หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 12 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2560 ป่าชุมชนบ้านเขาโต๊ะบุญ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านเขาโต๊ะบุญ (หมู่ 4) ต.แพรกษา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
77-0-56
2560 ป่าชุมชนบ้านทุ่งเคียน
    บ้านทุ่งเคียน (หมู่ 13) ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
277-1-64
2557 ป่าชุมชนบ้านควนขี้แรด หมู่ที่ 7
    ควนขี้แรด (หมู่ 7) ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
99-2-77
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านหวังตก ม.3 ต.สมหวัง
    หวังตก (หมู่ 3) ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
109-3-19
2546 ป่าชุมชนบ้านลำ
    ลำ (หมู่ 7) ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหารบัว
    หารบัว (หมู่ 9) ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพลายทอง
    พลายทอง (หมู่ 9) ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านประดู่
    ประดู่ (หมู่ 6) ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาจันทร์
    เขาจันทร์ (หมู่ 6) ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
130-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งข่า
    ทุ่งข่า (หมู่ 4) ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านลำธาร
    บ้านลำธาร (หมู่ 6) ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหลักสิบ
    บ้านหลักสิบ (หมู่ 5) ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
 
รวม
1,004-0-16
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :