หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 42 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2561 ป่าชุมชนบ้านคอกเสือ
    คอกเสือ (หมู่ 6) ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี
710-3-37
2561 ป่าชุมชนบ้านบางปาน
    บางปาน (หมู่ 1) ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใสท้อน และป่าคลองโซง จ.สุราษฎร์ธานี
269-1-45
2561 ป่าชุมชนบ้านคลองสระ
    คลองสระ (หมู่ 3) ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,750-0-6
2561 ป่าชุมชนบ้านสะพานไทร
    ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใสท้อน และป่าคลองโซง จ.สุราษฎร์ธานี
13-2-5
2561 ป่าชุมชนบ้านทุ่งคา
    ทุ่งคา (หมู่ 9) ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใสท้อน และป่าคลองโซง จ.สุราษฎร์ธานี
28-3-5
2561 ป่าชุมชนบ้านเขาพับผ้า
    เขาพับผ้า (หมู่ 8) ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
621-2-12
2561 ป่าชุมชนบ้านเขาพนม
    ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งรัง ควนเสียด บกไก่ฟ้า และคลองกงชัง จ.สุราษฎร์ธานี
1,159-3-25
2561 ป่าชุมชนบ้านในอ่าว
    ในอ่าว (หมู่ 4) ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี
311-1-95
2561 ป่าชุมชนบ้านหน้าเขาบน
    หน้าเขาบน (หมู่ 1) ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี
932-1-23
2561 ป่าชุมชนบ้านปากฮาย
    ปากฮาย (หมู่ 10) ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี
494-0-86
2561 ป่าชุมชนบ้านหูเชี่ยว
    หูเชี่ยว (หมู่ 8) ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใสท้อน และป่าคลองโซง จ.สุราษฎร์ธานี
19-0-97
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านวังลาน
    วังลาน (หมู่ 14) ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
102-3-6
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาเพ-ลา
    เขาเพ-ลา (หมู่ 9) ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
50-3-72
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านปากช่อง
    ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใสท้อน และป่าคลองโซง จ.สุราษฎร์ธานี
105-0-49
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านในช่อง
    ในช่อง (หมู่ 4) ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใสท้อน และป่าคลองโซง จ.สุราษฎร์ธานี
373-1-19
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาอุ้มลูก
    เขาอุ้มลูก (หมู่ 7) ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี
120-3-10
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านถ้ำถาวร
    ถ้ำถาวร (หมู่ 9) ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จ.สุราษฎร์ธานี
245-0-46
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาเขียว
    เขาเขียว (หมู่ 12) ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จ.สุราษฎร์ธานี
470-1-69
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งพลับ
    ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี, อื่น ๆ
51-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านปากหลาว
    ปากหลาว (หมู่ 6) ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
154-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแก่นมะพร้าว
    แก่นมะพร้าว (หมู่ 5) ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
341-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านปากเฒ่า
    ปากเฒ่า (หมู่ 9) ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
312-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเขาพุดทอง
    เขาพุดทอง (หมู่ 14) ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
170-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านไทรงาม
    ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
90-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านวังศิลาดิเรกสาร
    บ้านวังศิลาดิเรกสาร (หมู่ 3) ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
912-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านมะขาม
    ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี
34-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านนาดอน
    ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
205-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านกำสน (เขานา)
    ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี
35-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านเขากุมแป
    ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
377-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านสระแก้ว
    บ้านสระแก้ว (หมู่ 8) ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
472-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านถ้ำเล่ย์
    บ้านถ้ำเล่ย์ (หมู่ 10) ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จ.สุราษฎร์ธานี
85-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านทับคริสต์
    ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,664-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านบางเตย
    ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านอ่างน้ำผุด
    บ้านอ่างน้ำผุด (หมู่ 13) ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
179-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง
    ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,636-0-77
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านบางโก
    ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
550-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านแสนสุข
    บ้านแสนสุข (หมู่ 2) ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,562-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านบางหิน
    บ้านบางหิน (หมู่ 5) ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,362-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านคลองชะอุ่น
    บ้านคลองชะอุ่น (หมู่ 1) ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
962-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านควนทอง
    ควนทอง (หมู่ 5) ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาหินปูน
    เขาหินปูน (หมู่ 8) ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี
250-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโพรงมัย
    บ้านโพรงมัย (หมู่ 2) ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
475-0-0
 
รวม
21,832-2-84
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :