หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 117 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านโคก
    บ้านโคก (หมู่ 6) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,804-0-83
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    โนนสว่าง (หมู่ 8) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
426-1-59
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองหวาย
    หนองหวาย (หมู่ 5) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
9,784-0-15
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองสิม
    หนองสิม (หมู่ 7) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,832-1-16
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวด่าน
    บ้านหัวด่าน (หมู่ 2) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
4,698-1-60
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านนามาลา
    บ้านนามาลา (หมู่ 1) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
3,035-2-2
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านนาปูน
    บ้านนาปูน (หมู่ 3) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
4,467-1-62
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านโป่งกูด
    บ้านโป่งกูด (หมู่ 4) ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,565-1-37
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านบุ่ง
    บุ่ง (หมู่ 6) ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,546-1-32
2558 โครงการป่ชุมชนบ้านนาแห้วเก่า
    นาแห้วเก่า (หมู่ 1) ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
2,419-2-52
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวนา
    บ้านหัวนา (หมู่ 3) ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,063-3-69
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านนาปอ
    นาปอ (หมู่ 4) ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
2,111-1-63
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าก่อ
    บ้านป่าก่อ (หมู่ 2) ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,603-3-70
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านบุ่งกุ่ม
    บุ่งกุ่ม (หมู่ 1) ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
4,105-0-72
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านปากหมัน
    ปากหมัน (หมู่ 4) ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,997-1-60
2556 ป่าชุมชนบ้านหัวนาแหลม
    บ้านหัวนาแหลม (หมู่ 9) ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,321-1-92
2556 ป่าชุมชนบ้านวังกุ่ม
    บ้านวังกุ่ม (หมู่ 6) ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
61-0-64
2556 ป่าชุมชนบ้านห้วยไผ่
    บ้านห้วยไผ่ (หมู่ 12) ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
553-2-12
2556 ป่าชุมชนบ้านกกโพธิ์วังก่ำ
    บ้านกกโพธิ์วังก่ำ (หมู่ 4) ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
259-0-72
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองทุ่ม
    หนองทุ่ม (หมู่ 4) ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-2-72
2556 ป่าชุมชนบ้านกกแหนใหม่
    บ้านกกแหนใหม่ (หมู่ 9) ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
367-2-68
2556 ป่าชุมชนบ้านเครือคู้
    เครือคู้ (หมู่ 2) ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,255-2-24
2556 ป่าชุมชนบ้านนาทอง
    บ้านนาทอง (หมู่ 1) ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
472-2-80
2556 ปาชุมชนบ้านนาหว้า
    บ้านนาหว้า (หมู่ 4) ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
914-3-64
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำพุ
    บ้านน้ำพุ (หมู่ 6) ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
544-2-76
2556 ป่าชุมชนร้องนาเอี่ยน
    บ้านผักก้าม (หมู่ 4) ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
469-2-59
2556 ป่าชุมชนบ้านกกจำปา
    บ้านกกจำปา (หมู่ 4) ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,843-3-68
2555 ป่าชุมชนบ้านกกกระบาก
    บ้านกกกระบาก (หมู่ 10) ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
778-3-84
2552 โครงการป่าชุมชน บ้านเลยวังไสย์
    บ้านเลยวังไสย์ (หมู่ 1) ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39-0-0
2552 โครงการป่าชุมชน บ้านห้วยลาดใต้
    บ้านห้วยลาดใต้ (หมู่ 8) ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2552 โครงการป่าชุมชน บ้านซำใหญ่
    บ้านซำใหญ่ (หมู่ 7) ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
173-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านผาสวรรค์
    บ้านผาสวรรค์ (หมู่ 3) ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านภูเขาทอง
    บ้านภูเขาทอง (หมู่ 9) ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเขตอุดมศักดิ์
    บ้านเขตอุดมศักดิ์ (หมู่ 13) ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
244-0-0
2552 บ้านกกเกลือ
    บ้านกกเกลือ ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย (หมู่ 6) ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
118-2-97
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวนา
    บ้านหัวนา (หมู่ 7) ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
192-1-2
2551 ป่าชุมชนบ้านบง
    บ้านบง (หมู่ 11) ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
90-1-5
2551 ป่าชุมชนบ้านขอนแดง
    บ้านขอนแดง (หมู่ 2) ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-2-8
2551 ป่าชุมชนบ้านไร่ทาม
    บ้านไร่ทาม (หมู่ 5) ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
168-0-9
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองไฮ
    บ้านหนองไฮ (หมู่ 5) ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
140-0-1
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านดงน้อย
    บ้านดงน้อย (หมู่ 4) ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูผาขาว และป่าภูผายา จ.เลย
188-3-7
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเพิ่ม
    บ้านเพิ่ม (หมู่ 1) ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูผาขาว และป่าภูผายา จ.เลย
150-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้้านเพิ่มสุข
    เพิ่มสุข (หมู่ 7) ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูผาขาว และป่าภูผายา จ.เลย
150-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    บ้านโนนสว่าง (หมู่ 6) ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านห้วยนา
    บ้านห้วยนา (หมู่ 5) ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,500-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโพนทอง
    โพนทอง (หมู่ 3) ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านกลาง แปลงที่ 1
    บ้านกลาง (หมู่ 2) ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,950-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านห้วยบ่อซืน
    บ้านห้วยบ่อซืน (หมู่ 4) ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม จ.เลย
1,300-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านลาดค้อ
    บ้านลาดค้อ (หมู่ 1) ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านกอไร่ใหญ่
    บ้านกอไร่ใหญ่ (หมู่ 1) ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
200-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านห้วยหวาย
    บ้านห้วยหวาย (หมู่ 7) ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านห้วยลวงไซ
    ห้วยลวงไซ (หมู่ 2) ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านถิ่น
    บ้านถิ่น (หมู่ 3) ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
843-0-4
2548 ป่าชุมชนบ้านวังแคน
    บ้านวังแคน (หมู่ 7) ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโพนสะอาด
    บ้านโพนสะอาด (หมู่ 7) ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
80-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านปากหมาก
    ปากหมาก (หมู่ 7) ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
1,260-0-40
2548 ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
    บ้านใหม่พัฒนา (หมู่ 3) ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
377-1-72
2548 ป่าชุมชนบ้านโนนศิลา
    บ้านโนนศิลา (หมู่ 4) ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโนนแสงแก้ว
    บ้านโนนแสงแก้ว (หมู่ 10) ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านแก่งแล่น
    บ้านแก่งเล่น (หมู่ 6) ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
41-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านขามป้อม
    บ้านขามป้อม (หมู่ 9) ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
84-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านท่ามะนาว
    บ้านท่ามะนาว (หมู่ 7) ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านวังมน
    วังมน (หมู่ 5) ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหลวงและป่าภูหอ จ.เลย
681-3-84
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองอีเก้ง
    บ้านหนองอีเก้ง (หมู่ 7) ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
91-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้นเลยตาวตาด
    บ้านเลยตาวตาด (หมู่ 2) ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
700-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านนาดินดำ
    บ้านนาดินดำ (หมู่ 5) ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูค้อและป่าภูกระแต จ.เลย
2,500-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองขอนแก่น
    บ้านหนองขอนแก่น (หมู่ 8) ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูค้อและป่าภูกระแต จ.เลย
2,500-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านสวนปอ
    บ้านสวนปอ (หมู่ 7) ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหลวงและป่าภูหอ จ.เลย
2,000-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนาเบน
    บ้านนาเบน (หมู่ 3) ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,000-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองทุ่ม
    บ้านหนองทุ่ม (หมู่ 6) ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดงป่ายาง
    บ้านดงป่ายาง (หมู่ 7) ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย
30-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านผาเจริญ
    บ้านผาเจริญ (หมู่ 4) ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย
325-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านน้ำสวยภักดี
    บ้านน้ำสวยภักดี (หมู่ 3) ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย
130-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองใหญ่
    บ้านผาอินทร์แปลง (หมู่ 1) ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสุขใจ
    บ้านสุขใข (หมู่ 13) ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
17-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง
    บ้านโคกสว่าง (หมู่ 9) ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนาป่าหนาด
    บ้านนาป่าหนาด (หมู่ 4) ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
400-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านฟากเลย
    บ้านฟากเลย (หมู่ 10) ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
105-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านกุดตอเรือ
    บ้านกุดตอเรือ (หมู่ 14) ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโพนทอง
    บ้านโพนทอง (หมู่ 9) ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองฮี
    บ้านหนองฮี (หมู่ 11) ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านซำพร้าว
    บ้านซำพร้าว (หมู่ 2) ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
129-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยลึก
    บ้านห้วยลึก (หมู่ 12) ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านลาดเหนือ
    บ้านลาดเหนือ (หมู่ 16) ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผาสามยอด จ.เลย
100-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าไซ
    บ้านหนองหญ้าไซ (หมู่ 9) ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนป่าต้อง
    บ้านโนนป่าต้อง (หมู่ 5) ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย
6-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนวังแท่น
    บ้านโนนวังแท่น (หมู่ 3) ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
225-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาสำราญ
    นาสำราญ (หมู่ 9) ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสูบ หมู่ 4
    บ้านสูบ (หมู่ 4) ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
246-0-84
2546 ป่าชุมชนบ้านศรีชมชื้น
    บ้านศรีชมชื่น (หมู่ 10) ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสะอาด
    ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
499-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสูบ หมู่ 1
    บ้านสูบ (หมู่ 1) ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
453-3-64
2546 ป่าชุมชนบ้านลายเหนือ
    บ้านลายเหนือ (หมู่ 11) ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,000-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองงิ้ว
    บ้านหนองงิ้ว (หมู่ 1) ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านตากแดด
    บ้านตากแดด (หมู่ 2) ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแก่งศรีภูมิ
    แก่งศรีภูมิ (หมู่ 4) ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
112-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านผาสามยอด
    บ้านผาสามยอด (หมู่ 2) ต.ทรัพย์ไพวัลย์ อ.เอราวัณ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผาสามยอด จ.เลย
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสวนกล้วย
    บ้านสวนกล้วย (หมู่ 5) ต.กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
150-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยฮ่อม
    บ้านห้วยฮ่อม (หมู่ 2) ต.กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกกทอง
    บ้านกกทอง (หมู่ 3) ต.กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าข้าวหลาม
    บ้านข้าวหลาม (หมู่ 6) ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านฟากเลย
    บ้านฟากเลย (หมู่ 1) ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
635-3-33
2545 ป่าชุมชนบ้านกกชุมแสง
    บ้านกกชุมแสง (หมู่ 10) ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
140-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านมีชัย
    มีชัย (หมู่ 2) ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูค้อและป่าภูกระแต จ.เลย
12-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนาแปนใต้
    นาแปนใต้ (หมู่ 9) ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนาดอกคำ
    นาดอกคำ (หมู่ 2) ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนตะวัน
    โนนตะวัน (หมู่ 14) ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
66-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยสีเสียด
    ห้วยสีเสียด (หมู่ 5) ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านไร่พวย
    บ้านไร่พวย (หมู่ 4) ต.ตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย
    ประเภทป่า :
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดงนกกก
    ดงนกกก (หมู่ 6) ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านกกดู่
    บ้านกกดู่ (หมู่ 8) ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาแก้ว
    บ้านเขาแก้ว (หมู่ 15) ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย
58-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีสะอาด
    บ้านศรีสะอาด (หมู่ 13) ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองจิก
    บ้านหนองจิก (หมู่ 12) ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีพัฒนา
    บ้านศรีพัฒนา (หมู่ 5) ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านซำกกค้อ
    บ้านซำกกค้อ (หมู่ 7) ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยบ่อซืน
    บ้านห้วยบ่อซืน (หมู่ 6) ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม จ.เลย
900-0-0
 
รวม
89,330-0-97
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :