หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 12 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองก่าน
    บ้านหนองก่าน (หมู่ 12) ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
103-3-41
2560 ป่าชุมชนบ้านบัวยาง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านบัวยาง (หมู่ 8) ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
98-3-41
2560 ป่าชุมชนบ้านถ้ำตาลาว
    บ้านถ้ำตาลาว (หมู่ 14) ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
77-2-46
2560 ป่าชุมชนบ้านน้ำยืน
    บ้านน้ำยืน (หมู่ 6) ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
89-0-89
2560 ป่าชุมชนบ้านสร้างหอม
    บ้านสร้างหอม (หมู่ 22) ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,245-2-47
2560 ป่าชุมชนบ้านสร้างถ่อ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านสร้างถ่อ (หมู่ 5) ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
535-3-26
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก (แปลงที่ 1-9)
    บ้านหนองเม็ก (หมู่ 2) ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
663-3-94
2560 ป่าชุมชนบ้านโนนขวาว (แปลงที่ 1-2)
    บ้านโนนขวาว (หมู่ 4) ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
44-3-84
2560 ป่าชุมชนบ้านนาสะแบง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านนาสะแบง (หมู่ 4) ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-1-28
2560 ป่าชุมชนบ้านไทรงาม
    บ้านไทรงาม (หมู่ 8) ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-0-56
2552 ป่าชุมชนบ้านศิลาชัย (แปลงที่ 1-2)
    บ้านศิลาชัย (หมู่ 13) ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
224-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านตาแหลว (ดอนเจ้าปู่)
    ตาแหลว (หมู่ 12) ต.ตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
29-0-0
 
รวม
4,180-1-52
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :