หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 18 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2560 ป่าชุมชนบ้านควนอารี
    บ้านควนอารี (หมู่ 9) ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
47-2-87
2560 ป่าชุมชนบ้านสะพานไทร
    บ้านสะพานไทร (หมู่ 10) ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
136-2-42
2560 ป่าชุมชนบ้านโคกพลา
    บ้านโคกพลา (หมู่ 4) ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
230-0-70
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งขมิ้น
    ทุ่งขมิ้น (หมู่ 6) ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านไร่ออก
    ไร่ออก (หมู่ 5) ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
41-3-96
2558 ป่าชุมชนบ้านแหลมมะขาม
    แหลมมะขาม (หมู่ 5) ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกะลาเส และป่าคลองไม้ตาย จ.ตรัง
1,067-0-75
2558 ป่าชุมชนบ้านกะลาเส
    กะลาเส (หมู่ 2) ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
67-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านควนเห็นเล
    ควนเห็นเล (หมู่ 1) ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
94-0-72
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งหลวง
    ทุ่งหลวง (หมู่ 7) ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
550-0-0
2555 บ้านใสหนำสูง,ศาลาเทวดา
    บ้านใสหนำสูง,ศาลาเทวดา (หมู่ 2) ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
1,107-1-94
2551 บ้านหนองพลอง
    บ้านหนองพลอง (หมู่ 13) ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-0
2550 บ้านทับจาก
    ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,100-0-0
2550 บ้านนาหนองตรุด
    ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
55-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านทุ่งส้าน
    ทุ่งส้าน (หมู่ 9) ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
385-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านบางยาง
    บางยาง (หมู่ 1) ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
34-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสันตัง
    สันตัง (หมู่ 6) ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
160-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งครก
    ทุ่งครก (หมู่ 2) ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
21-0-56
2543 โครงการป่าชุมชนป่าควนเร็จ บ้านพิกุลลอย ม.6 ต.นาท่ามใต้
    บ้านพิกุลลอย (หมู่ 6) ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
75-0-0
 
รวม
5,243-3-92
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :