หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 184 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2559 ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว
    ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,188-0-72
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่ปาน
    ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
935-2-32
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่มิงค์
    ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
475-0-55
2559 ป่าชุมชนบ้านบนนา
    ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,487-3-47
2559 ป่าชุมชนบ้านท่าข้าม
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
633-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านป่านอต
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าสงวนแห่งชาติ
646-3-0
2559 ป่าชุมชนบ้านทาม่อน
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
513-1-0
2559 ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
570-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านใหม่ดอนชัย
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา จ.เชียงใหม่
567-2-0
2559 ป่าชุมชนบ้านดอนชัย
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา จ.เชียงใหม่
1,003-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านค้อกลาง
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
574-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านดงเย็น
    ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
119-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย
    ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
126-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านท่ากอม่วง
    ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
475-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านบวกห้า
    ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
119-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเด่นสารภี
    ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
595-0-86
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย
    ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
493-2-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองปลามัน
    ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
409-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่แอน
    ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-2-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยสะแพด
    ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
330-0-0
2557 บ้านอ้อย
    บ้านอ้อย (หมู่ 1) ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม จ.เชียงใหม่
118-1-17
2557 บ้านร่มโพธิ์ทอง
    ร่มโพธิ์ทอง (หมู่ 11) ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสันทราย จ.เชียงใหม่
302-0-62
2557 พระบาทตีนนก
    พระบาทตีนนก (หมู่ 10) ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสันทราย จ.เชียงใหม่
93-0-0
2556 บ้านห้วยอ่าง
    บ้านห้วยอ่าง (หมู่ 6) ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
872-0-0
2556 บ้านต้นผึ้ง
    บ้านต้นผึ้ง (หมู่ 7) ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
1,041-0-0
2556 บ้านเวียงด้ง
    บ้านเวียงด้ง (หมู่ 11) ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,920-0-96
2556 บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน
    บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน (หมู่ 7) ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสันทราย จ.เชียงใหม่
1,427-2-22
2556 บ้านแม่ฮักพัฒนา
    บ้านแม่ฮักพัฒนา (หมู่ 9) ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสันทราย จ.เชียงใหม่
56-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านยองกือ
    บ้านยองกือ (หมู่ 8) ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
3,983-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านผาปูนแพะ
    บ้านผาปูนแพะ (หมู่ 7) ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
3,292-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านตุงลอย
    บ้านตุงลอย (หมู่ 4) ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,025-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านทุ่งจำเริง
    ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
1,325-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านยางแก้ว
    บ้านยางแก้ว (หมู่ 10) ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
2,745-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านหัวป่าห้า
    บ้านหัวป่าห้า (หมู่ 2) ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่
120-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านป่าเหียง
    บ้านป่าเหียง (หมู่ 1) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ออน จ.เชียงใหม่
142-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านป่าแงะ
    บ้านป่าแงะ (หมู่ 4) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ออน จ.เชียงใหม่
100-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านป่าห้า
    บ้านป่าห้า (หมู่ 9) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ออน จ.เชียงใหม่
326-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านสันดวงดี
    บ้านสันดวงดี (หมู่ 1) ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
752-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านกองลม
    บ้านกองลม (หมู่ 2) ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
436-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านสามปู
    บ้านสามปู (หมู่ 2) ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
292-0-19
2554 ป่าชุมชนบ้านมหาธาตุ
    บ้านมหาธาตุ (หมู่ 4) ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
750-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโป่ง
    บ้านโป่ง (หมู่ 2) ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสันทราย จ.เชียงใหม่
440-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านใหม่มะกายอน
    บ้านใหม่มะกายอน (หมู่ 3) ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
600-0-74
2553 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้
    บ้านห้วยไคร้ (หมู่ 5) ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
571-0-93
2553 ป่าชุมชนบ้านเปียงหลวง
    บ้านเปียงหลวง (หมู่ 1) ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
512-0-97
2552 ป่าชุมชนบ้านเวียงแหง
    บ้านเวียงแหง (หมู่ 4) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
24-0-86
2552 ป่าชุมชนบ้านแม่หาด
    บ้านแม่หาด (หมู่ 1) ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
662-0-57
2552 ป่าชุมชนบ้านปางควาย
    บ้านปางควาย (หมู่ 9) ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
1,049-0-15
2552 ป่าชุมชนบ้านกองลมใหม่
    บ้านกองลมใหม่ (หมู่ 10) ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
629-0-68
2552 ป่าชุมชนบ้านห้วยหก
    บ้านห้วยหก (หมู่ 5) ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
365-0-97
2552 ป่าชุมชนบ้านป่าไผ่
    บ้านป่าไผ่ (หมู่ 3) ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
839-0-73
2551 ป่าชุมชนบ้านกองขากหลวง
    บ้านกองขากหลวง (หมู่ 7) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
991-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านบน
    บ้านบน (หมู่ 16) ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจอมทอง จ.เชียงใหม่
120-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านแท่นดอกไม้
    บ้านแท่นดอกไม้ (หมู่ 6) ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจอมทอง จ.เชียงใหม่
109-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านนากบ
    บ้านนากบ (หมู่ 2) ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจอมทอง จ.เชียงใหม่
1,130-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านสะลวงนอก
    บ้านสะลวงนอก (หมู่ 3) ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม จ.เชียงใหม่
107-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านทรายมูล
    บ้านทรายมูล (หมู่ 5) ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
9-2-0
2551 ป่าชุมชนบ้านแม่สาบ
    บ้านแม่สาบ (หมู่ 1) ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
1,596-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านน้ำริน
    บ้านน้ำริน (หมู่ 2) ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
8-1-0
2551 ป่าชุมชนบ้านห้วยคอก
    บ้านห้วยคอก (หมู่ 3) ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
319-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านท่าศาลา-ป่ากล้วย
    บ้านท่าศาลา-ป่ากล้วย (หมู่ 4) ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
7-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหัวดง
    บ้านหัวดง (หมู่ 10) ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
548-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านสะลวงใน
    บ้านสะลวงใน (หมู่ 2) ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาฮ่องใต้
    นาฮ่องใต้ (หมู่ 10) ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,672-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโป่งทุ่ง
    โปงทุ่ง (หมู่ 5) ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
491-1-16
2550 ป่าชุมชนบ้านปางอุ๋ง
    ปางอุ๋ง (หมู่ 1) ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,315-2-50
2550 ป่าชุมชนบ้านปางเกี๊ยะ
    ปางเกี๊ยะ (หมู่ 11) ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,670-3-6
2550 ป่าชุมชนบ้านดอยเต่าใต้
    ดอยเต่าใต้ (หมู่ 10) ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-3-13
2550 ป่าชุมชนบ้านแปลง 8
    แปลง 8 (หมู่ 2) ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,633-3-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแปลง 3
    แปลง 3 (หมู่ 1) ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
13-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวคำ
    หนองบัวคำ (หมู่ 5) ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,014-0-25
2550 ป่าชุมชนบ้านแปลง 4
    แปลง 4 (หมู่ 3) ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,953-1-3
2550 ป่าชุมชนบ้านโป้งโค้ง
    โป้งโค้ง (หมู่ 11) ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,375-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแม่บวนใต้
    แม่บวนใต้ (หมู่ 10) ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,425-0-87
2550 ป่าชุมชนบ้านกองวะ
    กองวะ (หมู่ 7) ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,900-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแม่ตูบ
    แม่ตูบ (หมู่ 9) ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,122-3-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแม่บวนเหนือ
    แม่บวนเหนือ (หมู่ 8) ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,330-2-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาฮ่อง
    นาฮ่อง (หมู่ 5) ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,125-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านกองกาน
    กองกาน (หมู่ 7) ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,168-3-0
2549 ป่าชุมชนโป่งสามัคคี
    โป่งสามัคคี (หมู่ 6) ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
155-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโป่งกุ่ม
    โป่งกุ่ม (หมู่ 4) ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,175-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่เลิม
    แม่เลิม (หมู่ 2) ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,480-1-89
2549 ป่าชุมชนบ้านแพะห้วยบง
    แพะห้วยบง (หมู่ 8) ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
66-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่เตาดิน
    แม่เตาดิน (หมู่ 4) ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,685-3-25
2549 ป่าชุมชนบ้านสหกรณ์ 3
    สหกรณ์ 3 (หมู่ 3) ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
734-1-50
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่คูหา
    แม่คูหา (หมู่ 7) ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
644-2-13
2549 ป่าชุมชนบ้านสหกรณ์ 6
    สหกรณ์ 6 (หมู่ 6) ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
577-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านห้วยแก้ว
    ห้วยแก้ว (หมู่ 5) ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,014-0-2
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่ป่าขาง(ปางไม้ตะเคียน)
    แม่ป่าขาง(ปางไม้ตะเคียน) (หมู่ 10) ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
115-0-0
2548 บ้านป่างิ้ว
    ป่างิ้ว (หมู่ 2) ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
189-0-63
2548 บ้านน้ำแพร่
    น้ำแพร่ (หมู่ 4) ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
85-2-16
2547 ป่าชุมชนบ้านปทุมนิเวศน์
    ปทุมนิเวศน์ (หมู่ 12) ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยยาบ
    ห้วยยาบ (หมู่ 5) ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
84-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ทองเจริญ
    โพธิ์ทองเจริญ (หมู่ 2) ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-1-2
2547 ป่าชุมชนบ้านกิ่วแล
    กิ่วแล (หมู่ 11) ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
93-2-85
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่ดอกแดง
    แม่ดอกแดง (หมู่ 1) ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
66-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่โป่ง
    แม่โป่ง (หมู่ 4) ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-3-96
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยอ่าง
    ห้วยอ่าง (หมู่ 6) ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง
    ต้นผึ้ง (หมู่ 7) ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านบวกหมื้อ
    บวกหมื้อ (หมู่ 1) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
113-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสีทอง
    ทุ่งสีทอง (หมู่ 10) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่
    ห้วยไร่ (หมู่ 9) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
437-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านปางเปา
    ปางปา (หมู่ 8) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
938-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่ขะจาน
    แม่ขะจาน (หมู่ 7) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
114-1-57
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่ตะมาน
    แม่ตะมาน (หมู่ 2) ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-2-50
2547 ป่าชุมชนบ้านทุ่งละคร
    ทุ่งละคร (หมู่ 6) ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-1-37
2547 ป่าชุมชนบ้านป่าติ้ว
    ป่าติ้ว (หมู่ 2) ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
254-3-75
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำริน
    ห้วยน้ำริน (หมู่ 3) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านต้นขาม
    ต้นขาม (หมู่ 5) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านพนาวัลย์
    พนาวัลย์ (หมู่ 8) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย
    ห้วยทราย (หมู่ 3) ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่แอน
    แม่แอน (หมู่ 4) ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-1-0
2547 ป่าขุมชนบ้านหัวฝาย
    หัวฝาย (หมู่ 5) ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านน้ำแพร่
    น้ำแพร่ (หมู่ 4) ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
85-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านป่างิ้ว
    ป่างิ้ว (หมู่ 2) ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
189-0-63
2547 ป่าชุมชนบ้านวังธาร
    วังธาร (หมู่ 1) ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านม่วงเขียว
    ม่วงเขียว (หมู่ 4) ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
105-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 10) ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
56-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านป่าเปางาม
    ป่าเปางาม (หมู่ 11) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
555-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองแสะ
    หนองแสะ (หมู่ 2) ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านป่าตึง
    ป่าตึง (หมู่ 7) ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย
    ห้วยทราย (หมู่ 8) ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่ตาด
    แม่ตาด (หมู่ 1) ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2-2-96
2547 ป่าชุมชนบ้านดอยซิว
    ดอยซิว (หมู่ 6) ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่ตะไคร้
    แม่ตะไคร้ (หมู่ 1) ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
31-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 2) ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
169-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวพัฒนา
    หนองบัวพัฒนา (หมู่ 13) ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-3-28
2546 ป่าชุมชนบ้านสันป่าตึง
    สันป่าตึง (หมู่ 3) ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
250-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองปลามัน
    หนองปลามัน (หมู่ 2) ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแม่ป่าไผ่
    แม่ป่าไผ่ (หมู่ 11) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวคำ
    หนองบัวคำ (หมู่ 4) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
110-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านฮ่องถ่อนพัฒนา
    ฮ่องถ่อนพัฒนา (หมู่ 10) ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
475-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแม่ฮ่างต่ำ
    แม่ฮ่างต่ำ (หมู่ 4) ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
120-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยม่วง
    ห้วยม่วง (หมู่ 8) ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
210-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยปู
    ห้วยปู (หมู่ 1) ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านป่าแดด
    ป่าแดด (หมู่ 2) ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
241-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสันห้าง
    สันห้าง (หมู่ 3) ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านป่าก้อ
    ป่าก้อ (หมู่ 4) ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
400-3-50
2546 ป่าชุมชนบ้านใหม่ทรายคำ
    ใหม่ทรายคำ (หมู่ 8) ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านป่าแดงอภิวัฒน์
    ป่าแดงอภิวัฒน์ (หมู่ 9) ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสันคะยอม
    สันคะยอม (หมู่ 3) ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยโจ้
    ห้วยโจ้ (หมู่ 5) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2545 ป่าชุมชนโฮ่งใน
    โฮ่งใน (หมู่ 2) ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2545 ป่าชุมชนไร่สว่างอารมณ์
    ไร่สว่างอารมณ์ (หมู่ 21) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
55-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแม่ตื่น (ป่าตึง)
    แม่ตื่น (ป่าตึงป (หมู่ 8) ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
37-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหัวข่วง
    หัวข่วง (หมู่ 6) ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสันนกแก้ว
    สันนกแก้ว (หมู่ 5) ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2545 ป่าชุมชนศาลา
    ศาลา (หมู่ 11) ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2545 ป่าชุมชนปากทางสามัคคี
    ปากทางสามัคคี (หมู่ 9) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2545 ป่าชุมชนแม่แรม
    แม่แรม (หมู่ 6) ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2545 ป่าชุมชนรวมน้ำใจข่วงเปา
    รวมน้ำใจข่วงเปา (หมู่ 11) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหลังม่อน
    หลังม่อน (หมู่ 14) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
75-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยทัง
    ห้วยทัง (หมู่ 12) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่หนองหอย (โป่งจ้อ)
    ใหม่หนองหอย (โป่งจ้อ) (หมู่ 7) ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่หนองหอย
    ใหม่หนองหอย (หมู่ 6) ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนน้อย
    ดอนน้อย (หมู่ 11) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองมะจับ
    หนองมะจับ (หมู่ 1) ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,950-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าแงะ
    ป่าแงะ (หมู่ 4) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าห้า
    ป่าห้า (หมู่ 9) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าตึง
    ป่าตึง (หมู่ 7) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าเหียง
    ป่าเหียง (หมู่ 1) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านขี้เหล็กกลวง
    ขี้เหล็กหลวง (หมู่ 6) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านขี้เหล็กน้อย
    ขี้เหล็กน้อย (หมู่ 1) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสันป่าสัก
    สันป่าสัก (หมู่ 1) ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสันป่ายาง
    สันป่ายาง (หมู่ 2) ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองห่าย
    หนองห่าย (หมู่ 1) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำดิบสามัคคี
    น้ำดิบสามัคคี (หมู่ 12) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่ง
    ห้วยโป่ง (หมู่ 11) ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแพะประทาน
    แพะประทาน (หมู่ 7) ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเด่น-นาทราย
    เด่น-นาทราย (หมู่ 6) ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านปางกว้าง
    ปางกว้าง (หมู่ 18) ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
90-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านห้วยชมพู
    ห้วยชมพู (หมู่ 8) ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
230-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 7) ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
39-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแพะเจดีย์
    แพะเจดีย์ (หมู่ 6) ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านดอนแก้ว
    ดอนแก้ว (หมู่ 2) ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโฮ้งนอก
    โฮ้งนอก (หมู่ 10) ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเจดีย์พัฒนา
    เจดีย์พัฒนา (หมู่ 11) ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
530-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านสันคะยอม
    สันคะยอม (หมู่ 2) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเก๊ามะค่า
    เก๊ามะค่า (หมู่ 2) ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหัวป่าห้า
    หัวป่าห้า (หมู่ 2) ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเกษตรพัฒนา
    เกษตรพัฒนา (หมู่ 15) ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
80-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองก้นครุ
    หนองก้นครุ (หมู่ 5) ต.เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่แฝกใหม่
    แม่แฝกใหม่ (หมู่ 7) ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
80-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านปากทางสะลวง
    ปากทางสะลวง (หมู่ 7) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
 
รวม
102,505-3-65
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :