หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 12 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองเหียง
    ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า :
96-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองปุหลก
    ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า :
61-3-28
2557 ป่าชุมชนบ้านยางชุมเหนือ
    บ้านยางชุมเหนือ (หมู่ 6) ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
4,131-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองยิงหมี
    บ้านหนองยิงหมี (หมู่ 7) ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว จ.ประจวบคีรีขันธ์
183-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านห้วยพลับ
    บ้านห้วยพลับ (หมู่ 5) ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
59-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านทุ่งโก
    บ้านทุ่งโก (หมู่ 8) ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านทุ่งเชือก
    ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า :
25-0-56
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองเป่าปี่
    บ้านหนองเป่าปี่ (หมู่ 3) ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
162-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองตาเมือง
    ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
565-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านทุ่งยาว
    ทุ่งยาว (แปลงที่ 1-2) (หมู่ 14) ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
399-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
    หนองหญ้าปล้อง (หมู่ 1) ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสายเพชร
    สายเพชร (หมู่ 9) ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
 
รวม
5,910-3-84
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :