินา (หมู่ 8) ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
72-1-24
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยมะขาม
    ห้วยมะขาม (หมู่ 3) ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
303-3-31
2562 ป่าชุมชนบ้านคำหวัน
    คำหวัน (หมู่ 5) ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
697-3-74
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยพระเจ้า
    ห้วยพระเจ้า (หมู่ 2) ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
90-1-24
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง
    หนองหลวง (หมู่ 3) ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
247-3-57
2562 ป่าชุมชนบ้านแพ่แฮ
    แพ่แฮ (หมู่ 1) ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,973-0-93
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองนางแพรว
    บ้านหนองนางแพรว (หมู่ 6) ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
201-2-81
2562 ป่าชุมชนบ้านโป่งยอ
    บ้านโป่งยอ (หมู่ 13) ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-3-28
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองขาม
    บ้านหนองขาม (หมู่ 8) ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
778-3-8
2562 ป่าชุมชนบ้านเขาแจง
    บ้านเขาแจง (หมู่ 1) ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
414-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองไก่ขัน
    บ้านหนองไก่ขัน (หมู่ 9) ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
100-3-89
2562 ป่าชุมชนบ้านสระสี่มุม
    บ้านสระสี่มุม (หมู่ 18) ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
83-0-15
2562 ป่าชุมชนบ้านบางลา
    ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต
19-1-91
2562 ป่าชุมชนบ้านกะตะ (ผาหินดำ)
    ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต
202-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านกะตะ (ลานหินขาว)
    ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต
53-3-25
2562 บ้านกะตะ (จุดชมวิว)
    ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต
20-3-52
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่
    บ้านห้วยไร่ (หมู่ 9) ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
962-1-33
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยแม่ระวาง
    บ้านห้วยแม่ระวาง (หมู่ 3) ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
270-1-43
2562 ตำบลท่าประดู่
    ท่าประดูุ่ (หมู่ 1), ถังหมูเหนือ (หมู่ 2), พอบิตใต้ (หมู่ 4), ทุ่งขา (หมู่ 8) ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา
    ประเภทป่า :
450-0-42
2562 บ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 4) ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขารังเกียจ ป่าเสาสัก ป่าเขาสูงและป่าควนแก้ว จ.สงขลา
17-2-69
2562 บ้านวังเตะ
    ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้ ป่าควนกำแพง จ.สงขลา
285-3-80
2562 ป่าชุมชนบ้านคลองยางแดง
    คลองยางแดง (หมู่ 4) ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-1-64
2562 บ้านเกาะยาว
    ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
111-2-88
2562 ป่าชุมชนบ้านบนควน
    บนควน (หมู่ 6) ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนหินผุด และป่ายอดเขาแก้ว จ.สงขลา
220-1-87
2562 บ้านทุ่งตำเสา
    ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
128-3-76
2562 บ้านพรุเมา
    บ้านพรุเมา (หมู่ 3) ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา
    ประเภทป่า :
118-1-13
2562 ควนจง
    ควนจง (หมู่ 4) ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา
    ประเภทป่า :
25-2-44
2562 บ้านหัวปาบ
    หัวปาบ (หมู่ 5) ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา
    ประเภทป่า :
16-1-64
2562 บ้านควนดินแดง
    ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนโต๊ะอม ป่าควนขี้หมา และป่าควนท่าหิน จ.สตูล, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-1-92
2562 บ้านเขาน้อยใต้
    เขาน้อยใต้ (หมู่ 12) ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
    ประเภทป่า :
34-3-54
2562 บ้านทุ่งหญ้าแดง
    ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
197-3-55
2562 ป่าชุมชนบ้านเขาน้อยเหนือ
    ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
109-3-80
2562 บ้านคลองห้วยบ่า
    ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตระ ป่าห้วยหลอด และป่าเขาขุมทรัพย์ จ.สตูล, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
59-3-32
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนเสถียร
    โนนเสถียร (หมู่ 2) ต. อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
106-3-79
2562 ป่าชุมชนบ้านกุดสะเทียน
    กุดสะเทียน (หมู่ 1) ต. อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
131-3-42
2562 ป่าชุมชนบ้านนาทม
    นาทม (หมู่ 4) ต. อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
84-2-81
2562 ป่าชุมชนบ้านนาชุมแสง
    นาชุมแสง (หมู่ 3) ต. อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-1-65
2562 ป่าชุมชนบ้านกุดแท่น
    กุดแท่น (หมู่ 7) ต. อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-1-48
2562 บ้านสวนชาม
    สวนชาม (หมู่ 2) ต. อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าเขาเสม็ด ป่าควนเสม็ดชุนและป่าควนเหรง จ.สงขลา
29-0-77
2562 ป่าชุมชนบ้านชิบาโบ
    ชิบาโบ (หมู่ 8) ต. อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
210-0-31
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าคา
    ป่าคา (หมู่ 4) ต. อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
14-0-48
2562 ป่าชุมชนบ้านนุบอ
    นุบอ (หมู่ 1) ต. อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
203-0-8
2562 ป่าชุมชนบ้านชิปาก่อ
    ชิปาก่อ (หมู่ 14) ต. อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
74-3-44
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง
    หนองหลวง (หมู่ 13) ต. อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,948-2-48
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยปูลิง
    ห้วยปูลิง (หมู่ 5) ต. อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
264-2-36
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดงห้วยเปลือย หมู่ที่ 7
    ต. อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-3-90
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองลาด
    ต. อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-3-77
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดงห้วยเปลือย
    ต. อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39-3-61
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาข่า
    ต. อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านท่ากระดัน
    ต. อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-3-33
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านซ่อมดู่
    ต. อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
46-3-73
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านคำปลาฝา
    ต. อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-2-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านผาศักดิ์
    ต. อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาคำ
    ต. อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งดู่
    ต. อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-3-3
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกอุดม
    ต. อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีดอกแก้ว
    ต. อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
13-3-65
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านวังเวิน
    ต. อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบก
    ต. อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-1-76
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านบ่อคำ
    ต. อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
115-2-20
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านสร้างคำ
    ต. อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-1-34
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองพอกน้อย
    ต. อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-1-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านจำปาดงเหนือ
    ต. อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
175-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านพัฒนา
    ต. อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-1-78
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดงป่าแดง
    ต. อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
9-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดเรือคำ
    ต. อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงผาลาด จ.สกลนคร
52-0-0
2562 ป่าชุมชนป่าช้าหนองแล้งดอนคัดเค้า
    กกกุง (หมู่ 1) ต. อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า :
183-3-70
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำใส
    ต. อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
65-0-70
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองป้าน
    ต. อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-1-63
2562 ป่าชุมชนบ้านโชคชัย
    ต. อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-1-58
2562 ป่าชุมชนบ้านโชคชัย
    ต. อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-1-58
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกลี่
    ต. อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
21-1-66
2562 ป่าชุมชนบ้านโชคชัย
    ต. อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-1-58
2562 ป่าชุมชนบ้านกุดเม็ก
    ต. อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
95-3-32
2562 ป่า่ชุมชนตำบลเขวาไร่
    ต. อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
883-3-55
2562 ป่าชุมชนบ้านหัวหนองคู
    ต. อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
93-2-94
2562 ป่าชุมชนบ้านเขวาไร่
    ต. อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า :
112-0-60
2562 ป่าชุมชนบ้านเขวาพัฒนา
    ต. อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-0-9
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแสง
    ต. อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-2-2
2562 ป่าชุมชนบ้านขิงแคง
    ต. อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
157-1-21
2562 ป่าชุมชนบ้านโกทา
    ต. อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
73-0-46
2562 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศรี
    ต. อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-1-98
2562 ป่าชุมชนบ้านหัวขัว
    ต. อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-1-95
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนต้อง
    โนนต้อง (หมู่ 4) ต. อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
6-3-69
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยหมาก
    บ้านห้วยหมาก (หมู่ 9) ต. อ.ภูกระดึง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยส้ม และป่าภูผาแดง จ.เลย
31-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านซำไฮ
    บ้านซำไฮ (หมู่ 10) ต. อ.ภูกระดึง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยส้ม และป่าภูผาแดง จ.เลย
518-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยก่องข้าว
    บ้านห้วยก่องข้าว (หมู่ 11) ต. อ.ภูกระดึง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยส้ม และป่าภูผาแดง จ.เลย
2,856-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านวังลาน
    บ้านวังลาน (หมู่ 8) ต. อ.ภูกระดึง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยส้ม และป่าภูผาแดง จ.เลย
334-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกใหญ่
    โคกใหญ่ (หมู่ 1) ต. อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
33-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยไค้
    ห้วยไค้ (หมู่ 4) ต. อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
754-3-0
2562 ป่าชุมชนบ้านบวกอ่าง
    บวกอ่าง (หมู่ 2) ต. อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
110-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนาหว้าน้อย
    นาหว้าน้อย (หมู่ 3) ต. อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
265-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำเย็น
    น้ำเย็น (หมู่ 2) ต. อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
24-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านกกดู่ใต้
    กกดู่ใต้ (หมู่ 10) ต. อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกใหญ่ จ.เลย
58-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านกอไผ่โทน
    กอไผ่โทน (หมู่ 9) ต. อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
100-1-0
2562 ป่าชุมชนบ้านตูบโกบ
    แปลง 3 (หมู่ 2), แปลง 4 (หมู่ 2), ตูบโกบ แปลง 1 (หมู่ 2), แปลง 2 (หมู่ 2) ต. อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
375-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนาแค
    นาแค (หมู่ 1) ต. อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-2-44
2562 ป่าชุมชนบ้านวังบง
    วังบง (หมู่ 5) ต. อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
68-1-13
2562 ป่าชุมชนบ้านกลางใหญ่
    กลางใหญ่ (หมู่ 10) ต. อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
125-2-11
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนตาแสง
    โนนตาแสง (หมู่ 11), โนนตาแสง (หมู่ 6) ต. อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-1-50
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่ทอง
    หนองไผ่ทอง (หมู่ 11) ต. อ.โคกโพธิ์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-76
2562 ป่าชุมชนบ้านหินตั้ง
    หินตั้ง (หมู่ 3) ต. อ.โคกโพธิ์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-3-66
2562 ป่าชุมชนบ้านอ้อคำ
    อ้อคำ (หมู่ 4) ต. อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
224-0-14
2562 ป่าชุมชนบ้านกระนวน
    กระนวน (หมู่ 2) ต. อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
141-2-51
2562 ป่าชุมชนบ้านซำเปิบ
    ซำเปิบ (หมู่ 6) ต. อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
47-0-2
2562 ป่าชุมชนบ้านนาค้อ
    นาค้อ (หมู่ 6) ต. อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-3-13
2562 ป่าชุมชนบ้านโจด
    โจด (หมู่ 7) ต. อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
129-3-24
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าข้าวนก
    หนองหญ้าข้าวนก (หมู่ 10) ต. อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
47-2-97
2562 ป่าชุมชนบ้านภูมูลเบ้า
    ภูมูลเบ้า (หมู่ 4), ภูมูลเบ้า (หมู่ 16) ต. อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
53-0-70
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    หนองไผ่ (หมู่ 1) ต. อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-3-29
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนค้อ
    โนนค้อ (หมู่ 2) ต. อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
106-3-45
2562 ป่าชุมชนบ้านคำหญ้าแดง
    คำหญ้าแดง (หมู่ 6), โนนค้อ (หมู่ 7) ต. อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
43-0-73
2562 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศรีพัฒนา
    บ้านโพธิ์ศรีพัฒนา (หมู่ 14) ต. อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
78-1-61
 
รวม
176,994-0-12
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :