หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 76 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2561 ป่าชุมชนบ้านขุนฝาง
    ขุนฝาง (หมู่ 6) ต. อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านขุนฝาง
    ขุนฝาง (หมู่ 5) ต. อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนารี
    นารี (หมู่ 3) ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านต้นม่วงใต้
    ต้นม่วงใต้ (หมู่ 12) ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
90-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้
    ห้วยไคร้ (หมู่ 9) ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแสนตอ
    แสนตอ (หมู่ 4) ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
862-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านท่านา
    ท่านา (หมู่ 8) ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
420-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านปางกรุง
    ปางกรุง (หมู่ 7) ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
195-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านปากห้วยฉลอง
    ปากห้วยฉลอง (หมู่ 4) ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,450-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านซำบ้อ
    ซำบ้อ (หมู่ 11) ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
253-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    หนองไผ่ (หมู่ 1) ต.ถ้ำฉลอง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
510-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านวังถ้ำ
    วังถ้ำ (หมู่ 3) ต.ถ้ำฉลอง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,465-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยฉลอง
    ห้วยฉลอง (หมู่ 2) ต.ถ้ำฉลอง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,098-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านต้นต้อง
    ต้นต้อง (หมู่ 4) ต.ถ้ำฉลอง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
85-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านช่องลม
    ช่องลม (หมู่ 2) ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านทุ่ง
    ทุ่ง (หมู่ 4), แสนตอ (หมู่ 1), กลาง (หมู่ 2), โคกปู่ตา (หมู่ 3) ต.แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองหมู
    หนองหมู (หมู่ 8) ต.แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหมอนไม้
    หมอนไม้ (หมู่ 6) ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านคุ้งยาง
    คุ้งยาง (หมู่ 7), คุ้งยาง (หมู่ 8) ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
878-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านคุ้งยาง
    คุ้งยาง (หมู่ 6) ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
760-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านไร่
    ไร่ (หมู่ 5) ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
424-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านน้ำไคร้
    น้ำไคร้ (หมู่ 9) ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านน้ำไผ่
    น้ำไผ่ (หมู่ 11) ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
509-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านงิ้วงาม
    งิ้วงาม (หมู่ 15) ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
310-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านฟากทุ่ง
    ฟากทุ่ง (หมู่ 8) ต.น้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
155-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยไผ่
    ห้วยไผ่ (หมู่ 8) ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
254-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำต้น
    วังน้ำต้น (หมู่ 7) ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเด่นยาว
    เด่นยาว (หมู่ 6) ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
565-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านป่ากั้ง
    ป่ากั้ง (หมู่ 5) ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านงอมสัก
    งอมสัก (หมู่ 3) ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านงอมมด
    งอมมด (หมู่ 2) ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
273-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านงอมถ้ำ
    งอมถ้ำ (หมู่ 1) ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
317-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยสีเสียด
    ห้วยสีเสียด (หมู่ 12) ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
230-0-0
2559 บ้านปากทับ
    บ้านปากทับ (หมู่ 7) ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
700-0-0
2558 บ้านท้องลับแลพัฒนา
    บ้านท้องลับแลพัฒนา (หมู่ 10) ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-0-0
2558 บ้านวังขวัญ
    บ้านวังขวัญ (หมู่ 9) ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
160-0-0
2558 บ้านปางวัว
    บ้านปางวัว (หมู่ 7) ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
330-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านฟากท่า
    บ้านฟากท่า (หมู่ 1) ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,000-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านท่าโพธิ์
    บ้านท่าโพธิ์ (หมู่ 1) ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
313-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านชำบุ่น
    บ้านชำบุ่น (หมู่ 7) ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
376-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านนากล่ำ หม่ที่ 2
    บ้านนากล่ำ (หมู่ 2) ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
412-0-0
2554 บ้านน้ำไคร้ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านน้ำไคร้ (หมู่ 1) ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
330-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านฝางแล้ง
    บ้านฝางแล้ง (หมู่ 4) ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านเหล่าป่าสา
    บ้านเหล่าป่าสา (หมู่ 3) ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
958-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านหัวดาน
    บ้านหัวดาน (หมู่ 8) ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
65-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านห้วยเจริญ
    บ้านห้วยเจริญ (หมู่ 8) ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
1,800-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านนากล่ำ ม8
    บ้านนากล่ำ (หมู่ 8) ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย จ.อุตรดิตถ์
355-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านห้วยแมง (แปลง 1,2)
    บ้านห้วยแมง (หมู่ 3) ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
230-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านปากห้วยแค
    บ้านปากห้วยแค (หมู่ 5) ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
275-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองแห้ว
    บ้านหนองแห้ว (หมู่ 6) ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
170-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านเนินหินแดง
    บ้านเนินหินแดง (หมู่ 8) ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
388-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านนาลับแลง
    บ้านนาลับแลง (หมู่ 5) ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระทิง จ.อุตรดิตถ์
750-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านโคกงาม
    บ้านโคกงาม (หมู่ 15) ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย จ.อุตรดิตถ์
250-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านปางเกลือ
    บ้านปางเกลือ (หมู่ 4) ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
750-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านน้ำหมีใหญ่
    บ้านหมีใหญ่ (หมู่ 1) ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
500-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านน้ำหมีใหม่เจริญ
    บ้านน้ำหมีใหม่เจริญ (หมู่ 11) ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
500-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านเขามะฆัง (บ้านบุ่งประชานิมิตร)
    บ้านบุ่งประชานิมิตร (หมู่ 12) ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาใหญ่ จ.อุตรดิตถ์
590-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านเนินทอง
    บ้านเนินทอง (หมู่ 14) ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาใหญ่ จ.อุตรดิตถ์
700-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านปางวุ้นพัฒนา
    บ้านปางวุ้นพัฒนา (หมู่ 16) ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
750-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านห้วยปอบ
    ห้วยปอบ (หมู่ 8) ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านห้วยภูนก
    บ้านห้วยภูนก (หมู่ 2) ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้ จ.อุตรดิตถ์
1,250-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านห้วยโปร่ง (2 แปลง)
    บ้านห้วยโปร่ง (หมู่ 6) ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้ จ.อุตรดิตถ์
135-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้
    บ้านห้วยไคร้ (หมู่ 2) ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
1,000-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านวังผาชัน
    บ้านวังผาชัน (หมู่ 6) ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
625-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองเจริญ
    บ้านหนองเจริญ (หมู่ 10) ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาอิน-นายาง จ.อุตรดิตถ์
1,000-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านไร่ห้วยพี้
    ไร่ห้วยพี้ (หมู่ 6) ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
361-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านงิ้วงาม
    งิ้วงาม (หมู่ 5) ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
157-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองนาพง
    คลองนาพง (หมู่ 7) ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
55-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำลอก (แปลงที่ 1-3)
    บ้านน้ำลอก (หมู่ 13) ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
952-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังปรากฎ
    วังปรากฎ (หมู่ 9) ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระทิง จ.อุตรดิตถ์
832-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวัดป่า
    วัดป่า (หมู่ 9) ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองกวาง
    หนองกวาง (หมู่ 2) ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาอิน-นายาง จ.อุตรดิตถ์
2,010-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังโป่ง
    วังโป่ง (หมู่ 4) ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาใหญ่ จ.อุตรดิตถ์
560-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านนาอิซาง( 3 แปลง)
    นาอิซาง (หมู่ 1) ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาอิน-นายาง จ.อุตรดิตถ์
1,349-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคุ้ม
    คุ้ม (หมู่ 4) ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยช้าง และป่าปู่เจ้า จ.อุตรดิตถ์
300-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านท่า
    ท่า (หมู่ 5) ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
 
รวม
45,781-0-0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :