หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 306 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีดอนมูล
    บ้านศรีดอนมูล (หมู่ 6) ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
379-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าไผ่พัฒนา
    ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
68-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านเข้าซ้อน
    บ้านเข้าซ้อน (หมู่ 1) ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
4,711-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านไหล่หิน
    บ้านไหล่หิน (หมู่ 2) ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
2,957-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านไหล่หินตะวันตก
    บ้านไหล่หินตะวันตก (หมู่ 6) ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
1,834-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่ฮวก
    บ้านแม่ฮวก (หมู่ 3) ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
5,413-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่ไฮ
    บ้านแม่ไฮ (หมู่ 2) ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ไฮ จ.ลำปาง
283-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านนากิ๋ม
    บ้านนากิ๋ม (หมู่ 7) ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ไฮ จ.ลำปาง
1,005-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโป่งร้อน
    บ้านโป่งร้อน (หมู่ 1) ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยาว จ.ลำปาง
1,081-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำหลง
    บ้านน้ำหลง (หมู่ 7) ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เสริม จ.ลำปาง
153-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านกิ่วห้วยเบิก
    บ้านกิ่วห้วยเบิก (หมู่ 2) ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เสริม จ.ลำปาง
4,026-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 5) ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
975-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านดอนไชย
    ดอนไชย (หมู่ 4) ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
915-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านสบแห้ง
    สบแห้ง (หมู่ 1) ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,482-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านศรีป้าน
    ศรีป้าน (หมู่ 2) ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
993-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านคุ้ม
    คุ้ม (หมู่ 3) ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,618-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านสันโค้งพัฒนา
    บ้านสันโค้งพัฒนา (หมู่ 11) ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
44-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านสบพลึง
    บ้านสบพลึง (หมู่ 3) ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง จ.ลำปาง
79-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่า
    บ้านเหล่า (หมู่ 6) ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง จ.ลำปาง
81-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่กวัก
    บ้านแม่กวัก (หมู่ 1) ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง จ.ลำปาง
353-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านอ้อนหัวทุ่ง
    บ้านอ้อนหัวทุ่ง (หมู่ 6) ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง จ.ลำปาง
550-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านร่องเห็ด
    ร่องเห็ด (หมู่ 3) ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
725-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่พร้าว
    บ้านแม่พร้าว (หมู่ 5) ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา จ.ลำปาง
527-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่ธานี
    บ้านใหม่ธานี (หมู่ 6) ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา จ.ลำปาง
761-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านปงดอน
    บ้านปงดอน (หมู่ 2) ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่ 1 จ.ลำปาง
606-0-0
2561 โครงการป่าชุมชน บ้านแม่ตาใน
    ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ้ฟ้า จ.ลำปาง
643-0-0
2561 โครงการป่าชุมชน บ้านแม่ตาหลวง
    ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ้ฟ้า จ.ลำปาง
361-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยสะเหน้า
    บ้านห้วยสะเหน้า (หมู่ 7) ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ้ฟ้า จ.ลำปาง
2,051-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านปงป่าเป้า
    บ้านปงป่าเป้า (หมู่ 1) ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
1,009-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านนาดง
    บ้านนาดง (หมู่ 4) ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
1,367-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านมาย
    บ้านมาย (หมู่ 7) ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
1,331-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านวังเงิน
    บ้านวังเงิน (หมู่ 9) ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
998-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านปางมะโอ
    บ้านปางมะโอ (หมู่ 8) ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
940-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านนาดู่
    บ้านนาดู่ (หมู่ 3) ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
1,004-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านต้นน๊อต
    บ้านต้นน๊อต (หมู่ 6) ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
1,373-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านแพะใหม่
    บ้านแพะใหม่ (หมู่ 5) ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
1,375-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านสบต๋ำ
    บ้านสบต๋ำ แปลงที่ 1 (หมู่ 3), บ้านสบต๋ำ แปลงที่ 2 (หมู่ 3) ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สะเลียม จ.ลำปาง
290-0-0
2560 บ้านโทกหัวช้าง
    บ้านโทกหัวข้าง (หมู่ 3) ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง จ.ลำปาง
2,272-0-0
2560 บ้านผาลาด
    บ้านผาลาด (หมู่ 4) ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
9,896-0-0
2560 บ้านหัวทุ่งสามัคคี
    บ้านหัวทุ่งสามัคคี (หมู่ 8) ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,750-0-0
2560 บ้านหัวฝาย
    บ้านหัวฝาย (หมู่ 4) ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,877-0-0
2560 บ้านกล้วยแพะ
    บ้านกล้วยแพะ (หมู่ 2) ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
932-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว
    ม่อนเขาแก้ว (หมู่ 3) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
566-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านไร่พัฒนา
    ไร่พัฒนา (หมู่ 7) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง จ.ลำปาง
586-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง
    ไร่ศิลาทอง (หมู่ 10) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,384-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านทรายใต้
    ทรายใต้ (หมู่ 8) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
532-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแพะหนองแดง
    แพะหนองแดง (หมู่ 3) ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
25-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านสบเฟือง
    สบเฟือง (หมู่ 2) ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
2,550-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านผึ้ง
    บ้านผึ้ง (หมู่ 9) ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
1,176-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านวังศรีภูมิ
    วังศรีภุูมิ (หมู่ 1) ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
351-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านนิคมเขต 17
    บ้านนิคมเขต 17 (หมู่ 8) ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทรายคำ จ.ลำปาง
4,864-0-0
2560 บ้านทุ่งเลางาม
    บ้านทุ่งเลางาม (หมู่ 9) ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
8,722-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านสบจาง (แปลงที่ 1-2)
    สบจาง (หมู่ 6) ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จาง(ตอนขุน) จ.ลำปาง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,083-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านสบเติ๋น
    สบเติ๋น (หมู่ 2) ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
2,240-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าด่าน
    บ้านท่าด่าน (หมู่ 2) ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พริก จ.ลำปาง
2,471-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านวังผู
    วังผู (หมู่ 5) ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
807-0-0
2560 บ้านปงแพ่ง
    บ้านปงแพ่ง (หมู่ 2) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
2,209-0-0
2560 บ้านทุ่งไผ่
    บ้านทุ่งไผ่ (หมู่ 4) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
1,516-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน (แปลงที่ 1-2)
    บ้านโป่งน้ำร้อน แปลงที่ 1 (หมู่ 1), บ้านโป่งน้ำร้อน แปลงที่ 2 (หมู่ 1) ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เสริม จ.ลำปาง
3,565-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านวังควาย
    บ้านวังควาย (หมู่ 6) ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
1,475-0-0
2560 บ้านร้อง
    บ้านร้อง (หมู่ 2) ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
109-0-0
2560 บ้านร้องพัฒนา
    บ้านร้องพัฒนา (หมู่ 10) ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
133-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านพร้าวหัวทุ่ง (ป่าห้วยแม่หิน)
    พร้าวหัวทุ่ง (หมู่ 8) ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,800-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านบ้านปงมะโอ
    บ้านปงมะโอ (หมู่ 4) ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง จ.ลำปาง
1,050-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแหงเหนือ
    ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
200-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านบ้านหวด
    บ้านหวด (หมู่ 2) ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา จ.ลำปาง
250-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านปางหละ
    บ้านปางหละ แปลงที่ 2 (หมู่ 4), บ้านปางหละ แปลงที่ 1 (หมู่ 4) ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา จ.ลำปาง
596-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยทาก
    ห้วยทาก (หมู่ 3) ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านงิ้วงาม
    บ้านงิ้วงาม (หมู่ 4) ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา จ.ลำปาง
378-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านดอกคำใต้
    ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา จ.ลำปาง
10,806-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ตีบหลวง
    แม่ตีบหลวง (หมู่ 2) ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
310-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีบุญเรืองใต้
    บ้านศรีบุญเรืองใต้ (หมู่ 11) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
792-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่สุกสามัคคี
    บ้านแม่สุกสามัคคี (หมู่ 12) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
802-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านไผ่แพะ
    บ้านไผ่แพะ (หมู่ 5) ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
4,528-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านนางาม
    บ้านนางาม (หมู่ 3) ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
111-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านนาไหม้
    บ้านนาไหม้ (หมู่ 2) ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
1,060-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวฝาย
    ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
2,075-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านแจ้คอน
    ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
503-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งผึ้ง
    ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
526-0-0
2560 บ้านผาดิน
    ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
35-0-0
2560 บ้านบนทุ่ง
    ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
530-0-0
2560 บ้านผาแดง
    ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
35-0-0
2560 บ้านป่าบง-ฮ่องไฮ
    ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
57-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านแพะใต้
    บ้านแพะใต้ (หมู่ 5) ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่ 3 จ.ลำปาง
515-0-0
2560 บ้านทัพป่าเส้า
    ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
867-0-0
2560 บ้านไผ่กลาง
    ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
66-0-0
2560 บ้านแม่โป่ง
    ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
597-0-0
2560 บ้านป่าคา
    ป่าคา (หมู่ 3) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
190-0-0
2560 บ้านห้วยน้ำ
    ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
332-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านผาช่อ
    ผาช่อ (หมู่ 1) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
152-0-0
2560 บ้านต้นผึ้ง
    ต้นผึ้ง (หมู่ 16) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
255-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านตึงใต้
    ึตึงใต้ (หมู่ 1) ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
634-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านตึงเหนือ
    ตึงเหนือ (หมู่ 2) ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
625-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านปงทอง
    ปงทอง (หมู่ 7) ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
692-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านร่มโพธิ์ทอง
    ร่มโพธิ์ทอง (หมู่ 9) ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
940-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่เย็น (แปลงที่ 1-2)
    บ้านแม่เย็น (หมู่ 4) ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่ 2 จ.ลำปาง
773-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านปงถ้ำ
    ปงถ้ำ (หมู่ 3) ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,051-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านเมืองทอง
    เมืองทอง (หมู่ 8) ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,946-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านป่าลัน
    บ้านป่าลัน (หมู่ 5) ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่ 2 จ.ลำปาง
108-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านสารภี
    สารภี (หมู่ 6) ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
383-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านป่าเหียง
    ป่าเหียง (หมู่ 8) ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
36-0-0
2560 บ้านป่าแขม
    ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
475-0-0
2560 บ้านใหม่หล่ายท่า
    ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
981-0-0
2560 บ้านแม่สุขวังเหนือ
    ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
279-0-0
2560 บ้านหัวทุ่ง
    ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
578-0-0
2560 บ้านแม่สุขใน
    ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
75-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 6) ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
533-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนทราย
    ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
985-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่วะหลวง
    ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
143-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีบุญเรือง
    ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
128-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่วะน้ำดิบ
    แม่วะน้ำดิบ (หมู่ 3) ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
505-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่วะลุ่ม
    ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
20-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่วะแล้ง
    ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
113-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่วะเด่นชัย
    ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
23-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านนาเบี้ย
    นาเบี้ย (หมู่ 7) ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,227-0-0
2560 บ้านนาโป่ง
    นาโป่ง (หมู่ 6) ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,488-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านสันป่าหนาด
    สันป่าหนาด (หมู่ 5) ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,275-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านปากกอง
    ปากกอง (หมู่ 3) ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,567-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยโจ้
    ห้วยโจ้ (หมู่ 11) ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
83-0-0
2560 บ้านวังสำราญ
    บ้านวังสำราญ (หมู่ 6) ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พริก จ.ลำปาง
1,823-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าไม้
    บ้านท่าไม้ (หมู่ 1) ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พริก จ.ลำปาง
1,119-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านต้นธง
    ้ต้นธง (หมู่ 3) ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
673-0-0
2560 บ้านแม่ปุแพะ
    แม่ปุแพะ (หมู่ 6) ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
516-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ปุ
    แม่ปุ (หมู่ 2) ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
717-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านโป่งขาม
    โป่งขาม (หมู่ 4) ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
904-0-0
2560 บ้านท่าต้นแหน
    บ้านท่าต้นแหน (หมู่ 2) ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
44-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านหนอง
    บ้านหนอง (หมู่ 4) ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
1,363-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองพัฒนา
    บ้านหนองพัฒนา (หมู่ 9) ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
764-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านด่าน
    ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
928-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านสบแม่นาง
    ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
260-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านสันป่าเปา
    ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
2,089-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่ทาน หมู่ 7
    ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
202-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านเด่น
    ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
1,966-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่ทาน หมู่ 9
    บ้านแม่ทาน แปลงที่ 1 (หมู่ 9), บ้านแม่ทาน แปลงที่ 2 (หมู่ 9) ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
3,417-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านสันดอนแก้ว
    บ้านสันดอนแก้ว (หมู่ 1) ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
1,777-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่วะ
    ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
3,286-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านทุ่งรวงทอง
    บ้านทุ่งรวงทอง (หมู่ 12) ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทาน จ.ลำปาง
242-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านอ้อ
    บ้านอ้อ (หมู่ 2) ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สะเลียม จ.ลำปาง
5,634-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ยอง
    แม่ยอง (หมู่ 9) ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,392-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านปางปง-ปางทราย
    ปางปง-ปางทราย (หมู่ 9) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านหลวงเมืองปาน
    หลวงเมืองปาน (หมู่ 9) ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
66-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งฮี
    บ้านทุ่งฮี (หมู่ 1) ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่ 2 จ.ลำปาง
98-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งห้า
    บ้านทุ่งห้า (หมู่ 8) ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่ 2 จ.ลำปาง
16-0-0
2560 บ้านก่อ
    ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
126-0-0
2560 บ้านป่าฝาง
    ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
3,708-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าสัก
    บ้านป่าสัก แปลงที่ 2 (หมู่ 7), บ้านป่าสัก แปลงที่ 1 (หมู่ 7) ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่ 2 จ.ลำปาง
491-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา
    ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
30-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านห้วยยางพัฒนา (แปลงที่ 1-2)
    บ้านห้วยยางพัฒนา (หมู่ 14) ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง จ.ลำปาง
2,256-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านปางดะ
    ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
431-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่เกี๋ยง
    บ้านแม่เกี๋ยง (หมู่ 7) ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
1,511-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านสมัยเสรี
    บ้านสมัยเสรี (หมู่ 11) ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทาน จ.ลำปาง
72-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านปงหัวทุ่ง
    บ้านปงหัวทุ่ง (หมู่ 8) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
5,604-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านปงป่าป๋อ
    บ้านปงป่าป๋อ (หมู่ 3) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
5,401-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านปงประดู่ (แปลงที่ 1-2)
    ปงประดู่ (หมู่ 11) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
9,370-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านปงแล้ง
    ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
3,698-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่เลียงพัฒนา
    บ้านแม่เลียงพัฒนา (หมู่ 6) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
5,269-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่ห้อม
    บ้านแม่ห้อม (หมู่ 10) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
6,109-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่ผึ้ง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านแม่ผึ้ง (หมู่ 5) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
17,109-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านปงหลวง
    บ้านปงหลวง (หมู่ 1) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
1,202-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่เลียง
    บ้านแม่เลียง (หมู่ 7) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
400-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านโป่ง
    บ้านโป่ง (หมู่ 4) ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา จ.ลำปาง
500-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านโป่งแก้ว
    โป่งแก้ว (หมู่ 5) ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,508-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านนาแก
    บ้านนาแก (หมู่ 3) ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง จ.ลำปาง
1,000-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแป้นพัฒนา
    บ้านแป้นพัฒนา (หมู่ 8) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ป้าย จ.ลำปาง
290-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านสาแพะเหนือ
    บ้านสาแพะเหนือ (หมู่ 7) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต๋าและป่าแม่มาย จ.ลำปาง
3,134-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านสามัคคีเหนือ
    บ้านสามัคคีเหนือ (หมู่ 10) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ป้าย จ.ลำปาง
1,583-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแป้นโป่งชัย
    บ้านแป้นโป่งชัย (หมู่ 9) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ป้าย จ.ลำปาง
382-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านสบลืน
    สบลืน (หมู่ 7) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่ 1 จ.ลำปาง
1,400-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านวังนิมิตร
    บ้านวังนิมิตร (หมู่ 17) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่ 3 จ.ลำปาง
215-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านทุ่งฝูง
    ทุ่งฝูง (หมู่ 4) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,767-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแสนตอ
    แสนตอ (หมู่ 11) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
459-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านท่าผา
    บ้านท่าผา (หมู่ 5) ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เลิมและป่าแม่ปะ จ.ลำปาง
3,035-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านท่ามะเกว๋นเหนือ
    บา้นท่ามะเกว๋นเหนือ (หมู่ 10) ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เลิมและป่าแม่ปะ จ.ลำปาง
6,188-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านปางกุ่ม
    บ้านปางกุ่ม (หมู่ 4) ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เลิมและป่าแม่ปะ จ.ลำปาง
1,147-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านสะพานหินพัฒนา
    บ้านสะพานหินพัฒนา (หมู่ 10) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
1,560-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านท่าเกวียน
    บ้านท่าเกวียน (หมู่ 7) ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
2,000-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านเวียงทอง
    บ้านเวียงทอง (หมู่ 12) ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
1,493-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านห้วยเตาปูน (แปลงที่ 1-2)
    บ้านห้วยเตาปูน (หมู่ 11) ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
1,130-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองหอย
    บ้านหนองหอย (หมู่ 8) ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
3,536-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านชัยชมภู
    บ้านชัยชมภู (หมู่ 10) ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
2,116-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านสบเติน
    บ้านสบเติน (หมู่ 6) ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เลิมและป่าแม่ปะ จ.ลำปาง
5,195-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านท่าสามัคคี
    บ้านท่าสามัคคี (หมู่ 11) ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เลิมและป่าแม่ปะ จ.ลำปาง
2,158-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่ถอด
    บ้านแม่ถอด (หมู่ 2) ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
3,371-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่แก่ง
    บ้านแม่แก่ง (หมู่ 4) ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อาบ จ.ลำปาง
4,814-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านท่าใหม่
    ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
1,320-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านปางยาว
    ปางยาว (หมู่ 8) ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พริก จ.ลำปาง
16,870-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่กัวะ
    แม่กัวะ (หมู่ 4) ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทาน จ.ลำปาง
6,831-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่กัวะพัฒนา
    ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทาน จ.ลำปาง
6,533-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านเวียงเหนือ
    บ้านเวียงเหนือ (หมู่ 1) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยาว จ.ลำปาง
188-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านทุ่งส้าน (แปลงที่ 1-2)
    ทุ่งส้าน (หมู่ 1) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา จ.ลำปาง
753-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,408-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านวังฆ้อง (แปลงที่ 1-2)
    ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
426-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านป่าเหว
    ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา จ.ลำปาง
1,020-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่กองปิน
    ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา จ.ลำปาง
1,982-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านม่วง
    ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
600-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านทุ่งแล้ง
    ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
260-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านทุ่งบอม (แปลงที่ 1-2)
    ทุ่งบอม (หมู่ 11) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
620-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสะแกง
    บ้านทุ่งสะแกง (หมู่ 2) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
772-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านหนอง
    บ้านหนอง (หมู่ 5) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
700-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านขอเหนือ
    ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
1,116-0-0
2559 ป่าชุมชนตำบลบุญนาคพัฒนา
    บ้านวังกาชัย (หมู่ 6), บ้านหมาก (หมู่ 3), บ้านม่อนพญาแก้ว (หมู่ 17) ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทรายคำ จ.ลำปาง
1,503-0-25
2558 ป่าชุมชนบ้านค่ากลาง (แปลงที่ 1-3)
    ค่ากลาง (หมู่ 2), ค่ากลาง 2 (หมู่ ), ค่ากลาง 3 (หมู่ ) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา จ.ลำปาง
908-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านต้นฮ่าง
    บา้นต้นฮ่าง (หมู่ 4) ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
426-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านค่าหลวง (แปลงที่ 1-3)
    บ้านค่าหลวง (หมู่ 4) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา จ.ลำปาง
135-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านใหม่รุ่งเจริญ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านใหม่รุ่งเจริญ (หมู่ 8) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา จ.ลำปาง
132-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านท่าสี (แปลงที่ 1-2)
    บ้านท่าสี (หมู่ 2) ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เมาะ จ.ลำปาง
8,000-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านป่าแข
    บ้านป่าแข (หมู่ 7) ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
4,400-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านใหม่เตาปูน
    ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ไฮ จ.ลำปาง
4,000-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเป๊าะทอง
    บ้านเป๊าะทอง (หมู่ 10) ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา จ.ลำปาง
664-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่นาแช่
    บ้านใหม่นาแช่ (หมู่ 2) ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง จ.ลำปาง
545-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเป๊าะ
    บ้านเป๊าะ (หมู่ 5) ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา จ.ลำปาง
426-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านต้นมื่น
    บ้านต้นมื่น (หมู่ 8) ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
82-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านท่าเจริญ
    ท่าเจริญ (หมู่ 9) ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
2,510-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านขุนแหง
    ขุนแหง (หมู่ 7) ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
3,074-0-0
2558 บ้านแม่งอน
    บ้านแม่งอน (หมู่ 5) ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
263-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งโป่ง
    บ้านทุ่งโป่ง (หมู่ 6) ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
554-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งตุ้น
    ทุ่งตุ้น (หมู่ 13) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่สงเหนือ
    บ้านแม่สงเหนือ (หมู่ 6) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
679-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่สุขป่าสัก
    บ้านแม่สุขป่าสัก (หมู่ 9) ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
189-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองเชียงราน
    บ้านหนองเชียงราน (หมู่ 12) ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
1,800-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเด่นอุดม
    เด่นอุดม (หมู่ 7) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,583-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่มอกใต้
    บ้านแม่มอกใต้ (หมู่ 6) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
11,482-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหอรบ
    บ้านหอรบ (หมู่ 9) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
1,646-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่พุเหนือ (แปลงที่ 1-2)
    แม่พุเหนือ (หมู่ 13) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
2,400-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านสะพานหิน
    สะพานหิน (หมู่ 4) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
5,153-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหัวน้ำพัฒนา
    บ้านหัวน้ำพัฒนา (หมู่ 9) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
18,655-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่มอกกลาง
    บ้านแม่มอกกลาง (หมู่ 2) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
5,866-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหัวน้ำ
    บ้านหัวน้ำ (หมู่ 1) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
14,587-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านสันป่ามอญ
    บ้านสันป่ามอญ (หมู่ 5) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
3,285-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านกุ่มเนิ้ง
    บ้านกุ่มเนิ้ง (หมู่ 3) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
6,682-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่พุ
    บ้านแม่พุเหนือ (หมู่ 5) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
1,277-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งเกาะหลวง
    บ้านทุ่งเกาะหลวง (หมู่ 8) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
3,678-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่เตี๊ยะใน
    บ้านแม่เตี๊ยะใน (หมู่ 1) ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปราบ จ.ลำปาง
6,022-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแท่นดอกไม้
    บ้านแท่นดอกไม้ (หมู่ 13) ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อาบ จ.ลำปาง
1,550-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านน้ำโท้ง
    บ้านน้ำโท้ง (หมู่ 1) ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อาบ จ.ลำปาง
134-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนาริน
    นาริน (หมู่ 1) ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พริก จ.ลำปาง
6,874-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่
    ห้วยไร่ (หมู่ 4) ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พริก จ.ลำปาง
300-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านผาปังหลวง
    ผาปังหลวง (หมู่ 2) ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พริก จ.ลำปาง
977-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านผาปังกลาง
    ผาปังกลาง (หมู่ 3) ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พริก จ.ลำปาง
800-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านปงกา
    บ้านปงกา (หมู่ 3) ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทาน จ.ลำปาง
3,635-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านดง
    บ้านดง (หมู่ 2) ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปราบ จ.ลำปาง
1,120-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านสบค่อม
    บ้านสบค่อม (หมู่ 1) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
277-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
    ใหม่พัฒนา (หมู่ 13) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง จ.ลำปาง
315-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านเด่นอุดม
    บ้านเด่นอุดม (หมู่ 5) ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พริก จ.ลำปาง
15,500-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านแม่สุขเหนือ
    แม่สุขเหนือ (หมู่ 8) ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
744-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านห้วยเป้ง
    ห้วยเป้ง (หมู่ 5) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
423-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งเจริญ
    บ้านทุ่งเจริญ (หมู่ 11) ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทาน จ.ลำปาง
1,274-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านต้นต้อง
    ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง จ.ลำปาง
1,500-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านต้นฮ่างพัฒนา
    บ้านต้นฮ่างพัฒนา (หมู่ 7) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา จ.ลำปาง
811-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยริน
    บ้านห้วยริน (หมู่ 1) ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
6,829-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านสบปาน
    บ้านสบปาน (หมู่ 7) ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สุกและป่าแม่สอย จ.ลำปาง
300-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านนายาง
    บ้านนายาง (หมู่ 5) ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปราบ จ.ลำปาง
1,334-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านแก่น (แปลง1-2)
    แก่น (หมู่ 7) ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปราบ จ.ลำปาง
3,170-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านสามขา
    สามขา (หมู่ 6) ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
12,385-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเด่นไม้ซุง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านเด่นไม้ซุง (หมู่ 14) ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
16,845-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านแม่เตี๊ยะนอก
    บ้านแม่เตี๊ยะนอก (หมู่ 8) ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เลิมและป่าแม่ปะ จ.ลำปาง
3,478-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านปลายนา
    บ้านปลายนา (หมู่ 7) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา จ.ลำปาง
345-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านนายางเหนือ
    บ้านนายางเหนือ (หมู่ 10) ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สะเลียม จ.ลำปาง
5,677-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านนาปราบ
    บ้านนาปราบ (หมู่ 3) ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปราบ จ.ลำปาง
360-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านกาด
    บ้านกาด (หมู่ 1) ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปราบ จ.ลำปาง
1,109-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง
    บ้านหัวทุ่ง (หมู่ 1) ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง จ.ลำปาง
333-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านนาสัก
    บ้านนาสัก (หมู่ 4) ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จาง(ตอนขุน) จ.ลำปาง
140-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านบ้านนาบอน
    บ้านนาบอน (หมู่ 2) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เสริม จ.ลำปาง
2,101-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าเวียง
    บ้านป่าเวียง (หมู่ 11) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา จ.ลำปาง
552-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม
    บ้านแม่เชียงรายลุ่ม (หมู่ 3) ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พริก จ.ลำปาง
24,000-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่วัฒนา
    บ้านใหม่วัฒนา (หมู่ 10) ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เลิมและป่าแม่ปะ จ.ลำปาง
583-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านบ้านดอนงาม
    บ้านดอนงาม (หมู่ 8) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เสริม จ.ลำปาง
1,627-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านร่องต้า
    บ้านร่องต้า (หมู่ 1) ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
678-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านปางอ้า (แปลงที่ 1-2)
    บ้านปางอ้า (หมู่ 4) ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
6,523-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่แสลม
    บ้านแม่แสลม (หมู่ 6) ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
1,667-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหลวงแจ้ซ้อน
    บ้านหลวงแจ้ซ้อน (หมู่ 5) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สุกและป่าแม่สอย จ.ลำปาง
1,000-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านสะเลียมหวาน
    บ้านสะเลียมหวาน (หมู่ 3) ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
1,877-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านทุ่ง
    บ้านทุ่ง (หมู่ 4) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สุกและป่าแม่สอย จ.ลำปาง
2,000-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าเวียง
    บ้านท่าเวียง (หมู่ 2) ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
3,000-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านผาแมว
    ผาแมว (หมู่ 8) ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
18,464-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านดินดำ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านดินดำ (หมู่ 3) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สุกและป่าแม่สอย จ.ลำปาง
743-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านขอใต้
    ขอใต้ (หมู่ 4) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา จ.ลำปาง
1,500-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหาดปู่ด้าย (แปลงที่ 1-2)
    หาดปู่ด้าย (หมู่ 9) ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ไฮ จ.ลำปาง
4,234-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสันตินิคม
    สันตินิคม (หมู่ 8) ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยาว จ.ลำปาง
500-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง
    ต้นผึ้ง (หมู่ 5) ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยาว จ.ลำปาง
500-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านปันใต้
    ปันใต้ (หมู่ 5) ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง จ.ลำปาง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
792-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่แป้น
    แม่แป้น (หมู่ 5) ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง จ.ลำปาง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3,705-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านอ้อนเหนือ
    อ้อนเหนือ (หมู่ 3) ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง จ.ลำปาง
516-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านอ้อ
    อ้อ (หมู่ 6) ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
134-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านร่องเคาะ
    ร่องเคาะ (หมู่ 9) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่ 1 จ.ลำปาง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
871-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าอุดม (แปลงที่ 1-2)
    ท่าอุดม (หมู่ 9) ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เลิมและป่าแม่ปะ จ.ลำปาง
16,172-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง
    หัวทุ่ง (หมู่ 6) ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,327-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่ตั๋ง (แปลงที่ 1-2)
    แม่ตั๋ง (หมู่ 3) ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วะ จ.ลำปาง
2,003-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านก้อม
    บ้านก้อม แปลงที่ 1 (หมู่ 1), บ้านก้อมแปลงที่ 2 (หมู่ 1) ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จาง จ.ลำปาง
250-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านอ้อนใต้
    อ้อนใต้ (หมู่ 2) ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสามัคคี
    สามัคคี (หมู่ 5) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ป้าย จ.ลำปาง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3,462-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งศาลา
    ทุ่งศาลา (หมู่ 1) ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสันทราย (แปลงที่ 1-2)
    สันทราย (หมู่ 8) ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เลิมและป่าแม่ปะ จ.ลำปาง
2,217-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนแก้ว
    ดอนแก้ว (หมู่ 8) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่ 1 จ.ลำปาง
354-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งเป้า
    ทุ่งเป้า (หมู่ 4) ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งฝาง
    ทุ่งฝาง (หมู่ 6) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
150-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยหลวง
    ห้วยหลวง (หมู่ 12) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
954-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแป้นเหนือ
    แป้นเหนือ (หมู่ 1) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ป้าย จ.ลำปาง
481-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านสบลี
    สบลี (หมู่ 6) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สุกและป่าแม่สอย จ.ลำปาง
1,392-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแป้นใต้
    แป้นใต้ (หมู่ 6) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ป้าย จ.ลำปาง
423-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่สุก
    แม่สุก (หมู่ 1) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สุกและป่าแม่สอย จ.ลำปาง
1,388-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสาเหนือ
    สาเหนือ (หมู่ 4) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ป้าย จ.ลำปาง
1,136-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีไตรภูมิ
    ศรีไตรภูมิ (หมู่ 12) ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,026-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่ตาลน้อย
    แม่ตาลน้อย (หมู่ 8) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
860-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านห้วยก๊อด
    บ้านห้วยก๊อด (หมู่ 2) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
496-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านสาแพะ
    สาแพะ (หมู่ 3) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต๋าและป่าแม่มาย จ.ลำปาง
7,047-0-0
 
รวม
659,899-1-25
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :