หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 61 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2560 บ้านหนองประดู่ตอ
    ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
115-3-0
2559 ป่าชุมชนบ้านลำน้ำเขียว
    ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,027-0-0
2559 บ้านซับผาสุข
    ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
101-1-87
2558 ป่าชุมชนบ้านเขาสามยอด
    บ้านเขาสามยอด (หมู่ 7) ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
668-0-5
2558 บ้านสันตีเหล็ก
    ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
59-3-23.2
2558 ป่าชุมชนบ้านไทรงาม
    บ้านไทรงาม (หมู่ 2) ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
346-0-5
2557 ป่าชุมชนบ้านไผ่เจริญ
    บ้านไผ่เจริญ (หมู่ 8) ต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
800-0-0
2556 บ้านใหม่ศรีอุบล
    บ้านใหม่ศรีอุบล (หมู่ 6) ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
964-2-30
2556 บ้านโป่งยอ
    บ้านโป่งยอ (หมู่ 7) ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
526-3-17
2555 บ้านสามแยกเขาน้อย (ซับน้อย)
    ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล จ.ลพบุรี
1,000-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านปรางค์น้อยพัฒนา
    ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
58-0-0
2554 บ้านหนองโก
    ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล จ.ลพบุรี
800-0-0
2554 บ้านเหวตาบัว
    บ้านเขาน้อย (หมู่ 4) ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล จ.ลพบุรี
3,000-0-0
2554 บ้านยุบเสลี่ยง แปลงที่ 3
    ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
157-0-0
2554 บ้านยุบเสลี่ยง แปลงที่ 1
    บ้านยุบเสลี่ยง (หมู่ 2) ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
24-0-0
2554 บ้านยุบเสลี่ยง แปลงที่ 2
    บ้านยุบเสลี่ยง (หมู่ 2) ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
20-0-0
2554 บ้านหนองช้างหล่ม
    ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล จ.ลพบุรี
1,800-0-0
2554 บ้านปรางค์น้อย
    ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล จ.ลพบุรี
300-0-0
2554 บ้านหนองโก
    ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
261-2-70
2553 วัดป่าชุมชน บ้านลำน้ำเขียว
    บ้านลำน้ำเขียว (หมู่ 5) ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,600-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านซับน้ำหวาน
    ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านซับกระบอก
    ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองปล้อง
    ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2551 ป่าชุมชนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
    บ้านใหม่สามัคคี (หมู่ 1), บ้านโป่งสามหัว (หมู่ 2), บ้านซับม่วง (หมู่ 3), บ้านซับหินขวาง (หมู่ 4), บ้านหนองสองตอน (หมู่ 5), บ้านโศกดินแดง (หมู่ 6) ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
12,500-0-0
2550 ป่าชุมชนป่าเขาพระยาเดินธง
    บ้านหนองนาใต้ (หมู่ 1), บ้านหนองนาเหนือ (หมู่ 2), บ้านห้วยบง (หมู่ 3), บ้านเกษตรพัฒนา (หมู่ 4) ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8,750-0-0
2549 ป่าชุมชนตำบลยางราก
    เขาราบ (หมู่ 7), คลองกระชาย (หมู่ 5), น้อยรุ่งเจริญ (หมู่ 9), ยางรากน้อย (หมู่ 2), ยางรากน้อย (หมู่ 3), ร่มเกล้าพัฒนา (หมู่ 12), วังตาอินทร์ (หมู่ 1), วังตาอินทร์ (หมู่ 10), วังวัด (หมู่ 8), สระเพลง (หมู่ 4), หัวเขา (หมู่ 6), ใหม่ทรัพย์เจริญ (หมู่ 11) ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
60,625-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ หมู่ 8
    บ้านมหาโพธิ (หมู่ 8) ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
270-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ หมู่ 9
    ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
270-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ หมู่ 2
    บ้านมหาโพธิ (หมู่ 2) ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
270-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ หมู่ 6
    บ้านมหาโพธิ (หมู่ 6) ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
270-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ หมู่ 7
    ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
270-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ หมู่ 10
    บ้านมหาโพธิ (หมู่ 10) ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
270-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ หมู่ 3
    บ้านมหาโพธิ (หมู่ 3) ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
270-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ หมู่ 1
    บ้านมหาโพธิ (หมู่ 1) ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
270-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ หมู่ 5
    ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
270-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสามแยกเขาน้อย (ซับน้อย)
    บ้านสามแยกเขาน้อย (ซับน้อย) (หมู่ 6) ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล จ.ลพบุรี
1,000-0-0
2547 ป่าชุมชนเขาโพธิ์
    ทรายงาม (หมู่ 2), ฝายพัฒนา (หมู่ 7), หนองเกตุพัฒนา (หมู่ 3), ห้วยหิน (หมู่ 1) ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเขารวก
    เขารวก (หมู่ 2) ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
52-2-75
2547 ป่าชุมชนบ้านเขารวกสามัคคี
    เขารวกสามัคคี (หมู่ 6) ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-1-75
2547 ป่าชุมขนเขารวก(คลองมะนาว,ซับสงวน)
    เขารวกน้อย (หมู่ 3), คลองมะนาว (หมู่ 4), วังเงิน (หมู่ 5), วังทอง (หมู่ 1) ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ หมู่ 4
    บ้านมหาโพธิ (หมู่ 4) ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
270-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ หมู่ 7
    บ้านมหาโพธิ (หมู่ 7) ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
270-0-0
2546 ป่าชุมชนเขาคอก
    ธารทรัพย์ (หมู่ 11), โพธิ์เงิน(บ้านวงษ์สว่าง) (หมู่ 9), โพธิ์ทอง (หมู่ 10), วงษ์สว่าง (หมู่ 1) ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,000-0-0
2546 ป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ด
    บ้านซับกระโดน (หมู่ 6), บ้านซับน้อย (หมู่ 4), บ้านหนองโก (หมู่ 5) ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล จ.ลพบุรี
800-0-0
2546 ป่าชุมชนเขาคอก
    ดงดินแดง (หมู่ 1), บ่อดินสอพอง (หมู่ 6), หน่วยประคอง (หมู่ 10) ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
850-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านไทรงาม
    ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
346-0-5
2545 ป่าชุมชนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา หมู่ 1
    บ้านหนองปล้อง (หมู่ 1) ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
2,200-0-0
2545 ป่าชุมชนเขาซับรางหนู
    ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
500-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา หมู่ 3 บ้านกุดตาเพชร
    ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
2,200-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา หมู่ 7 บ้านวังเชื่อม
    บ้านวังเชื่อม (หมู่ 7) ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
4,000-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา หมู่ 2 บ้านยุบเสลี่ยง
    บ้านยุบเสลี่ยง (หมู่ 2) ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
179-2-0
2545 ป่าชุมชนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา หมู่ 6 บ้านหนองโก
    บ้านหนองโก (หมู่ 6) ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
216-2-70
2545 ป่าชุมชนป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา บ้านหินลาว หมู่ที่ 8
    บ้านหินลาว (หมู่ 8) ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
2,200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาวง หมู่ 4 บ้านชอนกาเหว่า
    ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
325-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาวง หมู่ 5 บ้านพุลำใย
    พุลำใย (หมู่ 5) ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
650-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านใหม่ศรีอุบล
    ใหม่ศรีอุบล (หมู่ 6) ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาสามยอด
    เขาสามยอด (หมู่ 7) ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
650-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนเขาลำแพน หมู่ 1 บ้านพุสะอาด
    บ้านพุสะอาด (หมู่ 1) ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
350-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนเขาลำแพน
    บ้านเขาลำแพน (หมู่ 8) ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,900-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเขาลำแพน หมู่ 3 บ้านชอนม่วง
    บ้านชอนม่วง (หมู่ 3) ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
350-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาสามยอด
    บ้านเขาสามยอด (หมู่ 7) ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
50-0-0
 
รวม
123,118-1-62.2
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :