หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 26 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยแม่ระวาง
    บ้านห้วยแม่ระวาง (หมู่ 3) ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
270-1-43
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่
    บ้านห้วยไร่ (หมู่ 9) ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
962-1-33
2561 ป่าชุมชนบ้านกุยแหย่
    บ้านกุยแหย่ (หมู่ 2) ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,005-1-75
2561 ป่าชุมชนบ้านท่ามะเดื่อ
    บ้านท่ามะเดื่อ (หมู่ 1) ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-3-48
2561 ป่าชุมชนบ้านไร่
    บ้านไร่ (หมู่ 6) ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,252-3-91
2561 ป่าชุมชนบ้านเขาเหล็ก (แปลงที่ 1-2)
    บ้านเขเหล็ก (หมู่ 5) ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,528-2-80
2561 ป่าชุมชนบ้านปากลำปิล๊อก
    บ้านปากลำปิล๊อก (หมู่ 2) ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
857-1-6
2561 ป่าชุมชนบ้านไร่ป้า
    บ้านไร่ป้า (หมู่ 5) ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
187-0-37
2561 ป่าชุมชนบ้านประจำไม้
    บ้านประจำไม้ (หมู่ 4) ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
570-1-41
2561 ป่าชุมชนบ้านท่าทุ่งนา (แปลงที่ 1-2)
    บ้านท่าทุ่งนา (หมู่ 2) ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,417-0-40
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยปากคอก
    บ้านห้วยปากคอก (หมู่ 7) ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,442-2-53
2561 ป่าชุมชนบ้านตีนตก
    บ้านตีนตก (หมู่ 1) ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,076-0-58
2560 ป่าชุมชนบ้านเขาขวาง
    เขาขวาง (หมู่ 8) ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
583-3-10
2560 ป่าชุมชนบ้านถ้ำแก้ว
    บ้านถ้ำแก้ว (หมู่ 7) ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
212-2-60
2560 ป่าชุมชนบ้านใหม่เขาวัง
    บ้านใหม่เขาวัง (หมู่ 16) ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
106-2-18
2560 ป่าชุมชนบ้านซองกาเรีย
    บ้านซองกาเลีย (หมู่ 8) ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,741-1-95
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    บ้านหนองไผ่ (หมู่ 1) ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
560-3-83
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านสระเศรษฐี
    บ้านสระเศรษฐี (หมู่ 5), บ้านสระเศรษฐี (หมู่ 5) ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
461-3-25
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองแก-หนองกระออม
    หนองแก (หมู่ 5), หนองกะออม (หมู่ 9) ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,023-2-69
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านท่ากระดาน
    ท่ากระดาน (หมู่ 2) ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,002-0-75
2550 ป่าชุมชนบ้านวังยาง (แปลงที่ 1-3)
    วังยาง (หมู่ 7) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองรี จ.กาญจนบุรี
640-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังดุม (แปลง 1-3)
    วังดุม (หมู่ 8) ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
884-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหินงามพุพลู (แปลงที่ 1-3)
    หินงามพุพลู (หมู่ 11) ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังใหญ่ และป่าแม่น้ำน้อย จ.กาญจนบุรี
627-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านคอเขา (แปลง 1-2)
    คอเขา (หมู่ 4) ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
321-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหลังเขา แปลงที่ 1-2
    หลังเขา (หมู่ 6) ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,670-0-79
2543 ป่าชุมชนบ้านวังกระแจะ
    วังกระแจะ (หมู่ 6) ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
303-0-60
 
รวม
34,809-2-79
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :