หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 79 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    บ้านหนองผือ (หมู่ 6) ต.หว้านใหญ่ อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านป่งขาม
    บ้านป่งขาม (หมู่ 1) ต.ป่งขาม อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
75-3-49
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองแอก ม.12
    บ้านหนองแอก (หมู่ 12) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-2-99
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองกะปาด
    บ้านหนองกะปาด (หมู่ 6) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-52
2561 ป่าชุมชนบ้านก้านเหลืองดง ม.5
    บ้านก้านเหลืองดง (หมู่ 5) ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
91-0-79
2561 ป่าชุมชนบ้านก้านเหลืองดง ม.4
    บ้านก้านเหลืองดง (หมู่ 4) ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
38-3-67
2561 ป่าชุมชนบ้านนาสะโน
    บ้านนาสะโน (หมู่ 3) ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
59-3-11
2561 ป่าชุมชนบ้านภูล้อม
    บ้านภูล้อม (หมู่ 6) ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-2-22
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองบอน
    หนองบอน (หมู่ 3) ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-1-67
2561 ป่าชุมชนบ้านนาป่ง
    บ้านนาป่ง (หมู่ 5) ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
173-1-67
2561 ป่าชุมชนบ้านป่าชาด
    บ้านป่าชาด (หมู่ 1) ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
52-2-69
2561 ป่าชุมชนบ้านสองคอน
    ต.ป่งขาม อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
279-0-81
2561 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
    บ้านโพธิ์ทอง (หมู่ 10) ต.บางทรายน้อย อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-3-42
2561 ป่าชุมชนบ้านพาลุกา ม.4
    บ้านพาลุกา (หมู่ 4) ต.ชะโนด อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
68-3-86
2561 ป่าชุมชนบ้านพาลุกา ม.3
    พาลุกา (หมู่ 3) ต.ชะโนด อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-3-1
2561 ป่าชุมชนบ้านนาหนองแคน
    บ้านาหนองแคน (หมู่ 5) ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
156-0-32
2561 ป่าชุมชนบ้านป่าเม็ก
    บ้านป่าเม็ก (หมู่ 5) ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
21-2-37
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนยาง
    บ้านโนนยาง (หมู่ 2) ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
29-2-16
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองโอ
    บ้านหนองโอ (หมู่ 3) ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
154-2-39
2561 ป่าชุมชนบ้านป่าแสด
    บ้านป่าแสด (หมู่ 6) ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
170-3-18
2561 ป่าชุมชนบ้านภู
    บ้านภู (หมู่ 1) ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
274-1-22
2561 ป่าชุมชนบ้านแวง
    บ้านแวง (หมู่ 3) ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    โคกกลาง (หมู่ 2) ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-1-64
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองแอก
    บ้านหนองแอก (หมู่ 5) ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-2-79
2561 ป่าชุมชนบ้านบางทรายใหญ่
    บ้านบางทรายใหญ่ (หมู่ 1) ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-1-42
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนศรี
    บ้านโนนศรี (หมู่ 3) ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-3-49
2561 ป่าชุมชนบ้านนาโก
    บ้านนาโก (หมู่ 3) ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-2-43
2561 ป่าชุมชนบ้านดงยาง
    บ้านดงยาง (หมู่ 4) ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-0-31
2561 ป่าชุมชนบ้านกุดแข้
    บ้านกุดแข้ (หมู่ 5) ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-1-22
2561 ป่าชุมชนบ้านสมสะอาด
    บ้านสมสะอาด (หมู่ 1) ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-1-12
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    โนนสะอาด (หมู่ 5) ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-3-16
2561 ป่าชุมชนบ้านค้อ
    บ้านค้อ (หมู่ 2) ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,067-2-25
2561 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์
    บ้านนาโพธิื (หมู่ 5) ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
9-1-84
2561 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ไทร
    บ้านโพธิ์ไทร (หมู่ 2) ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
57-0-19
2561 ป่าชุมชนบ้านโคก
    บ้านโคก (หมู่ 4) ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-92
2559 ป่าชุมชนบ้านเหล่าหมี
    บ้านเหล่าหมี (หมู่ 2) ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
319-0-89
2559 ป่าชุมชนบ้านคันแท
    บ้านคันแท (หมู่ 4) ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
66-1-86
2559 ป่าชุมชนบ้านนาตะแบง
    บ้านนาตะแบง (หมู่ 7) ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
86-3-34
2559 ป่าชุมชนบ้านบุ่ง
    บ้านบุ่ง (หมู่ 4) ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
107-0-28
2559 ป่าชุมชนบ้านด่านช้าง
    บ้านด่านช้าง (หมู่ 10) ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
893-0-71
2559 ป่าชุมชนบา้นแก้งช้างเนียม
    บ้านแก้งช้างเนียม (หมู่ 10) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
108-3-59
2558 ป่าชุมชนบ้านเป้า
    บ้านเป้า (หมู่ 3) ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
190-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์ (แปลงที่ ๑-๒)
    บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 9) ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
154-1-64
2558 ป่าชุมชนบ้านสามขา
    สามขา (หมู่ 2) ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.มุกดาหาร
178-2-73
2558 ป่าชุมชนบ้านดอนป่าแคน
    ดอนป่าแคน (หมู่ 4) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
257-0-49
2557 ป่าชุมชนบ้านภูแผงม้า
    บ้านภูแผงม้า (หมู่ 10) ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จ.นครพนม
268-3-11
2557 ป่าชุมชนบ้านโพนงาม
    บ้านโพนงาม (หมู่ 1) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
469-3-10
2554 ป่าชุมชนบ้านจอมมณีเหนือ
    บ้านจอมมมณีเหนือ (หมู่ 6) ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
624-3-58
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองนกเขียน
    บ้านหนองนกเขียน (หมู่ 4) ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,575-0-0
2553 ป่าชมชนบ้านนาดอกไม้
    บ้านนาดอกไม้ (หมู่ 8) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,377-1-56
2553 ป่าชุมชนบ้านโคกยาว
    บ้านโคกยาว (หมู่ 7) ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
1,775-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ
    บ้านเหล่าเหนือ (หมู่ 5) ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
302-3-27
2551 ป่าชุมชนบ้านดงยาง
    บ้านดงยาง (หมู่ 7) ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
448-3-74
2549 ป่าชุมชนบ้านแฝก
    บ้านแฝก (หมู่ 10) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,438-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านแมด
    แมด (หมู่ 10) ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
318-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านแมด ม.5
    แมด (หมู่ 5) ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
328-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านป่งเป้า
    บ้านป่งเป้า (หมู่ 2) ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
185-1-85
2547 ป่าชุมชนบ้านภูทอง
    ภูทอง (หมู่ 13) ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จ.นครพนม
332-0-45
2547 ป่าชุมชนบ้านโชคชัย
    บ้านโชคชัย (หมู่ 10) ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
402-0-98
2547 ป่าชุมชนบ้านกุดแข้ใต้
    กุดแข้ใต้ (หมู่ 2) ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเหล่าสามัคคี
    เหล่าสามัคคี (หมู่ 14) ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
477-2-66
2547 ป่าชุมชนบ้านทรายไหลแล้ง
    บ้านทรายไหลแล้ง (หมู่ 4) ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จ.นครพนม
310-3-6
2547 ป่าชุมชนบ้านทรายทอง
    บ้านทรายทอง (หมู่ 9) ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จ.นครพนม
186-3-2
2547 ป่าชุมชนบ้านบางทรายพัฒนา
    บางทรายพัฒนา (หมู่ 6) ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
987-1-18
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองคลอง ภูกำพร้า-ภูตาก
    บ้านหนองคลอง (หมู่ 8) ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
921-0-2
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนสังข์ศรี-เหล่าสร้างถ่อ
    โนนสังข์ศรี (หมู่ 7) ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
962-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคก
    บ้านโคก (หมู่ 1) ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
497-3-63
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองสระพัง
    บ้านหนองสระพัง (หมู่ 6) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,101-1-61
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองเอี่ยนดง
    บ้านหนองเอี่ยนดง (หมู่ 3), บ้านหนองเอี่ยนดง (หมู่ 2) ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
546-2-54
2546 ป่าชุมชนบ้านแก่นเต่า
    บ้านแก่นเต่า (หมู่ 6) ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโคกขามเลียน
    บ้านโคกขามเลียน (หมู่ 7) ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จ.นครพนม
304-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    บ้านโนนสมบูรณ์ (หมู่ 9) ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,630-2-4
2544 ป่าชุมชนบ้านนาสีนวน
    บ้านนาสีนวน (หมู่ 1) ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.นครพนม
395-0-68
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าไม้พัฒนา
    ป่าไม้พัฒนา (หมู่ 10) ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
82-0-8
2544 ป่าชุมชนบ้านตาเปอะ
    บ้านตาเปอะ (หมู่ 8) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,289-0-2
2544 ป่าชุมชนนาปุ่ง
    นาปุ่ง (หมู่ 7) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,717-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    บ้านโนนส่ว่าง (หมู่ 5) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
370-3-89
2543 ป่าชุมชนบ้านกกไฮ
    บ้านกกไฮ (หมู่ 2) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,988-1-7
2543 ป่าชุมชนบ้านนาคำน้อย
    บ้านนาคำน้อย (หมู่ 6) ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.มุกดาหาร
475-2-0
 
รวม
29,652-1-1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :