หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 81 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2561 ป่าชุมชนบ้านต๊ำกลาง
    ต๊ำกลาง (หมู่ 8) ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
75-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง
    หล่ายทุ่ง (หมู่ 6) ต. อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
47-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านต๊ำพระแล
    ต๊ำพระแล (หมู่ 11) ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า :
107-0-0
2561 ป่าชุมชนตำบลท่าจำปี
    สายน้ำงาม (หมู่ 11), ตุ้มท่าจำปี (หมู่ 5), ต๊ำนกกก (หมู่ 1), ต๊ำเหล่า (หมู่ 2), ร่องห้า (หมู่ 3), ตุ้มท่าต้นศรี (หมู่ 4), ตุ้มเหนือ (หมู่ 6), ตุ้มดง (หมู่ 7), ตุ้มไร่ (หมู่ 8), สัน (หมู่ 9), ห้วยเคียน (หมู่ 10) ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
604-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านผาช้างมูบ
    ผาช้างมูบ (หมู่ 1) ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
42-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านต๊ำใน
    ต๊ำใน (หมู่ 9) ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
290-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านท่าม่าน
    ท่าม่าน (หมู่ 5) ต. อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
191-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหลวง
    หลวง (หมู่ 1) ต. อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
285-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านใหม่สารภี
    ต. อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านสันกลาง
    สันกลาง (หมู่ 12) ต. อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแสงไทร (แปลงที่ 1-3)
    แสงไทร (หมู่ 9) ต. อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
327-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านน้ำปุก (แปลงที่ 1-2)
    น้ำปุก (หมู่ 1) ต. อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
343-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านชัยเจริญ
    ชัยเจริญ (หมู่ 13) ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, อื่น ๆ
423-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านร่องแช่
    ชัยชมภู (หมู่ 6), แม่ต๋ำท่าข้าม (หมู่ 7), ห้วยบง (หมู่ 9) ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
317-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแดงสามัคคี
    ป่าแดงสามัคคี (หมู่ 10) ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
217-0-0
2561 ป่าชุมชนตำบลบ้านปิน (แปลงที่ 1-2)
    ปงเสด็จ (หมู่ 9), สบจ้อม (หมู่ 1), งิ้วงก (หมู่ 2), ปินใต้ (หมู่ 3), ปินเหนือ (หมู่ 4), งิ้วงาม (หมู่ 5), ม่อนผาคำ (หมู่ 6), บานเย็น (หมู่ 7), ปินพัฒนา (หมู่ 8), สันติพัฒนา (หมู่ 10) ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
115-0-0
2561 ป่าชุมชนตำบลห้วยลาน
    ทุ่งต้นศรี (หมู่ 1), ป่ากล้วนแข้ (หมู่ 2), ใหม่แท่นคำ (หมู่ 3), ห้วยต้นตถ้มเหนือ (หมู่ 4), ทุ่งต้นศรีใหม่ (หมู่ 5), ห้วยต้นตุ้มใต้ (หมู่ 6), ใหม่พัฒนา (หมู่ 7), ห้วยต้นตุ้มน้ำชำ (หมู่ 9), ใหม่แท่นคำ (หมู่ 10), วังขอนแดง (หมู่ 11), ห้วยต้นตุ้มกลาง (หมู่ 13), เนินสามัคคี (หมู่ 14), ห้วยต้นตุ้มทรายทอง (หมู่ 15), ศรีดอนแก้ว (หมู่ 8) ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
82-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านร้องเอี่ยน
    ร้องเอี่ยน (หมู่ 8) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
123-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยสิงห์ (แปลงที่ 1-3)
    ห้วยสิงห์ (หมู่ 1) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
427-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านต้อง
    ดอนมูล (หมู่ 16) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
370-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านดง
    ดง (หมู่ 13), กองแล (หมู่ 4) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
191-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเดื่อ
    เดื่อ (หมู่ 15) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,652-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่จั๊วะ (แปลงที่ 1-2)
    แม่จั๊วะ (หมู่ 10) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
408-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านม่วง
    ม่วง (หมู่ 5) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
108-0-0
2561 ป่าชุมชนตำบลควร
    ควรดง (หมู่ 1), ใหม่ดอนมูล (หมู่ 2), ป่าคา (หมู่ 3), สีพรม (หมู่ 4), วังบง (หมู่ 7), เหล่า (หมู่ 9), หัวฝาย (หมู่ 10), ดงเจริญ (หมู่ 11) ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,375-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านดอนเงิน
    ดอนเงิน (หมู่ 1) ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
313-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านฝายแก้ว
    ฝานแก้ว (หมู่ 7) ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
347-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านป่าแพะ
    ป่าแพะ (หมู่ 8) ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
151-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่ทาย
    แม่ทาย (หมู่ 9) ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
194-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหล่าย
    หล่าย (หมู่ 4) ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
28-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านน้ำต้ม
    น้ำต้ม (หมู่ 5) ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
549-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านบ่อค้าง
    บ่อค้าง (หมู่ 5) ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
876-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านดงบุญนาค (แปลงที่ 1-3)
    ดงบุญนาค (หมู่ 7) ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาหนุน
    นาหนุน (หมู่ 2) ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
532-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านสบบง
    สบบง (หมู่ 2), สบบง (หมู่ 10) ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
379-0-0
2561 ป่าชุมชนม่อนสันป่าซาง (แปลงที่ 1-2)
    สบขาม (หมู่ 8), สบเกี๋ยง (หมู่ 3) ต. อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
91-0-0
2560 ป่าชุมชนแม่จว้ากลาง
    ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้าน และป่าแม่ใจ จ.เชียงราย
421-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่จว้าใต้
    ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้าน และป่าแม่ใจ จ.เชียงราย
202-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านสันปูเลย (แปลงที่ 1-2)
    สันปูเลย (หมู่ 8) ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, อื่น ๆ
1,726-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่จว้าปันเจิง
    ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้าน และป่าแม่ใจ จ.เชียงราย
70-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่จว้า
    ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้าน และป่าแม่ใจ จ.เชียงราย
303-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านกิ่วแก้ว
    ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จุน จ.พะเยา, อื่น ๆ
18-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านบอน
    บอน (หมู่ 7) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
424-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโป่งขาม
    โป่งขาม (หมู่ 10) ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
564-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านฟ้าสีทอง
    ฟ้าสีทอง (หมู่ 11) ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,584-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแท่นคำพัฒนา
    แท่นคำพัฒนา (หมู่ 16) ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
314-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านปางวัว
    ปางวัว (หมู่ 19) ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
724-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านผาตั้ง
    ผาตั้ง (หมู่ 6) ต. อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
560-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านปงสนุก
    ปงสนุก (หมู่ 2) ต. อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
746-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านจำป่าหวายทุ่ง
    จำป่าหวายทุ่ง (หมู่ 11), แม่ร่องขุย (หมู่ 10) ต. อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านต๋อมดง
    ต๋อมดง (หมู่ 7) ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
717-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านแม่กาโทกหวาก
    แม่กาโทกหวาก (หมู่ 4) ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านหนุน
    หนุน (หมู่ 6) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาอ้อม (แปลงที่ 1-4)
    นาอ้อม (หมู่ 5) ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,966-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแม่กาหัวทุ่ง
    แม่กาหัวทุ่ง (หมู่ 12) ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
141-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสันทราย
    บ้านสันทราย (หมู่ 7) ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
169-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโซ้ (แปลงที่ 1-5)
    โซ้ (หมู่ 2) ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-31
2549 ป่าชุมชนบ้านห้วยสา
    ห้วยสา (หมู่ 14) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า :
77-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านน้ำแป้ง
    น้ำแป้ง (หมู่ 2) ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
949-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านธาตุสันติสุข
    ธาตุสันติสุข (หมู่ 8) ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
43-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยยางขาม
    ห้วยยางขาม (หมู่ 2) ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
147-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสักทอง
    สักทอง (หมู่ 10) ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
317-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านศรีจอมแจ้ง
    ศรีจอมแจ้ง (หมู่ 1) ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
541-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านศรีเมืองชุม
    ศรีเมืองชุม (หมู่ 6) ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า :
65-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    บ้านใหม่ (หมู่ 10) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
215-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสันป่าแดง
    สันป่าแดง (หมู่ 11) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
479-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านร่องปอ
    ร่องปอ (หมู่ 7) ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
310-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแสะ
    แสะ (หมู่ 6) ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
427-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านต้อง แปลงที่ 1-2
    ต้อง (หมู่ 12) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
369-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดู่
    ดู่ (หมู่ 3) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
402-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสันป่าส้าน
    สันป่าส้าน (หมู่ 12) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
293-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าฝาง
    ป่าฝาง (หมู่ 2) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า :
83-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านตงอินตาเหนือ (แปลงที่ 1-2)
    ดงอินตาเหนือ (หมู่ 11) ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
82-0-0
2543 ป่าชุมชนม่อนโบสถบ้านห้วยแก้วหลวง
    บ้านห้วยแก้วหลวง (หมู่ 3) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
206-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองลาว (แปลงที่ 1-2)
    บ้านหนองลาว (หมู่ 4) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
707-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมอก
    บ้านทุ่งมอก (หมู่ 5) ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
734-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านปี้
    บ้านปี้ (หมู่ 1), บ้านปี้ (หมู่ 10) ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
945-0-0
2543 ป่าชุมชนพระธาตุภูปอ (ป่าชุมชนบ้านหนองกลาง)
    บ้านหนองกลาง (หมู่ 7) ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
480-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่จว้าเหนือ (แปลงที่ 1-2)
    แม่จว้าเหนือ (หมู่ 3) ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
95-0-0
2543 ป่าชุมชนตำบลห้วยข้าวก่ำ (บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ)
    บ้านห้วยข้าวก่ำ (หมู่ 4) ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
1,050-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่วังช้าง
    บ้านแม่วังช้าง (หมู่ 1) ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
56-0-0
 
รวม
35,150-0-31
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :