หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 125 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2562 ป่าชุมชนบ้านดงหนองบอน
    ดงหนองบอน (หมู่ 13) ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-0-61
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนดู่
    โนนดู่ (หมู่ 8) ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-1-42
2562 ป่าชุมชนบ้านขี้เหล็ก
    ขี้เหล็ก (หมู่ 4) ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-2-57
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย
    ห้วยทราย (หมู่ 11) ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-2-0
2562 ป่าชุมชนบ้านจับไม้
    บ้านจับไม้ (หมู่ 3) ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-95
2562 ป่าชุมชนหนองหลวง
    บ้านหนองหลวง (หมู่ 1) ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าสงวนแห่งชาติ
15-2-78
2562 ป่าชุมชนบ้านกุดแคน
    กุดแคน (หมู่ 3) ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-0-56
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนมีชัย
    บ้านโนนมีชัย (หมู่ 11) ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1-1-60
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าหลวง
    บ้านท่าหลวง (หมู่ 6) ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าสงวนแห่งชาติ
8-0-43
2562 ป่าชุมชนบ้านท่าคำบง
    ท่าคำบง (หมู่ 5), คำศิลา (หมู่ 14) ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
10-0-5
2562 ป่าชุมชนบ้านโพนทอง
    โพนทอง (หมู่ 4) ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
42-0-54
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนแสงทอง
    โนนแสงทอง (หมู่ 13) ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
2-3-3
2562 ป่าชุมชนบ้านคำชิ
    คำชิ (หมู่ 2) ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-2-65
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวเงิน
    บ้านหนองบัวเงิน (หมู่ 3) ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
6-0-72
2562 ป่าชุมชนบ้านคำสะอาด
    คำสะอาด (หมู่ 6), บูรพา (หมู่ 11), คำแก้ว (หมู่ 12) ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1-2-85
2562 ป่าชุมชนบ้านนาดูน
    นาดูน (หมู่ 4) ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-75
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนต้อง
    โนนต้อง (หมู่ 4) ต. อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
6-3-69
2562 ป่าชุมชนบ้านคำแค
    บ้านคำแค (หมู่ 2), บ้านม่วงคำ (หมู่ 12) ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
42-3-93
2562 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์งาม
    โพธิ์งาม (หมู่ 12) ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-2-60
2562 ป่าชุมชนบ้านสร้างประทาย
    สร้างประทาย (หมู่ 10) ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-2-24
2562 ป่าชุมชนบ้านเบิดใหญ่
    เบิดใหญ่ (หมู่ 6) ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
9-3-93
2562 ป่าชุมชนบ้านบุญเพียง
    บุญเพียง (หมู่ 15) ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-3-52
2562 ป่าชุมชนบ้านสร้างอ่าง
    สร้างอ่าง (หมู่ 7) ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-2-97
2562 ป่าชุนชนบ้านสวยหลง
    สวยหลง (หมู่ 4) ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
9-3-60
2562 ป่าชุมชนบ้านสมสะอาด
    สมสะอาด (หมู่ 9) ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-1-0
2562 ป่าชุมชนโพนสว่าง
    โพนสว่าง (หมู่ 3) ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
7-0-4
2562 ป่าชุมชนบ้านนาอ่าง
    นาอ่าง (หมู่ 2) ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-1-46
2562 ป่าชุมชนบ้านวังเทียม
    วังเทียม (หมู่ 6) ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
154-0-8
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกคำ
    โคกคำ (หมู่ 2) ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
130-2-76
2562 ป่าชุมชนบ้านหม้วย
    หม้วย (หมู่ 9) ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-3-49
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกก่อง
    โคกก่อง (หมู่ 10) ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
6-3-26
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    หนองผือ (หมู่ 8) ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-0-83
2562 ป่าชุมชนบ้านเชือก
    เชือก (หมู่ 7) ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-1-16
2562 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
    บ้านโพธิ์ทอง (หมู่ 13) ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-66
2562 ป่าชุมชนบ้านเก่าน้อย
    บ้านเก่าน้อย (หมู่ 4) ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-3-71
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    หนองผือ (หมู่ 7) ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-1-46
2562 ป่าชุมชนบ้านเดื่อ
    เดื่อ (หมู่ 2) ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-15
2562 ป่าชุมขนบ้านโนนศิลา
    โนนศิลา (หมู่ 2) ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1-2-69
2562 ป่าชุมชนบ้านราษฎร์สามัคคี
    ราษฎร์สามัคคี (หมู่ 7) ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
4-0-14
2562 ป่าชุมชนบ้านนาดุ
    นาดุ (หมู่ 4) ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2-0-57
2562 ป่าชุมชนบ้านสมสร้าง
    สมสร้าง (หมู่ 6) ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-0-48
2562 ป่าชุมชนบ้านปักหมู
    บ้านปักหมู (หมู่ 11) ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-3-57
2562 ป่าชุมชนบ้านนาตาล
    นาตาล (หมู่ 6), นาตาลใหม่ (หมู่ 21) ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-2-83
2562 ป่าชุมชนบ้านนาเพียงใหม่
    นาเพียงใหม่ (หมู่ 22), นาเมือง (หมู่ 23), นาเพียงใหญ่ (หมู่ 8), เสริมสุข (หมู่ 19) ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
137-3-93
2562 ป่าชุมชนบ้านเวิน
    ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-1-72
2562 ป่าชุมชนบ้านดงม่วย
    ดงม่วย (หมู่ 6) ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-40
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำโล้
    น้ำโล้ (หมู่ 12) ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-3-73
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนทัน
    บ้านโพนทัน (หมู่ 8), บ้านโพนสว่าง (หมู่ 16) ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-1-38
2562 ป่าชุมชนบ้านข้องไก่
    ข้องไก่ (หมู่ 5) ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
9-3-10
2562 ป่าชุมชนบ้านชุมช้าง
    บ้านชุมช้าง (หมู่ 4) ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2-3-2
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนทอง
    โนนทอง (หมู่ 8) ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
57-2-24
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแหวน
    บ้านหนองแหวน (หมู่ 4) ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
69-2-16
2562 ป่าชุมชนบ้านนาตาลเหนือ
    นาตาลเหนือ (หมู่ 2) ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-3-38
2562 ป่าชุมชนบ้านทุ่งหลวง
    บ้านทุ่งหลวง (หมู่ 1), บ้านขาม (หมู่ 9) ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-1-21
2562 ป่าชุมชนบ้านร่องแกม
    บ้านร่องแกม (หมู่ 7) ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
47-0-64
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกหัวภู
    บ้านโคกหัวภู (หมู่ 8) ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
52-2-34
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำเย็น
    บ้านห้วยน้ำเย็น (หมู่ 3) ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งหลวง จ.หนองคาย
28-0-33
2562 ป่าชุมชนบ้านเหล่าเจริญ
    เหล่าเจริญ (หมู่ 10) ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-3-48
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนตาล
    โนนตาล (หมู่ 6) ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
4-1-74
2562 ป่าชุมชนบ้านนาเมย
    นาเมย (หมู่ 7) ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-1-31
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง
    บ้านโคกสว่าง (หมู่ 11), บ้านโคกคอย (หมู่ 6) ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-13
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแอก
    หนองแอก (หมู่ 6) ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-0-5
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแคน
    หนองแคน (หมู่ 5) ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งหลวง จ.หนองคาย
39-1-20
2562 ป่าชุมชนบ้านเหล่า
    เหล่า (หมู่ 1) ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
73-0-60
2562 ป่าชุมชนบ้านหาดสั่ง
    หาดสั่ง (หมู่ 6) ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า :
10-0-82
2562 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำมอก
    บ้านวังน้ำมอก (หมู่ 5) ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
269-1-31
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยช้างเผือก
    ห้วยช้างเผือก (หมู่ 9) ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
217-1-12
2562 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์
    นาโพธิ์ (หมู่ 4) ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-1-37
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยไซงัว
    ห้วยไซงัว (หมู่ 5) ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
557-0-86
2562 ป่าชุมชนบ้านดงต้อง
    ดงต้อง (หมู่ 6) ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
443-2-17
2562 ป่าชุมชนบ้านผาตั้ง
    ผาตั้ง (หมู่ 1) ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
657-1-83
2562 ป่าชุมชนบ้านนาโคก
    นาโคก (หมู่ 4) ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
519-3-96
2562 ป่าชุมชนบ้านซำเจียง
    ซำเจียง (หมู่ 2) ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
19-2-70
2562 ป่าชุมชนบ้านเทากลาง
    เทากลาง (หมู่ 4) ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
369-3-14
2562 ป่าชุมชนบ้านนางิ้ว
    นางิ้ว (หมู่ 7) ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
1,196-1-8
2562 ป่าชุมชนบ้านโพนหวาย
    โพนหวาย (หมู่ 7) ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-3-0
2562 ชุมชนบ้านนาไหม
    นาไหม (หมู่ 12) ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-29
2562 ป่าชุมชนบ้านเหมือดแอ่
    เหมือดแอ่ (หมู่ 5) ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
46-1-86
2562 ป่าชุมชนบ้านสมสะอาด
    สมสะอาด (หมู่ 7) ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-1-21
2562 ป่าชุมชนบ้านดงหลี่
    ดงหลี่ (หมู่ 3) ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-1-44
2562 ป่าชุมชนบ้านนากอ
    นากอ (หมู่ 6) ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
44-1-14
2561 ป่าชุมชนบ้านดงนาคำ
    ดงนาคำ (หมู่ 5) ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-2-58
2561 ป่าชุมชนบ้านนาดง
    นาดง (หมู่ 2) ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-3-86
2561 ป่าชุมชนบ้านสุวรรณภูมิ
    สุวรรณภูมิ (หมู่ 8) ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-1-54
2561 ป่าชุมชนบ้านอยู่ดีมีสุข
    อยู่ดีมีสุข (หมู่ 12), ตัวอย่าง (หมู่ 24) ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-0-76
2561 ป่าชุมชนบ้านอ่างเก็บน้ำ
    อ่างเก็บน้ำ (หมู่ 7) ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-0-92
2561 ป่าชุมชนบ้านนาเพียงน้อย
    นาเพียง (หมู่ 9) ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-3-58
2561 ป่าชุมชนบ้านทุ่งธาต
    ทุ่งธาตุ (หมู่ 10) ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-2-65
2561 ป่าชุมชนบ้านดงกำพี้
    บ้านดงกำพี้ (หมู่ 7) ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
66-0-78
2561 ป่าชุมชนบ้านสุขสำราญ
    ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-1-78
2561 ป่าชุมชนบ้านต้อนเหนือ
    ต้อนเหนือ (หมู่ 7) ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-1-17
2561 ป่าชุมชนบ้านแป้น
    ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
371-1-32
2561 ป่าชุมชนบ้านแป้นใหม่
    แป้นใหม่ (หมู่ 17) ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-3-21
2561 ป่าชุมชนบ้านกุดแกลบ
    กุดแกลบ (หมู่ 4) ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-0-46
2561 ป่าชุมชนบ้านสระพังคำ
    บ้านสระพังคำ (หมู่ 16) ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-0-81
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยคู่
    ห้วยคู่ (หมู่ 14) ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-1-97
2561 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศรี
    บ้านโพธิ์ศรี (หมู่ 12) ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-2-43
2561 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศรี
    โพธิ์ศรี (หมู่ 3) ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-2-49
2561 ป่าชุมชนบ้านปากโสม
    ปากน้ำโสม (หมู่ 2) ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
632-3-2
2561 ป่าชุมชนบ้านไทยพัฒนา
    ไทยพัฒนา (หมู่ 7) ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
171-3-53
2561 ป่าชุมชนบ้านลำภูพาน
    ลำภูพาน (หมู่ 3) ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
620-2-80
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    โนนสว่าง (หมู่ 6) ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
56-1-54
2561 ป่าชุมชนบ้านหนอง
    บ้านหนอง (หมู่ 3) ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
58-0-15
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยค้อ
    ห้วยค้อ (หมู่ 4) ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
456-2-89
2561 ป่าชุมชนบ้านม่วง
    บ้านม่วง (หมู่ 2) ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
117-0-79
2561 ป่าชุมชนบ้านตอแก
    บ้านตอแก (หมู่ 3) ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18-1-46
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนแดง
    บ้านโนนแดง (หมู่ 7) ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า :
25-2-60
2561 ป่าชุมชนบ้านหมากหุ่ง
    บ้านหมากหุ่ง (หมู่ 9) ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
6-1-47
2559 ป่าชุมชนบ้านภูเขาทอง
    บ้านภูเขาทอง (หมู่ 7) ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
300-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านนาจันทร์
    นาจันทร์ (หมู่ 8) ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
72-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านดงดาล
    ดงดาล (หมู่ 4) ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านร่องเม็ก
    ร่องเม็ก (หมู่ 7) ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
76-1-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านหนาด
    หนาด (หมู่ 1) ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
90-3-0
2552 ป่าชุมชนบ้านไชยา
    ไชยา (หมู่ 4) ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
742-2-76
2551 ป่าชุมชนบ้านนาทราย
    นาทราย (หมู่ 4) ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-3-42
2551 ป่าชุมชนบ้านฝางน้อย
    ฝางน้อย (หมู่ 10) ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านดอนกอก
    ดอนกอก (หมู่ 9) ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
118-0-45
2550 บ้านห้วยหินขาว
    ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
891-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยไฮ
    ห้วยไฮ (หมู่ 10) ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
1,500-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านไทยเจริญ
    ไทยเจริญ (หมู่ 4) ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
125-0-0
2550 บ้านดอนขนุน
    ดอนขนุน (หมู่ 5) ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดงเหล่า
    ดงเหล่า (หมู่ 8) ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
300-0-0
2545 โครงกาป่าชุมชนบ้านโคกสำราญ
    โคกสำราญ (หมู่ 4) ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-50
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านบกหวาน
    บกหวาน (หมู่ 2) ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองอั้ว หมู่ที่ 5
    บ้านหนองอั้ว (หมู่ 5) ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
446-1-6
 
รวม
14,379-0-47
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :