หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 119 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2560 ป่าชุมชนบ้านกิ่วแก้ว
    ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จุน จ.พะเยา, อื่น ๆ
18-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่จว้าใต้
    ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้าน และป่าแม่ใจ จ.เชียงราย
202-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่จว้าปันเจิง
    ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้าน และป่าแม่ใจ จ.เชียงราย
70-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่จว้า
    ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้าน และป่าแม่ใจ จ.เชียงราย
303-0-0
2560 ป่าชุมชนแม่จว้ากลาง
    ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้าน และป่าแม่ใจ จ.เชียงราย
421-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านสันปูเลย
    ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยบ่อส้ม และป่าดอยโป่งนก จ.พะเยา, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, อื่น ๆ
772-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านใหม่เจริญไพร
    บ้านใหม่เจริญไพร (หมู่ 9) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
379-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโซ้
    โซ้ (หมู่ 2) ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
258-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านฐานพัฒนา
    บ้านฐาพัฒนา (หมู่ 16) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
19-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านผาแดงล่าง
    ผาแดงล่าง (หมู่ 10) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
254-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านผาแดงบน
    ผาแดงบน (หมู่ 11) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,084-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสันติสุข
    ฝายกวาง (หมู่ 11) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
442-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยส้าน
    ห้วยส้าน (หมู่ 4), บ้านห้วยส้าน (หมู่ 4) ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
65-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสันทราย
    บ้านสันทราย (หมู่ 7) ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านผาลาด
    ผาลาด (หมู่ 5) ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
211-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแวนโค้ง
    บ้านแวนโค้ง (หมู่ 8) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
81-3-0
2550 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 8) ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
993-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านน้ำมิน
    น้ำมิน (หมู่ 6) ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
86-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาอ้อม
    นาอ้อม (หมู่ 5) ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,568-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านไชยสถาน
    ไชยสถาน (หมู่ 4) ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
343-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านศิวิไล
    ศิวิไล (หมู่ 14) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
283-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านน้ำแป้ง
    น้ำแป้ง (หมู่ 2) ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
271-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านผาฮาว
    ผาฮาว (หมู่ 3) ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,075-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา
    เหล่าพัฒนา (หมู่ 10) ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
77-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านท่าฟ้าใต้
    ท่าฟ้าใต้ (หมู่ 2) ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,194-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านห้วยสา
    ห้วยสา (หมู่ 14) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยแก้วพัฒนา
    ห้วยแก้ว (หมู่ 11) ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
155-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านศรีเมืองชุม
    ศรีเมืองชุม (หมู่ 6) ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
62-0-0
2547 ป่าชุมชนดงป่าตาล
    ปางป้อม (หมู่ 7) ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านลอ
    ลอ (หมู่ 1) ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านศรีจอมแจ้ง
    ศรีจอมแจ้ง (หมู่ 1) ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
462-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสักทอง
    สักทอง (หมู่ 10), สักทอง (หมู่ 10) ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
323-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยยางขาม
    ห้วยยางขาม (หมู่ 2) ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดงเคียน
    ดงเคียน (หมู่ 3) ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยยางขามเหนือ
    ห้วยยางขามเหนือ (หมู่ 4) ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
39-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านพระธาตุขิงแกงบน
    พระธาตุขิงแกงบน (หมู่ 5) ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
656-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่ทะลาย
    แม่ทะลาย (หมู่ 2) ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
54-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านธาตุสันติสุข
    ธาตุสันติสุข (หมู่ 8) ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
36-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านผาลาด
    ผาลาด (หมู่ 5) ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
920-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสนธิ์พัฒนา
    สนธิ์พัฒนา (หมู่ 8) ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านก้าวเจริญ
    ก้าวเจริญ (หมู่ 11) ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
410-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนอง
    หนอง (หมู่ 4) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
145-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่นาสา
    ใหม่นาสา (หมู่ 13) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
72-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านบัวนาคพัฒนา
    บัวนาคพัฒนา (หมู่ 12) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
320-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองป่าแพะ
    หนองป่าแพะ (หมู่ 3) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
210-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเชียงคาน หมู่ที่ 7
    เชียงคาน (หมู่ 7) ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเชียงบาน
    เชียงบาน (หมู่ 3) ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
41-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเชียงบาน หมู่ที่ 4
    เชียงบาน (หมู่ 4) ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหัวทุ่งใหม่
    หัวทุ่งใหม่ (หมู่ 5) ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
65-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านค่าไพบูลย์
    ค่าไพบูลย์ (หมู่ 2) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
666-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดู่
    ดู่ (หมู่ 3) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
170-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านต้อง แปลงที่ 1-2
    ต้อง (หมู่ 12) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
72-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแสะ
    แสะ (หมู่ 6) ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยขุ่น
    ห้วยขุ่น (หมู่ 5) ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
87-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านป่าคาใหม่
    ป่าคาใหม่ (หมู่ 8) ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
270-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดอนทอง
    ดอนทอง (หมู่ 12) ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
75-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่ดอนเจริญ
    ใหม่ดอนเจริญ (หมู่ 13) ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเลี้ยว
    เลี้ยว (หมู่ 10) ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
75-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหมุ้น
    หมุ้น (หมู่ 3) ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
23-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลศรีถ้อย
    ท่าต้นหาด (หมู่ 8) ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
23-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านม่วงชุม
    ม่วงชุม (หมู่ 5), ม่วงชุม (หมู่ 8) ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
75-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านร่องปอ
    ร่องปอ (หมู่ 7) ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,170-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านอิงโค้ง
    อิงโค้ง (หมู่ 5) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
487-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหาดแฟน
    หาดแฟน (หมู่ 6) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
560-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยทรายขาว
    ห้วยทรายขาว (หมู่ 7) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
239-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านกาดถี
    กาดถี (หมู่ 8), กาดถี (หมู่ 13), กาดถี (หมู่ 15) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
676-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสันต้นแหน
    สันต้นแหน (หมู่ 9) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
45-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    บ้านใหม่ (หมู่ 10) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
495-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่จำปา
    ใหม่จำปา (หมู่ 17) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
633-0-0
2547 ป่าชุมชนพระธาตุภูขวาง
    ม่วงคำ (หมู่ 1), ม่วงคำ (หมู่ 14) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
117-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสันป่าแดง
    สันป่าแดง (หมู่ 11) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านท่ากลอง
    ท่ากลอง (หมู่ 1) ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโจ้โก้
    โจ้โก้ (หมู่ 4) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาไร่เดียว
    นาไร่เดียว (หมู่ 14) ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 2) ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
44-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองหล่ม
    หนองหล่ม (หมู่ 8) ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแวนสันเวียงทอง
    แวน (หมู่ 2), แวน (หมู่ 12) ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
91-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านป่าสักสามัคคี
    ป่าสักสามัคคี (หมู่ 12) ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสันขวาง
    สันขวาง (หมู่ 3) ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่
    ห้วยไคร้ใหม่ (หมู่ 8) ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสันสลี
    สันสลี (หมู่ 7) ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
193-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านใหม่นคร
    ใหม่นคร (หมู่ 8) ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านป่าแฝกดอย
    ป่าแฝกดอย (หมู่ 4) ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสลาบ
    สลาบ (หมู่ 7) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
111-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านใหม่ดง
    ใหม่ดง (หมู่ 2) ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้
    ห้วยไคร้ (หมู่ 1) ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
137-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยเกี๋ยง
    ห้วยเกี๋ยง (หมู่ 5) ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
37-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดงอินตาเหนือ
    ดงอินตาเหนือ (หมู่ 11) ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
68-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสันป่าส้าน
    สันป่าส้าน (หมู่ 12) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,780-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งติ้ว
    ทุ่งติ้ว (หมู่ 6) ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสบบง
    สบบง (หมู่ 3) ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
102-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยกั้ง
    ห้วยกั้ง (หมู่ 1) ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าฝาง
    ป่าฝาง (หมู่ 2) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
46-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยโป่งนก
    ดอนไชย (หมู่ 6) ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองลาว
    บ้านหนองลาว (หมู่ 4) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2543 ป่าชุมชนม่อนโบสถบ้านห้วยแก้วหลวง
    บ้านห้วยแก้วหลวง (หมู่ 3) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
37-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านร่องปอ
    บ้านร่องปอ (หมู่ 14) ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
970-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านธาตุภูซาง
    บ้านธาตุภูซาง (หมู่ 10), บ้านธาตุภูซาง (หมู่ 10) ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
98-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองเลา
    บ้านหนองเลา (หมู่ 8), บ้านหนองเลา (หมู่ 8) ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
143-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านผาลาด
    บ้านผาลาด (หมู่ 7), บ้านผาลาด (หมู่ 7) ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่จว้า
    บ้านแม่จว้า (หมู่ 3) ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
37-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองท่าควาย
    บ้านหนองท่าควาย (หมู่ 7) ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
740-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านต้นฝาง
    บ้านต้นฝาง (หมู่ 5) ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่พริก
    บ้านแม่พริก (หมู่ 5) ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
140-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเนินสมบรูณ์
    บ้านเนินสมบูรณ์ (หมู่ 12) ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
184-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านบ่อตอง
    บ้านบ่อตอง (หมู่ 9) ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-2-0
2543 ป่าชุมชนพระธาตุภูปอ
    บ้านหนองกลาง (หมู่ 7) ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
420-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมอก
    บ้านทุ่งมอก (หมู่ 5) ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
780-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเนินสายกลาง
    บ้านเนินสายกลาง (หมู่ 11) ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
322-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านบ่อน้อย
    บ้านปอน้อย (หมู่ 4) ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
434-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหล่ายพัฒนา
    บ้านหล่ายพัฒนา (หมู่ 3) ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
292-0-0
2543 ป่าชุมชนพระธาตุดอยคำ
    บ้านสบสา (หมู่ 5) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
273-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านปี้
    บ้านปี้ (หมู่ 1), บ้านปี้ (หมู่ 10) ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
325-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่วังช้าง
    บ้านแม่วังช้าง (หมู่ 1) ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านจุนพัฒนา
    บ้านจุนพัฒนา (หมู่ 8) ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
76-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเซี๊ยะ
    บ้านเซี๊ยะ (หมู่ 4) ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
615-0-0
2543 ป่าชุมชนตำบลห้วยข้าวก่ำ
    บ้านไชยสถาน (หมู่ 7), บ้านห้วยข้าวก่ำ (หมู่ 4) ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
445-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านร่องไฮ
    บ้านร่องไฮ (หมู่ 5) ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,268-2-0
2543 ป่าชุมชนตำบลบ้านใหม่
    บ้านเหยี่ยน (หมู่ 7) ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,061-2-0
 
รวม
36,967-2-0
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :