หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 379 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองแขม หมูที่ 1
    หนองแขม (หมู่ 01) ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่จอกนอก
    แม่จอกนอก (หมู่ 08) ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
102-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านน้ำกลาย
    น้ำกลาย (หมู่ 05) ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จ.แพร่
415-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านปากกลาย
    ปากกลาย (หมู่ 07) ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จ.แพร่
230-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยหยวก
    ห้วยหยวก (หมู่ 08) ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จ.แพร่
149-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านน้ำจ้อม
    น้ำจ้อม (หมู่ 08) ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จ.แพร่
1,630-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านสันติสุข
    สันติสุข (หมู่ 08) ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2561 ป่าชมชนบ้านน้ำเลาเหนือ
    น้ำเลาเหนือ (หมู่ 02) ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง จ.แพร่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
165-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านน้ำเลาสันกลาง
    น้ำเลาสันกลาง (หมู่ 09) ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง จ.แพร่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
270-0-0
2561 ป่าหมู่บ้านบ้านแม่ทรายต้นมื่นเหนือ หมู่ที่ 4
    แม่ทรายต้นมื่น (หมู่ 04) ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยาง จ.แพร่
4,390-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่ทรายต้นมื่น
    แม่ทรายต้นมื่น (หมู่ 02) ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยาง จ.แพร่
538-0-0
2561 ป่าหมู่บ้านบ้านแม่ทราย
    แม่ทราย (หมู่ 01) ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี จ.แพร่
4,595-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่ทรายใต้ หมู่ที่ 3
    แม่ทรายใต้ (หมู่ 03) ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยาง จ.แพร่
774-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านสันกลาง
    สันกลาง (หมู่ 03) ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี จ.แพร่
550-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่ยางยวง หมู่ที่ 6
    แม่ยางยวง (หมู่ 06) ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยาง จ.แพร่
780-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านบุญภาค
    บุญภาค (หมู่ 05) ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยาง จ.แพร่
500-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่ลานเหนือ
    แม่ลานเหนือ (หมู่ 11) ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลานและป่าแม่กาง จ.แพร่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
350-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่จองไฟ
    แม่จองไฟ (หมู่ 02) ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลานและป่าแม่กาง จ.แพร่
1,454-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านบ่อแก้ว
    บ่อ (หมู่ 02) ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านผาคอ
    ผาคอ (หมู่ 06) ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลานและป่าแม่กาง จ.แพร่
2,949-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านผาคัน
    ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า :
1,361-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเกี๋ยงพา
    บ้านเกี๋ยงพา (หมู่ 4), เกี๋ยงพา (หมู่ 04) ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต้าฝั่งซ้าย จ.แพร่
460-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านอิม
    อิม (หมู่ 05) ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต้าฝั่งซ้าย จ.แพร่
1,000-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านผามอก
    ผามอก (หมู่ 01) ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต้าฝั่งซ้าย จ.แพร่
840-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่จอก หมู่ที่ 4
    แม่จอก (หมู่ 04) ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปงและป่าแม่ลอง จ.แพร่
600-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านเค็ม
    เค็ม (หมู่ 05) ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลานและป่าแม่กาง จ.แพร่
534-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านเชตวัน
    เชตวัน (หมู่ 08) ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปงและป่าแม่ลอง จ.แพร่
405-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 3
    หัวทุ่ง (หมู่ 03) ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปงและป่าแม่ลอง จ.แพร่
139-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านปากจอกตะวันตก
    ปากจอกตะวันตก (หมู่ 04) ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปงและป่าแม่ลอง จ.แพร่
300-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านปงเจริญ
    ปงเจริญ (หมู่ 06) ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น จ.แพร่
3,370-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนตำบลแม่จั๊วะ หมูที่ 1 - 9
    แพะดอนบ่อ (หมู่ 01), แม่จั๊วะ (หมู่ 03), แม่จั๊วะ (หมู่ 07), ดงสุระ (หมู่ 02), แม่จั๊วะ (หมู่ 04), เมืองใหม่ (หมู่ 05), แพะร่องหิน (หมู่ 06), แม่จั๊วะ (หมู่ 08), แม่จั๊วะ (หมู่ 09) ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จั๊วะฝั่งซ้าย จ.แพร่
470-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยปลาทอด
    ห้วยปลาทอด (หมู่ 02) ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พวก จ.แพร่
123-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยลากปืน หมู่ที่ 3
    ห้วยลากปืน (หมู่ 03) ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พวก จ.แพร่
456-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านปง หมูที่ 8
    ปง (หมู่ 08) ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พวก จ.แพร่
392-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่ หมูที่ 1
    ห้วยไร่ (หมู่ 01) ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พวก จ.แพร่
414-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเด่นชุมพล
    เด่นชุมพล (หมู่ 04) ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง จ.แพร่
110-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านต้นม่วง
    ต้นม่วง (หมู่ 1) ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง จ.แพร่
170-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านปงป่าหวาย หมู่ที่ 6
    ปงป่าหวาย (หมู่ 06) ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง จ.แพร่
115-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านปงป่าหวาย หมู่ที่ 7
    ปงป่าหวาย (หมู่ 07) ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง จ.แพร่
115-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านปงป่าหวาย หมูที่ 5
    ปงป่าหวาย (หมู่ 05) ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง จ.แพร่
200-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง
    ต้นผึ้ง (หมู่ 11) ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยป้อม จ.แพร่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
923-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองสุวรรณ
    หนองสุวรรณ (หมู่ 08) ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมตะวันตก จ.แพร่
100-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่แรม
    แม่แรม (หมู่ 12) ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า :
4,680-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านป่าเลาเหนือ
    ป่าเลาเหนือ (หมู่ 10) ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอง จ.แพร่
1,400-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านป่าเลา
    ป่าเลา (หมู่ 03) ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอง จ.แพร่
560-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแดนชุมพล หมู่ที่ 1
    แดนชุมพล (หมู่ 01) ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยป้อม จ.แพร่
335-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านทุ่งน้าว หมูที่ 6
    ทุ่งน้าว (หมู่ 06) ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยป้อม จ.แพร่
1,300-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านวังชิ้น หมูที่ 2 หมู่ที่ 1 หมูที่ 7
    วังชิ้น (หมู่ 2), ใหม่ (หมู่ 01), นาเวียง (หมู่ 07) ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก จ.แพร่
32-1-0
2561 ป่าชุมชนบ้านปันเจน
    ปันเจน (หมู่ 03) ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า :
25-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านนาใหม่ หมู่ที่ 8
    นาใหม่ (หมู่ 08) ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า :
137-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านวังเบอะ
    วังเบอะ (หมู่ 03) ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านค้างปินใจ
    ค้างปินใจ (หมู่ 04) ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เกิ๋ง จ.แพร่
208-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านปางไฮ
    ปางไฮ (หมู่ 08) ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่พุงหลวง
    แม่พุงหลวง (หมู่ 15) ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เกิ๋ง จ.แพร่
666-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่กระต๋อม หมู่ที่ 10
    แม่กระต๋อม (หมู่ 10) ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สรอย จ.แพร่
18-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านปางไม้พัฒนา
    ปางไม้พัฒนา (หมู่ 09) ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สรอย จ.แพร่
178-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่กระต๋อม หมู่ที่ 6
    แม่กระต๋อม (หมู่ 06) ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สรอย จ.แพร่
144-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่กระต๋อม หมูที่ 1
    แม่กระต๋อม (หมู่ 01) ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สรอย จ.แพร่
165-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านปางไม้
    ปางไม้ (หมู่ 02) ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สรอย จ.แพร่
68-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโป่งตึ๊ด
    โป่งตึ๊ด (หมู่ 05) ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สรอย จ.แพร่
49-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่สิน
    แม่สิน (หมู่ 06) ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า :
400-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านค้างใจ
    ค้างใจ (หมู่ 07) ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่จอก
    แม่จอก (หมู่ 05) ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
97-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองแขม หมู่ที่ 10
    หนองแขม (หมู่ 10) ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่ลัว หมู่ที่ 4
    แม่ลัว (หมู่ 04) ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า :
400-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านป่าสักบน
    ป่าสักบน (หมู่ 08) ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า :
60-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยหอย
    ห้วยม้า (หมู่ 2), ห้วยม้า (หมู่ 3), ห้วยม้า (หมู่ 7), ห้วยม้า (หมู่ 11), ห้วยม้า (หมู่ 14), ห้วยหอย (หมู่ 07) ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง จ.แพร่
30-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านนาแคม
    นาแคม (หมู่ 06) ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า :
3,200-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านนาตอง
    นาตอง (หมู่ 09) ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า :
3,840-0-0
2560 ป่าชุมชนป่ากล้วยใหม่
    ป่ากล้วยใหม่ (หมู่ 12), ป่ากล้วยใหม่ (หมู่ 12) ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี จ.แพร่
1,220-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านบุญเริง
    บุญเริง (หมู่ 04) ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง จ.แพร่
1,043-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านปากห้วยอ้อย
    ปากห้วยอ้อย (หมู่ 05) ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี จ.แพร่
12,310-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านต้นหนุน
    ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง จ.แพร่
1,820-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านอ้อย หมู่ที่ 10
    อ้อย (หมู่ 10) ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง จ.แพร่
2,230-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านป่ากล้วย
    ป่ากล้วย (หมู่ 06) ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า :
1,400-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยฮ่อมพัฒนา
    ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า :
6,180-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่กระทิง
    แม่กระทิง (หมู่ 03) ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี จ.แพร่
5,210-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า :
440-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านปง
    ปง (หมู่ 03) ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต้าฝั่งซ้าย จ.แพร่
3,330-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านม่วงเจริญ
    ม่วงเจริญ (หมู่ 07) ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า :
250-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านแหลง
    แหลง (หมู่ 05) ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า :
1,350-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่ปานใน
    แม่ปานใน (หมู่ 03) ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น จ.แพร่
80-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำเย็น
    วังน้ำเย็น (หมู่ 01) ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น จ.แพร่
1,050-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านน้ำพุ
    น้ำพุ (หมู่ 03) ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จ.แพร่
510-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านกวางใต้
    กวางใต้ (หมู่ 02) ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จ.แพร่
250-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านกวางใหม่
    ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า :
540-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านกวางใหม่ถาวร
    ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า :
300-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านกุญชรนิมิต
    กุญชรนิมิตร (หมู่ 05) ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จ.แพร่
320-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านปางเคาะ หมู่ที่ 11
    ปางเคาะ (หมู่ 11) ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูง และป่าแม่สิน จ.แพร่
1,740-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านจัดสรร
    จัดสรร (หมู่ 12) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า :
550-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านนาตอง
    นาตอง (หมู่ 10) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมตะวันตก จ.แพร่
1,320-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านม่วงคำใต้
    ม่วงคำใต้ (หมู่ 10) ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สรอย จ.แพร่
5,860-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านม่วงคำ
    ม่วงคำ (หมู่ 01) ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สรอย จ.แพร่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,820-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านแม้ลัว หมู่ที่ 6
    แม่ลัว (หมู่ 06) ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า :
1,520-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 14
    เวียงเหนือ (หมู่ 14), เวียงเหนือ (หมู่ 14) ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง จ.แพร่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
360-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านปางงุ้น
    ปางงุ้น (หมู่ 6), ปางงุ้น (หมู่ 06) ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,270-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านนาฝาย
    นาฝาย (หมู่ 8), นาฝาย (หมู่ 08) ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง จ.แพร่
450-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 2
    เวียงเหนือ (หมู่ 2), เวียงเหนือ (หมู่ 02) ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง จ.แพร่
290-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านนาแก
    นาแก (หมู่ 3) ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
590-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านเหล่าป่าม่วง
    เหล่าป่าม่วง (หมู่ 5), เหล่าป่าม่วง (หมู่ 05) ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
370-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านนาสาร
    นาสาร (หมู่ 1), นาสาร (หมู่ 01) ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลานและป่าแม่กาง จ.แพร่
1,770-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแก่งหลวง
    แก่งหลวง (หมู่ 5), แก่งหลวง (หมู่ 05) ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น จ.แพร่
2,010-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่ปานนอก
    แม่ปานนอก (หมู่ 02) ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น จ.แพร่
3,920-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านโค่นป่าหิน
    โคนป่าหิน (หมู่ 04) ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น จ.แพร่
2,990-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านหาดเจริญ
    หาดเจริญ (หมู่ 4), หาดเจริญ (หมู่ 04) ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง จ.แพร่
330-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านปงท่าข้าม
    ปงท่าข้าม (หมู่ 5), ปงท่าข้าม (หมู่ 05) ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง จ.แพร่
230-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านปงหาดเจริญ
    ปงหาดเจริญ (หมู่ 6), ปงหาดเจริญ (หมู่ 06) ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง จ.แพร่
540-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านปงหัวหาด
    ปงหัวหาด (หมู่ 3), ปงหัวหาด (หมู่ 03) ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง จ.แพร่
250-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านปากปาน หมู่ที่ 9
    ปากปาน (หมู่ 9), ปากปาน (หมู่ 09) ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปาน จ.แพร่
2,010-0-0
2559 ป่าชุมชนแม่ยุ้น หมู่ที่ 3
    แม่ยุ้น (หมู่ 3), แม่ยุ้น (หมู่ 03) ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
160-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่ยุ้น หมู่ที่ 9
    แม่ยุ้น (หมู่ 9), แม่ยุ้น (หมู่ 09) ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง จ.แพร่
390-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านสวนหลวง
    สวนหลวง (หมู่ 2), สวนหลวง (หมู่ 02) ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง จ.แพร่
1,170-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านสวนหลวง หมู่ที่ 8
    สวนหลวง (หมู่ 08) ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง จ.แพร่
1,250-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านห้วยขอน หมู่ที่ 14
    ห้วยขอน (หมู่ 14), ห้วยขอน (หมู่ 14) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมตะวันตก จ.แพร่
1,930-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านห้วยขอน หมู่ที่ 3
    ห้วยขอน (หมู่ 3), ห้วยขอน (หมู่ 03) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมตะวันตก จ.แพร่
1,680-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านเวียงใต้
    เวียงใต้ (หมู่ 3), เวียงใต้ (หมู่ 03) ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
580-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยม้า
    ห้วยม้า (หมู่ 13) ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง จ.แพร่
770-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านดอนแก้ว
    ดอนแก้ว (หมู่ 06) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
910-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่แคม
    แม่แคม (หมู่ 7) ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,440-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านใน หมู่ที่ 6
    ใน (หมู่ 6), ใน (หมู่ 06) ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านปง
    ปง (หมู่ 7), ปง (หมู่ 07) ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านต้นไคร้
    ต้นไคร้ (หมู่ 5), ต้นไคร้ (หมู่ 05) ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จ.แพร่
90-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านมุ้ง หมู่ที่ 1
    มุ้ง (หมู่ 01) ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จ.แพร่
90-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านพระธาตุช่อแฮ
    พระธาตุช่อแฮ (หมู่ 11) ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
73-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านใน หมู่ที่ 12
    ใน (หมู่ 12) ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จ.แพร่
67-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านพันเชิง หมู่ที่ 3
    พันเชิง (หมู่ 03) ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จ.แพร่
67-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งส่วย
    ทุ่งส่วย (หมู่ 10), ทุ่งส่วย (หมู่ 10) ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
64-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านพันเชิง หมู่ที่ 2
    พันเชิง (หมู่ 02) ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
57-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านน้ำพุสูง
    น้ำพุสูง (หมู่ 5) ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี จ.แพร่
700-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยโรงนอก
    ห้วยโรงนอก (หมู่ 3) ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี จ.แพร่
1,390-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านศรีดอนไชย
    ศรีดอนไชย (หมู่ 1) ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
720-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านใหม่ปากจอก
    ใหม่ปากจอก (หมู่ 9) ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น จ.แพร่
490-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านปากจอก
    ปากจอก (หมู่ 11) ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น จ.แพร่
320-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านปากจอก หมู่ที่ 3
    ปากจอก (หมู่ 3) ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น จ.แพร่
1,400-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านศรีดอนไชย หมูที่ 10
    ศรีดอนไชย (หมู่ 10) ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น จ.แพร่
720-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยกูด
    ห้วยกูด (หมู่ 5) ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
820-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่จั๊วะ หมู่ที่ 10
    ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จั๊วะและป่าแม่มาน จ.แพร่
60-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านไทรย้อย
    ไทรย้อย (หมู่ 12) ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
90-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านบ่อแก้ว
    บ่อแก้ว (หมู่ 4) ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูง และป่าแม่สิน จ.แพร่
360-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านน้ำแรม
    แม่แรม (หมู่ 4), แม่แรม (หมู่ 04) ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
780-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านลองลือบุญ หมู่ที่ 6
    ลองลือบุญ (หมู่ 6), ลองลือบุญ (หมู่ 06) ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
210-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านวังดิน
    วังดิน (หมู่ 09) ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมตะวันตก จ.แพร่
2,680-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งเหนือ
    ทุ่งเหนือ (หมู่ 3) ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
110-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านป่าแดง
    ป่าแดง (หมู่ 2), ป่าแดง (หมู่ 2) ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,150-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านไฮย้อย
    ไฮย้อย (หมู่ 7), ไฮย้อย (หมู่ 7) ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านวังหงส์ หมู่ที่ 3
    วังหงษ์ (หมู่ 3), วังหงส์ (หมู่ 3) ต.วังหงษ์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านวังมอญ หมูที่ 4
    วังหงษ์ (หมู่ 4), วังมอญ (หมู่ 4) ต.วังหงษ์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
450-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านวังหงส์ หมูที่ 7
    บ้านวังหงส์ (หมู่ 7) ต.วังหงษ์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
420-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านวังหงส์ หมู่ที่ 6
    บ้านวังหงส์ (หมู่ 6) ต.วังหงษ์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
410-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านวังหงส์ หมู่ที่ 5
    วังหงส์ (หมู่ 5) ต.วังหงษ์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า :
690-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านวังหงส์ หมูที่ 2
    วังหงษ์ (หมู่ 2), วังหงส์ (หมู่ 2) ต.วังหงษ์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
650-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านอ้อย หมู่ที่ 9
    อ้อย (หมู่ 09) ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านทุ่งตะกล้า
    บ้านปิน (หมู่ 3), บ้านปิน (หมู่ 3), บ้านปิน (หมู่ 3) ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,450-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านน้ำริน
    บ้านน้ำริน (หมู่ 2), บ้านน้ำริน (หมู่ 2) ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านทุ่งเจริญ
    บ้านทุ่งเจริญ (หมู่ 3), ทุ่งเจริญ (หมู่ 3) ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
370-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านปงท่าข้าม หมู่ที่ 2
    ปงท่าข้าม (หมู่ 2), ปงท่าข้าม (หมู่ 2) ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
280-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านปงท่าข้าม หมู่ที่ 1
    บ้านปงท่าข้าม (หมู่ 1), ปงท่าข้าม (หมู่ 1) ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
230-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านหาดลี่
    บ้านหาดลี่ (หมู่ 4), หาดลี่ (หมู่ 4) ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
180-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านน้ำพร้าว
    น้ำพร้าว (หมู่ 06) ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า :
590-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านห้วยลากปืนใน
    บ้านห้วยลากปืนใน (หมู่ 10), ห้วยลากปืน (หมู่ 10) ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
560-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านศรีมูลเรือง
    ศรีมูลเรือง (หมู่ 04) ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
560-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านหล่ายห้วย
    หล่ายห้วย (หมู่ 05) ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
550-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ
    เหล่าเหนือ (หมู่ 4), เหล่าเหนือ (หมู่ 4) ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,720-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านธาตุพระลอ
    ธาตุพระลอ (หมู่ 1) ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า :
1,700-0-0
2557 ป่าหมู่บ้านบ้านห้วยกาน
    ห้วยกาน (หมู่ 8), ห้วยกาน (หมู่ 8) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
230-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านแม่หละ
    แม่หละ (หมู่ 5) ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
180-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านดงเจริญ
    ดงเจริญ (หมู่ 9), ดงเจริญ (หมู่ 9) ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
190-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านเจริญสุข
    เจริญสุข (หมู่ 11), เจริญสุข (หมู่ 11) ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
270-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านวังหงส์ หมูที่ 1
    วังหงษ์ (หมู่ 1), วังหงส์ (หมู่ 1) ต.วังหงษ์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
490-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านทุ่งล้อม
    ทุ่งล้อม (หมู่ 9) ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านแพะดอนมูล
    แพะดอนมูล (หมู่ 8) ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
350-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านผาหมู
    ผาหมู (หมู่ 8) ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า :
530-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านวังโป่ง
    วังโป่ง (หมู่ 5) ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,050-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านกาดใต้
    กาศใต้ (หมู่ 12) ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
540-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านกาศผาแพร่
    ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
410-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านห้วยกุลัว
    ห้วยกุลัว (หมู่ 6), ห้วยกุลัว (หมู่ 6) ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
190-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านปากทาง
    ปากทาง (หมู่ 6) ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-1-40
2556 ป่าชุมชนบ้านน้ำโค้ง
    ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
75-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านใหม่จัดสรร
    ใหม่จัดสรร (หมู่ 5), ใหม่จัดสรร (หมู่ 5) ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
409-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านห้วยขึม
    ห้วยขึม (หมู่ 3) ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
230-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านอ้อย
    อ้อย (หมู่ 11) ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
130-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านวังหม้อ
    วังหม้อ (หมู่ 1) ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า :
1,998-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านผาราง
    ผาราง (หมู่ 2) ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
340-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านแม่ยางโทน
    แม่ยางโทน (หมู่ 4) ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
160-0-0
2556 ป่าชุมชนไผ่โทน
    ไผ่โทน (หมู่ 2) ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านกิ่วนาค
    กิ่วนาค (หมู่ 9) ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,700-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านวังปึ้ง
    วังปึ้ง (หมู่ 4) ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,575-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านห้วยเอียด
    ห้วยเอียด (หมู่ 7) ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,030-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านจำวาย
    ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,358-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านครกหนานทา
    ครกหนานทา (หมู่ 8) ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,800-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านสวนป่า
    สวนป่า (หมู่ 6) ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
880-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านห้วยแก็ต
    ห้วยแก็ต (หมู่ 2) ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า :
2,370-0-0
2556 ป่าชุมชนน้ำพุน้อย
    น้ำพุน้อย (หมู่ 7) ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
580-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านห้วยโรงใน
    ห้วยโรงใน (หมู่ 4) ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
870-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านแม่แขม
    แม่แขม (หมู่ 5) ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
280-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 6
    ป่าผึ้ง (หมู่ 6) ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า :
270-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านดอนชัย
    ดอนชัย (หมู่ 7) ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
270-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านช่องลม หมู่ที่ 1
    ช่องลม (หมู่ 1) ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า :
280-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10
    หัวฝาย (หมู่ 10) ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า :
280-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 11
    เหล่าป่าผึ้ง (หมู่ 11) ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า :
530-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 5
    เหล่าป่าผึ้ง (หมู่ 5) ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
320-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านช่องลม หมู่ที่ 13
    ช่องลม (หมู่ 13) ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า :
360-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านช่องลม หมู่ที่ 8
    ช่องลม (หมู่ 8) ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า :
390-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3
    หัวฝาย (หมู่ 3) ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า :
400-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 12
    เหล่าป่าผึ้ง (หมู่ 12) ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า :
210-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านช่องลม หมู่ที่ 2
    ช่องลม (หมู่ 2) ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า :
500-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 9
    เหล่าเจริญ (หมู่ 9) ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า :
350-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านปางเคาะ หมู่ที่ 3
    ปางเคาะ (หมู่ 3) ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
720-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านฮ้านน้ำหม้อ
    ฮ้านน้ำหม้อ (หมู่ 6) ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
780-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านป่าป๋วย
    ป่าป๋วย (หมู่ 3) ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
130-0-0
2556 ป่าชุมชนแม่ขมวก
    แม่ขมวก (หมู่ 4) ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
340-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านผาหมูเหนือ
    ผาหมู (หมู่ 10) ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
290-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านนาหลวง
    นาหลวง (หมู่ 4), นาหลวง (หมู่ 4) ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
240-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านนาจอมขวัญ
    นาจอมขวัญ (หมู่ 5), นาจอมขวัญ (หมู่ 5) ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านถิ่นนอก
    ถิ่นนอก (หมู่ 2), ถิ่นนอก (หมู่ 2) ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านร้องเข็ม
    ร้องเข็ม (หมู่ 1), ร้องเข็ม (หมู่ 1) ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
310-0-0
2554 ป่าหมู่บ้านบ้านบุญแจ่ม
    บุญแจ่ม (หมู่ 1) ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,000-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านทุ่งค๊ัวะ
    ทุ่งควั๊ะ (หมู่ 8) ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,420-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านปางยาว
    ปางยาว (หมู่ 6) ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
240-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านห้วยกี้
    ห้วยกี้ (หมู่ 1) ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
320-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านแม่ยางร้อง
    แม่ยางร้อง (หมู่ 1) ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
730-2-0
2554 ป่าชุมชนบ้านดอนชุม
    ดอนชุม (หมู่ 4) ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า :
700-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านแม่ยางยวง หมู่ที่ 2
    แม่ยางยวง (หมู่ 2) ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านหัวตะกล้า
    หัวตระกล้า (หมู่ 8), หัวตะกล้า (หมู่ 8) ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
695-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านห้วยแม่ต้า
    ห้วยแม่ต้า (หมู่ 7), ห้วยแม่ต้า (หมู่ 7) ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
880-1-0
2554 ป่าชุมชนบ้านก้องฝาย
    ก้องฝาย (หมู่ 12), ก้องฝาย (หมู่ 12) ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
850-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านศรีใจ
    ศรีใจ (หมู่ 8) ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
140-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านสวนป่าวังชิ้น
    สวนป่าวังชิ้น (หมู่ 8) ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
260-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านปากปาน หมู่ที่ 7
    ปากปาน (หมู่ 7) ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
190-1-0
2554 ป่าชุมชนบ้านปากปาน หมู่ที่ 1
    ปากปาน (หมู่ 1) ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
310-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านห้วยขอน11
    ห้วยขอน (หมู่ 11) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
240-0-0
2554 ป่าชุมชนห้วยขอน หมู่ที่ 16
    ห้วยขอน (หมู่ 16) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
370-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านป่าแดง
    ป่าแดง (หมู่ 1), ป่าแดง (หมู่ 1) ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
880-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านท่อสมาน หมู่ที่ 9
    ท่อสมาน (หมู่ 9), ท่อสมาน (หมู่ 9) ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านท่อสมาน หมู่ที่ 11
    ท่อสมาน (หมู่ 11), ท่อสมาน (หมู่ 11) ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
270-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านเตาปูน หมู่ที่ 3
    เตาปูน (หมู่ 3), เตาปูน (หมู่ 3) ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านท่อสมาน หมูที่ 2
    ท่อสมาน (หมู่ 2), ท่อสมาน (หมู่ 2) ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,290-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านนาไร่เดียว
    นาไร่เดียว (หมู่ 4), นาไร่เดียว (หมู่ 4) ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านอัมพวัน หมู่ที่ 7
    อัมพวัน (หมู่ 7), อัมพวัน (หมู่ 7) ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
140-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านอัมพวัน หมู่ที่ 8
    อัมพวัน (หมู่ 8), อัมพวัน (หมู่ 8) ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
190-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านปงค่า
    ปงค่า (หมู่ 6), ปงค่า (หมู่ 6) ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
110-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านข่วงชมภู
    ข่วงชมภู (หมู่ 5), ข่วงชมภู (หมู่ 5) ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
180-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านเตาปูน หมู่ที่ 10
    เตาปูน (หมู่ 10), เตาปูน (หมู่ 10) ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านแม่แปง
    แม่แปง (หมู่ 1) ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,590-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านเปาปม-ดงยาง
    เปาปม-ดงยาง (หมู่ 7) ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,600-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านนาปลากั้ง
    นาปลากั้ง (หมู่ 3) ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
370-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านน้ำรัด
    น้ำรัด (หมู่ 6) ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
210-0-72
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำรัด หมู่ที่ 1
    น้ำรัด (หมู่ 1) ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
136-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำรัด หมู่ที่ 2
    น้ำรัด (หมู่ 2) ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
108-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านย่านยาว
    ย่านยาว (หมู่ 3) ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
285-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านย่านยาวเหนือ
    ย่านยาวเหนือ (หมู่ 5) ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
280-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านอุทธรณ์
    อุทธรณ์ (หมู่ 4) ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
301-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านริมยม
    ริมยม (หมู่ 1) ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
230-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านทุ่งแค้ว02
    ทุ่งแค้ว (หมู่ 2) ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
480-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านทุ่งแค้ว หมู่ที่ 3
    ทุ่งแค้ว (หมู่ 3) ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านวังธง หมู่ที่ 2
    วังธง (หมู่ 2) ต.วังธง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
193-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านต้นหนุน
    ต้นหนุน (หมู่ 5), ต้นหนุน (หมู่ 5) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
612-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านเวียงตั้ง หมู่ที่ 4
    เวียงตั้ง (หมู่ 4) ต.วังธง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
111-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านบ้านเวียงตั้ง หมู่ที่ 1
    เวียงตั้ง (หมู่ 1) ต.วังธง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
83-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านปากห้วย หมู่ที่ 5
    ปากห้วย (หมู่ 5) ต.วังธง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
103-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านปากห้วย หมู่ที่ 3
    ปากห้วย (หมู่ 3) ต.วังธง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านไทรพร้าว
    ไทรพร้าว (หมู่ 1), ไทรพร้าว (หมู่ 1) ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
546-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านท่าเดื่อ
    ท่าเดื่อ (หมู่ 3) ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
223-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านปากกาง
    ปากกาง (หมู่ 2) ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
623-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านหาดทรายคำ
    หาดทรายคำ (หมู่ 9) ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
235-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านวังต้นเกลือ
    วังต้นเกลือ (หมู่ 7) ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
288-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านท่าหลุก
    ท่าหลุก (หมู่ 8) ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
533-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านปากปง
    ปากปง (หมู่ 6) ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
325-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านไฮสร้อย
    ไฮสร้อย (หมู่ 5) ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
368-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านวังเคียน
    วังเคียน (หมู่ 4) ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
256-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านร่องบอน
    ร่องบอน (หมู่ 1) ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
436-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านไผ่ล้อม
    ไผ่ล้อม (หมู่ 1) ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
217-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านนามน
    นามน (หมู่ 2) ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
156-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านไผ่ล้อมพัฒนา
    ไผ่ล้อมพัฒนา (หมู่ 9) ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านทองเกตุ
    ทองเกตุ (หมู่ 2) ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
45-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านผาสุก หมู่ที่ 8
    ผาสุก (หมู่ 8) ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
46-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์สุนทร
    โพธิ์สุนทร (หมู่ 5) ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
54-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านเขื่อนคำลือ
    เขื่อนคำลือ (หมู่ 7) ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
41-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านผาสุก หมู่ที่ 11
    ผาสุก (หมู่ 11) ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
43-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านปากห้วย หมู่ที่ 6
    ปากห้วย (หมู่ 6) ต.วังธง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
143-0-0
2552 ป่าชุมชนตำบลแม่หล่าย
    บุญเจริญ (หมู่ 1), แม่หล่าย (หมู่ 2), แม่หล่ายกาซ้อง (หมู่ 3), แม่หล่ายกาซ้อง (หมู่ 4), แม่หล่าย (หมู่ 5), แม่หล่ายศรีวิจัย (หมู่ 6) ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำเย็น
    วังน้ำเย็น (หมู่ 10) ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านต้นห้า
    ต้นห้า (หมู่ 8) ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
38-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านน้ำชำ
    น้ำชำ (หมู่ 2) ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
103-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านน้ำโค้ง หมู่ที่ 14
    น้ำโค้ง (หมู่ 14) ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
74-0-0
2552 ป่าชุมชนตำบลท่าข้าม
    ท่าข้าม (หมู่ 1), ไผ่ล้อม (หมู่ 2), ท่าขวัญ (หมู่ 3), ท่าขวัญ (หมู่ 4), ท่าขวัญ (หมู่ 5) ต.ท่าข้าม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
276-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย
    หัวฝาย (หมู่ 3) ต.กาญจนา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์ไพรวัลย์
    ทรัพย์ไพรวัลย์ (หมู่ 10) ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
92-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านน้ำเลาใต้
    น้ำเลาใต้ (หมู่ 6) ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านห้วยทรายขาว
    ห้วยทรายขาว (หมู่ 5) ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
192-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านแม่ลานใต้
    แม่ลานใต้ (หมู่ 12) ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
430-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านนาอุ่นน่อง หมู่ที่ 6
    นาอุ่นน่อง (หมู่ 6) ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
408-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านนาอุ่นน่อง
    นาอุ่นน่อง (หมู่ 7) ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
517-0-0
2552 ป่าชุมชนบบ้านวังเลียง
    วังเลียง (หมู่ 7) ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
49-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านนาตุ้ม
    นาตุ้ม (หมู่ 2) ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
110-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านแม่หลู้ตะวันออก
    แม่หลู้ตะวันออก (หมู่ 7) ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
134-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านป่าคา
    ป่าคา (หมู่ 4) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
123-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านห้วยหม้าย
    ห้วยหม้าย (หมู่ 7) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
53-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านนาพูน
    นาพูน (หมู่ 2) ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,320-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านป่าไร่หลวง
    ป่าไร่หลวง (หมู่ 6) ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,491-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านดอนกว้าง
    ดอนกว้าง (หมู่ 5), ดอนกว้าง (หมู่ 5) ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
106-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านนาพูนพัฒนา
    นาพูนพัฒนา (หมู่ 10) ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
231-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านวังลึกพัฒนา
    วังลึกพัฒนา (หมู่ 11) ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านน้ำโค้ง
    น้ำโค้ง (หมู่ 1) ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
64-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านมณีวรรณ
    บ้านมณีวรรณ (หมู่ 11) ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
176-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านบ่อแก้ว
    บ่อแก้ว (หมู่ 10) ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
460-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านป่าไผ่
    ป่าไผ่ (หมู่ 5) ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
539-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาคูหา
    นาคูหา (หมู่ 5) ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
338-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแม่ยางโพธิ์
    แม่ยางโพธิ์ (หมู่ 3) ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
462-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านร้องกวาง
    บ้านร้องกวาง (หมู่ 2) ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
121-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแม่ยางโทน
    ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า :
103-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแม่ยางหลวง
    ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
99-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง
    ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
77-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดงเจริญ
    ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
486-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแม่ยางเปี้ยว หมู่ที่ 6
    บ้านแม่ยางเปี้ยว (หมู่ 6) ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
281-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแม่ยางเปรี้ยว หมู่ที่ 1
    ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
148-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแม่ยางเตาปูน
    ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
223-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแม่ลอง
    ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
570-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านน้ำฮอก
    น้ำฮอก (หมู่ 3) ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,468-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแม่พวก
    ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแม่ยางเปรี้ยว หมู่ที่ 4
    ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
149-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านแม่ยางโพธิ์
    แม่ยางโพธิ์ (หมู่ 11) ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
95-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านน้ำดิบ
    น้ำดิบ (หมู่ 4) ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,180-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านทุ่งแล้ง
    ทุ่งแล้ง (หมู่ 2) ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
188-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านวังหลวง
    วังหลวง (หมู่ 1), วังหลวง (หมู่ 2), วังหลวง (หมู่ 3), วังหลวง (หมู่ 4), วังหลวง (หมู่ 5) ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
314-2-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านแม่สิน
    แม่สิน (หมู่ 9) ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านวังขอน
    วังขอน (หมู่ 1) ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
493-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านห้วยหม้ายหล่ายห้วย
    ห้วยหม้ายหล่ายห้วย (หมู่ 17) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนฌาปนสถานบ้านดอนแก้ว
    ดอนแก้ว (หมู่ 2) ต.กาญจนา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-1-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนห้วยย่าหล้า
    สองแคว (หมู่ 4) ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
225-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านอ้อย
    บ้านอ้อย (หมู่ 1) ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่ยางม่อน
    แม่ยางม่อน (หมู่ 6) ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
42-2-64
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองเจริญ
    หนองเจริญ (หมู่ 2) ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-2-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนอ่างเก็บน้ำแม่แหลงน้อย
    หัวฝาย (หมู่ 7) ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลหัวฝาย ทุ่งเจริญ หมู่ที่ 4
    ช่องลม (หมู่ 1), ช่องลม (หมู่ 2), ช่องลม (หมู่ 8), ช่องลม (หมู่ 13), ดอนชัย (หมู่ 7), ทุ่งเจริญ (หมู่ 4), ป่าผึ้ง (หมู่ 6), หัวฝาย (หมู่ 3), หัวฝาย (หมู่ 10), เหล่าเจริญ (หมู่ 9), เหล่าป่าผึ้ง (หมู่ 5), เหล่าป่าผึ้ง (หมู่ 11), เหล่าป่าผึ้ง (หมู่ 12) ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
180-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนฌาปนสถานบ้านกวาง
    บ้านกวาง (หมู่ 1) ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนป่าสันห้วยคำ
    ร่องกาศใต้ (หมู่ 11) ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนป่าฮ่องห้วยคำ
    ร่องกาศใต้ (หมู่ 5) ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนรอบอ่างเก็บน้ำปกกะโล้ง
    ไทรย้อย (หมู่ 2) ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
62-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนฌาปนสถานบ้านแม่ทะ
    แม่ทะ (หมู่ 5) ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนฌาปนสถานบ้านสันปู่สี
    สันปู่สี (หมู่ 6) ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนดงอาฮัก
    วังฟ่อน (หมู่ 2), วังฟ่อน (หมู่ 11), วังฟ่อน (หมู่ 12) ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนฌาปนสถานบ้านวังฟ่อน
    วังฟ่อน (หมู่ 7) ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนฌาปนสถานบ้านดงเจริญ
    ดงเจริญ (หมู่ 3), ดงเจริญ (หมู่ 10) ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนห้วยต้นมุ่น
    โทกค่า (หมู่ 2) ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
437-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนห้วยศาลา
    แดนชุมพล (หมู่ 4) ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
550-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนห้วยแม่ปะยาง
    แม่ขนิง (หมู่ 2) ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
268-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหางนา
    หางนา (หมู่ 7) ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
45-2-8
2546 ป่าชุมชนห้วยน้ำปึง
    น้ำชำ (หมู่ 4) ต.น้ำชำ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
468-0-0
2546 ป่าชุมชนดอยปังใหญ่
    ถิ่น (หมู่ 3) ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
873-0-0
2546 ป่าชุมชนห้วยกวาง
    สันกลาง (หมู่ 9) ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
850-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยน้ำปึง
    น้ำชำ (หมู่ 1) ต.น้ำชำ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
216-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยน้ำปึง
    น้ำชำ (หมู่ 2) ต.น้ำชำ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
503-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยน้ำปึง
    น้ำชำ (หมู่ 3) ต.น้ำชำ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
148-0-0
2545 ป่าชุมชนดอยห้วยนกยูง
    ธรรมเมือง (หมู่ 4) ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,490-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าซาง
    ผาจั๊บ (หมู่ 6) ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
750-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยปุย
    ทุ่งทอง (หมู่ 4) ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยเป๊าะ
    ลูนิเกตุ (หมู่ 1) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
201-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยช้างล้วง
    ลูนิเกตุเหนือ (หมู่ 9) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
363-0-0
2545 ป่าชุมชนม่อนโตน
    ลูนิเกตุ (หมู่ 13) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยจันทร์ตอนใต้
    ลูนิเกตุ (หมู่ 15) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
334-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยฮ้อม
    ทุ่งน้าว (หมู่ 1) ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
528-0-0
2545 พัฒนาป่าชุมชนอ่างเก็บน้ำห้วยสนาม
    บ้านอ้ายลิ่ม (หมู่ 5) ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
878-0-0
2544 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติดอยแสลงใต้
    แม่หลู้ (หมู่ 11) ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
212-2-0
2544 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติห้วยกั้ง
    หนุน (หมู่ 1) ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
206-0-0
2544 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติห้วยซาน
    ลองลือบุญ (หมู่ 3) ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
161-2-0
2544 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติห้วยป้อม
    ศรีมูลเรือง (หมู่ 7) ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
515-2-0
2544 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติห้วยซาน
    ลองลือบุญ (หมู่ 8) ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
140-2-0
2544 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติหาดทรายขาว
    หมู่บ้านที่ 1 (หมู่ 2) ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
154-2-75
2544 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติห้วยโปร่ง
    หนุนเหนือ (หมู่ 10) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
182-3-25
2544 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติม่อนมะปิน
    เด่นนางฟ้อง (หมู่ 4) ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
196-3-0
2544 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติห้วยศาลา
    ทุ่งน้าว (หมู่ 2) ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
175-0-0
2544 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติม่อนป่าไร่
    ป่ายุบ (หมู่ 4) ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
106-1-0
2544 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติห้วยยะ
    ดงพัฒนา (หมู่ 9) ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2543 ป่าชุมชนสำนักสงฆ์เขาแก้ว
    ใหม่พม่า (หมู่ 6) ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านปงใต้
    ปงใต้ (หมู่ 8) ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเหล่าศรีภูมิ
    เหล่าศรีภูมิ (หมู่ 8) ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า :
875-0-0
2543 ป่าชุมชนห้วยป่าไร่
    สันติสุข (หมู่ 9) ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
175-0-0
2543 ป่าชุมชนแพะแม่แจม
    ผาลาย (หมู่ 6) ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,200-0-0
 
รวม
260,728-2-84
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :