หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 84 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2561 บ้านเขาสลัดได
    บ้านเขาสลัดได (หมู่ 10) ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
471-3-61
2561 ป่าชุมชนบ้านเพนียด หมู่ที่ 1
    ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
1,129-3-90
2561 ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น บ้าน กม.125
    บ้าน กม.125 (หมู่ 7) ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
491-2-89
2561 บ้านซับยาง
    บ้านซับยาง (หมู่ 3) ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
85-3-11
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองประดู่ตอ
    ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
115-3-0
2559 ป่าชุมชนบ้านซับผาสุข
    ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
101-1-87
2559 ป่าชุมชนบ้านลำน้ำเขียว
    ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,027-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านคลองมะนาว
    ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
212-1-37
2558 ป่าชุมชนบ้านเขาสามยอด
    บ้านเขาสามยอด (หมู่ 7) ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
668-0-5
2558 ป่าชุมชนบ้านไทรงาม
    บ้านไทรงาม (หมู่ 2) ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
346-0-5
2558 ป่าชุมชนบ้านสันตีเหล็ก
    ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
59-3-23.2
2557 ป่าชุมชนบ้านไผ่เจริญ
    บ้านไผ่เจริญ (หมู่ 8) ต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
800-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านใหม่ศรีอุบล (เขาลักไก่)
    บ้านใหม่ศรีอุบล (หมู่ 6) ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
964-2-30
2556 ป่าชุมชนบ้านโป่งยอ
    บ้านโป่งยอ (หมู่ 7) ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
526-3-17
2555 ป่าชุมชนบ้านปรางค์น้อยพัฒนา
    ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
58-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านสามแยกเขาน้อย (ซับน้อย)
    ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล จ.ลพบุรี
1,000-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านเหวตาบัว
    บ้านเขาน้อย (หมู่ 4) ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล จ.ลพบุรี
3,000-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านปรางค์น้อย
    ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล จ.ลพบุรี
300-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองช้างหล่ม
    ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล จ.ลพบุรี
1,800-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองโก
    ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
216-2-70
2552 ป่าชุมชนบ้านซับน้ำหวาน
    ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านซับกระบอก
    ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองปล้อง
    ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2551 ป่าชุมชนตำบลบ้านใหม่สามัคคี บ้านซับม่วง หมู่ที่ 3
    ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
-
2551 ป่าชุมชนตำบลยางราก บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 5
    ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
-
2551 ป่าชุมชนตำบลบ้านใหม่สามัคคี บ้านโคกดินแดง หมู่ที่ 6
    ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
-
2551 ป่าชุมชนตำบลบ้านใหม่สามัคคี บ้านโป่งสามหัว หมู่ที่ 2
    ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
-
2551 ป่าชุมชนตำบลบ้านใหม่สามัคคี บ้านซับหินขวาง หมู่ที่ 4
    ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
-
2551 ป่าชุมชนตำบลบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1
    บ้านใหม่สามัคคี (หมู่ 1), บ้านโป่งสามหัว (หมู่ 2), บ้านซับม่วง (หมู่ 3), บ้านซับหินขวาง (หมู่ 4), บ้านหนองสองตอน (หมู่ 5), บ้านโศกดินแดง (หมู่ 6) ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
-
2550 ป่าชุมชนเขาพระยาเดินธง บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 4
    ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
-
2550 ป่าชุมชนเขาพระยาเดินธง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3
    ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
-
2550 ป่าชุมชนเขาพระยาเดินธง บ้านหนองนาเหนือ หมู่ที่ 2
    ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
-
2550 ป่าชุมชนป่าเขาพระยาเดินธง บ้านหนองนาใต้ หมู่ที่ 1
    บ้านหนองนาใต้ (หมู่ 1), บ้านหนองนาเหนือ (หมู่ 2), บ้านห้วยบง (หมู่ 3), บ้านเกษตรพัฒนา (หมู่ 4) ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
-
2549 ป่าชุมชนตำบลยางราก บ้านวังวัด หมู่ที่ 8
    ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
5,052-0-0
2549 ป่าชุมชนตำบลยางราก บ้านหัวเขา หมู่ที่ 6
    ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
5,052-0-0
2549 ป่าชุมชนตำบลยางราก บ้านเขาราบ หมู่ที่ 7
    ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
5,052-0-0
2549 ป่าชุมชนตำบลยางราก บ้านวังตาอินทร์ หมู่ที่ 1
    ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
5,052-0-0
2549 ป่าชุมชนตำบลยางราก บ้านยางรากน้อย หมู่ที่ 2
    ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
5,052-0-0
2549 ป่าชุมชนตำบลยางราก บ้านร่มเกล้าพัฒนา หมู่ที่ 12
    ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
5,052-0-0
2549 ป่าชุมชนตำบลยางราก บ้านคลองกระชาย หมู่ที่ 5
    ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
5,052-0-0
2549 ป่าชุมชนตำบลยางราก บ้านสระเพลง หมู่ที่ 4
    ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
5,052-0-0
2549 ป่าชุมชนตำบลยางราก บ้านน้อยรุ่งเจริญ หมู่ที่ 9
    ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
5,052-0-0
2549 ป่าชุมชนตำบลยางราก บ้านวังตาอินทร์ หมู่ที่ 10
    ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
5,052-0-0
2549 ป่าชุมชนตำบลยางราก บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 11
    ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
5,052-0-0
2549 ป่าชุมชนตำบลยางราก บ้านยางรากน้อย หมู่ที่ 3
    ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
5,052-0-0
2547 ป่าชุมขนเขารวก(คลองมะนาว,ซับสงวน) บ้านวังทอง
    เขารวกน้อย (หมู่ 3), คลองมะนาว (หมู่ 4), วังเงิน (หมู่ 5), วังทอง (หมู่ 1) ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2547 ป่าชุมชนเขาโพธิ์ บ้านห้วยหิน หมู่ 1
    ทรายงาม (หมู่ 2), ฝายพัฒนา (หมู่ 7), หนองเกตุพัฒนา (หมู่ 3), ห้วยหิน (หมู่ 1) ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2547 ป่าชุมชนเขาโพธิ์ บ้านฝายพัฒนา หมู่ 7
    ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2547 ป่าชุมชนเขาโพธิ์ บ้านหนองเกตุพัฒนา หมู่ 3
    ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ หมู่ 4
    บ้านมหาโพธิ (หมู่ 4) ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
270-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ หมู่ 7
    บ้านมหาโพธิ (หมู่ 7) ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
270-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ หมู่ 1
    บ้านมหาโพธิ (หมู่ 1) ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
270-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเขารวกสามัคคี
    เขารวกสามัคคี (หมู่ 6) ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-1-75
2547 ป่าชุมชนเขารวก (คลองมะนาว,ซับสงวน) บ้านวังเงิน
    ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
50-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเขารวก
    เขารวก (หมู่ 2) ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
52-2-75
2547 ป่าชุมชนชนเขารวก (คลองมะนาว,ซับสงวน) บ้านเขารวกน้อย
    ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2547 ป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ด บ้านซับกระโดน
    ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
267-0-0
2547 ป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ด บ้านหนองโก
    บ้านซับกระโดน (หมู่ 6), บ้านซับน้อย (หมู่ 4), บ้านหนองโก (หมู่ 5) ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล จ.ลพบุรี
800-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ หมู่ 2
    บ้านมหาโพธิ (หมู่ 2) ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
270-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ หมู่ 9
    ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
270-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ หมู่ 8
    บ้านมหาโพธิ (หมู่ 8) ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
270-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ หมู่ 3
    บ้านมหาโพธิ (หมู่ 3) ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
270-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ บ้านคลอง หมู่ 6
    ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
270-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ หมู่ 5
    ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
270-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ หมู่ 10
    บ้านมหาโพธิ (หมู่ 10) ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
270-0-0
2546 ป่าชุมชนเขาคอก บ้านบ่อดินสอพอง หมู่ที่ 6
    ธารทรัพย์ (หมู่ 11), โพธิ์เงิน(บ้านวงษ์สว่าง) (หมู่ 9), โพธิ์ทอง (หมู่ 10), วงษ์สว่าง (หมู่ 1) ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
283-0-0
2546 ป่าชุมชนเขาคอก บ้านวงษ์สว่าง หมู่ที่ 1
    ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2546 ป่าชุมชนเขาคอก บ้านธารทรัพย์ หมู่ 11
    ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2546 ป่าชุมชนเขาคอก บ้านโพธิ์เงิน (วงษ์สว่าง)
    ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2546 ป่าชุมชนเขาคอก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 10
    ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2546 ป่าชุมชนเขาคอก บ้านหน่วยประคอง หมู่ที่ 10
    ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
283-0-0
2546 ป่าชุมชนเขาคอก บ้านดงดินแดง หมู่ที่ 1
    ดงดินแดง (หมู่ 1), บ่อดินสอพอง (หมู่ 6), หน่วยประคอง (หมู่ 10) ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
283-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา หมู่ 3 บ้านกุดตาเพชร
    ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
2,200-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา หมู่ 2 บ้านยุบเสลี่ยง
    บ้านยุบเสลี่ยง (หมู่ 2) ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
179-2-0
2545 ป่าชุมชนเขาซับรางหนู
    ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
500-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา หมู่ 1
    บ้านหนองปล้อง (หมู่ 1) ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
2,200-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา บ้านหินลาว หมู่ที่ 8
    บ้านหินลาว (หมู่ 8) ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
2,200-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองโกน้อย
    ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
30-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา หมู่ 7 บ้านวังเชื่อม
    บ้านวังเชื่อม (หมู่ 7) ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
4,000-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาวง หมู่ 4 บ้านชอนกาเหว่า
    ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
325-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาวง หมู่ 5 บ้านพุลำใย
    พุลำใย (หมู่ 5) ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
650-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเขาลำแพน บ้านเขาลำแพน หมู่ที่ 8
    ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,900-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเขาลำแพน หมู่ 3 บ้านชอนม่วง
    บ้านชอนม่วง (หมู่ 3) ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
350-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนเขาลำแพน หมู่ 1 บ้านพุสะอาด
    บ้านพุสะอาด (หมู่ 1) ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
350-0-0
 
รวม
98,701-1-75.2
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :