หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 9 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2558 ป่าชุมชนบ้านทาปลาดุก
    บ้านทาปลาดุก (หมู่ 5) ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหน้าสถานี
    บ้านหน้าสถานี (หมู่ 11) ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
803-3-6
2558 ป่าชุมชนบ้านศรีทรายมูล
    บ้านศรีทรายมูล (หมู่ 9) ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,764-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองไซ
    บ้านหนองไซ (หมู่ 14) ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
1,504-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านทรายทอง
    บ้านทรายทอง (หมู่ 16) ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเหมืองจี้ และป่าสันป่าสัก จ.ลำพูน
2,500-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่งสามัคคี
    ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,534-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านทาชมภู
    บ้านทาชมภู (หมู่ 4) ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา จ.เชียงใหม่
1,000-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสันคะยอม
    สันคะยอม (หมู่ 4) ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองหล่ม
    หนองหล่ม (หมู่ 8) ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
 
รวม
11,055-3-6
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :