หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 174 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2560 ป่าชุมชนบ้านสันป่าป๋วย(ห้วยริน)
    บ้านสันป่าป๋วย(ห้วยริน) (หมู่ 5) ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18,658-0-62
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ออกฮู
    บ้านแม่ออกฮู (หมู่ 9) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,024-1-2
2560 ป่าชุมชนบ้านทีโบ๊ะคี
    บ้านทีโบ๊ะคี (หมู่ 13) ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,006-0-2
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่หละยาง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านแม่หละยาง (หมู่ 2) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,048-2-49
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ออกผารู (แปลงที่ 1-2)
    บ้านแม่ออกผารู (หมู่ 3) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,081-3-86
2560 ป่าชุมชนบ้านสามหมื่นต้นผึ้ง
    บ้านสามหมื่นต้นผึ้ง (หมู่ 5) ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
128-1-76
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่หละ (แปลงที่ 1-3)
    บ้านแม่หละ (หมู่ 1) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,550-3-62
2559 ป่าชุมชนบ้านซอแขระกา
    ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
523-0-55
2559 บ้านห้วยนกกก
    ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,927-2-17
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่จวาง
    ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
891-1-66
2556 ป่าชุมชนบ้านวังหิน หมู่ 4
    วังหินหมู่ 4 (หมู่ 4) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประจำรักษ์ จ.ตาก
480-3-19
2556 ป่าชุมชนบ้านเกาะอ้ายด้วน
    ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประจำรักษ์ จ.ตาก
827-3-52
2556 บ้านแพะ
    ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
159-3-24
2556 บ้านห้วยกระทิง
    ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
17-3-63
2556 ป่าชุมชนบ้านวังหิน หมู่ 5
    ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประจำรักษ์ จ.ตาก
288-3-13
2556 ป่าชุมชนบ้านไร่
    ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า :
37-1-20
2556 ป่าชุมชนบ้านลานขวาง
    ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
589-1-96
2556 ป่าชุชนบ้านชะลาดระฆัง
    ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
628-3-49
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองมะค่า
    ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
856-0-23
2556 ป่าชุมชนบ้านตลุกมะขาม
    ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,541-3-85
2556 ป่าชุมชนบ้านตลุกมะขาม
    ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,541-3-85
2556 ป่าชุมชนบ้านไม้งาม หมู่ 4
    ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
263-0-37
2556 ป่าชุมชนบ้านไม้งาม หมู่ 3
    ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
7-2-15
2556 ป่าชุมชนบ้านปากห้วยไม้งาม
    ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา จ.ตาก
893-0-23
2556 บ้านวังม่วง
    ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
181-1-92
2555 ป่าชุมชนบ้านวังไคร้
    ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,932-0-85
2555 หนองบัวเหนือ
    หนองบัวเหนือ (หมู่ 4) ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง จ.ตาก
75-3-21
2555 ป่าชุมชนบ้านแบรอทะ
    ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง จ.ตาก
7,732-3-49
2554 ป่าชุมชนตำบลแม่ตาว
    ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,161-0-26
2554 ป่าชุมชนบ้านปางส้าน
    ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
243-3-29
2554 ป่าชุมชนบ้านผากะเจ้อ
    ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
304-1-69
2554 ป่าชุมชนบ้านพบพระทรายงาม
    ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
188-0-88
2554 ป่าชุมชนบ้านพบพระใต้
    ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
291-3-28
2554 ป่าชุมชนบ้านวาเล่ย์ใต้
    ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
208-3-3
2554 ป่าชุมชนบ้านแม่ออกฮู
    ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
211-1-0
2554 ป่าชุมชนบ้านยะพอ
    ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
728-2-72
2554 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์เจริญ
    ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
137-1-97
2554 ป่าชุมชนบ้านวาเล่ย์เหนือ
    ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด จ.ตาก
803-1-73
2554 ป่าชุมชนบ้านพะดี
    ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
85-0-69
2554 ป่าชุมชนบ้านทหารผ่านศึก
    ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
452-2-93
2554 ป่าชุมชนบ้านเซอทะ
    ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
240-2-79
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง
    ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
2,145-3-71
2554 ป่าชุมชนบ้านปรอผาโด้
    ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
2,101-3-51
2554 ป่าชุมชนบ้านตะเป่อพู
    ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
1,994-1-94
2554 ป่าชุมชนบ้านตะเป่อพู (แปลงที่ 1)
    ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
112-1-64
2554 ป่าชุมชนบ้านนุเซโปล้
    ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
383-3-18
2554 ป่าชุมชนบ้านกล้าทอ
    ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
816-1-65
2554 ป่าชุมชนบ้านเซปะหละ
    ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
951-1-34
2554 ป่าชุมชนบ้านปะละทะ
    ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
7,009-1-10
2554 ป่าชุมชนบ้านทุ่งถ้ำ
    ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-3-20
2554 ป่าชุมชนบ้านแกลมือโจ๊ะ
    ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
195-1-39
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองกระโห้
    หนองกระโห้ (หมู่ 7) ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
105-2-76
2551 ป่าชุมชนบ้านตลุกสัก
    ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
949-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม
    ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,056-1-66
2550 ป่าชุมชนบ้านปากห้วยแม่ปะ
    แม่ปะ (หมู่ 5) ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,407-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน
    ห้วยหินฝน (หมู่ 6) ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,830-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านลานห้วยเดื่อ
    ลานห้วยเดื่อ (หมู่ 1) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
855-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านลานตาเกลี้ยง
    ลานตาเกลี้ยง (หมู่ 2) ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,420-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านมีสุข
    ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,485-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองตาเรือ
    หนองตาเรือ (หมู่ 12) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15,400-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านมูเซอ
    มูเซอ (อุมยอม) (หมู่ 6) ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านมาบป่าแฝก
    มาบป่าแฝก (หมู่ 7) ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,630-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    บ้านหนองบัว (หมู่ 7) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
8,500-0-0
2549 ป่าชุมชนศรีวิชัย
    แม่กุเหนือ (หมู่ 8) ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
146-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านพะวอ
    พะวอ (หมู่ 1), แม่ระเมา (หมู่ 2) ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,500-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเจดีย์โค๊ะ
    เจดีย์โค๊ะ (หมู่ 6) ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
932-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
    ม่อนหินเหล็กไฟ (หมู่ 3) ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
64-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านห้วยพลู
    ห้วยพลู (หมู่ 3) ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,560-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสามไร่
    ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,204-0-46
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองเชียงคา
    หนองเชียงคา (หมู่ 6) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,450-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโป่งแค
    โป่งแค (หมู่ 7) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
82-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสองแคว
    สองแคว (หมู่ 4) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,230-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่ระวาน
    แม่ระวาน (หมู่ 5) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
260-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองเชียงคาใต้ แปลงที่ 1-3
    หนองเชียงคาใต้ (หมู่ 11) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
8,441-0-0
2549 ป่าชุมชนป่าผาต้อน
    แม่ระวาน (หมู่ 5), สองแคว (หมู่ 4), หนองเชียงคา (หมู่ 6), หนองเชียงคาใต้ (หมู่ 11) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,850-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสามไร่ แปลง 1-3
    สามไร่ (หมู่ 8) ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,204-0-46
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่กึ๊ดหลวง
    ไทยสามัคคี (หมู่ 9), แม่กึ๊ดหลวง (หมู่ 1), แม่กึ๊ดใหม่ (หมู่ 3), แม่กึ๊ดใหม่ดอนสว่าง (หมู่ 15), ใหม่พัฒนา (หมู่ 12), ใหม่ริมเมย (หมู่ 10) ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
875-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหม่องวา
    หม่องวา (หมู่ 6) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดงซ่อม
    ดงซ่อม (หมู่ 3) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
113-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเด่นวัว-บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์
    เด่นวัว (หมู่ 4), เด่นวัวน้ำทิพย์ (หมู่ 12) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
175-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่เสรีธรรม
    ใหม่เสรีธรรม (หมู่ 7) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
94-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่ชัยมงคล
    ใหม่ชัยมงคล (หมู่ 10) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
531-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านชุมนุมกลาง
    ชุมนุมกลาง (หมู่ 13) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,075-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านคลองราชย์
    ครองราชย์ (หมู่ 9) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
335-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านลาดยาว
    ลาดยาว (หมู่ 1) ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
126-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านตะเคียนด้วน
    ตะเคียนด้วน (หมู่ 3) ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
96-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนาโบสถ์
    นาโบสถ์ (หมู่ 4) ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
258-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าทองแดง
    ท่าทองแดง (หมู่ 7) ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,827-0-54
2547 ป่าชุมชนบ้านเพชรชมภู
    เพชรชมภู (หมู่ 2) ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
130-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านวังม่วง แปลง 1-3
    วังม่วง (หมู่ 5) ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,315-2-89
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองแขมใหม่
    หนองแขมใหม่ (หมู่ 12) ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
330-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านปากร้องห้วยจี้ หมู่ที่ 1, หมู่ 2
    ปากร้องห้วยจี้ (หมู่ 1), ปากร้องห้วยจี้ (หมู่ 2) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
293-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านตะฝั่งสูง
    ตะฝั่งสูง (หมู่ 7) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสองกอง
    สองกอง (หมู่ 8) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสมอโคน หมู่ที่ 6
    สมอโคน (หมู่ 6) ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-97
2547 ป่าชุมชนบ้านสมอโคน หมู่ที่ 3 และสมอโคน หมู่ที่ 4
    สมอโคน (หมู่ 3), สมอโคน (หมู่ 4) ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองงิ้ว
    หนองงิ้ว (หมู่ 3) ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแพะ
    แพะ (หมู่ 4) ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
440-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าไผ่
    ท่าไผ่ (หมู่ 3) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
350-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสันป่าตึง
    สันป่าตึง (หมู่ 7) ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่จะเรา หมู่ที่5 หมู่ที่ 6
    แม่จะเรา (หมู่ 5), แม่จะเรา (หมู่ 6) ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
56-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง หมู่ 1
    แม่จะเราบ้านทุ่ง (หมู่ 1) ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านป่าไร่
    ป่าไร่ (หมู่ 2) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านพะละ
    พะละ (หมู่ 3) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
119-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแพะ
    แพะ (หมู่ 4) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง
    ใหม่โพธิ์ทอง (หมู่ 9) ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,930-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแม่กุหลวง
    แม่กุหลวง (หมู่ 1) ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
119-1-86
2546 ป่าชุมชนบ้านดงลาน
    ดงลาน (หมู่ 5) ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
210-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยม่วง
    ห้วยม่วง (หมู่ 6) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านท่าอาจ
    ท่าอาจ (หมู่ 3) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย
    หัวฝาย (หมู่ 2) ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
230-0-0
2546 ป่าชุมขนบ้านประจำรักษ์
    ประจำรักษ์ (หมู่ 10) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-2-11
2546 ป่าชุมชนบ้านลานสาง (แปลงที่ 1-2)
    ลานสาง (หมู่ 9) ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดงปู
    ดงปู (หมู่ 4) ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสันป่าลาน
    สันป่าลาน (หมู่ 3) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านวังไม้ส้าน(หมู่ที่ 9)
    วังไม้ส้าน (หมู่ 9) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านวังไม้ส้าน(หมู่ที่ 11)
    วังไม้ส้าน (หมู่ 11) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านปากวัง
    ปากวัง (หมู่ 10) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสมอโคน
    สมอโคน (หมู่ 5) ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-3-20
2546 ป่าชุมชนบ้านแพะ
    แพะ (หมู่ 7) ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,625-3-95
2546 ป่าชุมชนบ้านแม่ไข
    แม่ไข (หมู่ 3) ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,365-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสองแคว (แปลงที่ 1-2)
    สองแคว (หมู่ 4) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
113-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านใหม่ท่าซุง
    ใหม่ท่าซุง (หมู่ 9) ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-3-47
2545 ป่าชุมชนบ้านปูแป้
    ปูแป้ (หมู่ 3) ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
730-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแม่สลิด
    แม่สลิด (หมู่ 3) ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
546-2-87
2545 ป่าชุมชนบ้านถ้ำเสือ
    ถ้ำเสือ (หมู่ 5) ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านขุนห้วยแม่สอด
    ขุนห้วยแม่สอด (หมู่ 6) ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเด่น
    เด่น (หมู่ 2) ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,562-3-67
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองตับ
    หนองตับ (หมู่ 1) ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,635-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำดิบควง
    น้ำดิบควง (หมู่ 8) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
845-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านตลุกแขม
    ตลุกแขม (หมู่ 1) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,150-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนอกนกปีกกา
    หนองนกปีกกา (หมู่ 3) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,330-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านลานสาง
    ลานสาง (หมู่ 11) ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25,182-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านลานสาง
    ลานสาง (หมู่ 4) ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
478-2-89
2545 ป่าชุมชนบ้านท่าเล่ย์นาโบสถ์
    ท่าเลย์นาโบสถ์ (หมู่ 5) ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,010-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่แม่บอน
    ใหม่แม่บอน (หมู่ 2) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
816-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสระทอง
    สระทอง (หมู่ 8) ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,271-3-16
2545 ป่าชุมชนบ้านแม่สลิด
    แม่สลิด (หมู่ 1) ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
904-0-42
2545 ป่าชุมชนบ้านยางโองนอก
    ยางโองนอก (หมู่ 8) ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,725-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านยางโองนอก
    ยางโองนอก (หมู่ 7) ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,546-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพะเด๊ะ
    พะเด๊ะ (หมู่ 4) ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
640-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโกช่วย
    โกช่วย (หมู่ 10) ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
160-0-0
2544 บ้านห้วยนกแลเหนือ
    ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
650-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตลุกป่าตาล
    ตลุกป่าตาล (หมู่ 5) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,990-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังประจบ
    วังประจบ (หมู่ 1) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,650-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแก่งหิน
    แก่งหิน (หมู่ 2) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,650-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสะแกเครือ
    สะแกเครือ (หมู่ 3) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
983-3-59
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำดิบ
    น้ำดิบ (หมู่ 7) ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
670-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านฉลอม
    ฉลอม (หมู่ 3) ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยปลากอง
    ห้วยปลากอง (หมู่ 12) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยแห้ง
    ห้วยแห้ง (หมู่ 9) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแม่ระมาดน้อย
    แม่ระมาดน้อย (หมู่ 8) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
650-0-0
2544 บ้านห้วยแห้ง
    ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2544 บ้านห้วยปลากอง
    ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
    ขุนห้วยแม่ท้อ (หมู่ 2) ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
160-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านกูเตอร์โกล แปลง 1-2
    กูเตอร์โกล (หมู่ 4) ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,897-1-47
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยนกแลเหนือ
    ห้วยนกแลเหนือ (หมู่ 1) ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
650-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าไร่เหนือ
    ป่าไร่เหนือ (หมู่ 3) ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,130-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำเขียว
    หนองน้ำเขียว (หมู่ 5) ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
560-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านวังตะเคียน
    บ้านวังตะเคียน (หมู่ 4) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
54-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยบง ม.8
    บ้านห้วยบง (หมู่ 8) ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
90-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านยางห้วยยะอุ
    บ้านยางห้วยยะอุ (หมู่ 4) ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่พรสวรรค์
    บ้านใหม่พรสวรรค์ (หมู่ 6) ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
109-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านไร่ท่าตะกู
    บ้านไร่ท่าตะกู (หมู่ 6) ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,265-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำโจน
    บ้านน้ำโจน (หมู่ 6) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
458-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านพุสะแก
    บ้านพุสะแก (หมู่ 11) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
730-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าไม้แดง
    บ้านท่าไม้แดง (หมู่ 3) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
80-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านปูน
    บ้านปูน (หมู่ 6) ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
382-3-61
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่ยะ
    บ้านแม่ยะ (หมู่ 7) ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
172-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านพะยวบ
    บ้านแม่พะยวบ (หมู่ 8) ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
580-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่ระวาน
    บ้านแม่ระวาน (หมู่ 5) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
181-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่สามัคคี
    บ้านใหม่สามัคคีธรรม (หมู่ 8) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยบง ม.7
    บ้านห้วยบง (หมู่ 7) ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยยะอุ
    บ้านห้วยยะอุ (หมู่ 1) ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,400-0-0
 
รวม
229,188-2-21
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :