หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 272 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่กุใต้
    แม่กุใต้ (หมู่ 6), ผาลาด (หมู่ 2), แม่กุน้อย (หมู่ 7), แม่กุบูรพา (หมู่ 11) ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-3-30
2562 ป่าชุมชนบ้านนุบอ
    นุบอ (หมู่ 1) ต. อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
203-0-8
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่กาษานุสร
    แม่กาษานุสร (หมู่ 16), แม่กาษาไหล่ท่า (หมู่ 13) ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
662-1-89
2562 ป่าชุมชนบ้านมอเอกร์ยาง
    มอเอกร์ยาง (หมู่ 6) ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
63-1-17
2562 ป่าชุมชนบ้านทีกะเป่อ
    ทีกะเป่อ (หมู่ 5) ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
120-0-29
2562 ป่าชุมชนบ้านบ้านใหม่ กม.5
    บ้านใหม่ กม.5 (หมู่ 12) ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-1-14
2562 ป่าชุมชนบ้านขุนห้วยช่องแคบ
    ขุนห้วยช่องแคบ (หมู่ 3) ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
144-0-80
2562 ป่าชุมชนบ้านรวมไทยพัฒนา
    รวมไทยพัฒนา (หมู่ 10) ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
149-3-37
2562 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ใหม่
    ทรัพย์สมบูรณ์ใหม่ (หมู่ 13) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
68-2-81
2562 ป่าชุมชนบ้านใหม่เด่นไม้ซุง
    ใหม่เด่นไม้ซุง (หมู่ 12) ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,074-2-60
2562 ป่าชุมชนบ้านวังพระยาจันทร์
    วังพระยาจันทร์ (หมู่ 2) ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-1-15
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยพระเจ้า
    ห้วยพระเจ้า (หมู่ 2) ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
90-1-24
2562 ป่าชุมชนบ้านคำหวัน
    คำหวัน (หมู่ 5) ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
697-3-74
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยมะขาม
    ห้วยมะขาม (หมู่ 3) ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
303-3-31
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยสินา
    ห้วยสินา (หมู่ 8) ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
72-1-24
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยโปร่ง
    ห้วยโปร่ง (หมู่ 10) ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
79-1-94
2562 ป่าชุมชนบ้านแพ่แฮ
    แพ่แฮ (หมู่ 1) ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,973-0-93
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง
    หนองหลวง (หมู่ 3) ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
247-3-57
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าคา
    ป่าคา (หมู่ 4) ต. อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
14-0-48
2562 ป่าชุมชนบ้านชิบาโบ
    ชิบาโบ (หมู่ 8) ต. อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
210-0-31
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยปูลิง
    ห้วยปูลิง (หมู่ 5) ต. อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
264-2-36
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง
    หนองหลวง (หมู่ 13) ต. อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,948-2-48
2562 ป่าชุมชนบ้านชิปาก่อ
    ชิปาก่อ (หมู่ 14) ต. อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
74-3-44
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่กึ๊ดสามท่า
    แม่กึ๊ดสามท่า (หมู่ 5), ห้วยบง (หมู่ 7), แม่กึ๊ดสามท่าใหม่ (หมู่ 8) ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
867-3-59
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยปลาหลด
    ห้วยปลาหลด (หมู่ 8) ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,027-2-68
2561 ป่าชุมชนบ้านพะน๊อคี
    พะน๊อคี (หมู่ 10) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
721-3-47
2561 ป่าชุมชนบ้านรังแร้ง
    รังแร้ง (หมู่ 9) ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
79-0-65
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยนกแล
    ห้วยนกแล (หมู่ 2) ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
129-2-87
2561 ป่าชุมชนบ้านหล่ายห้วย
    หล่ายห้วย (หมู่ 8) ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
211-0-62
2561 ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง
    ต้นผึ้ง (หมู่ 1) ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-1-65
2561 ป่าชุมชนบ้านขุนห้วยแม่ขะโหมะ/แม่ต้อคี
    ขุนห้วยแม่ขะโหมะ/แม่ต้อคี (หมู่ 3) ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
794-3-80
2561 ป่าชุมชนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน
    ขุนห้วยแม่ต้าน (หมู่ 6) ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,128-0-78
2561 ป่าชุมชนบ้านตะพิเดอ
    ตะพิเดอ (หมู่ 9) ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
159-3-80
2561 ป่าชุมชนบ้านเคลอะเดคี (แปลงที่ 1-2)
    เคลอะเดคี (หมู่ 10) ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
139-0-8
2561 ป่าชุมชนบ้านต่อปล้าคี
    ต่อปล้าคี (หมู่ 15) ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
39-1-90
2561 ป่าชุมชนบ้านสันดอยงาม
    สันดอยงาม (หมู่ 16) ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
24-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านวะโดโกร
    วะโดโกร (หมู่ 12) ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
109-2-25
2561 ป่าชุมชนบ้านกามาผาโด้
    กามาผาโด้ (หมู่ 5) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,947-0-35
2561 ป่าชุมชนบ้านขุนห้วยนกกก(ตะโต๊ะโกร)
    ขุนห้วยนกกก(ตะโต๊ะโกร) (หมู่ 7) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
762-3-26
2561 ป่าชุมชนบ้านหละโพคี
    หละโพคี (หมู่ 11) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
218-1-26
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่หละคี(ทีหนึคี)
    แม่หละคี(ทีหนึคี) (หมู่ 12) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
923-2-87
2561 ป่าชุมชนบ้านขุนห้วยแม่หละ
    ขุนห้วยแม่หละ (หมู่ 6) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
382-2-11
2561 ป่าชุมชนบ้านทีจื้อหล่อคี (แปลงที่ 1-2)
    ทีจื้อหล่อคี (หมู่ 8) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
862-3-85
2561 ป่าชุมชนบ้านเด่นวัวน้ำทิพย์
    เด่นวัวน้ำทิพย์ (หมู่ 12) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,409-3-59
2560 ป่าชุมชนบ้านสันป่าป๋วย(ห้วยริน)
    บ้านสันป่าป๋วย(ห้วยริน) (หมู่ 5) ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18,658-0-62
2560 ป่าชุมชนบ้านสามหมื่นต้นผึ้ง
    บ้านสามหมื่นต้นผึ้ง (หมู่ 5) ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
128-1-76
2560 ป่าชุมชนบ้านทีโบ๊ะคี
    บ้านทีโบ๊ะคี (หมู่ 13) ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,006-0-2
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ออกฮู
    บ้านแม่ออกฮู (หมู่ 9) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,024-1-2
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่หละยาง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านแม่หละยาง (หมู่ 2) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,048-2-49
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ออกผารู (แปลงที่ 1-2)
    บ้านแม่ออกผารู (หมู่ 3) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,081-3-86
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่หละ (แปลงที่ 1-3)
    บ้านแม่หละ (หมู่ 1) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,550-3-62
2559 ป่าชุมชนตำบลพระธาตุผาแดง
    เอื้องดอย (หมู่ 7), ค้างภิบาล (หมู่ 1) ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
7,546-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่ตาวใหม่
    แม่ตาวใหม่ (หมู่ 3) ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
401-0-16
2559 ป่าชุมชนบ้านลานยาง
    ลานยาง (หมู่ 10) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
86-3-63
2559 ป่าชุมชนบ้านไผ่สีซอ
    ไผ่สีซอ (หมู่ 4) ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
763-0-65
2559 ป่าชุมชนบ้านชบา
    ชบา (หมู่ 2) ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
84-2-82
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองชะลาบ
    หนองชะลาบ (หมู่ 1) ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,344-3-0
2559 ป่าชุมชนบ้านซอแขระกา
    ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
523-0-55
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่จวาง
    ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
891-1-66
2559 ป่าชุมชนบ้านลำร้อง
    ลำร้อง (หมู่ 2) ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
45-1-70
2559 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 1) ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
57-1-19
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่สลิดน้อย
    แม่สลิดน้อย (หมู่ 3) ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
242-3-77
2559 บ้านห้วยนกกก
    ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,927-2-17
2559 ป่าชุมชนบ้านวังผา
    วังผา (หมู่ 4) ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า :
182-2-51
2558 ป่าชุมชนบ้านโป่งแดง
    โป่งแดง (หมู่ 2) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,513-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโพรงตะเข้
    โพรงตะเข้ (หมู่ 9) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,700-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านลานสอ
    ลานสอ (หมู่ 4) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,566-2-26
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ
    หนองปรือ (หมู่ 1) ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,643-0-49
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวใต้
    หนองบัวใต้ (หมู่ 2) ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
137-3-52
2557 ป่าชุมชนบ้านอุ้มผาง
    อุ้มผาง (หมู่ 1) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
32-2-32
2557 ป่าชุมชนบ้านวังหม้อใต้ (แปลงที่ 1-2)
    วังหม้อใต้ (หมู่ ) ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-0-39
2557 ป่าชุมชนบ้านทีจอชี
    ทีจอชี (หมู่ 11) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,757-0-76
2557 ป่าชุมชนบ้านกุยเลอตอ
    กุยลอเตอ (หมู่ 6) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,743-2-87
2557 ป่าชุมชนบ้านเปิ่งเคลิ่ง
    เปิ่งเคลิ่ง (หมู่ 9) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,020-0-88
2557 ป่าชุมชนบ้านมะโอ๊ะโค๊ะ
    มะโอ๊ะโค๊ะ (หมู่ 12) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
915-3-0
2557 ป่าชุมชนบ้านแม่กลองใหม่ (แปลงที่ 1-4)
    แม่กลองใหม่ (หมู่ 1) ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,269-0-41
2557 ป่าชุมชนบ้านเด่นคา
    เด่นคา (หมู่ 5) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-1-58
2557 ป่าชุมชนบ้านผาผึ้ง (แปลงที่ 1-2)
    ผาผึ้ง (หมู่ 6) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,110-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านสบยม
    สบยม (หมู่ 2) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
63-0-42
2557 ป่าชุมชนบ้านสบยมใต้
    สบยมใต้ (หมู่ 14) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
97-1-66
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองปลาไหล
    หนองปลาไหล (หมู่ 8) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,188-0-78
2557 ป่าชุมชนบ้านศรีคีรีรักษ์
    ศรีคีรีรักษ์ (หมู่ 11) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
852-0-9
2557 ป่าชุมชนบ้านวังตำลึง
    ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,156-0-19
2557 ป่าชุมชนบ้านโตงเตง
    โตงเตง (หมู่ 4) ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
685-3-45
2557 ป่าชุมชนบ้านท่าตะคร้อ
    ท่าตะคร้อ (หมู่ 5) ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
743-3-54
2557 ป่าชุมชนบ้านสันป่าลาน
    สันป่าลาน (หมู่ 4) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,744-0-4
2557 ป่าชุมชนบ้านใหม่หนองน้ำพัฒนา
    ใหม่หนองน้ำพัฒนา (หมู่ 11) ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
440-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านเดลอคี
    เดลอคี (หมู่ 3) ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
227-0-22
2556 ป่าชุมชนบ้านปากห้วยไม้งาม
    ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา จ.ตาก
893-0-23
2556 บ้านห้วยกระทิง
    ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
17-3-63
2556 ป่าชุมชนบ้านไม้งาม หมู่ 3
    ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
7-2-15
2556 ป่าชุมชนบ้านไม้งาม หมู่ 4
    ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
263-0-37
2556 ป่าชุมชนบ้านตลุกมะขาม
    ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,541-3-85
2556 ป่าชุมชนบ้านตลุกมะขาม
    ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,541-3-85
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองมะค่า
    ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
856-0-23
2556 ป่าชุชนบ้านชะลาดระฆัง
    ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
628-3-49
2556 ป่าชุมชนบ้านเนินมะคึก (แปลงที่ 1-2)
    เนินมะคึก (หมู่ 7) ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,202-1-98
2556 ป่าชุมชนบ้านคลองสัก
    คลองสัก (หมู่ 1) ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4,272-2-96
2556 ป่าชุมชนบ้านลานขวาง
    ลานขวาง (หมู่ 9) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
589-1-96
2556 ป่าชุมชนบ้านไร่
    ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า :
37-1-20
2556 ป่าชุมชนบ้านวังหิน หมู่ 5
    ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประจำรักษ์ จ.ตาก
288-3-13
2556 ป่าชุมชนบ้านวังหิน หมู่ 4
    วังหินหมู่ 4 (หมู่ 4) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประจำรักษ์ จ.ตาก
480-3-19
2556 ป่าชุมชนบ้านเกาะอ้ายด้วน
    ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประจำรักษ์ จ.ตาก
827-3-52
2556 ป่าชุมชนบ้านปากทางเขื่อน
    ปากทางเขื่อน (หมู่ 1), วังหมัน (หมู่ 4), โป่งปลาค้าว (หมู่ 5), วังหวาย (หมู่ 6), วังหวาย (หมู่ 7) ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,552-3-77
2556 ป่าชุมชนบ้านป่ายางตก
    ป่ายางตก (หมู่ 1) ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,637-1-65
2556 ป่าชุมชนบ้านป่ายางเหนือ
    ป่ายางเหนือ (หมู่ 2) ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,264-2-66
2556 ป่าชุมชนบ้านสามเงา
    สามเงา (หมู่ 3) ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
55,061-1-48
2556 ป่าชุมชนบ้านท่าปุยตก
    ท่าปุยตก (หมู่ 5) ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
7,598-1-3
2556 บ้านแพะ
    ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
159-3-24
2556 บ้านวังม่วง
    ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
181-1-92
2555 ป่าชุมชนบ้านกิ่วห้าง (แปลงที่ 1-3)
    กิ่วห้าง (หมู่ 3) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
364-3-85
2555 ป่าชุมชนบ้านประดาง
    ประดาง (หมู่ 3), ทุ่งกง (หมู่ 1) ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
147-2-17
2555 ป่าชุมชนบ้านแบรอทะ
    ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง จ.ตาก
7,732-3-49
2555 ป่าชุมชนบ้านวังไคร้
    วังไคร้ (หมู่ 3), วังไคร้ออก (หมู่ 2) ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,932-0-85
2555 หนองบัวเหนือ
    หนองบัวเหนือ (หมู่ 4) ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง จ.ตาก
75-3-21
2554 ป่าชุมชนตำบลแม่ตาว
    ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,161-0-26
2554 ป่าชุมชนบ้านแกลมือโจ๊ะ
    ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
195-1-39
2554 ป่าชุมชนบ้านผากะเจ้อ
    ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
304-1-69
2554 ป่าชุมชนบ้านพบพระทรายงาม
    ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
188-0-88
2554 ป่าชุมชนบ้านพบพระใต้
    ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
291-3-28
2554 ป่าชุมชนบ้านวาเล่ย์ใต้
    ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
208-3-3
2554 ป่าชุมชนบ้านแม่ออกฮู
    ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
211-1-0
2554 ป่าชุมชนบ้านยะพอ
    ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
728-2-72
2554 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์เจริญ
    ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
137-1-97
2554 ป่าชุมชนบ้านวาเล่ย์เหนือ
    ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด จ.ตาก
803-1-73
2554 ป่าชุมชนบ้านพะดี
    ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
85-0-69
2554 ป่าชุมชนบ้านทหารผ่านศึก
    ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
452-2-93
2554 ป่าชุมชนบ้านเซอทะ
    ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
240-2-79
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง
    ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
2,145-3-71
2554 ป่าชุมชนบ้านปรอผาโด้
    ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
2,101-3-51
2554 ป่าชุมชนบ้านตะเป่อพู
    ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
1,994-1-94
2554 ป่าชุมชนบ้านตะเป่อพู (แปลงที่ 1)
    ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
112-1-64
2554 ป่าชุมชนบ้านนุเซโปล้
    ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
383-3-18
2554 ป่าชุมชนบ้านกล้าทอ
    ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
816-1-65
2554 ป่าชุมชนบ้านเซปะหละ (แปลงที่ 1-2)
    เซปะหละ (หมู่ 2) ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
904-2-67
2554 ป่าชุมชนบ้านปะละทะ (แปลงที่ 1-2)
    ปะละทะ (หมู่ 1) ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
5,613-3-79
2554 ป่าชุมชนบ้านแม่กลองเก่า (แปลงที่ 1-2)
    แม่กลองเก่า (หมู่ 2) ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,021-0-70
2554 ป่าชุมชนบ้านทุ่งถ้ำ
    ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-3-20
2554 ป่าชุมชนบ้านปางส้าน
    ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
243-3-29
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองโสน
    หนองโสน (หมู่ 4) ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,020-1-36
2551 ป่าชุมชนบ้านมหาวัน
    มหาวัน (หมู่ 1), ใหม่แม่โกนเกน (หมู่ 2), แม่โกนเกน (หมู่ 4), ห้วยน้ำขุ่น (หมู่ 8), มหาวงศ์ (หมู่ 9) ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
163-0-60
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองกระโห้
    หนองกระโห้ (หมู่ 7) ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
105-2-76
2551 ป่าชุมชนบ้านจัดสรร
    จัดสรร (ท่าโป่ง) (หมู่ 4), ป่ายางใต้ (หมู่ 1), สามเงา (หมู่ 2), จัดสรร (หมู่ 3), ป่ายางใหม่ (หมู่ 7) ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,127-3-34
2551 ป่าชุมชนบ้านตลุกสัก
    ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
949-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านลานเต็ง
    ลานเต็ง (หมู่ 9) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,041-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม
    ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,056-1-66
2550 ป่าชุมชนบ้านปากห้วยแม่ปะ
    แม่ปะ (หมู่ 5) ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,407-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน
    ห้วยหินฝน (หมู่ 6) ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,400-2-6
2550 ป่าชุมชนบ้านนาแพะ
    นาแพะ (หมู่ 9) ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,127-2-93
2550 ป่าชุมชนบ้านสระบัว (แปลงที่ 1-2)
    สระบัว (หมู่ 13) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,322-1-84
2550 ป่าชุมชนบ้านใหม่เจริญธรรม
    ใหม่เจริญธรรม (หมู่ 14) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,850-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดงชัฎก้อม (แปลงที่ 1-2)
    ดงชัฎก้อม (หมู่ 10) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
9,319-3-21
2550 ป่าชุมชนบ้านลานห้วยเดื่อ (แปลงที่ 1-4)
    ลานห้วยเดื่อ (หมู่ 1) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,075-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านลานตาเกลี้ยง (แปลงที่ 1-2)
    ลานตาเกลี้ยง (หมู่ 2) ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,592-1-41
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    บ้านหนองบัว (หมู่ 7) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
8,500-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองตาเรือ (แปลงที่ 1-2)
    หนองตาเรือ (หมู่ 12) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
14,371-0-47
2550 ป่าชุมชนบ้านมูเซอ
    มูเซอ (อุมยอม) (หมู่ 6) ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านมาบป่าแฝก
    มาบป่าแฝก (หมู่ 7) ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,630-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านชัยมงคล
    ชัยมงคล (หมู่ 9) ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,600-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านมีสุข
    มีสุข (หมู่ 8) ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,796-2-87
2549 ป่าชุมชนศรีวิชัย
    แม่กุเหนือ (หมู่ 8) ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
146-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านพะวอ
    พะวอ (หมู่ 1), แม่ระเมา (หมู่ 2) ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,500-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเจดีย์โค๊ะ
    เจดีย์โค๊ะ (หมู่ 6) ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
932-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
    ม่อนหินเหล็กไฟ (หมู่ 3) ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
64-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านห้วยพลู
    ห้วยพลู (หมู่ 3) ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,560-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสามไร่
    สามไร่ (หมู่ 8) ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,818-1-18
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองเชียงคา
    หนองเชียงคา (หมู่ 6) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,450-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโป่งแค
    โป่งแค (หมู่ 7) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
82-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสองแคว
    สองแคว (หมู่ 4) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,230-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่ระวาน
    แม่ระวาน (หมู่ 5) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
260-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองเชียงคาใต้ แปลงที่ 1-3
    หนองเชียงคาใต้ (หมู่ 11) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
8,441-0-0
2549 ป่าชุมชนป่าผาต้อน
    แม่ระวาน (หมู่ 5), สองแคว (หมู่ 4), หนองเชียงคา (หมู่ 6), หนองเชียงคาใต้ (หมู่ 11) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,850-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสามไร่ แปลง 1-3
    สามไร่ (หมู่ 8) ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,204-0-46
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่กึ๊ดหลวง
    ไทยสามัคคี (หมู่ 9), แม่กึ๊ดหลวง (หมู่ 1), แม่กึ๊ดใหม่ (หมู่ 3), แม่กึ๊ดใหม่ดอนสว่าง (หมู่ 15), ใหม่พัฒนา (หมู่ 12), ใหม่ริมเมย (หมู่ 10) ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
875-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหม่องวา (แปลงที่ 1-2)
    หม่องวา (หมู่ 6) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
215-3-38
2547 ป่าชุมชนบ้านดงซ่อม
    ดงซ่อม (หมู่ 3) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
113-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเด่นวัว
    เด่นวัว (หมู่ 4) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
577-0-80
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่เสรีธรรม
    ใหม่เสรีธรรม (หมู่ 7) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
94-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่ชัยมงคล
    ใหม่ชัยมงคล (หมู่ 10) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
531-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านชุมนุมกลาง
    ชุมนุมกลาง (หมู่ 13) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
761-3-20
2547 ป่าชุมชนบ้านคลองราชย์
    ครองราชย์ (หมู่ 9) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
335-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านลาดยาว
    ลาดยาว (หมู่ 1) ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
753-1-82
2547 ป่าชุมชนบ้านเพชรชมภู
    เพชรชมภู (หมู่ 2) ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
130-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าทองแดง
    ท่าทองแดง (หมู่ 7) ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,827-0-54
2547 ป่าชุมชนบ้านตะเคียนด้วน
    ตะเคียนด้วน (หมู่ 3) ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,032-0-56
2547 ป่าชุมชนบ้านนาโบสถ์ (แปลงที่ 1-2)
    นาโบสถ์ (หมู่ 4) ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,346-2-23
2547 ป่าชุมชนบ้านวังม่วง
    วังม่วง (หมู่ 5), ไม้งาม (หมู่ 2) ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,315-2-89
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองแขมใหม่
    หนองแขมใหม่ (หมู่ 12) ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
330-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านปากร้องห้วยจี้ หมู่ที่ 1, หมู่ 2
    ปากร้องห้วยจี้ (หมู่ 1) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,699-0-71
2547 ป่าชุมชนบ้านตะฝั่งสูง
    ตะฝั่งสูง (หมู่ 7) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสองกอง
    สองกอง (หมู่ 8) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสมอโคน หมู่ที่ 6
    สมอโคน (หมู่ 6) ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-97
2547 ป่าชุมชนบ้านสมอโคน หมู่ที่ 3 และสมอโคน หมู่ที่ 4
    สมอโคน (หมู่ 4), สมอโคน (หมู่ 3) ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
445-1-72
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองงิ้ว
    หนองงิ้ว (หมู่ 3) ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแพะ
    แพะ (หมู่ 4) ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
440-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าไผ่
    ยกกระบัตร (หมู่ 2), ท่าไผ่ (หมู่ 3) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,000-3-19
2547 ป่าชุมชนบ้านสันป่าตึง
    สันป่าตึง (หมู่ 7) ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่จะเรา หมู่ที่5 หมู่ที่ 6
    แม่จะเรา (หมู่ 5), แม่จะเรา (หมู่ 6) ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
56-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง หมู่ 1
    แม่จะเราบ้านทุ่ง (หมู่ 1) ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านป่าไร่
    ป่าไร่ (หมู่ 2) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านพะละ
    พะละ (หมู่ 3) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
119-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแพะ
    แพะ (หมู่ 4) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง
    ใหม่โพธิ์ทอง (หมู่ 9) ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,930-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแม่กุหลวง
    แม่กุหลวง (หมู่ 1) ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
119-1-86
2546 ป่าชุมชนบ้านดงลาน
    ดงลาน (หมู่ 5) ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
160-2-68
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยม่วง
    ห้วยม่วง (หมู่ 6) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านท่าอาจ
    ท่าอาจ (หมู่ 3) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย
    หัวฝาย (หมู่ 2) ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
230-0-0
2546 ป่าชุมขนบ้านประจำรักษ์
    ประจำรักษ์ (หมู่ 10) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-2-11
2546 ป่าชุมชนบ้านลานสาง (แปลงที่ 1-2)
    ลานสาง (หมู่ 9) ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดงปู (แปลงที่ 1-2)
    ดงปู (หมู่ 4) ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
134-2-17
2546 ป่าชุมชนบ้านสันป่าลาน
    สันป่าลาน (หมู่ 3) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
907-3-76
2546 ป่าชุมชนบ้านวังไม้ส้าน(หมู่ที่ 9)
    วังไม้ส้าน (หมู่ 9) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านวังไม้ส้าน(หมู่ที่ 11)
    วังไม้ส้าน (หมู่ 11) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านปากวัง
    ปากวัง (หมู่ 10) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสมอโคน
    สมอโคน (หมู่ 5) ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-3-20
2546 ป่าชุมชนบ้านแพะ
    แพะ (หมู่ 7), ทุ่งพัฒนาป่าดอกแก้ว (หมู่ 12), ทุ่งพัฒนา (หมู่ 6) ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
1,635-3-95
2546 ป่าชุมชนบ้านแม่ไข
    แม่ไข (หมู่ 3) ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,365-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสองแคว (แปลงที่ 1-2)
    สองแคว (หมู่ 4) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
113-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านใหม่ท่าซุง
    ใหม่ท่าซุง (หมู่ 9) ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-3-47
2545 ป่าชุมชนบ้านปูแป้
    ปูแป้ (หมู่ 3) ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
730-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแม่สลิด
    แม่สลิด (หมู่ 1), แม่สลิด (หมู่ 2) ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
904-0-42
2545 ป่าชุมชนบ้านขุนห้วยแม่สอด
    ขุนห้วยแม่สอด (หมู่ 6) ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านถ้ำเสือ
    ถ้ำเสือ (หมู่ 5) ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
237-3-6
2545 ป่าชุมชนบ้านเด่น
    เด่น (หมู่ 2) ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,562-3-67
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองตับ
    หนองตับ (หมู่ 1) ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,635-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำดิบควง
    น้ำดิบควง (หมู่ 8) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,638-1-71
2545 ป่าชุมชนบ้านตลุกแขม
    ตลุกแขม (หมู่ 1) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,937-3-36
2545 ป่าชุมชนบ้านหนอกนกปีกกา
    หนองนกปีกกา (หมู่ 3) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,330-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองนกปีกกา (แปลงที่ 1-2)
    หนองนกปีกกา (หมู่ 3) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,882-3-21
2545 ป่าชุมชนบ้านลานสาง
    ลานสาง (หมู่ 11) ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25,182-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านลานสาง
    ลานสาง (หมู่ 4) ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
478-2-89
2545 ป่าชุมชนบ้านท่าเล่ย์นาโบสถ์
    ท่าเลย์นาโบสถ์ (หมู่ 5) ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,010-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่แม่บอน
    ใหม่แม่บอน (หมู่ 2) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
816-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสระทอง
    สระทอง (หมู่ 8) ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,271-3-16
2545 ป่าชุมชนบ้านยางโองนอก
    ยางโองนอก (หมู่ 8) ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,725-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านยางโองนอก
    ยางโองนอก (หมู่ 7), สันกลาง (หมู่ 6), ยางโองน้ำ (หมู่ 5), ยางโองน้ำ (หมู่ 11), ยางโองน้ำ (หมู่ 4) ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,546-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแม่สลิด
    แม่สลิด (หมู่ 3) ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
546-2-87
2545 ป่าชุมชนบ้านพะเด๊ะ
    พะเด๊ะ (หมู่ 4) ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
860-2-93
2544 ป่าชุมชนบ้านโกช่วย
    โกช่วย (หมู่ 10) ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
160-0-0
2544 บ้านห้วยนกแลเหนือ
    ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
650-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตลุกป่าตาล (แปลงที่ 1-2)
    ตลุกป่าตาล (หมู่ 5) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,283-3-20
2544 ป่าชุมชนบ้านวังประจบ
    วังประจบ (หมู่ 1) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,650-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแก่งหิน
    แก่งหิน (หมู่ 2) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,650-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสะแกเครือ
    สะแกเครือ (หมู่ 3) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
983-3-59
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำดิบ
    น้ำดิบ (หมู่ 7) ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
670-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านฉลอม
    ฉลอม (หมู่ 3) ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยปลากอง
    ห้วยปลากอง (หมู่ 12) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยแห้ง
    ห้วยแห้ง (หมู่ 9) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแม่ระมาดน้อย
    แม่ระมาดน้อย (หมู่ 8) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
650-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยแห้ง (แปลงที่ 1-2)
    ห้วยแห้ง (หมู่ 9) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,343-3-90
2544 บ้านห้วยปลากอง
    ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
    ขุนห้วยแม่ท้อ (หมู่ 2) ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
160-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านกูเตอร์โกล แปลง 1-2
    กูเตอร์โกล (หมู่ 4) ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,897-1-47
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยนกแลเหนือ
    ห้วยนกแลเหนือ (หมู่ 1) ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
650-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าไร่เหนือ
    ป่าไร่เหนือ (หมู่ 3) ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,130-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำเขียว
    หนองน้ำเขียว (หมู่ 5) ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
560-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านวังตะเคียน
    บ้านวังตะเคียน (หมู่ 4) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
54-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยบง ม.8
    บ้านห้วยบง (หมู่ 8) ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
90-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านยางห้วยยะอุ
    บ้านยางห้วยยะอุ (หมู่ 4) ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่พรสวรรค์
    บ้านใหม่พรสวรรค์ (หมู่ 6) ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
109-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านไร่ท่าตะกู
    บ้านไร่ท่าตะกู (หมู่ 6) ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,265-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำโจน
    บ้านน้ำโจน (หมู่ 6) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
458-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านพุสะแก
    บ้านพุสะแก (หมู่ 11) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
730-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าไม้แดง
    บ้านท่าไม้แดง (หมู่ 3) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
80-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านปูน
    บ้านปูน (หมู่ 6) ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
240-2-46
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่ยะ
    บ้านแม่ยะ (หมู่ 7) ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
172-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านพะยวบ
    บ้านแม่พะยวบ (หมู่ 8) ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,548-3-67
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่ระวาน
    บ้านแม่ระวาน (หมู่ 5) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
181-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่สามัคคี
    บ้านใหม่สามัคคีธรรม (หมู่ 8) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยบง ม.7
    บ้านห้วยบง (หมู่ 7) ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยยะอุ
    บ้านห้วยยะอุ (หมู่ 1) ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,400-0-0
 
รวม
430,853-2-77
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :