หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 14 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2561 ป่าชุมชนบ้านไร่ใน
    ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งระยะและป่านาสัก จ.ชุมพร
151-3-34
2560 ป่าชุมชนบ้านเขางาย
    ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพะโต๊ะ ป่าปั่งหวาน และป่าปากทรง จ.ชุมพร
151-1-65
2560 ป่าชุมชนบ้านวังพุง
    ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งระยะและป่านาสัก จ.ชุมพร
117-0-95
2559 ป่าชุมชนบ้านร้านตัดผม
    ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ารับร่อ และป่าสลุย จ.ชุมพร
240-3-17
2558 ป่าชุมชนบ้านช่องสะท้อน
    ช่องสะท้อน (หมู่ 5) ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
487-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านถ้ำใน
    ถ้ำใน (หมู่ 9) ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
161-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเล็บกะรอก
    เล็บกะรอก (หมู่ 10) ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า :
97-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเกาะแก้ว
    ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
214-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านท้องครก
    ท้องครก (หมู่ 13) ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
412-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่
    ห้วยใหญ่ (หมู่ 2) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ารับร่อ และป่าสลุย จ.ชุมพร
303-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านฝ่ายเขา
    ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
173-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านวังช้าง
    วังช้าง (หมู่ 4) ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเขาค้อ
    เขาค้อ (หมู่ 7) ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยใน (หินลูกช้าง)
    ห้วยใน(หินลูกช้าง) (หมู่ 7) ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
84-0-0
 
รวม
2,673-1-11
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :