หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 23 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2559 ป่าชุมชนบ้านป่ายาง
    ป่ายาง (หมู่ 8) ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกใหญ่ ป่าหนองพระสรวล และป่าหนองหมี จ.บุรีรัมย์
1,945-1-21
2559 ป่าชุมชนบ้านก้านเหลือง
    ก้านเหลือง (หมู่ 5) ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
430-3-5
2559 ป่าชุมชนบ้านมะระ
    มะระ (หมู่ 12) ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
337-0-95
2559 ป่าชุมชนบ้านเสม็ด
    เสม็ต (หมู่ 7) ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
479-0-86
2559 ป่าชุมชนบ้านตะคร้อ
    ตะคร้อ (หมู่ 6) ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
313-3-48
2559 ป่าชุมชนบ้านกาบอัก
    กาบอัก (หมู่ 11) ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
347-1-85
2559 ป่าชุมชนบ้านไผ่
    บ้านไผ่ (หมู่ 4) ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
336-3-23
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    หนองไผ่ (หมู่ 3) ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
187-3-72
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    หนองไผ่ (หมู่ 2) ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
66-0-39
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวขาว
    หนองบัวขาว (หมู่ 12) ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
107-2-84
2551 ป่าชุมชนบ้านไร่สมบูรณ์
    ไร่สมบูรณ์ (หมู่ 10) ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
143-1-96
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองเต็ง
    หนองเต็ง (หมู่ 6) ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
324-1-90
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนสุวรรณ
    โนนสุวรรณ (หมู่ 1) ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
46-1-46
2551 ป่าชุมชนบ้านไผ่งาม
    ไผ่งาม (หมู่ 12) ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
65-1-0
2550 ป่าชุมชนตำบลดงอีจาน
    ดอนพัฒนา (หมู่ 9), ดอนตาอยู่ (หมู่ 2), ดงบัง (หมู่ 3), หนองตาเฮียง (หมู่ 5), หนองไทร (หมู่ 6), ม่วงงาม (หมู่ 7), หนองตาไก้ (หมู่ 8), ดงสันติ (หมู่ 10), ดอนเจริญ (หมู่ 11), ดงนคร (หมู่ 12), ดอนสมบูรณ์ (หมู่ 1), ดงเจริญ (หมู่ 4), ดงพัฒนา (หมู่ 13) ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
1,454-1-2
2549 ป่าชุมชนบ้านป่าสามัคคี
    ป่าสามัคคี (หมู่ 4) ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
21-1-11
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองต้อพัฒนา
    หนองต้อพัฒนา (หมู่ 18) ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
98-1-80
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองอ้อยช้าง
    หนองอ้อยช้าง (หมู่ 8) ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
536-0-39
2548 ป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    โคกสะอาด (หมู่ 5) ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
268-1-5
2545 ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย
    หัวฝาย (หมู่ 4) ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
72-3-21
2544 ป่าชุมชนบ้านทองหลาง
    ทองหลาง (หมู่ 3) ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
354-1-70
2544 ป่าชุมชนบ้านแดงใหญ่
    แดงใหญ่ (หมู่ 1) ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
449-0-38
2544 ป่าชุมชนหนองไผ่ล้อม
    หนองไผ่ล้อม (หมู่ 2) ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
134-2-82
 
รวม
8,521-1-38
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :