หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 181 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2560 ป่าชุมชนบ้านน้ำตกแม่กลาง
    ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจอมทอง จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-3-62
2560 ป่าชุมชนบ้านสบก๋าย
    ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่
14-1-73
2560 ป่าชุมชนบ้านผาหมอน
    ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า :
225-2-88
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ตะละใต้
    บ้านแม่ตะละใต้ (หมู่ 3) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,390-1-44
2560 ป่าชุมชนบ้านกิ่วโป่ง
    บ้านกิ่วโป่ง (หมู่ 2) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,897-0-24
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองห่ายสามัคคี
    ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจอมทอง จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,020-0-32
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยฮ่อม
    ห้วยฮ่อม (หมู่ 16) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
793-0-5
2560 ป่าชุมชนบ้านสันม่วง
    สันม่วง (หมู่ 2) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,166-2-76
2560 ป่าชุมชนบ้านวัดจันทร์
    บ้านวัดจันทร์ (หมู่ 3) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,680-1-12
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองเจ็ดหน่วย
    บ้านหนองเจ็ดหน่วย (หมู่ 4) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,205-2-24
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองแดง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านหนองแดง (หมู่ 6) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,997-3-40
2560 ป่าชุมชนบ้านเด่น
    บ้านเด่น (หมู่ 7) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
68-3-93
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยปู
    บ้านห้วยปู (หมู่ 5) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,790-1-60
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยโจ้
    ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจอมทอง จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
95-0-78
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย
    ห้วยม่วงฝั่งซ้าย (หมู่ 6) ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
247-0-65
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยพัฒนา
    ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าธาร จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,553-3-68
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยไห
    ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
620-1-97
2560 ป่าชุมชนบ้านไร่
    ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
1,174-0-68
2560 ป่าชุมชนบ้านเหล่า
    ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
107-1-64
2560 ป่าชุมชนบ้านป่าแดด
    ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
789-2-0
2560 ป่าชุมชนบ้านยางหลวง
    ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
293-3-71
2560 ป่าชุมชนบ้านนาเรือน
    ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
1,348-3-36
2560 ป่าชุมชนบ้านทัพ
    ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
115-2-79
2560 ป่าชุมชนบ้านกองกาย
    บ้านกองกาย (หมู่ 10) ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,578-2-52
2560 ป่าชุมชนบ้านขุนปอน-ห้วยวอก
    บ้านขุนปอน-ห้วยวอก (หมู่ 12) ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,044-1-52
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ขี้มูก
    บ้านแม่ขี้มูก (หมู่ 1) ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
202-3-71
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ขี้มูกน้อย
    บ้านแม่ขี้มูกน้อย (หมู่ 13) ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
317-2-97
2560 ป่าชุมชนบ้านอมแรด
    ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
382-0-32
2560 ป่าชุมชนบ้านนากลาง
    ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
174-0-3
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ศึก
    ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
677-3-25
2560 ป่าชุมชนบ้านสบแม่สะต๊อบ
    ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
794-1-63
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่นาจร
    แม่นาจร (หมู่ 5) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
430-0-74
2560 ป่าชุมชนบ้านสบวาก
    บ้านสบวาก (หมู่ 7) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,102-2-13
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่เอาะ
    บ้านแม่เอาะ (หมู่ 10) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
427-2-40
2560 ป่าชุมชนบ้านพุยใต้
    บ้านพุยใต้ (หมู่ 12) ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
110-0-57
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ตูม (แปลงที่ 1-2)
    บ้านแม่ตูม (หมู่ 4) ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า :
258-3-38
2560 ป่าชุมชนบ้านกองแขกเหนือ
    ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
2,182-3-24
2560 ป่าชุมชนบ้านอมเม็ง
    ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
1,912-0-36
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่คงคา
    ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
1,203-0-8
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ก๊ะ
    บ้านแม่ก๊ะ (หมู่ 8) ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
104-1-91
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่เตาะ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านแม่เตาะ (หมู่ 11) ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-3-89
2560 ป่าชุมชนบ้านม่วงฆ้อง
    บ้านม่วงฆ้อง (หมู่ 3) ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,035-2-60
2560 ป่าชุมชนบ้านเมืองงาย
    บ้านเมืองงาย (หมู่ 10) ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
396-2-46
2560 ป่าชุมชนบ้านเมืองงายใต้ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านเมืองงายใต้ (หมู่ 2) ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
574-3-82
2560 ป่าชุมชนบ้านสัน (แปลงที่ 1-2)
    บ้านสัน (หมู่ 10) ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
628-1-0
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยโจ้
    บ้านห้วยโจ้ (หมู่ 4) ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
104-0-8
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ยะ
    บ้านแม่ยะ (หมู่ 5) ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
55-0-64
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ซ้าย
    บ้านแม่ซ้าย (หมู่ 13) ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,503-2-16
2560 ป่าชุมชนบ้านป่าบง
    บ้านป่าบง (หมู่ 1) ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
135-3-86
2560 ป่าชุมชนบ้านปางมะโอ
    บ้านปางมะโอ (หมู่ 9) ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,117-3-24
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่แมะ
    แม่แมะ (หมู่ 11) ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
255-1-3
2560 ป่าชุมชนบ้านวังธาร
    ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
958-0-68
2560 ป่าชุมชนบ้านป่าสักงาม
    บ้านป่าสักงาม (หมู่ 1) ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
35,913-1-60
2560 ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว
    บ้านป่าป้อง (หมู่ 8) ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,122-3-70
2560 ป่าชุมชนบ้านปางน้ำถุ
    บ้านปางน้ำถุ (หมู่ 1) ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
1,328-1-58
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่หวาน
    ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
5,374-0-51
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยหม้อ
    ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
8,849-3-24
2560 ป่าชุมชนบ้านสันปูเลย
    ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่
535-2-76
2560 ป่าชุมชนบ้านปางฮ่าง
    บ้านปางฮ่าง (หมู่ 1) ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
116-0-75
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่หลอด
    ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่
314-0-63
2560 ป่าชุมชนบ้านก๋ายน้อย
    ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่
289-0-24
2560 ป่าชุมชนบ้านม่อนเงาะ
    ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่
539-3-43
2560 ป่าชุมชนบ้านเมืองก๊ะ
    ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
3,027-2-32
2560 ป่าชุมชนบ้านพระบาทสี่รอย
    ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
3,820-0-40
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ก๊ะเปียง
    ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
5,256-2-80
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ขิ
    บ้านแม่ขิ (หมู่ 4) ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,915-0-32
2560 ป่าชุมชนบ้านบวกเต๋ย
    ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
167-2-90
2560 ป่าชุมชนบ้านกองขากน้อย
    ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
32-0-75
2560 ป่าชุมชนบ้านป้อก
    ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
443-0-11
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ขาน
    ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
15-1-24
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ตุงติง
    ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
159-3-34
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ยางห้า
    ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
11-3-67
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองคีซูใน
    ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
43-1-58
2560 ป่าชุมชนบ้านเด่นฮ่อม
    ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
36-0-56
2560 ป่าชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะใน
    ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
127-3-53
2560 ป่าชุมชนบ้านสวนชา
    ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง จ.เชียงใหม่
30-2-87
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    บ้านหนองไผ่ (หมู่ 15) ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
57-0-56
2560 ป่าชุมชนบ้านเวียงหวาย (แปลงที่ 1-3)
    บ้านเวียงหวาย (หมู่ 9) ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
58-1-79
2560 ป่าชุมชนบ้านป่าแงะ
    บ้านป่าแงะ (หมู่ 3) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า :
15-3-37
2560 ป่าชุมชนบ้านปางปอย
    ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง จ.เชียงใหม่
3,590-2-84
2560 ป่าชุมชนบ้านเหมืองแร่
    บ้านเหมืองแร่ (หมู่ 6) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
345-3-42
2560 ป่าชุมชนบ้านสันดอยนาค
    บ้านสันดอยนาค (หมู่ 14) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
367-1-51
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้
    บ้านห้วยไคร้ (หมู่ 5) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า :
238-0-58
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองอ้อม
    บ้านหนองอ้อม (หมู่ 11) ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-3-69
2560 ป่าชุมชนบ้านเมืองหนอง
    บ้านเมืองหนอง (หมู่ 10) ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
71-0-10
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่สลัก
    บ้านแม่สลัก (หมู่ 6) ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
402-2-72
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยคอกหมู
    บ้านห้วยคอกหมู (หมู่ 7) ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
297-0-54
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยหลวงพัฒนา
    บ้านห้วยหลวงพัฒนา (หมู่ 13) ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
192-3-2
2560 ป่าชุมชนบ้านใหม่โพธิ์งาม
    บ้านใหม่โพธิ์งาม (หมู่ 6) ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
873-0-28
2560 ป่าชุมชนบ้านสันปง
    ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งัด จ.เชียงใหม่
332-3-0
2560 ป่าชุมชนบ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ
    ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งัด จ.เชียงใหม่
136-3-0
2560 ป่าชุมชนบ้านสันทราย
    ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งัด จ.เชียงใหม่
371-2-60
2560 ป่าชุมชนบ้านท่ามะเกี๋ยง
    ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งัด จ.เชียงใหม่
214-2-0
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองปิด
    ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งัด จ.เชียงใหม่
503-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านสันฮกฟ้า
    ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งัด จ.เชียงใหม่
184-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย
    ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งัด จ.เชียงใหม่
374-1-46
2560 ป่าชุมชนบ้านโรงวัว
    ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
655-3-9
2560 ป่าชุมชนบ้านสันเหนือ
    ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
160-3-98
2560 ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย
    ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่
95-1-85
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยโท้ง
    ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
357-1-45
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยแก้ว
    ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสันทราย จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3,189-1-52
2560 ป่าชุมชนบ้านแพะแม่แฝก
    ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสันทราย จ.เชียงใหม่
684-2-80
2560 ป่าชุมชนบ้านทุ่งโป่ง
    ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตาลและป่าแม่ยุย จ.เชียงใหม่
600-3-64
2560 ป่าชุมชนบ้านขุน
    ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่มและป่าแม่ตื่น จ.เชียงใหม่
13,131-0-80
2560 ป่าชุมชนบ้านเตียนอาง
    บ้านเตียนอาน (หมู่ 10), บ้านเตียนอาน (หมู่ 10), บ้านเตียนอาน (หมู่ 10) ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่มและป่าแม่ตื่น จ.เชียงใหม่
111-3-39
2560 ป่าชุมชนบ้านกิ่วลม
    บ้านกิ่วลม (หมู่ 8), บ้านกิ่วลม (หมู่ 8) ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่มและป่าแม่ตื่น จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3,031-3-29
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่หืด
    ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย จ.เชียงใหม่
1,513-2-16
2560 ป่าชุมชนบ้านบ่อพะแวน
    ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย จ.เชียงใหม่
4,998-2-24
2560 ป่าชุมชนบ้านบ่อสะแง๋
    ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย จ.เชียงใหม่
11,513-0-44
2560 ป่าชุมชนบ้านบ่อหลวง
    ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
13,118-2-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่สะนาม
    ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย จ.เชียงใหม่
12,456-1-60
2560 ป่าชุมชนบ้านวังกอง
    ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย จ.เชียงใหม่
436-1-65
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่แวน
    ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย จ.เชียงใหม่
2,216-3-92
2560 ป่าชุมชนบ้านใหม่ทุ่งสน
    ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย จ.เชียงใหม่
3,197-1-8
2560 ป่าชุมชนบ้านบ่อสลี
    ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย จ.เชียงใหม่
551-2-70
2560 ป่าชุมชนบ้านทุ่งหลวง
    ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย จ.เชียงใหม่
146-3-34
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยหินดำ
    ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่มและป่าแม่ตื่น จ.เชียงใหม่
1,048-0-5
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ลายดวงจันทร์
    ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่มและป่าแม่ตื่น จ.เชียงใหม่
869-1-32
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่งูด
    ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่มและป่าแม่ตื่น จ.เชียงใหม่
822-2-45
2560 ป่าชุมชนบ้านทุ่งคอกช้าง
    ทุ่งคอกช้าง (หมู่ 9) ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
321-2-43
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองผักบุ้ง
    ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
142-2-16
2560 ป่าชุมชนบ้านโปงท่า
    ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่หาด จ.เชียงใหม่
663-1-10
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองเหม็น
    ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่หาด จ.เชียงใหม่
460-1-2
2560 ป่าชุมชนบ้านผาปูนดง
    ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
2,666-0-60
2560 ป่าชุมชนบ้านยางเปาเหนือ
    ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
2,523-3-16
2560 ป่าชุมชนบ้านดง
    ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
19,015-3-20
2560 ป่าชุมชนบ้านมะหินหลวง
    ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
4,525-1-60
2560 ป่าชุมชนบ้านหลิม
    ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
3,055-3-80
2560 ป่าชุมชนบ้านยางเปาใต้
    ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
1,217-1-36
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำขาว
    ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
165-1-28
2560 ป่าชุมชนบ้านสบอมแฮด
    ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
1,340-1-32
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยดินหม้อ
    ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
434-3-52
2560 ป่าชุมชนบ้านป่าคา
    ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
1,028-1-88
2560 ป่าชุมชนบ้านสันต้นปิน
    ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
927-1-25
2560 ป่าชุมชนบ้านสันต้นม่วง
    ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
289-3-97
2560 ป่าชุมชนบ้านดง
    ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
694-3-70
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่หลองหลวง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านแม่หลองหลวง (หมู่ 3) ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
322-2-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่หลองน้อย
    บ้านแม่หลองน้อย (หมู่ 2) ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
76-1-30
2560 ป่าชุมชนบ้านปางขี้เหล็ก
    ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่
213-0-10
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองเย็น
    ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
244-2-62
2560 ป่าชุมชนบ้านใหม่วังผาปูน
    ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่
236-1-35
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่มูต
    ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่
84-1-63
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยหยวก
    ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่
88-2-85
2560 ป่าชุมชนบ้านสบวิน
    ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่
62-2-66
2560 ป่าชุมชนบ้านสันปูเลย
    ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่
118-1-27
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยแก้ว
    ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่
153-2-34
2560 ป่าชุมชนบ้านทุ่งเหล่า
    ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ออน จ.เชียงใหม่
341-2-27
2560 ป่าชุมชนบ้านออนกลาง
    ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ออน จ.เชียงใหม่
197-0-40
2560 ป่าชุมชนบ้านสหกรณ์
    ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ออน จ.เชียงใหม่
297-3-16
2560 ป่าชุมชนบ้านสหกรณ์4
    ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
1,009-1-98
2560 ป่าชุมชนบ้านสหกรณ์8
    ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ออน จ.เชียงใหม่
924-1-35
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยบง
    ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา จ.เชียงใหม่
9,631-3-33
2560 ป่าชุมชนบ้านไร่บน
    ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจอมทอง จ.เชียงใหม่
101-0-19
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่มิงค์
    ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
475-0-55
2559 ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว
    ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,188-0-72
2559 ป่าชุมชนบ้านป่านอต
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าสงวนแห่งชาติ
646-3-0
2559 ป่าชุมชนบ้านท่าข้าม
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
633-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านทาม่อน
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
513-1-0
2559 ป่าชุมชนบ้านบนนา
    ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,487-3-47
2559 ป่าชุมชนบ้านใหม่ดอนชัย
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา จ.เชียงใหม่
567-2-0
2559 ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
570-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านค้อกลาง
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
574-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเด่นสารภี
    ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
595-0-86
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่แอน
    ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-2-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองปลามัน
    ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
409-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยสะแพด
    ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
330-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านท่ากอม่วง
    ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
475-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านบวกห้า
    ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
119-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านป่าไผ่
    บ้านป่าไผ่ (หมู่ 3) ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
839-0-73
2550 ป่าชุมชนบ้านปางอุ๋ง
    ปางอุ๋ง (หมู่ 1) ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,315-2-50
2550 ป่าชุมชนบ้านนาฮ่องใต้
    นาฮ่องใต้ (หมู่ 10) ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,672-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาฮ่อง
    นาฮ่อง (หมู่ 5) ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,125-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านปางเกี๊ยะ
    ปางเกี๊ยะ (หมู่ 11) ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,670-3-6
2549 ป่าชุมชนบ้านกองกาน
    กองกาน (หมู่ 7) ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,168-3-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสหกรณ์ 3
    สหกรณ์ 3 (หมู่ 3) ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
734-1-50
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่เตาดิน
    แม่เตาดิน (หมู่ 4) ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,685-3-25
2549 ป่าชุมชนบ้านห้วยแก้ว
    ห้วยแก้ว (หมู่ 5) ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,014-0-2
2549 ป่าชุมชนบ้านสหกรณ์ 6
    สหกรณ์ 6 (หมู่ 6) ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
577-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่คูหา
    แม่คูหา (หมู่ 7) ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
644-2-13
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยยาบ
    ห้วยยาบ (หมู่ 5) ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
84-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 2) ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
169-1-0
 
รวม
285,523-1-82
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :