หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านท่าระพา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านท่าระพา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
เนื้อที่ : 38 ไร่ 0 งาน 78 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสักท่าระพา จ.สระแก้ว
สถาพทั่วไป : พื้นที่ราบ
หมู่บ้าน : ท่าระพา (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/473 ลว 13 มกราคม 2558
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวเกศินี รัตนชล
สภาพป่า :
    ป่าเบญพรรณ ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่เหมาะสม เห็นควรจัดทำโครงการฯ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :