หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านสะแกงาม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านสะแกงาม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 580 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่เชิงภูเขา ที่ซ้อนสลับกันเป็นทอดยาว และพื้นที่ราบชายเขาส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าค่อนข้างสมบูรณ์
หมู่บ้าน : บ้านสะแกงาม (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/3043
ผู้ตรวจสอบ : นายอดุลย์เดช ขุนทอง
สภาพป่า :
    เป็นพื้นที่ป่าค่อนข้างสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ทั่วไป เช่น ไผ่รวก ไผ่นวล แดง ตะแบก งิ้ว มะค่า และไม้เบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สมควรให้จัดตั้งเป็นพื้นที่ป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :