หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 70 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2561 ป่าชุมชนบ้านไร่ใน
    ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งระยะและป่านาสัก จ.ชุมพร
151-3-34
2560 ป่าชุมชนบ้านเขางาย
    ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพะโต๊ะ ป่าปั่งหวาน และป่าปากทรง จ.ชุมพร
151-1-65
2560 ป่าชุมชนบ้านวังพุง
    ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งระยะและป่านาสัก จ.ชุมพร
117-0-95
2559 ป่าชุมชนบ้านร้านตัดผม
    ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ารับร่อ และป่าสลุย จ.ชุมพร
240-3-17
2558 ป่าชุมชนบ้านเกาะแก้ว
    ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
214-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านท้องครก
    ท้องครก (หมู่ 13) ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
412-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านช่องสะท้อน
    ช่องสะท้อน (หมู่ 5) ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
487-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านถ้ำใน
    ถ้ำใน (หมู่ 9) ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
161-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่
    ห้วยใหญ่ (หมู่ 2) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ารับร่อ และป่าสลุย จ.ชุมพร
303-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านฝ่ายเขา
    ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
173-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเล็บกะรอก
    เล็บกะรอก (หมู่ 10) ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า :
97-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านท่ามะปริง
    ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านยี่ลาน
    บ้านยี่ลาน (หมู่ 7) ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยกรวด
    ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
637-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยเหมือง
    บ้านห้วยเหมือง (หมู่ 13) ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านดวด
    บ้านดวด (หมู่ 2) ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านพรุระกำหวาน
    บ้านพรุระกำหวาน (หมู่ 4) ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านควน
    ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำตก
    ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาเขียว
    ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านถ้ำสนุก
    บ้านถ้ำสนุก (หมู่ 5) ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าจรเข้
    ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเสียบญวน และป่าท่าสาร จ.ชุมพร
200-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านคลองเรือ
    คลองเรือ (หมู่ 5) ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านเขาล้าน
    เขาล้าน (หมู่ 8) ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านห้วยทรายขาว
    ห้วยทรายขาว (หมู่ 1) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านช่องรอ
    ช่องรอ (หมู่ 11) ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านวังช้าง
    วังช้าง (หมู่ 4) ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านคลองสูบ
    คลองสูบ (หมู่ 1) ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
90-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านเขาเลี้ยว
    เขาเลี้ยว (หมู่ 1) ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านนาปรือ
    นาปรือ (หมู่ 9) ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองผาก
    หนองผาก (หมู่ 5) ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านฝ่ายท่า
    ฝ่ายท่า (หมู่ 3) ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านหินราง
    หินราง (หมู่ 12) ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองเนียน
    หนองเนียน (หมู่ 11) ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าดี
    ท่าดี (หมู่ 1) ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
327-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านศาลาประชาคม
    ศาลาประชาคม (หมู่ 12) ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยกลาง
    ห้วยกลาง (หมู่ 3) ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านควน
    ควน (หมู่ 4) ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
326-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านครน
    ครน (หมู่ 3) ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
208-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านม่วงแถว
    ม่วงแถว (หมู่ 7) ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านงาช้าง
    งาช้าง (หมู่ 3) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหอระฆัง
    หอระฆัง (หมู่ 4) ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเขาค้อ
    เขาค้อ (หมู่ 7) ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาลึก
    นาลึก (หมู่ 3) ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเขาวง
    เขาวง (หมู่ 11) ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านม้ายัง
    ม้ายัง (หมู่ 6) ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองคล้า
    หนองคล้า (หมู่ 5) ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยใน (หินลูกช้าง)
    ห้วยใน(หินลูกช้าง) (หมู่ 7) ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
84-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองจระเข้
    หนองจระเข้ (หมู่ 8) ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองหมุก
    หนองหมุก (หมู่ 6) ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
377-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านห้วยทรายขาว
    ห้วยทรายขาว (หมู่ 7) ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเสียบญวน และป่าท่าสาร จ.ชุมพร
150-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    กลาง (หมู่ 7) ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาหลัก
    เขาหลัก (หมู่ 11) ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเขาวง
    เขาวง (หมู่ 12) ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
92-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านบนไร่
    บนไร่ (หมู่ 6) ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนมะนาว
    ดอนมะนาว (หมู่ 4) ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาล้าน
    เขาล้าน (หมู่ 4) ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท้องเกร็ง
    ท้องเกร็ง (หมู่ 4) ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าพรุบ้านคอกม้า
    คอกม้า (หมู่ 6) ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยสะท้อน
    ห้วยสะท้อน (หมู่ 3) ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านในโสม
    ในโสม (หมู่ 2) ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหน้าเขา
    หน้าเขา (หมู่ 10) ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหาดใน
    หาดใน (หมู่ 2), หาดใน (หมู่ 2) ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
265-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านปากคลอง
    บ้านปากคลอง (หมู่ 7) ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านบ่อเมา
    บ่อเมา (หมู่ 6) ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแหลมยาง
    แหลมยาง (หมู่ 8) ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านทุ่งบิ่น
    บ้านทุ่งบิ่น (หมู่ 5) ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
15-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านยางฆ้อ
    บ้านยางฆ้อ (หมู่ 7) ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านกรายทอง
    บ้านกรายทอง (หมู่ 9) ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านสวนใต้
    สวนใต้ (หมู่ 7) ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
 
รวม
11,053-1-11
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :