หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 9 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2558 ป่าชุมชนบ้านบางเท่าแม่
    บางเท่าแม่ (หมู่ 1) ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาต่อ จ.กระบี่
2,000-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนา
    นา (หมู่ 6) ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาต่อ จ.กระบี่
261-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านปากคลอง
    ปากคลอง (หมู่ 3) ต.เกาะลาปูเล อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกาะกลาง จ.กระบี่
449-0-1
2554 ป่าชุมชนบ้านอ่าวลึกใต้
    อ่าวลึกใต้ (หมู่ 2) ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปากลาว และป่าคลองบากัน จ.กระบี่
639-2-43
2554 ป่าชุมชนบ้านเพหลาใต้
    เพหลาใต้ (หมู่ 1) ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
526-1-12
2553 ป่าชุมชนบ้านพรุใหญ่
    บ้านพรุใหญ่ (หมู่ 6) ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-1-40
2551 ป่าชุมชนบ้านคีรีวงศ์ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านคีรีวงศ์ (หมู่ 6) ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
335-3-5
2551 ป่าชุมชนบ้านพรุเตียว
    บ้านพรุเตียว (หมู่ 5) ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
455-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านในช่อง
    ในช่อง (หมู่ 2) ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
136-1-13
 
รวม
4,827-1-14
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :