หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 12 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2561 ป่าชุมชนบ้านคอกช้าง
    คอกช้าง (หมู่ 10) ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
141-3-60
2560 ป่าชุมชนบ้านนิคมผัง3
    นิคมผัง3 (หมู่ 3) ต.จ.ป.ร อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำขาว จ.ระนอง
70-2-96
2558 ป่าชุมชนบ้านทรายแดง
    บ้านทรายแดง (หมู่ 1) ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านรังแตนใต้
    รังแตนใต้ (หมู่ 11) ต.จ.ป.ร อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำขาว จ.ระนอง
300-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านบางนอนนอก
    บางนอนนอก (หมู่ 3) ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านบางใหญ่ล่าง
    บางใหญ่ล่าง (หมู่ 5) ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำเลียง จ.ระนอง
154-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเขาพริกไทย (บางนอน)
    เขาพริกไทย (หมู่ 2) ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองเส็ตกวด ป่าเขาหินช้าง และป่าเขาสามแหลม จ.ระนอง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านรังแตน
    รังแตน (หมู่ 7) ต.จ.ป.ร อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำขาว จ.ระนอง
78-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านหินขาว
    หินขาว (หมู่ 9) ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทับหลี
    ทับหลี (หมู่ 4) ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านบางใหญ่เหนือ
    บางใหญ่เหนือ (หมู่ 3) ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำเลียง จ.ระนอง
43-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหาดตุ่น
    หาดตุ่น (หมู่ 8) ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
 
รวม
1,166-2-56
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :