หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 91 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองมะเขือ
    หนองมะเขือ (หมู่ 9) ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า :
48-0-0
2562 ป่าชุมชนป่าช้าหนองแล้งดอนคัดเค้า
    กกกุง (หมู่ 1) ต. อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า :
183-3-70
2562 ป่าชุมขนบ้านแก้ง
    โคก (หมู่ 1) ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า :
2,496-0-83
2562 ป่าชุมชนโนนชัยศรี
    โนนชัยศรี (หมู่ 1), โนนชัยศรี (หมู่ 9), วังชัย (หมู่ 11), ชัยบุรี (หมู่ 13), ศรีสวัสดิ์ (หมู่ 14) ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
91-3-39
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านจอมศรี
    บ้านจอมศรี (หมู่ 2) ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
118-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านเมืองหงส์
    บ้านเมืองหงส์ (หมู่ 15) ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองสิม
    ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-2-28
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกล่าม
    บ้านโคกล่าม (หมู่ 2) ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
6-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองคูบอน
    บ้านหนองคูบอน (หมู่ 5) ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
7-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำใส
    บ้านน้ำใส (หมู่ 1) ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-0-0
2561 โครงการป่าชุมบ้านลิ้นฟ้า
    ลิ้นฟ้า (หมู่ 2) ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองฮู
    บ้านหนองฮู (หมู่ 12) ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
71-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตอน้อย
    บ้านหนองตอน้อย (หมู่ 11) ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
77-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าลาด
    บ้านท่าลาด (หมู่ 2), บ้านดอนแดง (หมู่ 1), บ้านท่าเสียว (หมู่ 3), บ้านท่าวารี (หมู่ 10), บ้านท่าเจริญ (หมู่ 17) ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,070-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโพธิ์น้อย
    บ้านโพธิ์น้อย (หมู่ 18), บ้านโพธิ์น้อย (หมู่ 7), บ้านโพธิ์น้อย (หมู่ 12) ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,013-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านยางตาก
    บ้านยางตาก (หมู่ 15) ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
360-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนทราย
    บ้านโนนทรย (หมู่ 6), บ้านสระทอง (หมู่ 7) ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
478-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 3) ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
215-3-42
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านเดื่อ
    บ้านเดื่อ (หมู่ 4) ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแสงท่า
    บ้านหนองแสงท่า (หมู่ 9) ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองกุง
    บ้านหนองกุง (หมู่ 4) ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
312-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านดงดิบ
    บ้านดงดิบ (หมู่ 5) ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
62-3-50
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกล่าม
    บ้านโคกล่าม (หมู่ 10) ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
83-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดแห่
    บ้านกุดแห่ (หมู่ 4) ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนดงพระธาตุน้ำคำ
    บ้านงิ้ว (หมู่ 5), บ้านหว่าน (หมู่ 6), บ้านงิ้ว (หมู่ 10) ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
231-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนโคกดินแดง
    บ้านป้อง (หมู่ 1), บ้านป้อง (หมู่ 2), บ้านหัวงัว (หมู่ 4), บ้านโพธิ์ศรีสว่าง (หมู่ 5), บ้านป้อง (หมู่ 7), บ้านหนองสิม (หมู่ 11) ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
678-1-59
2561 โครงการป่าชุมชนโคกหนองน้ำขาว
    บ้านสร้างบุ (หมู่ 3), บ้านโพธิ์เงิน (หมู่ 6), บ้านคำผักกูด (หมู่ 10), บ้านหนองโก (หมู่ 12), บ้านคำผักกูด (หมู่ 13) ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,655-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนโคกสนามบิน
    บ้านวังยาว (หมู่ 8), บ้านหนองสิม (หมู่ 7), บ้านใหม่ยิ่งเจริญ (หมู่ 12) ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
66-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนป่าช้าหนองโต่ย
    วังม่วยใต้ (หมู่ 3), วังม่วยเหนือ (หมู่ 1), ใหม่ทุ่งทอง (หมู่ 10) ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
90-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองอึ่ง
    บ้านหนองอึ่ง (หมู่ 4) ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
65-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองหูลิง
    บ้านหนองหูลิง (หมู่ 2) ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
59-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่ากลาง
    บ้านเหล่ากลาง (หมู่ 4) ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
190-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านบัวคำใต้
    บ้านบัวคำใต้ (หมู่ 8) ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านบัวคำ
    บ้านบัวคำ (หมู่ 2) ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
164-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแสง
    บ้านหนองแสง (หมู่ 5) ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
154-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแสง
    บ้านหนองแสง (หมู่ 10) ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
97-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนชัย
    บ้านดอนชัย (หมู่ 10) ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าม่วง
    ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหันและโคกสูง จ.ร้อยเอ็ด
768-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    บ้านโนนสว่าง (หมู่ 8) ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
247-1-25
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    บ้านโคกสะอาด (หมู่ 7) ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเป็ดก่า จ.ร้อยเอ็ด
535-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    บ้านโนนสะอาด (หมู่ 9) ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
453-0-43
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัวแดง
    บ้านหนองบัวแดง (หมู่ 6) ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านดูกอึ่ง
    บ้านดูกอึ่ง (หมู่ 1), บ้านดูกอึ่ง (หมู่ 11) ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
338-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองไศล
    บ้านหนองไศล (หมู่ 7) ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
101-3-28
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านดงเย็น
    บ้านดงเย็น (หมู่ 4) ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-2-98
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเหล็ก
    บ้านหนองเหล็ก (หมู่ 5) ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-1-88
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านขมิ้น
    บ้านขมิ้น (หมู่ 2) ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-1-41
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านเด่นราษฎร์
    บ้านเด่นราษฎร์ (หมู่ 6) ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-0-63
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านผักก้าม
    บ้านผักก้าม (หมู่ 1) ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-1-92
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านจานเหนือ
    บ้านจานเหนือ (หมู่ 2), บ้านใต้ (หมู่ 4), บ้านอุดมสุข (หมู่ 5), บ้านจาน (หมู่ 6) ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
87-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านวังทอง
    บ้านวังทอง (หมู่ 5) ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
275-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำคำ
    บ้านน้ำคำ (หมู่ 3) ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
900-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านนาคำ
    นาคำ (หมู่ 4) ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเป็ดก่า จ.ร้อยเอ็ด
400-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านคำเจริญ
    บ้านคำเจริญ (หมู่ 15) ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขี้เหล็ก จ.ร้อยเอ็ด
500-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก
    หนองเม็ก (หมู่ 11) ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหันและโคกสูง จ.ร้อยเอ็ด
285-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านซองแมว
    ซองแมว (หมู่ 7) ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหนองกล้า จ.ร้อยเอ็ด
725-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกน้อย
    โคกน้อย (หมู่ 6) ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอุโมงและป่าหนองแวง จ.ร้อยเอ็ด
885-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านหน่อง
    บ้านหนอ่ง (หมู่ 6), บ้านหนอง (หมู่ 12) ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
267-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองหล่ม
    หนองหล่ม (หมู่ 8) ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหนองกล้า จ.ร้อยเอ็ด
895-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนยาง
    บ้านโนนยาง (หมู่ 1), บ้านโนนยาง (หมู่ 10) ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
432-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านหนาด
    หนาด (หมู่ 8) ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหนองกล้า จ.ร้อยเอ็ด
1,225-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านคำแดง
    คำแดง (หมู่ 10) ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเป็ดก่า จ.ร้อยเอ็ด
1,100-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านขี้เหล็ก
    ขี้เหล็ก (หมู่ 3) ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
510-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านข่าใหญ่
    ข่าใหญ่ (หมู่ 3), ข่าน้อย (หมู่ 4), ข่าใหญ่ (หมู่ 10) ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
645-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    หนองผือ (หมู่ 11) ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-1-69
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    หนองผือ (หมู่ 9) ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
329-1-45
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านสิงห์โคก
    สิงห์โคก (หมู่ 1) ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
114-3-21
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านดงมัน
    ดงมัน (หมู่ 3) ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
115-1-40
2558 ป่าชุมชนบ้านดงเค็งแสบง
    ดงเค็งแสบง (หมู่ 9) ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านสิงห์โคก
    สิงห์โคก (หมู่ 10) ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
81-2-43
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านนิคมพัฒนา
    ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหันและโคกสูง จ.ร้อยเอ็ด
280-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองงาม
    หนองงาม (หมู่ 9) ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
295-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านคำบ่อ
    คำบ่อ (หมู่ 1) ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
525-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านสวนหม่อน
    สวนหม่อน (หมู่ 14) ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
372-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านต่องต้อน
    ต่องต้อน (หมู่ 11) ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
255-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเหล็ก
    หนองเหล็ก (หมู่ 3) ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
332-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนโคกหนองคอม
    สายฝน (หมู่ 12), น้ำคำ (หมู่ 3), หนองขี้ม้า (หมู่ 4), คำสมศรีเหนือ (หมู่ 8), สายไผ่คำ (หมู่ 15), คำสมศรี (หมู่ ), สนามเป้า (หมู่ 18) ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
735-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองโสน
    หนองโสน (หมู่ 9) ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
726-3-69
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนเจริญ
    โนนเจริญ (หมู่ 14) ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
702-1-9
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัวน้อย
    หนองบัวน้อย (หมู่ 5) ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
681-2-46
2551 โครงการป่าชุมชน บ้านภูเขาทอง
    ภูเขาทอง (หมู่ 1) ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2550 โครงการป่าชุมชน บ้านหนองคำน้อย
    หนองคำน้อย (หมู่ 3) ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2550 โครงการป่าชุมชน บ้านหนองคำ
    หนองคำ (หมู่ 2) ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเป้า
    เป้า (หมู่ 7) ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
175-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองยาง
    หนองยาง (หมู่ 4) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
574-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ทำเลดอนใหญ่
    หนองบั่ว (หมู่ 5) ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,062-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงหนองกระยอม
    บ้านคำแม่แส่ง (หมู่ 5) ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าหนองยางเครือ
    ยางเครือ (หมู่ 2) ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
365-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงแสนน
    นาน้อย (หมู่ 2) ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
171-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงบักดอก
    ป่าเม้า (หมู่ 2) ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    บ้านหนองแสงทุ่ง (หมู่ 8) ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
120-0-0
 
รวม
34,986-1-91
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :