หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 76 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2560 บ้านนำ้ตก
    บ้านนำ้ตก (หมู่ 5) ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า :
258-1-85
2560 บ้านภูเขาทอง
    บ้านภูเขาทอง (หมู่ 2) ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า :
88-0-69
2560 บ้านราษฎร์ประสาน
    ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า :
101-1-1
2560 บ้านต้นทุเรียน
    บ้านตันทุเรียน (หมู่ 7) ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
33-2-51
2559 บ้านธรรมเจริญ
    ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า :
51-2-36
2559 บ้านสายเอก
    บ้านสายเอก (หมู่ 6) ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า :
487-2-91
2558 ป่าชุมชนบ้านต้นตาล
    ต้นตาล (หมู่ 2) ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบูงอ จ.นราธิวาส
173-2-0
2558 บ้านไอตีมุง
    ไอตีมุง (หมู่ 4) ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
48-1-32
2558 บ้านป่าไผ่
    บ้านป่าไผ่ (หมู่ 2) ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
110-0-84
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านตือมายู
    ตือมายู (หมู่ 1) ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,221-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านซอยปราจีน
    ซอยปราจีน (หมู่ 11) ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
930-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านสาวอ
    บ้านสาวอ (หมู่ 8) ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
698-0-0
2556 บ้านยาเด๊ะ
    ยาเด๊ะ (หมู่ 2) ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
81-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้าน สว.ใน
    บ้าน สว.ใน (หมู่ 8) ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
68-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านปารีย์
    ปารีย์ (หมู่ 3) ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
69-1-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านไอดีแย
    ไอดีแย (หมู่ 3) ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
24-1-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านไอร์กาเปาะ
    ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
630-2-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านลีลานนท์
    บ้านลีลานนท์ (หมู่ 6) ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-1-60
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านสามซอย
    บ้านสามซอย (หมู่ 10) ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
92-1-62
2553 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำเย็น
    วังน้ำเย็น (หมู่ 8) ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
327-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านนูโร๊ะ
    บ้านนูโร๊ะ (หมู่ 1) ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านสอวอนอก
    สอวอนอก (หมู่ 2) ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12
    จุฬาภรณ์พัฒนา 12 (หมู่ 13) ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
96-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านไอร์ปาโจ
    ไอร์ปาโจ (หมู่ 1) ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านชุมทอง
    บ้านชุมทอง (หมู่ 6) ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านไอร์บาลอ
    ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2550 ป่าหมู่บ้านกูยิ
    กูยิ (หมู่ 4) ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2550 ป่าหมู่บ้านไอร์โซ
    ไอร์โซ (หมู่ 5) ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2550 ป่าหมู่บ้านไอร์ปีแซ
    ไอร์ปีแซ (หมู่ 5) ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลูโบีะลาเซาะ จ.นราธิวาส
8-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านไอร์บลือแก
    ไอร์บลือแก (หมู่ 9) ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปรินยอฝั่งซ้ายแม่น้ำสายบุรีแปลงที่1 จ.นราธิวาส
8-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านสะกูปา
    สะกูปา (หมู่ 8) ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปรินยอฝั่งซ้ายแม่น้ำสายบุรีแปลงที่1 จ.นราธิวาส
10-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5
    จุฬาภรณ์พัฒนา 5 (หมู่ 9) ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะลุบี จ.นราธิวาส
15-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านลาไม
    ลาไม (หมู่ 5) ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2548 ป่าชุมชนสะโก
    สะโก (หมู่ 5) ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลูโบีะลาเซาะ จ.นราธิวาส
5-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านเปราะห์
    เปราะห์ (หมู่ 7) ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาบาลา จ.นราธิวาส
5-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านบาลา
    บาลา (หมู่ 5) ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
8-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านเขาสามสิบ
    เขาสามสิบ (หมู่ 6) ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านไอร์สาเมาะ
    ไอร์สาเมาะ (หมู่ 4) ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2547 ป่าชุมขนบ้านโคกศิลา
    โคกศิลา (หมู่ 6) ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านกูยิ
    กูยิ (หมู่ 4) ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านกะลูบี
    กะลูบี (หมู่ 4) ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านบาโงสะนิง
    บาโงสะนิง (หมู่ 6) ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านไอมือเซ
    ไอมือเซ (หมู่ 9) ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านไอร์บือแต
    ไอร์บือแต (หมู่ 4) ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านรอตันบาตู
    รอตันบาตู (หมู่ 7) ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านละโอ
    ละโอ (หมู่ 2) ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบูเกะสูดอ
    บูเกะสูดอ (หมู่ 2) ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านชูโว
    บ้านชูโว (หมู่ 5) ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านลีลานนท์
    บ้านลีลานนท์ (หมู่ 6) ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านน้ำหอม
    น้ำหอม (หมู่ 7) ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกาแย
    บ้านกาแย (หมู่ 5) ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2545 ป่าชุมชนยะออ
    ยะออ (หมู่ 1) ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านลีแง
    ลีแง (หมู่ 3) ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสโลว์
    สโลว์ (หมู่ 7) ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านตาเซะเหนือ
    ตาเซะเหนือ (หมู่ 5) ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกูตง
    กูตง (หมู่ 3) ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านยาเด๊ะ
    ยาเดะ (หมู่ 2) ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านไอร์จือเราะ
    ไอร์จือเราะ (หมู่ 5) ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านกูมุง
    บ้านกูมุล (หมู่ 2) ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2544 บาลูกายาอิง
    บ้านบาลูกายาอิง (หมู่ 2) ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า :
5-0-0
2544 บ้านแม่ดง
    แม่ดง (หมู่ 5) ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า :
10-0-0
2544 บ้านบาโงตา
    บาโงตา (หมู่ 1) ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า :
10-0-0
2544 บ้านโคกสะตอ
    บ้านโคกสะตอ (หมู่ 7) ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า :
20-0-0
2544 บ้านพรุกาบแดง
    ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
17-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านบาลูกายาอิง
    บาลูกายาอิง (หมู่ 2) ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านไอร์บาลอ
    บ้านไอร์ซือเระ (หมู่ 3) ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำวน
    บ้านน้ำวน (หมู่ 1) ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านท่า
    บ้านท่า (หมู่ 11) ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโคกสะตอ
    โคกสะตอ (หมู่ 7) ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่
    บ้านใหม่ (หมู่ 3) ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่ดง
    แม่ดง (หมู่ 5) ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานเฉลิมพระเกียติฯ
    บ้านไอร์จาดา (หมู่ 8) ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านไทยสุข
    บ้านไทยสุข (หมู่ 8) ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านบาโงตา
    บาโงตา (หมู่ 1) ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านพรุกาบแดง
    พรุกาบแดง (หมู่ 7) ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
 
รวม
6,187-1-71
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :