หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 16 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2560 บ้านราษฎร์ประสาน
    ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า :
101-1-1
2560 บ้านต้นทุเรียน
    บ้านตันทุเรียน (หมู่ 7) ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
33-2-51
2560 บ้านภูเขาทอง
    บ้านภูเขาทอง (หมู่ 2) ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า :
88-0-69
2559 บ้านธรรมเจริญ
    ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า :
51-2-36
2559 บ้านสายเอก
    บ้านสายเอก (หมู่ 6) ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า :
487-2-91
2558 ป่าชุมชนบ้านต้นตาล
    ต้นตาล (หมู่ 2) ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบูงอ จ.นราธิวาส
173-2-0
2558 บ้านป่าไผ่
    บ้านป่าไผ่ (หมู่ 2) ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
110-0-84
2558 บ้านไอตีมุง
    ไอตีมุง (หมู่ 4) ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
48-1-32
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านซอยปราจีน
    ซอยปราจีน (หมู่ 11) ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
930-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านตือมายู
    ตือมายู (หมู่ 1) ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,221-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านสาวอ
    บ้านสาวอ (หมู่ 8) ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
698-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้าน สว.ใน
    บ้าน สว.ใน (หมู่ 8) ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
68-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
92-1-62
2553 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำเย็น
    วังน้ำเย็น (หมู่ 8) ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
327-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านไอร์บาลอ
    ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2550 ป่าหมู่บ้านไอร์โซ
    ไอร์โซ (หมู่ 5) ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
 
รวม
4,470-3-26
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :